Skip to content

CU3-09-2015 | 16:56
De wereld staat in brand. Vluchtelingen, uitgehongerde kinderen, oorlog en geweld. De beelden dringen zich aan ons op. En dan debatteren we vandaag over de Dikke Ik uitspraken van de premier. Heeft dat wel zin? Mijn overtuiging is van wel, voorzitter. Juist dit debat gaat over de grote morele vraagstukken van onze tijd. Ik zie in de speech van de premier en in dit debat een opening. Een opening om aan het begin van het nieuwe politieke seizoen de oorverdovende stilte te verbreken in de politiek als het gaat over normen en waarden. Het zou hier veel vaker moeten gaan over onze diepste uitgangspunten. Over de waarden die we belangrijk vinden. En over wat die betekenen voor de grote vraagstukken van onze tijd, zoals de vluchtelingenproblematiek. Anders wordt politiek een opgesmukte vorm van boekhouden.
2-09-2015 | 14:38
De Middellandse Zee is op dit moment het toneel van een vluchtelingendrama. Er worden tientallen doden gevonden in vrachtwagens. En tegelijk proberen duizenden mensen via de westelijke Balkan hun weg te vinden richting Centraal-Europa. Het is een humanitaire ramp met mensenrechtenschendingen en uitbuiting waarvan het einde nog niet in zicht is. De ChristenUnie vindt daarom dat de Europese Unie met grote spoed bijeen moet komen om duidelijke afspraken te maken en stappen te zetten om de onderliggende problemen op te lossen.
2-09-2015 | 14:30
De ChristenUnie wil dat het kabinet zich opnieuw bezint op de voorgenomen bezuinigingen op de bijdrage aan ontwikkelingsprojecten. Aanleiding is een onderzoek dat vandaag wordt gepubliceerd, waaruit blijkt dat Nederlandse ontwikkelingsorganisaties uitstekend werk leveren. Ze werken effectief en efficiënt en besteden het geld dat ze van de regering krijgen uitstekend, schrijft de Volkskrant. Tweede Kamerlid Joël Voordewind vraagt vandaag een debat aan met minister Ploumen.
1-09-2015 | 11:04
In Italië was het soms net of ik ook even vakantie had van onze secularisatie. Lopend en rijdend door dat prachtige, glooiende landschap had ik bijna altijd wel ergens zicht op de Gekruisigde of zijn moeder. Zondags stromen de dorpskerkjes daar ook nog eens vol met een redelijke dwarsdoorsnede van de bevolking. Komend uit een land waarin kerk en wereld van elkaar zijn vervreemd, is het aangenaam om te zien hoe makkelijk de oversteek van terras naar kerk en van kerk naar café wordt gemaakt.
31-08-2015 | 19:01
De ChristenUnie geeft geen steun aan een derde steunpakket voor Griekenland en de daarbij behorende maatregelen. Arie Slob liet in het debat hierover vandaag weten dat ‘met ons valt te praten over oplossingen waar de Grieken echt wat aan hebben’. De ChristenUnie pleit voor kwijtschelding van een deel van de schulden, hulp aan de Grieken via Europese fondsen, in combinatie met uittreding uit de eurozone.
24-08-2015 | 13:00
De Thematische Partij Commissie – Defensie (TPC-Defensie) van de ChristenUnie bestaat inmiddels twee jaar. Wij hebben bijgedragen aan visie-vorming op het gebied van Defensie en steunen daarbij op een netwerk van defensie deskundigen.
14-08-2015 | 13:36
Het was een goede week voor pooiers en mensenhandelaren. Aan de inspanningen van actrices als Meryl Streep, Kate Winslet, Emma Thompson en Lena Dunham, de Amerikaanse oud-president Carter en tal van feministische organisaties heeft dat niet gelegen. Allemaal probeerden ze Amnesty op andere gedachten te brengen. Toch nam de internationale mensenrechtenorganisatie deze week een desastreuze afslag in het debat over prostitutie. De organisatie strijdt voortaan voor legalisering van prostitutie. Ze denkt daarmee prosti­tuees te helpen, maar dient daarmee ondertussen vooral ook de belangen van mensenrechtenschenders.
14-08-2015 | 12:44
ChristenUnie-Kamerlid Gert-Jan Segers: ,,Zanger
12-08-2015 | 15:45
De nieuwste cijfers over de Nederlandse economie zijn een mooie opsteker. Nu is het zaak dat ook iedereen de vruchten kan plukken van de economisch opgaande lijn. Fractievoorzitter Arie Slob: ,,Het is goed om te zien dat het economisch herstel echt door zet en dat de onvermijdelijke verlaging van de gasproductie relatief weinig invloed heeft op het herstel.
10-08-2015 | 17:26
Joël Voordewind (50) voert namens de ChristenUnie het woord over asielbeleid, ontwikkelingssamenwerking en buitenlandse zaken. Naast zijn Kamerwerk voert hij graag actie en maakt hij geregeld reizen naar probleemgebieden. ‘Ik lever ministers nuttige informatie voor hun beleid aan.’
6-08-2015 | 11:40
Tweede Kamerlid Joël Voordewind (ChristenUnie) wil dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gaat registreren hoe vaak christelijke bewoners van asielzoekerscentra te maken krijgen met intimidatie, discriminatie en bedreiging. Het Kamerlid vraagt staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) wat hij gaat doen om zulke situaties te voorkomen.
21-07-2015 | 11:30
Apologeten van meer Europa gedragen zich als gelovigen van het irritante soort. Wat er ook gebeurt, alles is een bevestiging van hun geloofsovertuiging dat we naar een Verenigde Staten van Europa toe moeten. Omdat dat goed is. Berekeningen die laten zien dat de EU ons geld oplevert, zijn uiteraard een warme aanmoediging voor nog meer Europa. En wel snel.
16-07-2015 | 14:36
Het Griekse parlement heeft vannacht ingestemd met een bezuinigings- en hervormingspakket, wat het helemaal niet wil. Sterker nog: waar degene die het namens de Grieken heeft getekend – premies Tsipras – niet in gelooft.
15-07-2015 | 19:48
In november 2014 nam de Tweede Kamer een voorstel van Joël Voordewind (ChristenUnie) aan om € 1 miljoen vrij te maken voor verzoeningsprojecten in Israël. Momenteel reist Voordewind zelf door Israël om projecten te bezoeken waarin wordt gewerkt aan verzoening tussen Israëliërs en Palestijnen. In zijn derde en laatste blog reageert hij op de atoomdeal die gisteren is gesloten met Iran.
15-07-2015 | 12:36
In november 2014 nam de Tweede Kamer een voorstel van Joël Voordewind (ChristenUnie) aan om 1 miljoen euro vrij te maken voor verzoeningsprojecten in Israël. Deze week reist het Kamerlid door Israël om projecten te bezoeken waarin wordt gewerkt aan verzoening tussen Israëliërs en Palestijnen. In een aantal portretten beschrijft hij de mensen achter die projecten. Vandaag: Khader (37), manager van de christelijke organisatie Seeds of Hope in de Palestijnse stad Jericho.
13-07-2015 | 11:35
‘De overeenkomt die nu gesloten is rondom Griekenland, biedt geen duurzame oplossing’ aldus Carola Schouten (ChristenUnie). Het is gebaseerd op wantrouwen, trekt een zware wissel op de Griekse bevolking en de democratische verhoudingen in Europa en het biedt geen zekerheid of het land uiteindeljk binnen de eurozone kan blijven.
13-07-2015 | 09:05
Tweede Kamerlid Joël Voordewind (ChristenUnie) roept minister Koenders (Buitenlandse Zaken) op om deze week tijdens zijn reis naar Israël ook verzoeningsprojecten tussen Israëliërs en Palestijnen te bezoeken. De Tweede Kamer nam in november een voorstel van Voordewind aan om €1 miljoen vrij te maken voor verzoeningsprojecten. “Voor Koenders is dit een uitgelezen kans om te bekijken hoe met dat geld kan worden gewerkt aan verzoening tussen de bevolkingsgroepen.” Voordewind reisde de afgelopen week zelf door Israël om de verzoeningsprojecten te bezoeken.
11-07-2015 | 19:57
Zaterdag 13 juni j.l heeft het eerste partijcongres van de ChristenUnie (individuele leden mochten nu ook meestemmen) de nieuwe grondslag en preambule (samenvattende inleiding op het kernprogramma) met overgrote meerderheid aangenomen.
11-07-2015 | 19:56
ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber is de meest effectieve parlementariër van het afgelopen jaar. Dat concludeert Vrij Nederland in haar jaarlijkse onderzoek naar de beste Tweede Kamerleden. Dik-Faber scoort een 10. Carola Schouten, eveneens Kamerlid voor de ChristenUnie, staat met een 9,7 op de derde plek.
11-07-2015 | 19:54
In november 2014 nam de Tweede Kamer een voorstel van Joël Voordewind (ChristenUnie) aan om € 1 miljoen vrij te maken voor verzoeningsprojecten in Israël. Deze week reist Voordewind zelf door Israël om projecten te bezoeken waarin wordt gewerkt aan verzoening tussen Israëliërs en Palestijnen. In een aantal portretten beschrijft hij de mensen achter die projecten: wie zijn ze, wat zijn hun drijfveren en waar lopen ze tegenaan? Vandaag: Suleyman (43) van Combatants for Peace.
11-07-2015 | 19:54
In november 2014 nam de Tweede Kamer een voorstel van Joël Voordewind (ChristenUnie) aan om € 1 miljoen vrij te maken voor verzoeningsprojecten in Israël. Deze week reist Voordewind zelf door Israël om projecten te bezoeken waarin wordt gewerkt aan verzoening tussen Israëliërs en Palestijnen. In een aantal portretten beschrijft hij de mensen achter die projecten: wie zijn ze, wat zijn hun drijfveren en waar lopen ze tegenaan. Vandaag: Fadi, vader van een meisje dat les krijgt op de Hands in Hands School in Jeruzalem.
6-07-2015 | 12:50
Vanavond heeft een ruime Kamermeerderheid de ChristenUnie/SGP motie gesteund waarin de regering wordt opgeroepen een beleidswijziging aan te passen. Door dit beleid, dat per 1 januari 2016 ingaat, zullen AOW’ers gekort worden wanneer ze gaan wonen in bepaalde gebieden waarvan de status nog niet definitief beslecht is zoals de Golan en Oost-Jeruzalem. Onder deze groep bevinden zich juist ook mensen die de holocaust en/of de Tweede Wereldoorlog hebben overleefd. De zojuist aangenomen motie maakt voor deze mensen een uitzondering.
6-07-2015 | 12:01
Fractievoorzitter Arie Slob: ,,Het Griekse nee plaatst de EU voor de grootste uitdaging sinds de val van de Muur. Het komt nu aan op wijsheid en het zetten van concrete stappen. Een gecontroleerde uittreding in combinatie met schuldsanering en economische herstructurering is voor de langere termijn het meest duurzaam.”
2-07-2015 | 23:16
De ChristenUnie heeft met een Kamermeerderheid aan partijen een motie ingediend waarin het kabinet wordt gehouden aan haar eigen belofte dat de nullijn gaat verdwijnen en de inkomens van leraren, politieagenten, militairen en anders overheidspersoneel weer gaan meestijgen met de loonontwikkeling in de markt. Voor 1 september wil de Kamer geïnformeerd worden over de voortgang.
1-07-2015 | 21:20
De afhandeling van schade als gevolg van gaswinning in Groningen moet onder regie van de Nationaal Coördinator Groningen komen en onafhankelijk worden van de NAM. De Nationaal Coördinator moet bovendien het recht krijgen om knopen door te hakken bij de afhandeling van schade die veroorzaakt is door gaswinning. Dat zegt ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber. Op die manier wil Dik-Faber een onafhankelijke schadeafwikkeling afdwingen, zonder bemoeienis van de NAM. Verschillende partijen steunen het voorstel van het ChristenUnie-Kamerlid.
24-06-2015 | 13:58
Carla Dik-Faber wil van staatssecretaris Van Rijn weten hoe hij een impuls gaat geven aan vrijwilligersnetwerken die ouderen een luisterend oor bieden als zij verder nergens naar toe kunnen. Volgens het ChristenUnie-Kamerlid is het belangrijk dat ouderen een plek hebben waar zij terecht kunnen met zingevingsvragen.
20-06-2015 | 15:48
Verschillende oppositiepartijen zijn zeer kritisch over de opbrengsten van het leenstelsel die bij de invoering door minister Bussemaker zijn beloofd. Op initiatief van ChristenUnie-Kamerlid Carola Schouten stellen ChristenUnie, SP, CDA en SGP vragen aan de minister over de opbrengsten voor het hoger onderwijs, die veel lager lijken te zijn dan eerder toegezegd.
19-06-2015 | 13:24
Afgelopen zaterdag kwamen honderden mensen bij elkaar in Zwolle voor het eerste partijcongres van de ChristenUnie ‘nieuwe stijl’. Bekijk hier de foto’s en video’s van die bijzondere en feestelijke dag.
18-06-2015 | 18:25
De ChristenUnie wil dat minister Asscher gaat onderzoeken of het vaderschapsverlof uitgebreid kan worden naar tien dagen. Uit onderzoek van kenniscentrum Rutgers blijkt dat Nederland enorm achterloopt in vergelijking met andere Europese landen.
16-06-2015 | 16:36
De petitie ‘Anders, niet minder’ heeft bijna 42.000 ondertekenaars. Een actie om de politiek te laten weten dat kinderen met Down ‘gewoon’ moeten blijven in Nederland! Vandaag is de petitie dan ook aangeboden in de Tweede Kamer. Bekijk hier enkele foto’s.
16-06-2015 | 13:47
Op het eerste ChristenUnie-congres met stemrecht voor individuele leden sprak fractievoorzitter Arie Slob behalve over de grondslag die de partij kort daarvoor wijzigde, ook over waardevol leven en waardevol sámenleven met ruimte voor iedereen: “Als de Dikke-Ik-discussie de minister-president ernst is, verwachten wij een concrete vertaling met een sterke nadruk op het omzien naar elkaar.” Lees hier de hele speech van Arie Slob.
16-06-2015 | 11:35
Kuyper was een betweter, een drammer. Een dominee die eigenmachtig de kerk scheurde en daarbij zei in Gods naam te handelen. Een machtspoliticus, die vrome woorden voor zijn politieke karretje spande. Zijn principieel gefundeerde ‘antithese’ kwam hem bijvoorbeeld wel heel goed uit toen hij begin twintigste eeuw zijn confessionele kabinet vormde. En ondertussen deinsde hij er als minister-president niet voor terug om in zijn krant De Standaard onder pseudoniem zijn eigen ministers te bekritiseren.
16-06-2015 | 09:34
Voortaan kunnen organisaties die werken aan godsdienstvrijheid in alle landen steun krijgen van Nederland. Dat heeft minister Koenders toegezegd in reactie op een motie van ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind. Op dit moment ondersteunt Nederland alleen projecten voor godsdienstvrijheid in negen geselecteerde landen.
10-06-2015 | 18:44
Op verzoek van de ChristenUnie deelt Nederland voedsel- en hygiënepakketten uit aan dorpen rond de rampplek van vlucht MH17. Dat zei minister Lilianne Ploumen vandaag in de Tweede Kamer. Kamerlid Joël Voordewind suggereerde de hulp aan deze dorpen in april, als dank voor de steun die inwoners gaven bij het bergingswerk.
10-06-2015 | 10:34
De economisch opgaande lijn die vandaag blijkt uit de nieuwste cijfers van het CPB, biedt volgens de ChristenUnie de kans om nu werk te maken van onder meer de belastinghervorming en energietransitie. Arie Slob: “De groei zet door en de werkloosheid daalt. Dat is goed nieuws voor gezinnen en bedrijven die het in de afgelopen jaren zwaar gehad hebben. Nu moet het kabinet doorpakken. Werkgelegenheid is en blijft voor ons prioriteit.”
10-06-2015 | 10:27
De ChristenUnie wil dat de problemen met het trekkingsrecht voor het persoonsgebonden budget zo snel en goed mogelijk worden opgelost. In dat belang wil de ChristenUnie staatssecretaris Van Rijn de kans geven deze moeilijke opdracht uit te voeren. Daarom steunde de Tweede Kamerfractie een motie van wantrouwen uiteindelijk niet. Kamerlid Carla Dik-Faber zag vandaag een andere houding van Van Rijn.
9-06-2015 | 17:27
Bootvluchtelingen die binnenkomen aan de zuidgrenzen van de EU, moeten zich ter plaatse kunnen melden bij een centrum voor centrale aanmelding van verschillende EU-landen. De ChristenUnie wil dat het kabinet onderzoekt of een dergelijk centrum voor centrale aanmelding opgezet kan worden, waar ambtenaren van verschillende EU-lidstaten al snel een eerste screening van bootvluchtelingen kunnen doen. Het is één van de suggesties die Kamerlid Joël Voordewind doet naar aanleiding van zijn reis naar Lampedusa.
8-06-2015 | 22:09
Zondag 7 juni 2015 is Robert Heij in de jonge leeftijd van 27 jaar overleden. Robert was voorzitter van de ChristenUnie-jongerenorganisatie PerspectieF van 2010 tot 2012. Zijn overlijden raakt de ChristenUnie diep. Na een moedig gedragen ziekbed van ruim een jaar is Robert gestorven in het geloof dat hij mocht Thuiskomen bij zijn Hemelse Vader. Hieronder de reactie van partijvoorzitter Piet Adema, fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Tweede Kamer Arie Slob en huidig PerspectieF-voorzitter Erik-Jan Hakvoort.
5-06-2015 | 17:49
Carla Dik-Faber (ChristenUnie) vindt het opstappen van NS-topman Huges onvermijdelijk. “Het schokt me dat een topman van zo’n grote staatsonderneming deze misstap heeft begaan.” Volgens het Kamerlid kan staatssecretaris Mansveld niet langer wegkijken en moet ze in actie komen.
4-06-2015 | 18:22
Heel Holland Bakt-jurylid Janny van der Heijden en Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber (ChristenUnie) gaan op maandag 8 juni het gesprek aan over gezonde voeding en het gevaar van sluipsuikers – suiker in producten waarvan de consument het niet weet. In het kader van de Collegetour bezoeken zij hiervoor de Wageningen Universiteit.
4-06-2015 | 18:15
Minister Ploumen heeft in antwoord op Kamervragen van de ChristenUnie en de PvdA toegezegd om het uitbannen van kinderarbeid aan de orde te stellen tijdens de handelsmissie naar India dit weekend. Namens de ChristenUnie stelde Joël Voordewind de Kamervragen over slavernij en kinderarbeid in Indiase steengroeves.
4-06-2015 | 15:53
De Kamer debatteert opnieuw over de problemen die er zijn bij de uitbetalingen van het Persoons Gebonden Budget (pgb). De ChristenUnie is kritisch over de niet adequate wijze waarop deze problemen worden opgelost. De impact van deze problemen zijn groot voor mensen die het geld mislopen. Hieronder leest u de bijdrage van ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber.
4-06-2015 | 15:40
De ChristenUnie vindt het onacceptabel dat er wachtlijsten zijn bij de gespecialiseerde opvanghuizen voor slachtoffers van loverboys. Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers heeft hierover vragen gesteld aan het kabinet: ,,Het gaat om kwetsbare jonge vrouwen die acuut en goede hulp nodig hebben als ze uit handen van hun loverboy hebben weten te komen. Als je dan moet wachten op een geschikte opvangplek ligt een terugval in de gedwongen prostitutie op de loer. Dat mogen we niet accepteren. De staatssecretaris moet met samen met de gemeenten met een passende oplossing komen.”
3-06-2015 | 13:47
Tijdens het verantwoordingsdebat in de Tweede Kamer heeft ChristenUnie-leider Arie Slob een motie ingediend om het kabinet ertoe te bewegen de impasse rond de cao-onderhandelingen met rijksambtenaren zo snel mogelijk te doorbreken. Volgens Slob verdienen ambtenaren, leraren, politieagenten, militairen en overig overheidspersoneel na soms een al jaren geldende nullijn nu zo snel mogelijk een fatsoenlijke CAO. De motie werd mede ingediend door coalitiepartij PvdA.
3-06-2015 | 13:46
Carla Dik-Faber, Tweede Kamerlid van de ChristenUnie, vindt het goed dat NS het boetekleed heeft aangetrokken rond de aanbesteding van het regionaal openbaar vervoer in Limburg. Dik-Faber wil dat de staatssecretaris stappen onderneemt om ervoor te zorgen dat NS-concurrenten op het spoor en indirect ook reizigers niet te lijden hebben onder de monopoliepositie die NS heeft als eigenaar van treinen en stations.
22-05-2015 | 15:58
De ChristenUnie vindt het onverstandig van het kabinet om ABN Amro nu op de beurs te brengen. Kamerlid Carola Schouten: ,,Twee maanden geleden was er volgens minister Dijsselbloem te weinig rust en vertrouwen en nu zou alles opgelost zijn. Dat vind ik niet geloofwaardig. Het leidende principe moet niet een zo snel mogelijke beursgang zijn, maar wat het meest in het belang van de spaarders, MKB’ers en de werknemers is. De noodzaak om de bank nu naar de beurs te brengen ontbreekt. Wat we wel weten is dat we er miljarden op zullen verliezen.”
22-05-2015 | 12:36
Tweede Kamerlid Joël Voordewind wil met een motie voorkomen dat alleenstaande AOW’ers gekort worden omdat ze verhuisd zijn naar gebieden als de Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem en de Golan. Sinds 1 januari krijgen zij een flink lager AOW-bedrag door de inwerkingtreding van een nieuwe richtlijn.
20-05-2015 | 14:24
Veel scholen kampen met een lage internetsnelheid waardoor hun mogelijkheden met digitale leermiddelen beperkt zijn. Tweede Kamerlid Joel Voordewind: ,,Scholen werken met digiborden, tablets en laptops en zijn daarin mede afhankelijk van snel internet. Ik hoor dat scholen in gebieden waar geen glasvezel is neergelegd door de lage internetsnelheid maar beperkt gebruik kunnen maken van deze digitale leermiddelen. Dat moeten we toch goed kunnen regelen anno 2015?” Samen met SGP-collega Bisschop heeft Voordewind vragen gesteld.
20-05-2015 | 14:22
“Want Ik had honger, en u gaf Mij te eten; Ik had dorst, en u gaf Mij te drinken; Ik was een vreemdeling, en u verleende mij onderdak.” Met die woorden uit Mattheus 25 opende Arie Slob vandaag zijn bijdrage aan het debat over bed, bad, brood. Volgens de fractievoorzitter van de ChristenUnie wordt met het onthouden van basale levensvoorzieningen als bed, bad en brood een principiële grens overschreden. Lees hier de gehele bijdrage aan het debat.
8-05-2015 | 12:23
Eerder deze week is ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind afgereisd naar het Italiaanse eiland Lampedusa, slechts 113 kilometer verwijderd van Tunesië. Hier komen soms honderden bootvluchtelingen per week aan. Hij is daar om te spreken met vluchtelingen en met vertegenwoordigers van de VN, hulporganisaties en kerken. Bekijk hier een korte video met een update van zijn reis.
5-05-2015 | 09:59
Ik heb dit weekend aan de rand van het bed van een stervende vriendin gezeten. Haar hand vastgepakt, wetend dat je die weer los moet laten. Ze vertelde dat het moeten loslaten van haar man, kinderen, geliefden haar zwaar valt. En wat kun je dan zeggen? Niet zo veel. Wat op zo’n moment overblijft, is wat er werkelijk toe doet. We lazen een paar verzen uit psalm 73: ‘… u houdt mij aan de hand … al vergaat mijn lichaam … al wat ik heb is God, nu en altijd.’
30-04-2015 | 12:35
‘Als recht, veiligheid en vrijheid in Nederland en elders op de wereld ons iets waard zijn, dan moet er meer geld naar de krijgsmacht.’ Dat zegt Gert-Jan Segers (Tweede Kamerlid ChristenUnie) in reactie op het rapport van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV). Die concludeert dat de jarenlange bezuinigingen op defensie het leger te kwetsbaar heeft gemaakt.
30-04-2015 | 10:29
De ChristenUnie is kritisch over de vijfstedenoplossing waar VVD en PvdA elkaar in gevonden hebben. De oplossing lijkt strijdig met de bed-bad-brood-uitspraak van de Raad van Europa. Tweede Kamerlid Joel Voordewind: ,,Na elf dagen vergaderen komt de coalitie met een tekentafeloplossing die niets met de werkelijkheid van doen heeft. Dit is geen oplossing voor de schrijnende problematiek van uitgeprocedeerde asielzoekers, maar een oplossing voor een coalitieprobleem.” Voordewind wil nog voor het Kamerdebat hierover een hoorzitting met burgemeesters, vluchtelingenorganisaties en kerken om van hen te horen of zij met deze oplossing uit de voeten kunnen.
28-04-2015 | 17:33
ChristenUnie, VVD en CDA willen actie van het kabinet in verband met de komst van een omstreden sjeik naar Eindhoven. Tweede Kamerleden Segers, Potters en Omtzigt willen onder andere van het kabinet weten waarom deze sjeik een visum heeft gekregen. “Dit is de zoveelste keer dat er in Nederland een omstreden islamitische spreker wordt gevraagd die in het buitenland bekend staat om haatzaaien,” stelt ChristenUnie-Kamerlid Gert-Jan Segers.
25-04-2015 | 17:15
Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie-SGP) heeft vrijdagavond in Almelo bij 100 jaar Herdenking Armeense Genocide opgeroepen dat “woorden daden moeten worden. Kernbegrippen als vrede en veiligheid vragen om erkenning van de Armeense genocide. De drijfveer voor het ontstaan van Europa zijn vrede en veiligheid. Geen oorlog meer, nooit meer holocaust, nooit meer genocide. Jaren later sprak Europa zelfs af dat vrede en veiligheid niet alleen voor het interne Europese beleid fundamenteel zijn, maar ook voor het externe, het buitenlandse beleid van Europa. Vrede en veiligheid vanuit Europa, dus ook voor Armeniërs, Grieken, Assyriërs en Yezidi’s. Dat was ook de kern van de resolutie die het Europees Parlement onlangs aannam. Een resolutie die met een zeer grote meerderheid werd aangenomen. En waarin Turkije ook werd opgeroepen om die genocide nu eens te gaan erkennen: geen loze woorden, maar daden. Ik hoop ook dat de woorden in de resolutie worden omgezet in daden. Ontkenning van de genocide is schending van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden. Erkenning is ook begin van verzoening tussen het Turkse en Armeense volk.”
25-04-2015 | 13:43
Op zaterdag 25 april hebben de leden van de Bestuurdersvereniging van de ChristenUnie unaniem een resolutie aangenomen over de opvang van uitgeprocedeerde vreemdelingen en begeleiding bij hun terugkeer. De resolutie is besproken op het bestuurderscongres van de ChristenUnie.
24-04-2015 | 16:54
ChristenUnie-leider Arie Slob woont vrijdag in de Armeense hoofdstad Jerevan de 100-jarige herdenking van de Armeense genocide bij. Slob is daar op uitnodiging van de Armeense regering. Arie Slob: ,,Dit zal een indrukwekkende herdenking zijn van de eerste genocide uit de vorige eeuw.”
23-04-2015 | 16:36
De Tweede Kamer heeft een motie van ChristenUnie en CDA aangenomen over de Zorgstandaard Dementie. Zorgverzekeraars moeten in hun zorginkoop rekening houden met deze zorgstandaard. Kwaliteit en continuïteit van dementiezorg staan echter onder druk. Zorgverzekeraars kopen algemene zorg in via de wijkverpleegkundigen. Dementiezorg is echter specifieke zorg die aan de zorgstandaard moet voldoen. De casemanagers dementie die afgelopen jaren zijn opgeleid, worden op grote schaal ontslagen.
23-04-2015 | 09:48
In de langverwachte resolutie van het Comité van Ministers over de bed-bad-brood voorziening die vandaag is gepubliceerd wordt zonder reserves geconstateerd dat Nederland in strijd handelt met het Europees Sociaal Handvest en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens door uitgeprocedeerde vreemdelingen op straat te zetten.
22-04-2015 | 11:29
De ChristenUnie wil dat minister Ploumen extra geld uittrekt voor ondersteuning aan mensen in ontwikkelingslanden met een beperking. Dat zegt Tweede Kamerlid Joël Voordewind woensdag in een debat over hulporganisaties. Twintig procent van de mensen die in extreme armoede leven, heeft een beperking. Dat zijn er in verhouding veel meer dan in rijke landen.
20-04-2015 | 10:34
Het Landelijk Bestuur van de ChristenUnie stelt voor om de grondslagtekst te vernieuwen en een preambule toe te voegen aan het kernprogramma.
14-04-2015 | 17:03
Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber: ,,Ik maak me zorgen over de consequenties van de NIP-test. Met het standaard screenen op Down wordt de suggestie gewekt dat mensen met het syndroom van Down niet welkom zijn in onze samenleving. De ChristenUnie wil geen Downvrije samenleving. Mensen met Down zijn niet minder, maar anders. Ik ondersteun deze petitie van harte. Ik hoop dat veel mensen de petitie zullen ondertekenen.”
14-04-2015 | 17:01
Medisch-technologische ontwikkelingen leiden sluipenderwijs tot een wezenlijk andere samenleving, waarin ‘onvolmaakt’ nieuw leven – zoals een kind met het syndroom van Down – als vermijdbaar wordt gezien. De meeste mensen overzien niet of nauwelijks de consequenties van deze tendens.
9-04-2015 | 17:33
Vandaag heeft de vrijwel de gehele Tweede Kamer een motie van ChristenUnie-Kamerlid Joel Voordewind c.s. over de Armeense genocide aangenomen. Alleen de PVV en de leden Kuzu/ Öztürk stemden tegen. In deze motie wordt de regering onverkort opgedragen Turkije aan te sporen om de genocide te erkennen. Daarnaast moet Turkije concrete stappen zetten in de richting van Armenië om tot verzoening te komen.
9-04-2015 | 17:28
Onder grote belangstelling heeft vanavond de Groenlezing van 2015 plaatsgevonden. Zijn belangrijkste boodschap: het katholiek-sociaal denken en het christelijk-sociaal denken kunnen elkaar op belangrijke punten verrijken en versterken.
9-04-2015 | 12:45
De ChristenUnie heeft voor de derde verkiezingen op een rij een geweldige uitslag mogen ontvangen. Na de beste uitslagen in onze geschiedenis vorig jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen én Europese Verkiezingen kreeg de ChristenUnie gisteravond vele nieuwe zetels in de Provinciale Staten én een zetel extra in de Eerste Kamer.
2-04-2015 | 18:34
Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft een motie van Carola Schouten gesteund om het vestigingsklimaat te verbeteren voor bedrijven in Drenthe. De motie is ingediend naar aanleiding van de voorgenomen sluiting van Philips Lighting in Emmen en richt zich specifiek op het stedelijk netwerk van Emmen-Coevorden-Hoogeveen-Hardenberg, waar veel innovatieve industrie gevestigd is.
2-04-2015 | 18:13
De ChristenUnie wil het belang van klanten en gewone werknemers voorop zetten, door van ABN AMRO een coöperatie te maken. De bank moet niet meer gericht zijn op de snelle winsten, maar op de lange termijn. ABN AMRO moet een bank worden waar de menselijke maat leidend is. Dat voorstel doet Tweede Kamerlid Carola Schouten.
31-03-2015 | 17:13
De Tweede Kamer heeft ingestemd met een motie van Gert-Jan Segers over het handelsverdrag tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten (TTIP). In de motie spreekt de Kamer uit dat TTIP geen geschillenbeslechting mag bevatten, die afbreuk doet aan ons nationale rechtssysteem en onze democratische besluitvorming.
31-03-2015 | 17:06
ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber heeft tijdens het Vragenuur kritische vragen gesteld aan minister Schippers over het bericht dat een overtijdbehandeling mogelijk op recept te verkrijgen is bij de apotheek.
31-03-2015 | 10:17
Je vraagt je toch af hoe zoiets gaat in de bestuurskamer van ABN Amro. Schraapt er een van die mannen even de keel om dan tijdens de rondvraag zo argeloos mogelijk te vragen: ‘En, wat gaan we doen met onze eigen beloning?’
25-03-2015 | 11:30
De ChristenUnie wil dat er meer maatregelen genomen worden om te voorkomen dat mantelzorgers gezondheidsproblemen krijgen, vanwege de combinatie van zorgtaken en betaald werk. Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat deze mantelzorgers een groter risico lopen op gezondheidsklachten.
24-03-2015 | 15:10
Ook bij de waterschapsverkiezingen van 18 maart heeft de ChristenUnie veel extra stemmen mogen ontvangen. In zeven waterschappen heeft de ChristenUnie (al dan niet in combinatie met de SGP) een zetel gewonnen, in 6 waterschappen zijn we gelijk gebleven en in 2 waterschappen hebben we een zetel verloren (in Amstel, Gooi en Vecht was dat helaas de enige zetel). Bekijk hier de hele uitslag.
24-03-2015 | 13:07
De ChristenUnie-fractie is een overtuigd pleitbezorger van het adagium van een inclusieve en activerende arbeidsmarkt. Een arbeidsmarkt waar voor iedereen plek is. Onze aandacht gaat daarbij vooral uit naar werknemers die graag willen werken, maar extra zorg behoeven vanwege een arbeidsbeperking om de stap naar de arbeidsmarkt te maken. Dat zei ChristenUnie-senator Peter Ester tijdens een debat over het quotum arbeidsbeperkten.
18-03-2015 | 16:12
Wij geloven. En daarom hebben we idealen. Voor de samenleving en voor de toekomst van ons land. Een politiek van hoop die vooruit kijkt. Daar strijden wij voor.
18-03-2015 | 16:10
Een meerderheid in de Tweede Kamer steunde gisteren een voorstel van de ChristenUnie om niet meer te bezuinigingen op de zorg.
17-03-2015 | 20:34
Vanavond werd bekend gemaakt dat er twee Nederlandse militairen zijn omgekomen in Mali bij een ongeluk met een Nederlandse Apache-helikopter.
17-03-2015 | 18:02
Vandaag is een motie van Gert-Jan Segers aangenomen in de Tweede Kamer die de Europese Unie aanmoedigt om christelijke en andere minderheden in Pakistan te steunen.
17-03-2015 | 16:23
De omslag naar gebruik van schone energie gaat veel te langzaam. Terwijl Nederland alles in huis heeft: de beste universiteiten, windrijke gebieden en een sterke bouwsector. Dat heeft ChristenUnie-Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber zaterdag gezegd bij de presentatie van het Energiemanifest van de ChristenUnie.
16-03-2015 | 16:56
De ChristenUnie kijkt kritisch naar TTIP, het handelsverdrag dat de Europese Unie met de Verenigde Staten wil sluiten. Bij het debat over de Europese Top riep Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers de regering in een motie op om niet in te stemmen met de geschillenbeslechting bij investeringen (ISDS, Investor-State Dispute Settlement).
14-03-2015 | 16:22
Veel bijzondere mensen doen onmisbaar maar onzichtbaar vrijwilligerswerk. Daarom wilde de ChristenUnie hen ook eens in het zonnetje zetten. De afgelopen week, maar vooral vandaag, hebben lokale CU’ers tientallen vrijwilligers een bloemetje gebracht. Voor al hun werk en hun bovengemiddelde inzet. Bekijk hier een impressie.
4-03-2015 | 17:29
ChristenUnie partijleider Arie Slob wil dat minister Kamp duidelijk maakt dat de gaswinning in Groningen niet weer wordt opgeschroefd. Omdat de opbrengsten van de gaswinning direct gekoppeld zijn aan de begroting zal de ChristenUnie niet instemmen met een begroting waar de aardgaswinning zal toenemen.
4-03-2015 | 15:21
De ChristenUnie wil dat er meer steun en inzet komt om het toenemende antisemitisme en radicalisering in het onderwijs tegen te gaan. De partij organiseert woensdag 4 maart hierover een rondetafel met docenten, onderwijsorganisaties, een overlevende van de Holocaust en de Anne Frank Stichting waar namens de ChristenUnie fractievoorzitter Arie Slob en Gert-Jan Segers aanwezig zijn. Diverse Kamerleden van andere partijen hebben aangegeven aanwezig te zijn.
24-02-2015 | 18:43
De ChristenUnie vindt dat een wettelijke verplichting moet worden ingevoerd voor bedrijven die geen werk maken van verbetering van mensenrechten in de dertien risicosectoren die door minister Ploumen zijn vastgesteld. In het verleden zijn ook veel convenanten afgesproken om misstanden tegen te gaan met vaak magere resultaten.
23-02-2015 | 17:29
Wij zijn geschokt door het bericht dat Henk van Rhee, voormalig directeur van het partijbureau en sinds 2014 wethouder namens de ChristenUnie en SGP in Stichtse Vecht, is overleden aan ernstige hartritmestoornissen. Henk is 62 jaar geworden.
20-02-2015 | 06:00
Jongeren moeten makkelijker aan een huurwoning kunnen komen. Nu komen veel jongeren in problemen als ze na hun studie hun studentenkamer uit moeten of een baan vinden in een andere stad. Voor sociale huurwoningen gelden immers vaak lange wachtlijsten. Veel jongeren blijven noodgedwongen langer thuis wonen.
19-02-2015 | 12:19
Onder een witte poort, na een vriendelijke groet van de portier, het fort in. Langs een rij zwarte kanonnen die richting de oceaan wijzen. De trap af naar een grote, klamme kelder waarin de slaven verbleven totdat ze via de door of no return vertrokken om nooit meer in Afrika terug te keren.
18-02-2015 | 18:14
Op de dag dat accountantsbureau BDO met cijfers komt, waaruit blijkt dat met name kleine ziekenhuizen een lastig jaar tegemoet gaan komt de ChristenUnie met een plan voor het behoud van ziekenhuiszorg in de regio.
18-02-2015 | 13:10
De ChristenUnie heeft een debat met minister Kamp aangevraagd over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over het meewegen van de veiligheid bij besluiten over gaswinning in Groningen.
13-02-2015 | 17:31
13-02-2015 | 17:30
De ChristenUnie vindt de nieuwe zorgplannen van minister Schippers op tal van punten nog erg onduidelijk. Hoewel fractieleider Arie Slob snapt dat Schippers met een nieuw plan komt, vindt hij de gekozen Amvb-route onbevredigend en onduidelijk. Slob: ,,De plannen zijn nog vers en vergen bestudering. Wij vinden het belangrijk dat mensen die veel gebruik maken van de zorg, chronisch zieken en gehandicapten, niet de dupe worden van de maatregelen. Ook willen wij meer onderhandelingsruimte voor zorgaanbieders ten opzichte van verzekeraars. Er moet ruimte blijven voor kleine zorgaanbieders en voor identiteitsgebonden zorg.”
13-02-2015 | 15:41
Afgelopen zaterdag vierde de ChristenUnie in Zwolle haar vijftiende verjaardag. Met de aftrap van de campagne, diverse sprekers, leuke acties en een knetterend concert van Trinity!
4-02-2015 | 11:51
De Tweede Kamer voert het debat over de grote chaos die is ontstaan rondom het uitbetalen van duizenden pgb’s. Kamerlid Carla Dik-Faber wil uitleg en oplossingen horen van de staatssecretaris.
3-02-2015 | 13:23
Het manifest van de ChristenUnie voor de Eerste Kamer en de Provinciale Statenverkiezingen & Waterschapsverkiezingen 18 maart 2015
29-01-2015 | 14:29
We lopen het Universitair Medisch Centrum Groningen uit. Op de stoep ligt een groep actievoerders. Hun kleding is besmeurd met ketchup. Op de borden tussen hen in staan teksten over gaswinning en bloedgeld. Lees hier de column van Carla Dik-Faber.
27-01-2015 | 20:13
Vandaag organiseerde Kamerlid Joël Voordewind een Holocaust herdenkingsbijeenkomst in de Tweede Kamer, met als sprekers onder andere Opperrabbijn Jacobs en Rabbijn Vorst. Voordewind sprak van ,,Een indrukwekkende bijeenkomst. Deze moet een vervolg krijgen.”
23-01-2015 | 10:59
Kamerlid Carola Schouten vindt het onwenselijk dat de ECB overgaat tot het opkopen van staatsobligaties ter waarde van 1.140 miljard euro. Schouten: ,,Het op deze wijze aanzetten van de geldkraan lost de problemen niet op. Daarnaast leidt deze mega-operatie tot een herverdeling van risico’s tussen lidstaten. Bovendien neemt het risico van een nieuwe financiële bubbel juist toe. Dit moeten we niet willen.”
22-01-2015 | 15:26
De ChristenUnie en D66 willen voor 2015 een opschorting van de ouderbijdrage voor de Jeugdwet.
21-01-2015 | 16:20
Fractievoorzitter Arie Slob is teleurgesteld dat een meerderheid van de Kamer (waaronder VVD, PvdA, SP, D66 en GL) geen verdere afspraken wil maken om in overleg te gaan met de Joodse gemeenschap in Nederland voor een meer substantiële financiering van de beveiliging van Joodse instellingen.
20-01-2015 | 16:40
Staatssecretaris Teeven gaat gemeenten geld geven om ‘bed, bad & brood’ voorlopig mogelijk te maken voor uitgeprocedeerde vreemdelingen. De ChristenUnie heeft daar al maanden op aangedrongen.
ChristenUnie

ChristenUnie: organiseer met spoed EU-top over vluchtelingentragedie - christenunie.nl/k/nl/n39003/n…

ChristenUnie

ChristenUnie: 'Derde pakket Griekenland rammelt aan alle kanten' - bijdrage @arieslob aan het Griekenlanddebat: christenunie.nl/k/nl/n33079/n…

ChristenUnie

Opinieartikel Gert-Jan Segers: 'Een desastreuze afslag in het debat over prostitutie' (ND) -christenunie.nl/k/nl/n33079/n… pic.twitter.com/HrNcahWW61

ChristenUnie

@stefanboom73 Doen we natuurlijk ook, sluit elkaar ook niet uit. Zie bijv. tweets @JoelVoordewind

ChristenUnie

ChristenUnie stoort zich aan erotiekreclame op strand - christenunie.nl/k/nl/n33079/n…

ChristenUnie

.@arieslob wil dat er ook oog is voor de positie van chronisch zieken en gehandicapten, ouderen en mantelzorgers. christenunie.nl/k/nl/n33079/n…

ChristenUnie

Leuk dubbelinterview met onze twee vrouwelijkse Kamerleden | De ‘gunfactor’ van Carla en Carola cvandaag.nl/dubbelintervie…

ChristenUnie

Lees hier de hele bijdrage van Carola Schouten (CU) aan het debat over #Griekenland christenunie.nl/k/nl/n33079/n…

ChristenUnie

Schouten: 'We moeten nu voor een andere richting kiezen. In het belang van de Grieken. In het belang van Europa.' christenunie.nl/k/nl/n33079/n…

ChristenUnie

Carola Schouten op Radio1: 'Grieks pakket onrealistisch'. Luister hier terug: radio1.nl/item/301633-'G…

ChristenUnie

‘Iran blijft grootste bedreiging voor vrede in Midden-Oosten’ - Nieuw blog van @JoelVoordewind christenunie.nl/k/nl/n33079/n… pic.twitter.com/5lkGtRuY6q

ChristenUnie

Blog: @JoelVoordewind bezoekt projecten voor verzoening Israëliërs & Palestijnen in Israël. christenunie.nl/k/nl/n33079/n… pic.twitter.com/RNv6gqazJ5

ChristenUnie

ChristenUnie: 'De overeenkomt die nu gesloten is rondom #Griekenland, biedt geen duurzame oplossing' - Lees meer: christenunie.nl/k/nl/n33079/n…

ChristenUnie

Reactie CU op Grieks referendum: "Doorgaan op oude voet door schuld op schuld te blijven stapelen, is geen optie." christenunie.nl/k/nl/n33079/n…

ChristenUnie

Kamer stuurt kabinet weer naar cao-tafel politie en ambtenaren - @arieslob: "Die nullijn moet van tafel." christenunie.nl/k/nl/n33079/n…