Skip to content

Kabinet9-12-2019 | 15:31
3-12-2019 | 10:52
Besluit waarmee mevrouw L.A. George-Wout wordt herbenoemd tot Gouverneur van Curaçao.
29-11-2019 | 16:55
Minister Van Veldhoven antwoordt op vragen van de Eerste Kamer over het ontwerpbesluit voor wijziging van het besluit Bodemkwaliteit. Het ontwerpbesluit staat in verband met de versnelling van de totstandkomingsprocedure voor het vaststellen van gebiedsspecifiek beleid voor PFAS.
25-11-2019 | 16:34
Besluit tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Drylands Sahel Program).
22-11-2019 | 16:42
21-11-2019 | 11:33
Minister Van Engelshoven besluit positief over het plan van HZ University of Applied Sciences voor de kwaliteitsafspraken hoger onderwijs.
19-11-2019 | 13:43
Dit ontwerpbesluit regelt de instelling van het Adviescollege Veiligheid Groningen. Dit Adviescollege adviseert de minister van Economische Zaken en Klimaat en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de regels voor versterking van gebouwen in relatie tot de veiligheid en de uitvoering.
18-11-2019 | 16:25
18-11-2019 | 11:29
Ontwerpbesluit houdende regels voor uitvoering van de Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021 (Besluit pensioenverdeling bij scheiding 2021).
13-11-2019 | 11:15
Besluit van tot wijziging van het Besluit bodemkwaliteit in verband met de versnelling van de totstandkomingsprocedure voor het vaststellen van gebiedsspecifiek beleid voor PFAS.
11-11-2019 | 16:55
Regeling van de van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de Subsidieregeling leer- en ontwikkelbudget voor de stimulering van de arbeidsmarktpositie van natuurlijke personen met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt.
11-11-2019 | 13:51
Besluit tot wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het Kentekenreglement. Het gaat om de vaststelling van de harmonisatie van milieuzones.
5-11-2019 | 12:03
Onderschrift van 28 oktober 2019, nr. 2019-0000174718, n.a.v. Gerechtshof Arnhem/Leeuwarden 17 september 2019, nr. 18/00697, ECLI:NL:GHARL:2019:7498.
5-11-2019 | 10:20
De Raad van State oordeelt over de vrijstelling van de vergunningplicht voor beweiden en bemesten.
5-11-2019 | 10:10
De Raad van State oordeelt over vergunningen die de provincie Noord-Brabant heeft verleend voor het exploiteren, uitbreiden en wijzigen van 6 verschillende agrarische bedrijven. Kernvraag hierbij is of het programma aanpak stikstof 2015-2021 in lijn is met Europese richtlijnen.
5-11-2019 | 09:53
Besluit tot wijziging van het Besluit vergunningen Natuurbeschermingswet 1998 in verband met de toevoeging van categorieën van projecten en andere handelingen waarop het vergunningvereiste van de Natuurbeschermingswet 1998 niet van toepassing is.
5-11-2019 | 09:23
De Raad van State oordeelt over de vergunning die de provincie Noord-Brabant heeft verleend voor de uitbreiding van een pelsdier- en rundveehouderij in de omgeving van het Natura 2000-gebied Kampina en Oisterwijkse Vennen.
4-11-2019 | 11:01
Minister Van Engelshoven besluit positief over het plan van Maastricht University voor de kwaliteitsafspraken hoger onderwijs.
4-11-2019 | 11:00
Minister Van Engelshoven geeft de Hogeschool VIAA een jaar de tijd om zijn plan voor de kwaliteitsafspraken hoger onderwijs te verbeteren.
4-11-2019 | 11:00
Minister Van Engelshoven besluit positief over het plan van de Universiteit Utrecht voor de kwaliteitsafspraken hoger onderwijs.
31-03-2010 | 18:00
Deze RSS-feed bestaat niet meer. De website die u bezocht, is opgegaan in Rijksoverheid.nl.
Mark Rutte

Terugkijken: het inleidend statement van de persconferentie na afloop van de wekelijkse #ministerraad. Met aandacht… twitter.com/i/web/status/1…

Mark Rutte

LIVE: de persconferentie van premier Rutte over de #ministerraad 👇 twitter.com/i/broadcasts/1…

Mark Rutte

Kijk vanaf 15.00 uur de persconferentie van premier Rutte over de #ministerraad live op Twitter, of via… twitter.com/i/web/status/1…

Mark Rutte

Within NATO we’ve agreed to work towards spending 2% of our GDP on defence. The Netherlands is investing heavily in… twitter.com/i/web/status/1…

Mark Rutte

But there’s no denying that the Alliance needs to keep evolving. It is important that NATO remains a modern, united… twitter.com/i/web/status/1…

Mark Rutte

Thanks in part to NATO, since the end of WWII we’ve built a peaceful, prosperous and stable Europe, with close ties… twitter.com/i/web/status/1…

Mark Rutte

De afspraak binnen de NAVO is om toe te werken naar 2% aan defensie-uitgaven. Nederland investeert fors in defensie… twitter.com/i/web/status/1…

Mark Rutte

Er kan echter niet worden ontkend dat het bondgenootschap zich moet blijven ontwikkelen. Het is van groot belang da… twitter.com/i/web/status/1…

Mark Rutte

De NAVO heeft er mede voor gezorgd dat we na WOII een vreedzaam, welvarend en stabiel Europa hebben kunnen opbouwen… twitter.com/i/web/status/1…

Mark Rutte

Spoke with @ediramaal @CakajGent at NATO-meeting today. The Netherlands is in solidarity with Albania during this d… twitter.com/i/web/status/1…

Mark Rutte

Gesproken met @ediramaal en @CakajGent bij NAVO-top vandaag. Nederland is solidair met Albanië in deze zware tijd n… twitter.com/i/web/status/1…

Mark Rutte

The @NATO #LeadersMeeting in London is all about celebrating the 70-year anniversary of the Alliance. Leading up to… twitter.com/i/web/status/1…

Mark Rutte

Had a good conversation with @JustinTrudeau and audience members. Among other things, we spoke about the strength a… twitter.com/i/web/status/1…

Mark Rutte

De @NATO #LeadersMeeting in Londen staat in het teken van het 70-jarig bestaan van het bondgenootschap. Voorafgaand… twitter.com/i/web/status/1…

Mark Rutte

Goed gesprek gehad met @JustinTrudeau en mensen uit de zaal. We spraken o.m. over de kracht en de toekomst van de N… twitter.com/i/web/status/1…

Mark Rutte

Before the @NATO #LeadersMeeting kicks off, my Canadian colleague @JustinTrudeau and I will participate in a town h… twitter.com/i/web/status/1…

Mark Rutte

Voorafgaand aan de NAVO #LeadersMeeting neem ik samen met mijn Canadese collega @JustinTrudeau deel aan een ‘town h… twitter.com/i/web/status/1…

Mark Rutte

These were my main messages during the first day of the UN Climate Conference in Madrid #COP25. No country can solv… twitter.com/i/web/status/1…

Mark Rutte

That’s not to say that the decisions we’re facing are easy ones. Resistance is understandable, because climate poli… twitter.com/i/web/status/1…

Mark Rutte

Tackling climate change is urgent and demands ambition and a bold approach. In the Netherlands we’ve taken a big st… twitter.com/i/web/status/1…

Mark Rutte

Dit waren mijn voornaamste boodschappen hier tijdens de eerste dag van de VN Klimaatconferentie in Madrid. Geen enk… twitter.com/i/web/status/1…

Mark Rutte

De besluiten die we moeten nemen, zijn niet altijd makkelijk. Weerstand is begrijpelijk, want klimaatbeleid raakt h… twitter.com/i/web/status/1…

Mark Rutte

De aanpak van klimaatproblematiek is urgent en vraagt om ambitie en doortastendheid. In NL hebben we een grote stap… twitter.com/i/web/status/1…

Mark Rutte

Vandaag ben ik in Madrid voor de VN-klimaatconferentie #COP25. Voor Nederland belangrijk dat ambities ook internati… twitter.com/i/web/status/1…

Mark Rutte

Terugkijken: het inleidend statement van de persconferentie over de #ministerraad. Met een nieuwe stap in het PFAS-… twitter.com/i/web/status/1…

Mark Rutte

LIVE: de persconferentie van premier Rutte over de #ministerraad 👇 twitter.com/i/broadcasts/1…

Mark Rutte

Kijk vanaf 15.15 uur de persconferentie van premier Rutte over de #ministerraad live op Twitter, of via… twitter.com/i/web/status/1…

Mark Rutte

Er is nog veel nodig om racisme en discriminatie uit te bannen, dat moeten we echt met z’n allen doen. Onder meer d… twitter.com/i/web/status/1…

Mark Rutte

Met de @KNVB en een afvaardiging van de clubs hebben we gesproken over wat de bond, de clubs en de overheid kunnen… twitter.com/i/web/status/1…

Mark Rutte

Racisme en discriminatie horen niet thuis in dit land. De uitingen tijdens de wedstrijd Den Bosch-Excelsior waren e… twitter.com/i/web/status/1…