Skip to content

D6610-03-2014 | 20:00
Vandaag heeft de milieucommissie van het Europees Parlement ingestemd met aan banden leggen van het weggeven van plastic tasjes. De meeste eindigen als zwerfafval met ernstige schade aan het milieu als gevolg. "Waar de Europese Commissie niet het lef had om een einde te maken aan de enorme hoeveelheid plastic die in de natuur terecht komt, kiest het Parlement voor concrete actie. In 2015 moet het aantal plastic tassen gehalveerd zijn en in 2018 met 80% verminderd ten opzicht van 2010", aldus Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy. "Ik wil dat Europese landen afgerekend kunnen worden als ze geen actie ondernemen, dat is de enige manier waarop we dit milieuprobleem kunnen oplossen. En dat het probleem groot is, is duidelijk: in onze eigen Noordzee komt 70% van al het plastic van plastic tasjes."
14-01-2014 | 01:00
Vandaag tekenden Europees lijsttrekkers Sophie in ’t Veld (D66) en Dennis de Jong (SP) gezamenlijk het Europees roze stembusakkoord namens hun Europese fracties. Het akkoord is een initiatief van ILGA, ’s werelds grootste belangenorganisatie voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en interseksuelen (LHBTI). Met dit akkoord geven D66 en SP aan zich ook komende vijf jaar hard te maken voor de rechten van LHBTI’s. “Een belangrijk initiatief”, aldus In ‘t Veld, “Homo-emancipatie is een graadmeter voor tolerantie. Zowel binnen als buiten Europa hebben we nog een wereld te winnen.” De Jong: “Europa moet ook de komende vijf jaar het goede voorbeeld blijven geven in de bevordering van respect. Het motto van de EU is niet voor niets ‘verenigd in diversiteit’”.  
13-08-2013 | 02:00
Europarlementariër Marietje Schaake wil talentvolle afgestudeerden hun kennis in het onderwijs laten inzetten. Onder de naam Smart EU stelt ze een proefprogramma voor dat topstudenten na hun afstuderen de kans biedt om in een andere EU-lidstaat voor de klas te staan. "Goede leraren staan aan de basis van goed onderwijs, maar door de vergrijzing ontstaan er overal in Europa tekorten aan docenten. Dit terwijl de jeugdwerkloosheid onaanvaardbaar hoog is", zegt Schaake. "Door talentvolle academici voor de klas te zetten kunnen beide problemen worden aangepakt en komen leerlingen op jonge leeftijd in contact met rolmodellen."
11-07-2013 | 02:00
In antwoord op schriftelijke vragen van D66-Europarlementariër Marietje Schaake, laat EU-buitenland chef Catherine Ashton weten de oproep van de D66’er om het mandaat van vijftienduizend VN-blauwhelmen (UNIFIL) in Libanon volledig in te vullen, te ondersteunen. Nu zijn dat er nog een kleine elfduizend. De EU zal zich ook inzetten voor de verlenging van het mandaat dat per 30 augustus afloopt. Schaake: "De oorlog in Syrië stroomt steeds heftiger Libanon binnen, we weten dat het Sjiitische Hezbollah actief meevecht met Assad tegen de voornamelijk Soennitische Syrische opstandelingen. Dat leidt tot grote interne spanningen, ook omdat er nu 1 miljoen Syrische vluchtelingen in Libanon zijn. UNIFIL moet op volle sterkte zijn om de vrede in Libanon te kunnen bewaken."
3-07-2013 | 02:00
Europarlementariër Marietje Schaake ziet een nieuwe militaire junta in Egypte niet als een oplossing voor de crisis in het land: “democratische verworvenheden sinds het vertrek van president Mubarak moeten niet overboord worden gegooid.” Vanmiddag debatteert het Europees Parlement over de crisis in Egypte. “Het belangrijkste is dat een burgeroorlog in Egypte wordt voorkomen, de gepolariseerde en gespannen situatie in heel het land is gevaarlijk. Het leger kan een rol spelen in het bewaren van rust en het tegengaan van geweld tussen mensen, maar het is essentieel dat het bestuur van het land in civiele handen blijft”, aldus Schaake. De situatie in Egypte verandert per minuut. Het is onduidelijk hoe het leger de door haar gezette deadline gaat handhaven als een politiek compromis uitblijft.
3-07-2013 | 02:00
Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy is opgelucht dat het Europees Parlement in tweede instantie wel heeft ingestemd met het uitstellen van de veiling van nieuwe emissierechten. "Drie maanden geleden stemde het Parlement het zogenoemde backloading-voorstel weg en meteen bereikte de CO2-prijs een historisch dieptepunt. Nu wordt er gelukkig wel gekozen voor uitstel en kan de balans in de CO2-markt herstellen. Daarmee is het belangrijkste Europese klimaatinstrument tijdelijk gered", aldus Gerbrandy.
2-07-2013 | 02:00
Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy is verheugd dat het Europees Parlement vandaag in een resolutie de urgentie van een snellere transitie naar de bio-economie onderschrijft. "De transitie naar een duurzame economie is pure noodzaak. We kunnen het ons niet veroorloven om hier tien, twintig jaar voor uit te trekken. We moeten nu investeren in innovatie, nieuwe technieken en bedrijfsmodellen, maar ook zorgen voor heldere duurzaamheidscriteria voor het gebruik van biomassa. Europa is wereldleider op diverse gebieden van de biowetenschappen en biotechnologieën, die positie moeten we zien te behouden," aldus de D66′er.
18-06-2013 | 02:00
Europarlementariër Marietje Schaake vraagt de Europese Commissie in een open brief om een schriftelijke verantwoording over de besteding van circa 1 miljard euro aan Europees steungeld in Egypte. De Europese Rekenkamer heeft vandaag een rapport gepubliceerd waaruit blijkt dat onduidelijk is waaraan financiële steun tussen 2007 en 2013 is besteed. Schaake: “Het is onvoorstelbaar dat de Europese Commissie geld blijft overmaken als onduidelijk is hoe het wordt besteed, vooral bij begrotingssteun aan de Egyptische regering. Vorderingen in economische hervormingen of bij de aanleg van een nieuwe brug of snelweg moeten toch duidelijk meetbaar zijn? Dat ligt bij steun voor democratisering, waarborging van de rechtsstaat of bescherming van fundamentele rechten ingewikkelder, maar juist daar moeten we steun staken als er geen verbeteringen zijn.”
13-06-2013 | 17:00
Europarlementariër Sophie in ‘t Veld is blij dat het Europees Parlement het belang van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) in de post-2015 ontwikkelingsagenda onderstreept. Hiermee worden onderwerpen als vrijwillige familieplanning, veilige abortus en anticonceptie hoog op de Europese politieke agenda geplaatst. "Seksuele gezondheid is een onmisbare component in de aanpak van wereldwijde armoede en een structurele ondermijnende factor in duurzame ontwikkeling," aldus In ‘t Veld, voorzitter van de parlementaire werkgroep reproductieve gezondheid, HIV/AIDS en ontwikkeling.
12-06-2013 | 02:00
Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy verwelkomt de rapportageplicht voor olie-, gas-, bos- en mijnbouwbedrijven die vandaag is aangenomen door het Europees Parlement. De nieuwe transparantiewetgeving verplicht de grondstoffensector inzicht te geven in de betalingen aan overheden wereldwijd. “Financiële transparantie geeft een impuls aan duurzaam grondstoffenbeheer, maatschappelijk verantwoord ondernemen en bestrijdt corruptie. In grondstofrijke ontwikkelingslanden vullen particulieren hun zakken en de lokale bevolking betaalt de prijs. Deze regeling geeft burgers en maatschappelijke organisaties een instrument waarmee ze hun regeringen ter verantwoording kunnen roepen,” aldus Gerbrandy.
12-06-2013 | 02:00
Om de hoog oplopende jeugdwerkloosheid in Europa tegen te gaan, zijn structurele verbeteringen van het economische bestuur van de EU essentieel, stelt Europarlementariër Marietje Schaake. Vandaag debatteerde het Europees Parlement in Straatsburg over aanbevelingen voor de lidstaten en de Commissie om de hoge Europese jeugdwerkloosheid effectiever op te lossen. Schaake: "Door het gebrek aan leiderschap en visie van de lidstaten en de Commissie blijven structurele problemen in de Europese economie en bankensector onopgelost. Dat zijn de hoofdoorzaken van de werkloosheid. Jongeren betalen nu de prijs voor deze politieke verlamming. We moeten er alles aan doen om een verloren generatie tegen te gaan en een doorbraak forceren."
6-06-2013 | 02:00
Vandaag debatteerde de Eerste Kamer over de toekomst van het Nederlandse Koninkrijk. Op 10 oktober 2010 is de vorm van het Koninkrijk veranderd. D66 vindt het dan ook des te belangrijker om regelmatig aandacht te hebben de achterliggende structuren en de wijze waarop het Koninkrijk en zijn afzonderlijke onderdelen functioneren. Senator Thom de Graaf heeft om een evaluatie en herziening van het Statuut van het Koninkrijk gevraagd. “De vorm en structuur van ons Koninkrijk komen voort uit onze gezamenlijke, deels pijnlijke koloniale geschiedenis, en daarom moeten wij er gezamenlijk het beste van maken”, aldus de senator.
4-06-2013 | 02:00
Europarlementariër en delegatieleider Sophie in ‘t Veld is per 16 september 2013 op zoek naar een stagiair(e) voor 5 maanden in het Europees Parlement te Brussel.
4-06-2013 | 02:00
Vandaag roept Europarlementariër Marietje Schaake Eurocommissaris Kroes op met een gedetailleerd voorstel te komen om netneutraliteit in de hele Europese Unie wettelijk vast te leggen. Eerder werd in Nederland besloten dat het blokkeren van kosteloze online diensten, zoals Whatsapp en Skype, door telecomaanbieders niet mag. De aanbieders wilden geen concurrentie met hun betaalde bel- en sms-diensten. Om te weten wie er van deze diensten gebruikmaakte, moesten de telecomaanbieders kijken naar het surfgedrag van klanten. "Deze praktijken zijn onwenselijk en komen in de EU nog te veel voor. Om een gelijk speelveld te behouden, en consumenten te beschermen is het tijd voor EU-brede wetgeving op het gebied van netneutraliteit," stelt Schaake.
29-05-2013 | 02:00
Dinsdag is in de Senaat de behandeling van de prostitutiewet opnieuw opgeschort. Kamerbreed was er opnieuw ernstige kritiek op verschillende onderdelen van de wet. Het doel is regulering van prostitutie om mensenhandel op te sporen. In de Eerste Kamer betreffen de bezwaren met name de registratieplicht voor prostituees en de vergewisplicht voor klanten. D66 fractie vindt dat het voorstel aan dat doel onvoldoende bijdraagt.
29-04-2013 | 18:00
Op de vooravond van de dag van Europa, organiseert D66 in samenwerking met het European Liberal Forum en partners uit o.a. België, Duitsland, Italië en Portugal het festival “Celebrating Europe”.
29-04-2013 | 02:00
Afgelopen week lag de nieuwe editie van Democraat, het ledenblad van D66 bij onze leden in de bus. Vanaf vandaag kunt u dit magazine ook online bekijken.
18-04-2013 | 02:00
Deze week vond in de Eerste Kamer het jaarlijkse debat over Europa plaats: de Algemene Europese beschouwingen. D66 is gematigd positief over de Staat van de Unie van dit kabinet. Toch vindt senator Thom de Graaf dat er hard gewerkt moet worden aan een sterk draagvlak voor de Unie.
10-04-2013 | 02:00
Afgelopen dinsdag is de Wet herziening ten nadele met 36 stemmen voor en 35 stemmen tegen aangenomen in de Senaat.  De wet maakt het mogelijk om onherroepelijke uitspraken van de strafrechter bij misdrijven met een dodelijke afloop van de eerder vrijgesproken verdachte te herzien. De verdachte kan opnieuw vervolgd worden. D66 heeft wederom haar bezwaren geuit.
29-03-2013 | 01:00
De Eerste Kamerfractie van D66 heeft zich zeer kritisch getoond over het wetsvoorstel herziening ten nadele. Dit voorstel maakt het mogelijk om onherroepelijke uitspraken van de strafrechter bij misdrijven met een dodelijke afloop van de eerder vrijgesproken verdachte te herzien, waardoor de verdachte opnieuw vervolgd kan worden. “De grens van het uithollen van de rechtsbeginselen is hiermee bereikt”, aldus Senator Engels.