Skip to content

Kabinet19-02-2019 | 12:51
Toelichting op intrekking beroep in cassatie van 7 februari 2019, nr. 2019-0000016727, tegen Hof ’s-Hertogenbosch 9 november 2018, nr. 17/00647, ECLI:NL:GHSHE:2018:4636.
19-02-2019 | 12:29
Een belanghebbende kan bezwaar maken tegen een beslissing van de overheid. Als het gaat om een belastingzaak, kan hij beroep instellen bij de rechtbank en eventueel in hoger beroep gaan bij het gerechtshof. Is de belanghebbende het niet eens met de uitspraak van het gerechtshof? Dan kan hij bij belastingzaken beroep in cassatie instellen bij de Hoge Raad.
19-02-2019 | 08:20
De bedragen per eenheid voor de algemene uitkering uit het provinciefonds over 2017 staan in dit ontwerpbesluit. Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken vanaf 20 februari 2019 hun zienswijze hierop geven. Daarna worden de bedragen op de gebruikelijke manier vastgesteld. Deze openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 Awb) wordt gevolgd op grond van de Financiële-verhoudingswet (art. 9, 2e lid).
19-02-2019 | 08:12
De bedragen per eenheid voor de algemene uitkering uit het gemeentefonds over 2017 staan in dit ontwerpbesluit. Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken vanaf 20 februari 2019 hun zienswijze hierop geven. Daarna worden de bedragen op de gebruikelijke wijze vastgesteld. Deze openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 Awb) wordt gevolgd op grond van de Financiële-verhoudingswet (art. 9, 2e lid).
18-02-2019 | 12:15
Besluit op een aanvraag voor subsidie voor het stimuleren en opschalen van circulaire innovatie en de innovatieve aanpak van economische samenwerking.
18-02-2019 | 10:41
Bijlage 1: bestuurlijke afspraken over de uitvoering lokale versterkingsplannen.
18-02-2019 | 10:18
15-02-2019 | 17:51
Nota van toelichting bij het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met het vastleggen van een nadere invulling van een adequate pensioenregeling als bedoeld in artikel 8a, vierde lid, van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs.
15-02-2019 | 17:46
Ontwerpbesluit  tot wijziging van het Besluit allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met het vastleggen van een nadere invulling van een adequate pensioenregeling als bedoeld in artikel 8a, vierde lid, van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
15-02-2019 | 17:41
Besluit voor de wijziging van het Besluit kwik en kwikhoudende producten milieubeheer, het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen en het Activiteitenbesluit milieubeheer. Het besluit (kwikverordening) bevat een verbod op productie, invoer en uitvoer voor kwikhoudende producten en een verbod op de invoering van nieuwe kwikhoudende productenn. Daarnaast bevat de kwikverordening bepalingen voor het beheer van kwikafval.
15-02-2019 | 17:16
Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit onderstand BES in verband met het introduceren van een toeslag bij de AOV-gerechtigde leeftijd en enkele technische wijzigingen.
15-02-2019 | 13:39
Besluit van 22 januari 2019 tot opheffing van de Commissie wetgeving algemene regels van bestuursrecht.
15-02-2019 | 13:32
Besluit van 22 januari 2019, houdende verlening van eervol ontslag aan prof. mr. M. Scheltema als regeringscommissaris voor de algemene regels van bestuursrecht.
11-02-2019 | 15:41
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft op 12 december 2018 een besluit genomen op een verzoek om subsidie voor het project Houdbare Melk – een eerlijke prijs voor duurzame zuivelroducten. Op grond van Europese staatssteunregels wordt dit besluit openbaar gemaakt.
11-02-2019 | 12:51
Dit besluit wijzigt het Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet. Met deze wijziging wordt het openbaar maken van calamiteitenrapporten geregeld.
11-02-2019 | 12:51
8-02-2019 | 17:16
Ontwerpbesluit voor de wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en de bijlage, bedoeld in artikel 2, 1e lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften. Het ontwerpbesluit houdt verband met uitbreiding van het verbod van het tijdens deelname aan het verkeer vasthouden van mobiele elektronische apparaten, tot fietsers en trambestuurders.
8-02-2019 | 15:57
8-02-2019 | 15:57
8-02-2019 | 15:57
31-03-2010 | 18:00
Deze RSS-feed bestaat niet meer. De website die u bezocht, is opgegaan in Rijksoverheid.nl.
Mark Rutte

Thank you @juhasipila for the warm welcome I received today. Looking forward to constructive cooperation during the… twitter.com/i/web/status/1…

Mark Rutte

Dank @juhasipila voor het warme welkom vandaag en ik zie uit naar een vruchtbare samenwerking tijdens het Finse EU-… twitter.com/i/web/status/1…

Mark Rutte

Met with PM Juha Sipilä in Helsinki. We looked ahead to upcoming Finnish EU Presidency. NL and Finland work as par… twitter.com/i/web/status/1…

Mark Rutte

In Helsinki een ontmoeting gehad met MP Sipilä. O.m. vooruitgeblikt op het aanstaande Finse EU-voorzitterschap. NL… twitter.com/i/web/status/1…

Mark Rutte

Vandaag onder meer gesproken over #Brexit. De tijd dringt. Bedrijven en instellingen kunnen via… twitter.com/i/web/status/1…

Mark Rutte

Kijk vanaf 14.45 uur de persconferentie van @MinPres Rutte over de #ministerraad live via npostart.nl/live/npo-polit…twitter.com/i/web/status/1…

Mark Rutte

Bij het Europa Instituut aan de Universiteit van Zürich geef ik de Churchill Lezing over de EU. #ChurchillLecture pic.twitter.com/T88JO3JnU1

Mark Rutte

Een goed gesprek met bondspresident Maurer gehad. 🇳🇱 en 🇨🇭 zijn belangrijke handels- en investeringspartners. Onze… twitter.com/i/web/status/1…

Mark Rutte

Een speciale dag. Ik mag vandaag de #ChurchillLecture geven over de EU bij het Europa Instituut (@EIZ_Zurich) van d… twitter.com/i/web/status/1…

Mark Rutte

Talked to Theresa May on the state of play regarding #Brexit. Time is running out. The ball is in London’s court. T… twitter.com/i/web/status/1…

Mark Rutte

Gesproken met Theresa May over de stand van zaken rond #Brexit. De tijd dringt. Londen is nu aan zet. Het belang va… twitter.com/i/web/status/1…

Mark Rutte

Goed gesprek met Stijn, Caya, Damien, Dila, Pieter en Romy van @Youth4ClimateNL. Fantastisch dat jullie zo betrokke… twitter.com/i/web/status/1…

Mark Rutte

Morgenavond ga ik bij het Europa Instituut van de Universiteit van Zürich de zogenoemde Churchill Lezing geven. Een… twitter.com/i/web/status/1…

Mark Rutte

Van harte gefeliciteerd met jullie gouden plakken, @janinesmit91, Jutta Leerdam, @LetitiadeJong @mulderronaldtwitter.com/i/web/status/1…

Mark Rutte

Fantastische resultaten van de Nederlandse schaatsers op het WK afstanden in Inzell. Acht keer 🥇, zesmaal 🥈 en tweemaal 🥉!

Mark Rutte

Net gesproken met president Duque van Colombia over ontwikkelingen Venezuela. Nederland en Colombia houden elkaar a… twitter.com/i/web/status/1…

Mark Rutte

Tijdens de #ministerraad hebben we gesproken over de laatste ontwikkelingen wat betreft #Brexit. Daarnaast hebben w… twitter.com/i/web/status/1…

Mark Rutte

Kijk vanaf 15.30 uur de persconferentie van @MinPres Rutte over de #ministerraad live via npostart.nl/live/npo-polit…twitter.com/i/web/status/1…

Mark Rutte

Hierbij een retweet @RobJetten. Ik sta, als jullie dat willen, met Eric Wiebes altijd open voor een gesprek… twitter.com/i/web/status/1…

Mark Rutte

Tenslotte wil ik burgemeester Halsema en @AmsterdamNL hartelijk bedanken voor hun uitnodiging om een kijkje te neme… twitter.com/i/web/status/1…