Skip to content

CU25-05-2016 | 12:45
Fractievoorzitter Gert-Jan Segers: ,,De commissie Oosting schetst een ontluisterend beeld van de ambtelijke top van het ministerie van Veiligheid en Justitie.
25-05-2016 | 11:20
Overheden die het Klimaatakkoord uitvoeren, mogen niet via internationale arbitragetribunalen door bedrijven worden aangeklaagd op basis van handelsverdragen als TTIP en CETA. Dat vindt een meerderheid in de Tweede Kamer. Een motie van ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber en GroenLinks-Kamerlid Jesse Klaver haalde een meerderheid.
25-05-2016 | 10:39
De ChristenUnie wil opheldering van minister Schultz over het nucleaire afval dat bij Petten is opgeslagen. Afgelopen week trok oud-directeur van Energieonderzoek Centrum Nederland Frans Saris aan de bel over de grote en groeiende hoeveelheid radioactief afval die daar is opgeslagen. “Het gesjoemel met radioactief afval dat bij mensen in Petten bijna in de achtertuin ligt is zeer zorgelijk,” stelt ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber.
24-05-2016 | 11:52
In de loop van 2016 en 2017 zullen twee leden van het
23-05-2016 | 16:55
Op zaterdag 11 juni vindt de 12e Algemene Ledenvergadering van de European Christian Political Movement plaats in Rotterdam. De ECPM is een christelijke politieke partij in het Europees Parlement die zich inzet voor christendemocratische normen en waarden.  Zowel de ChristenUnie als SGP zijn lid van de ECPM. Onze jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt dit jaar gevolgd door een publiek toegankelijke conferentie met als thema “Crossing the Border: giving direction to the refugee debate in a divided Europe”.
20-05-2016 | 20:54
ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers geeft op vrijdag 20 mei een vervolg aan zijn ‘Provincietour’ door Nederland. Tijdens zijn tour in Drenthe bezoekt Segers onder meer de gevangenis in Veenhuizen, waarvan de toekomst na de verkiezingen in 2017 nog steeds niet is veiliggesteld, en de omgeving van de gasopslag in Langelo, waar veel schade is door de gasopslag door de NAM.
18-05-2016 | 16:19
Volgens ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind “laat de zaak-Umar scherp zien dat Turkije totaal andere waarden hooghoudt dan Nederland en Europa”. Lees hier de complete debatbijdrage van Joël Voordewind.
18-05-2016 | 14:31
Natuurlijk was de ChristenUnie ook aanwezig op Opwekking 2016. We mochten veel mensen ontvangen bij de stand en zelfs 90 nieuwe leden verwelkomen! Bekijk hier enkele foto’s en video’s van het weekend.
13-05-2016 | 14:36
Een groot deel van de Tweede Kamer wil dat Nederland en de Europese Unie niet langer meebetalen aan fondsen waarmee de Palestijnse Autoriteit salarisbetalingen aan Palestijnse terroristen doet. In een onlangs verschenen bericht zegt de Palestijnse leider Abbas zelf dat deze betalingen nog steeds worden gedaan. De ChristenUnie wil dat het kabinet zich er voor inzet om de vier miljoen euro per jaar waar het om gaat, inhoudt op de donaties aan de Palestijnse Autoriteit. De ChristenUnie heeft hier samen met CDA, PVV, SGP en D66 vragen over gesteld.
12-05-2016 | 13:57
Naast alle goede dingen die gebeuren in politiek Den Haag, staat de landelijke politiek ook bekend om macht, manipulatie en haantjesgedrag. Scoren, gezien worden en media-aandacht, zo is de ongeschreven regel. Hoe ga je als christelijk politiek leider daarmee om en hoe verhoudt zich dat tot Bijbelse waarden als nederigheid en naastenliefde? In gesprek met Gert-Jan Segers (46), politiek leider van de ChristenUnie. ‘Ik ben niet erg onder de indruk van mezelf.’
11-05-2016 | 12:12
ChristenUnie-Kamerlid Carola Schouten gaat mondelinge vragen stellen over rapport van de Ombudsman over schuldhulpverlening.
9-05-2016 | 16:25
Waar moet het naartoe met de eurozone? De situatie van de Grieken is verre van opgelost; Spanje, Portugal, Frankrijk en andere landen laten hun tekorten oplopen; zuid-Europese banken kampen met grote hoeveelheden oninbare leningen en de ECB probeert wanhopig de inflatie te laten stijgen.
6-05-2016 | 12:59
3-05-2016 | 12:52
Het congres van de ChristenUnie heeft zaterdag per acclamatie gekozen voor Gert-Jan Segers als lijsttrekker. Segers werd vorige maand door het partijbestuur voorgedragen. In zijn afsluitende speech daagde Segers nieuwgekozen lijsttrekkers van andere partijen uit om gezamenlijk de tweedeling in de samenleving te lijf te gaan. “Ik nodig bijvoorbeeld de politici die het studieschuldenstelsel hebben ingevoerd uit: doen jullie mee om de tweedeling in het onderwijs tegen te gaan?”
3-05-2016 | 11:10
‘Duurzaamheid vinden wij hier een naar woord’, zei een Urker visser tegen ons. Arie Slob en ik waren in het kader van onze regime change op tournee en deden ook Urk aan. We kregen er een rondleiding door het gebouw van de maritieme opleiding en hadden net samen op de brug van een virtueel varend schip gestaan.
29-04-2016 | 17:12
Afgelopen zaterdag organiseerde de ChristenUnie haar partijcongres in de Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle. Hier staan enkele foto’s en video’s van dat feestelijke congres.
29-04-2016 | 15:26
Joël Voordewind (ChristenUnie): “De ChristenUnie is blij dat het kabinet en de VNG een akkoord hebben gesloten over de extra financiële steun aan gemeenten zodat statushouders zo snel mogelijk te kunnen beginnen met taalles, onderwijs, vrijwilligerswerk en andere vormen van integratie. Tegelijkertijd is het teleurstellend dat de afspraken niet ingaan op vluchtelingen die nog géén status hebben. Volgens de ChristenUnie is dat een gemiste kans, omdat vluchtelingen die hoogstwaarschijnlijk toch een status krijgen, nu onnodig lang moeten wachten voor zij kunnen aansluiten op de samenleving. Bovendien wordt die wachttijd steeds langer, inmiddels 15 maanden voor behandeling van het asielverzoek. Dat is funest voor de integratie. Daarom pleit de ChristenUnie voor mobiele teams om tot een snellere procedure te komen. Ook missen we de mogelijkheid om vluchtelingen die in de gemeente waar zij als asielzoekers binnenkomen te huisvesten. Het sociale netwerk dat in die tijd is opgebouwd, gaat daarmee verloren, wat de integratie ook frustreert.”
29-04-2016 | 14:38
ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers is op vrijdag 29 april ‘on tour’ in Noord-Holland. Daarmee vervolgt hij zijn ‘Provincietour’ door Nederland.
20-04-2016 | 12:05
De ChristenUnie verwelkomt de conclusies van de Commissie Breed Welvaartsbegrip. Volgens Tweede Kamerlid Carola Schouten is het voorstel om het CBS de Monitor Duurzaam Nederland door te laten ontwikkelen tot een Monitor Brede Welvaart een goede stap om in ons land breder te kijken dan alleen naar economische groei.
15-04-2016 | 16:29
ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers geeft op maandag 18 april een vervolg aan zijn ‘Provincietour’ door Nederland. Tijdens zijn tour in Zeeland bezoekt Segers de douane en waterpolitie in Vlissingen, die te maken hebben met groeiende drugscriminaliteit maar teruglopende middelen om daar tegen op te treden.
14-04-2016 | 16:09
ChristenUnie-Tweede Kamerlid Carola Schouten dient vandaag samen met CDA-Kamerlid Pieter Heerma een initiatiefwet in om ervoor te zorgen dat mensen in de schuldhulpverlening een half jaar adempauze krijgen. De ChristenUnie en het CDA vinden dat er in die zes maanden tijd moet zijn om orde op zaken te stellen en een goed schuldhulpverleningstraject af te spreken, voordat nieuwe schuldeisers zich kunnen melden. Schouten: “Op het moment dat je net begonnen bent met een schuldhulptraject, moet er even rust zijn om een goede start te kunnen maken met het oplossen van schulden.”
14-04-2016 | 14:00
Lees hier de bijdrage van Gert-Jan Segers aan het debat over het referendum over het associatieverdrag van de EU met Oekraïne.
13-04-2016 | 20:01
Een groot deel van de Tweede Kamer wil dat UNHCR toe gaat zien op naleving van het VN vluchtelingenverdrag, waaronder het terugsturen van migranten van Griekenland naar Turkije en het non-refoulementbeginsel, wat bepaalt dat asielzoekers niet naar het eigen land teruggestuurd mogen worden als ze daar niet veilig zijn. ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind diende vandaag een motie in die het kabinet oproept zich ervoor in te spannen dat UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, dat toezicht kan gaan uitoefenen. Naast de ChristenUnie staan ook Samsom (PvdA), Pechtold (D66) en Gesthuizen (SP) onder de motie.
13-04-2016 | 14:59
Voorzitter, het EU-Turkije akkoord is dan toch gekomen. Zoals u weet was – en is – de ChristenUnie tegenstander van de deal. Door een goed resettlement programma vanuit Turkije hadden we de boottochten naar Griekenland ook kunnen voorkomen.
12-04-2016 | 15:43
Duurzaam autorijden wordt aantrekkelijker. Drie voorstellen van ChristenUnie-Kamerlid Carola Schouten om de autobelastingen te vergroenen kregen vandaag steun van de Tweede Kamer. Zo gaat de overheid oude, vervuilende dieselbestelauto’s zonder roetfilter opkopen en blijft het voor particulieren interessanter om de komende jaren in een (tweedehands) plug-in hybride auto’s te rijden. Ook mensen met een normale personenauto profiteren van de ChristenUnie-voorstellen: de toeslag op vervuilende dieselauto’s blijft intact, waardoor de aanschafbelasting voor alle auto’s omlaag kan.
7-04-2016 | 14:26
Iedereen die een vriend, familielid of andere kennis heeft die in het onderwijs werkt óf zelf schoolgaande kinderen heeft –praktisch iedereen dus – kent het probleem: de enorme en groeiende disbalans tussen juffen en meesters op de basisschool. De aandacht daarvoor heeft niet kunnen voorkomen dat het percentage mannen in het primair onderwijs de laatste jaren verder is gedaald. Het aandeel meesters dreigt nu zelfs onder de 10% te duiken. Inmiddels zijn meesterloze scholen lang geen uitzondering meer.
7-04-2016 | 12:31
‘Vorige week begon ik aan dit debat met de overtuiging dat we zouden spreken over het duistere kwaad van het jihadisme. Over de verschrikkelijke aanslagen in Brussel. Over hoe we ons daar als Nederland tegen te weer zouden stellen. Over hoe we een front moeten vormen in de samenleving van mensen van goede wil, moslim of niet. Ik heb moties voorbereid over het verplichten van deradicaliseringsprogramma’s en een strafrechtelijke aanpak van terugkeerders. Om met een diepe overtuiging, een effectief veiligheidsbeleid en met rechtstatelijke en kalme beslistheid onze open, vrije samenleving te verdedigen. Dat was het debat dat ik had willen voeren.
6-04-2016 | 22:53
ChristenUnie-fractievoorzitter Gert-Jan Segers: “Dat een ruime meerderheid van de kiezers tegen het associatieverdrag heeft gestemd, is een duidelijk signaal dat moet doorklinken in het debat over de betekenis van het referendum en de mogelijke aanpassing van het verdrag. Zo kan de Tweede Kamer de zorg van de tegenstemmers wegnemen dat dit verdrag de opmaat is naar een EU-lidmaatschap van Oekraïne, door uit te spreken dat Oekraïne aan dit verdrag niet het recht kan ontlenen voor toetreding. Een ander signaal dat moet doorklinken in het debat is dat het overgrote deel van de Nederlanders níet is gaan stemmen. Een belangrijk deel deed dat met overtuiging uit bezwaar tegen het referendum.”
5-04-2016 | 09:16
Morgen is het zover: op 6 april mag u naar de stembus voor een referendum over het ‘associatieverdrag’ van de EU met Oekraïne. Dit verdrag heeft in de afgelopen weken en maanden tot veel discussie geleid. Er is echt een debat op gang gekomen.
31-03-2016 | 14:55
In maart nam ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers deel aan een bijzondere reis door Kenia georganiseerd door Compassion. Samen met leiders van andere christelijke organisaties bezochten ze plekken vol armoede en verslagenheid, maar zagen ze ook de vele hoopvolle projecten die daar plaatsvinden.
31-03-2016 | 14:04
ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers reist deze week met Compassion door Kenia. Hij bezoekt onder meer de sloppenwijken rond de Keniaanse hoofdstad Nairobi en ontwikkelingsprojecten in de Masai-regio. Vandaag beschrijft hij ‘de modder van Mathare’, de Keniaanse sloppenwijk.
30-03-2016 | 19:38
Het initiatiefvoorstel van de ChristenUnie om met Jongerencontracten meer kansen voor jongeren op de woningmarkt te creëren, heeft vandaag ook steun gekregen van een meerderheid in de Eerste Kamer. Daarmee komt het jongerencontract definitief in de wet staan. Eerder stemde de Tweede Kamer al in met het voorstel van Carola Schouten, dat ze met de ChristenUnie-jongeren van PerspectieF opstelde.
30-03-2016 | 14:29
De ChristenUnie en het onderwijs werken samen aan meer mannen in het basisonderwijs. Kamerlid Eppo Bruins lanceert woensdag mede namens juffen, meesters, onderwijsorganisaties en PABO’s het plan ‘kerels voor de klas’. Doel is om de balans tussen het aantal juffen en meesters te verbeteren door meer mannen aan te trekken voor het basisonderwijs.
30-03-2016 | 11:54
De Tweede Kamer debatteerde naar aanleiding van de aanslagen in Brussel over welke maatregelen Nederland moet nemen en wat Nederland precies wist over één van de terroristen die door Turkije naar Nederland werd uitgezet. Minister van der Steur wist niet op alle vragen het antwoord te geven waardoor het debat volgende week wordt vervolgd. De ChristenUnie vindt dat de internationale samenwerking niet op orde is en wil maatregelen om teruggekeerde Syriëgangers vast te zetten door het voorlopige hechtenis te verlengen. Segers: ,,In de strijd tegen het grote kwaad van het jihadisme komt het er op aan dat overheid en veiligheidsdiensten op de toppen van hun kunnen presteren. Dat is nu nog niet het geval. Informatie-uitwisseling deugt niet en de internationale samenwerking is onder de maat. Dat is pijnlijk en ontoelaatbaar. Het is duidelijk dat deze minister heel hard aan de slag moet, ook als het gaat om het goed informeren van de Kamer.”
29-03-2016 | 14:38
ChristenUnie-fractievoorzitter Gert-Jan Segers: ,,Bij de aanslagen in Brussel kijken we het kwaad opnieuw in de ogen. Met vele anderen bid ik voor de nabestaanden, de hulpverleners en de leiders van België. Nu komt het erop aan om de rug recht te houden en pal te staan voor onze vrijheid. We moeten nu onze veiligheidsdiensten en politie de ruimte geven om hun werk te doen. En als samenleving en politiek kunnen we laten zien dat ons vertrouwen in vrijheid en de rechtsstaat sterker is dan onze angst voor terrorisme en jihadisme. Jihadisme kan voor veel ellende zorgen, zoals nu in Brussel, maar verdedigers van vrijheid zijn wereldwijd met veel meer en uiteindelijk veel sterker.”
29-03-2016 | 12:02
Rennende mensen. Paniek. Rookpluimen. Een met plafonddelen bezaaide vertrekhal. Bebloede mensen op de stoep bij het metrostation. Tientallen doden. Brussel. Daarna het grote gepraat, waar ik ook aan heb meegedaan. Over schuld, oorzaken, oplossingen, over politiesterkte, wijkaanpak, over de islam, jihadisme. Maar onder de scherven, onder al die woorden, broeit een veel ingrijpender vraag. Heeft onze God ons verlaten? Heeft Hij ons aan elkaar overgegeven?
23-03-2016 | 10:45
Het Landelijk Bestuur van de ChristenUnie heeft Gert-Jan Segers unaniem voorgedragen als lijsttrekker van de ChristenUnie bij de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar. Partijvoorzitter Piet Adema: “Ik ben blij en dankbaar dat Gert-Jan deze belangrijke en zware taak op zich wil nemen. We hebben hem leren kennen als een betrokken en inspirerend ChristenUnie politicus die in staat is grote thema’s dicht bij mensen te brengen.”
21-03-2016 | 07:01
Op initiatief van voorzitter Linda Germs van de Upside van Down en Kamerlid Carla Dik-Faber (ChristenUnie) wordt vandaag op Wereld Downsyndroomdag een open brief gelanceerd die door tientallen bekende Nederlanders is ondertekend. Een brief die pleit voor een samenleving waarin een kind met Downsyndroom welkom is. Gewoon, omdat het prachtige kinderen zijn. Gelukkig, en geliefd door de mensen om hen heen.
18-03-2016 | 19:25
De ChristenUnie-fractie in de Tweede Kamer heeft grote zorgen over de vandaag gesloten EU-Turkije-deal. Volgens Tweede Kamerlid Joël Voordewind lijkt het er sterk op dat de mensenrechten van vluchtelingen met deze deal ondergeschikt zijn gemaakt aan het stoppen van de migratiestroom naar Europa.
18-03-2016 | 14:03
ChristenUnie-fractievoorzitter Gert-Jan Segers wil dat problemen rond de financiering van hospices zo snel mogelijk worden opgelost.
18-03-2016 | 13:50
De ChristenUnie bereidt zich voor op de komende Tweede Kamerverkiezingen, die uiterlijk op 15 maart 2017 plaats zullen vinden. Op het partijcongres van 23 april a.s. zal de selectiecommissie worden benoemd en de opdracht aan die commissie met daarbij het gewenste fractie- en kandidatenprofiel worden vastgesteld. Om tijd te winnen voor de selectieprocedure wordt de kandidaatstelling al vanaf 18 maart opengesteld.
15-03-2016 | 13:54
Een groot aantal kerkleiders in Nederland kwam op uitnodiging van de ChristenUnie maandag 14 maart naar de Tweede Kamer. Kamerleden Gert-Jan Segers en Joël Voordewind spraken met hen over de opvang van vluchtelingen en de rol van de kerk hierin. Kerken lopen tegen problemen aan; zo is toegang tot AZC’s bijna onmogelijk, en weten kerken niet altijd goed hoe ze de juiste hulp kunnen bieden. Migrantenkerken wezen op de noodzaak van snelle integratie. Door met elkaar van gedachten te wisselen is er meer duidelijk geworden wat de kerken kunnen en wat de ChristenUnie in de politiek kan betekenen.
14-03-2016 | 15:49
De ChristenUnie is blij met de aanbeveling die de commissie-Schnabel doet om te voorkomen dat mensen hun leven ‘voltooid’ achten. Carla Dik-Faber: “De aanbevelingen die de commissie doet zijn belangrijk. De acceptatie van ouderdom verdient in onze samenleving veel meer aandacht. We mogen ouderen niet aan hun lot overlaten. Ze moeten erop kunnen rekenen dat ze de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben bij de voorbereiding op ouderdom en zingeving op hoge leeftijd. Daarbij is passende zorg en behoud van welvaart nodig. We moeten ons niet neerleggen bij het eenzaamheidsprobleem waar veel ouderen mee te kampen hebben.”
10-03-2016 | 11:32
Voorzitter. 2032, dat is over zestien jaar. Ter vergelijking: zestien jaar geleden, in 2000, betaalden we nog met guldens, maakten we thuis net kennis met internet en mobiele telefoons, en kwam de usb-stick voor het eerst op de markt. Er waren nog geen digiborden en meestal was er ook nog geen internet in de klas. Hoe zou het klaslokaal er in 2032 dan uitzien?
10-03-2016 | 10:34
ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers reist deze week met Compassion door Kenia. Hij bezoekt onder meer de sloppenwijken rond de Keniaanse hoofdstad Nairobi en ontwikkelingsprojecten in de Masai-regio. Vandaag beschrijft hij de afstudeerplechtigheid van jongeren die uit de slums en vanaf het platteland werden opgeleid tot christelijke leiders.
9-03-2016 | 18:35
ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind wil dat supermarkten met een sluitend controlesysteem gaan werken om de drempel voor jongeren om alcohol te kopen, te verhogen. Nu lukt het de helft van de minderjarige jongeren nog gewoon om alcohol te kopen bij de supermarkten. Voordewind komt binnenkort met een eigen wetsvoorstel om de controle sluitend te maken.
7-03-2016 | 16:42
Onlangs bezocht ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind de Griekse eilanden Lesbos en Chios. Hij was daarom om met eigen ogen te zien hoe de daar aangekomen vluchtelingen worden opgevangen en geregisteerd. Bekijk hier enkele foto’s van zijn reis.
7-03-2016 | 13:08
Tweede Kamerlid Carola Schouten: ,,Het is mooi dat de economische groei doorzet en dat het overheidstekort, ondanks de lagere gasbaten, blijft dalen. Het kabinet moet er scherp op blijven dat iedereen kan meeprofiteren van de economische opleving.”
4-03-2016 | 10:27
De ChristenUnie vindt de boodschap dat krimp van de melkveehouderij nodig is om weer onder het fosfaatproductieplafond te komen een zure boodschap voor de Nederlandse melkveehouders die al sinds juli vorig jaar in onzekerheid zitten. “Een hard gelag,” vindt ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber.
3-03-2016 | 15:06
ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers reist deze week met Compassion door Kenia. Hij bezoekt onder meer de sloppenwijken rond de Keniaanse hoofdstad Nairobi en ontwikkelingsprojecten in de Masai-regio. Segers doet deze week drie keer verslag van zijn reis en bijzondere ontmoetingen. Vandaag beschrijft hij wat armoede met hem doet.
2-03-2016 | 19:28
Achter elke ongewenste en onverwachte zwangerschap zit een verhaal. Elke afbreking van een zwangerschap is het gevolg van een enorm moeilijke keuze. Het aantal zwangerschapsonderbrekingen in Nederland schommelt elk jaar rond de 30.000. Dit aantal is en blijft indringend en aangrijpend. Het ongeboren leven verdient volgens de ChristenUnie nog meer bescherming dan nu het geval is.
25-02-2016 | 11:13
De onderhandelingen tussen de EU en de VS over de vrijhandelsovereenkomst TTIP zijn in volle gang. Als woordvoerder Economische Zaken voor de ChristenUnie behoor ik tot het handjevol Nederlanders die kennis mogen nemen van de documenten en de stand van zaken van deze onderhandelingen. Dat gebeurde afgelopen woensdag in de speciaal daarvoor ingerichte leeskamer in het gebouw van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
23-02-2016 | 16:50
Op 2 maart vindt de Groenlezing plaats. Van harte daarvoor uitgenodigd! Het thema van deze lezing is ‘Vrij om te sterven’, over keuzes rondom het levenseinde en de maakbaarheid van het sterven. De lezing over dit actuele thema wordt uitgesproken door prof. dr. Theo Boer.
19-02-2016 | 22:46
Carla Dik-Faber wil dat de minister verder onderzoek doet naar de werkwijze van de Levenseindekliniek naar aanleiding van een documentaire die daar onlangs over verscheen. Het ChristenUnie-Kamerlid maakt zich onder meer zorgen over uitspraken van artsen van de kliniek dat “euthanasie straks soepeler gaat”. Dik-Faber is naar eigen zeggen ‘verbijsterd’ over wat de documentaire liet zien. “Het is goed om te zien dat christenen hierin niet alleen staan. Ook onder niet-christenen is veel verontwaardiging ontstaan over de ‘huppakee-weg-euthanasie’.”
17-02-2016 | 17:27
De ChristenUnie wil dat de regering uitspreekt dat Turkije nooit lid kan worden van de EU. De regering moet daarom de financiële steun aan het land ter voorbereiding op toetreding intrekken.
16-02-2016 | 23:38
De Tweede Kamer heeft een voorstel van ChristenUnie-Kamerlid Joel Voordewind gesteund om de Dutch Relief Alliance vanaf 2017 voort te zetten. Het noodhulpfonds is in 2015 op aandringen van de ChristenUnie van start gegaan, met 120 miljoen euro in 3 jaar.
16-02-2016 | 12:39
De ChristenUnie maakt zich zorgen over de beeldvorming rondom mensen met het syndroom van Down. De komst van de NIPT-test die onder meer screent op Down, versterkt de negatieve beeldvorming. Vandaag overhandigen ouders van een kind met Down een Zwartboek met verhalen over het onbegrip waar zij mee te maken hebben, bij artsen en in de samenleving.
16-02-2016 | 10:04
Bombarderen of niet bombarderen, dat was de vraag die mijn collega’s en ik vorige week moesten beantwoorden. ISIS wordt in Irak mede door onze F-16’s bestreden en omdat ISIS daar zijn aanvoer vanuit Syrië krijgt, is het de vraag of we deze jihadisten ook over de Iraaks-Syrische grens moeten gaan bestrijden. En voor zover ik zelf al niet door had dat dit een ingrijpende keus is, werd het me wel duidelijk door de adviezen die ik van verschillende kanten kreeg.
15-02-2016 | 12:34
Gisteravond was de uitzending van ‘Andries’ (EO) waarin Joël Voordewind te gast was bij presentator Andries Knevel. Ze spraken over Voordewinds levensloop, werk in Noord-Irak en Brazilië, zijn geloof in God & motivatie en passie om te strijden voor mensen die onderdrukt worden.
11-02-2016 | 15:39
De ChristenUnie in de Tweede Kamer wil dat premier en EU-voorzitter Mark Rutte de druk op Griekenland opvoert om mee te werken aan het bouwen van hotspots, om daar vandaan vluchtelingen eerlijk te verdelen over Europa en economische migranten terug te sturen.
10-02-2016 | 18:00
De ChristenUnie heeft vanmiddag ingestemd met het bombarderen van ISIS in Syrië. ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind: “Instemmen met de uitbreiding van deze militaire missie doet de ChristenUnie met ingetogenheid. Bommen kunnen soms het kwaad indammen, maar brengen nog niet direct vrede en dus zien we bombarderen ook nooit als complete oplossing voor een probleem.”
10-02-2016 | 17:30
De opvang van 3000 vluchtelingen in Heumensoord is ondermaats, concluderen het College voor de Rechten van de Mens en de Nationale Ombudsman. Volgens ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind bevestigen de conclusies die het College en de Ombudsman trekken wat we al langer weten. “De staatsecretaris kan niet langer wachten en moet hierop reageren,” vindt Voordewind.
9-02-2016 | 17:02
Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met het ChristenUnie-initiatiefwetsvoorstel Jongerencontracten, waarmee jongeren meer kansen krijgen op de woningmarkt. ChristenUnie-Kamerlid Carola Schouten diende het initiatiefwetsvoorstel in, dat zij samen met jongerenorganisatie PerspectieF opstelde.
9-02-2016 | 13:46
De ChristenUnie wil dat de 4 miljard die wordt uitgetrokken voor subsidie aan de bijstook van biomassa in kolencentrales in plaats daarvan wordt geïnvesteerd in écht duurzame technieken. Onderzoeksbureau CE Delft concludeert in een vanochtend gepubliceerd rapport dat alternatieven voor de bijstook meer kunnen opleveren – zowel voor het milieu als de arbeidsmarkt – en minder geld kosten.
8-02-2016 | 14:09
ChristenUnie-fractievoorzitter Gert-Jan Segers gaat vanavond tijdens ‘de avond van de vervolgde kerk’ in debat met de Amsterdamse imam Yassin Elforkani. Het debat draait om de vraag of discriminatie en verdrukking van christenen in de toekomst ook in Nederland zal toenemen. Bezoekers van de debatavond – de zaal is inmiddels volgeboekt, aanmelden is niet meer mogelijk – krijgen alle gelegenheid om te reageren of vragen te stellen.
4-02-2016 | 12:15
De ChristenUnie is blij met de aanbeveling die de commissie-Schnabel doet om te voorkomen dat mensen hun leven ‘voltooid’ achten. Volgens de commissie is verruiming van de wet voor hulp bij zelfdoding niet aan de orde.
3-02-2016 | 13:12
De Tweede Kamer krijgt er een nieuw onderzoeksinstrument bij: de parlementaire ondervraging. In 2013 nam een meerderheid in de Tweede Kamer een voorstel van ChristenUnie-Kamerlid Gert-Jan Segers aan om dit instrument in te stellen. Een commissie die de mogelijkheden en randvoorwaarden van de parlementaire ondervraging onderzocht, stelt voor om de komende vijf jaar ervaring op te doen met het instrument. Daarna kan de parlementaire ondervraging, waarbij mensen onder ede kunnen worden gehoord, definitief worden ingevoerd. Een parlementaire ondervraging is minder tijdrovend dan een enquête, die vaak jaren duurt, maar zwaarder dan een hoorzitting, omdat de Kamer mensen onder ede kan horen.
3-02-2016 | 12:37
De ChristenUnie reageert positief op de oproep van LSVB, ISO, de ChristenUnie-jongeren PerspectieF en CDJA om studenten meer invloed te geven op de eigen hoger onderwijsinstelling. Zo moeten studenten mee kunnen praten over de benoeming van bestuurders. De studenten- en jongerenorganisaties riepen ChristenUnie en CDA hier vanochtend toe op.
2-02-2016 | 23:03
Dat het vandaag geplande debat over de Wet afbreking zwangerschap vanwege ziekte van de minister niet door kon gaan, weerhield haar er niet van een rapport naar de Kamer te sturen over motieven voor het afbreken van de zwangerschap. Opmerkelijk, omdat het onderzoeksrapport al vier jaar op de plank bij het ministerie van VWS bleek te liggen. De minister ‘vond’ het onderzoek nadat zij er naar zocht naar aanleiding van een artikel van partijgenoot Charlotte Lockefeer in Liberaal Reveil. Volgens Carla Dik-Faber is het belangrijk dat het onderzoeksrapport nu op tafel ligt. “Het onderzoek trekt belangrijke conclusies over de praktijk waarin onbedoeld zwangere vrouwen terecht komen.” Lees hier de reactie van Carla Dik-Faber op het rapport.
2-02-2016 | 23:02
Roken op het schoolplein is vanaf 2020 verleden tijd. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde een amendement van de ChristenUnie om alle schoolpleinen volledig rookvrij te maken. Het verbod op roken op het schoolplein komt te staan in de Tabakswet. Initiatiefnemer is ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber: “Veel scholen willen graag een rookvrij schoolplein en krijgen daarin nu steun van de overheid. Voor de scholen die nog geen prioriteit gaven aan een rookvrij schoolplein is dit een steun in de rug om daar nu echt werk van te maken.”
2-02-2016 | 17:09
Het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie organiseert binnenkort twee evenementen die het hart van christelijke politiek raken. Hiervoor bent u van harte uitgenodigd!
29-01-2016 | 18:42
De ChristenUnie heeft nog veel vragen bij het kabinetsbesluit om de strijd tegen ISIS uit te breiden naar Syrië. Kamerlid Joël Voordewind: ,,Mijn fractie heeft altijd de optie opengehouden om de strijd tegen ISIS ook in Syrië te voeren, maar dit moet wel gepaard gaan met een duurzaam perspectief op een politieke oplossing voor Syrië voor de langere termijn. Nu zien we echter dat een van de belangrijkste partners in de strijd tegen ISIS, de Koerden alsook de christenen, worden buitengesloten van de vredesgesprekken in Geneve. Bommen alleen lossen weinig op.”
27-01-2016 | 15:44
Een Kamermeerderheid wil op initiatief van ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber directe actie voor het versterken van scholen en zorginstellingen in het Groningse bevingsgebied. “De discussie over demografische ontwikkelingen en kostenefficiëntie zorgt voor vertraging bij de versteviging van scholen en zorginstellingen. Dat is echt onbestaanbaar. Ieder kind moet veilig naar school kunnen. Daarom heb ik een motie ingediend om dat proces te versnellen,” aldus Dik-Faber. De motie wordt ondertekend door een meerderheid van de Kamer. Ook heeft de ChristenUnie gevraagd om meer aandacht en geld voor behoud van waardevol erfgoed, zoals monumentale kerken en boerderijen.
26-01-2016 | 10:23
Minister Blok van Wonen en Rijksdienst gaat op verzoek van de ChristenUnie kijken of in de regels voor het toewijzen van sociale huurwoningen rekening gehouden kan worden met de hoogte van de energiekosten van een woning. Sinds 1 januari wijzen corporaties woningen alleen nog toe waarvan de huurprijs past bij het inkomen. Zo moet worden voorkomen dat mensen te duur of juist te goedkoop wonen. Het passend toewijzen houdt echter geen rekening met de hogere energielasten die vaak komen kijken bij een goedkopere huurwoning. De ChristenUnie wil dat dat verandert.
21-01-2016 | 20:45
ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers geeft morgen, vrijdag 22 januari, een vervolg aan zijn ‘Provincietour’ door Nederland. Tijdens zijn tour in Friesland bezoekt hij Cambuur Leeuwarden, zorgorganisatie Sûnenz in Drachten, de kleinschalige vluchtelingenopvang in Kollumerpomp en heeft hij een ontmoeting met het college van burgemeester en wethouders in Dantumadeel. Afsluitend is er een borrel in Leeuwarden. Gert-Jan Segers woonde vijftien jaar in Friesland.
21-01-2016 | 16:49
Vandaag hield Tweede Kamerlid Eppo Bruins, die na het vertrek van Arie Slob sinds december in de Kamer zit, zijn maidenspeech. In zijn eerste bijdrage aan een debat in de Tweede Kamer ging hij in op vertrouwen, medezeggenschap en toezicht in het onderwijs. Lees hier de volledige maidenspeech van Eppo Bruins.
21-01-2016 | 15:38
De ChristenUnie heeft zich de afgelopen jaren ingezet om ervoor te zorgen dat mensen met beperking helemaal mee te kunnen laten doen in de samenleving. Daarvoor is de ratificatie van het VN-gehandicaptenverdrag belangrijk. Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber: ,,Vandaag is een feest van inclusie. Eindelijk, na zoveel jaren, zal Nederland het VN-gehandicaptenverdrag ratificeren. Dit is een dag om te vieren, samen met de mensen die een beperking hebben en nu de erkenning krijgen dat zij volwaardig meedoen in onze samenleving. De ChristenUnie is ontzettend blij dat toegankelijkheid de nieuwe norm wordt en dat die norm uiterlijk op 1 januari 2017 zal ingaan.”
20-01-2016 | 12:34
Naar aanleiding van een rapport Amnesty International heeft ChristenUnie-Kamerlid Joel Voordewind vragen gesteld aan minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Er is sprake van grootschalige kinderarbeid in kobaltmijnen in Congo waar de grondstof voor batterijen wordt geproduceerd voor grote elektronicafabrikanten.
20-01-2016 | 12:05
Fractievoorzitter Gert-Jan Segers: ,,Ik dank de commissie voor het grondige en degelijke rapport. Er is hard gewerkt en dat heeft geleid tot een unaniem gedragen conclusie dat op grond van het door het OM aangeleverde dossier geen verdachte aan te wijzen is. Wel onderstreept dit rapport het belang van het respecteren van de geheimhouding van de beraadslaging van de CIVD. We moeten als Kamer nu snel werk maken van de aanbeveling van de commissie om de wetgeving rondom de schending van geheimhouding te moderniseren.”  
19-01-2016 | 17:56
ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind wil dat vluchtelingen die Nederland binnenkomen al worden verdeeld over gemeenten vóór ze de asielprocedure doorlopen hebben. In die gemeente moet dan ook de opvang plaatsvinden. Nu krijgen vluchtelingen pas een gemeente toegewezen op het moment dat zij daadwerkelijk een verblijfsvergunning hebben gekregen.
19-01-2016 | 17:14
De ChristenUnie is zeer kritisch over de benoeming van de oud-voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie Jacob Kohnstamm tot voorzitter van de onafhankelijke Regionale Toetsingscommissies Euthanasie. “Van onafhankelijkheid is geen sprake,” zegt Dik-Faber. “Dat iemand die zo nauw verbonden is met de NVVE dan voorzitter wordt van deze toetsingscommissies, is wat mij betreft uitgesloten.” Dik-Faber stelt daarom schriftelijke vragen aan het kabinet.
14-01-2016 | 19:35
De ChristenUnie heeft vragen gesteld aan de minister van Veiligheid en Justitie en de staatssecretaris van Economische Zaken over drugsafval in landbouwakkers. Kamerleden Gert-Jan Segers en Carla Dik-Faber vinden het zorgelijk dat sporen van drugsafval zijn aangetroffen in landbouwgewassen in Someren. “We pleiten al langer voor het beter opruimen van drugsafval dat wordt gedumpt bij boeren en particulieren. Zij zitten nu met de rotzooi en de kosten. In het voorjaar is er een motie aangenomen om hen beter tegemoet te komen. Dat moet nu echt gaan gebeuren. Anders dreigen de drugsresten in ons eten terecht te komen.”
14-01-2016 | 16:22
Van de ruim 4 miljoen mantelzorgers in Nederland is 1 op de 10 overbelast. Vijf op de zes mantelzorgers combineert zorgen voor een naaste met werk. Daarnaast zijn er steeds meer mantelzorgers. Niet alle mantelzorgers zijn in beeld en niet alle mantelzorgers weten hoe ze ondersteuning kunnen vinden. Een deel van de mantelzorgers wil geen hulp, een ander deel van de mantelzorgers zegt geen persoon te kennen die zou kunnen helpen. De ChristenUnie wil dat die hulp er komt.
13-01-2016 | 16:28
De ChristenUnie wil naar aanleiding van de Open Doors-ranglijst christenvervolging 2016 van het kabinet weten wat zij doet om de toegenomen christenvervolging tegen te gaan. Volgens Tweede Kamerlid Joël Voordewind zijn extra inspanningen noodzakelijk.
11-01-2016 | 17:46
De ChristenUnie wil dat er een verdeelsleutel wordt ingesteld voor de opvang van vluchtelingen over het hele land. “Doordat de asielzoekers over het hele land worden verspreid zal het gaan om kleinschalige opvang,” zei ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind in een interview met nu.nl. Met de evenredige verdeling van asielzoekers wil Voordewind aansluiten bij de verdeling die er als is voor vluchtelingen met een status. “Als de vluchtelingen toch al in die gemeenten aanwezig zijn zullen zij ook sneller integreren als ze daar mogen blijven zodra ze een status hebben. De begeleiding kan dan ook beter worden georganiseerd.”
8-01-2016 | 22:25
In Syrië zetten strijders van IS de Arabische letter ‘N’ op huizen waar christenen wonen. Duizenden yezidi’s zaten anderhalf jaar geleden op een bergtop. Er kwamen het afgelopen jaar meer dan een miljoen vluchtelingen naar ons continent. De grote vraag is: wat kunnen we doen aan de oorzaak van de vluchtelingenstroom, de terreur van IS? De Tweede Kamer verwacht in de eerste weken van dit nieuwe jaar een voorstel van het kabinet met het antwoord op de vraag: bommen op Syrië, ja of nee?
8-01-2016 | 14:55
Gert-Jan Segers, fractievoorzitter van de ChristenUnie: “Het voorstel om ‘bij de gratie Gods’ uit de ondertekening van koning Willem-Alexander te halen, is vandaag door D66 weer eens afgestoft. Ik vind het veelzeggend dat bij alle grote vragen rond bijvoorbeeld vluchtelingen, antisemitisme, maar ook de zorg, D66 zich nu juist hierop wil profileren. Een verbazingwekkende prioriteit.”
7-01-2016 | 15:31
De ChristenUnie plaatst vraagtekens bij de mogelijke rol van het Amerikaanse fonds Sun bij een doorstart van de V&D. Hetzelfde bedrijf liet V&D namelijk failliet gaan, met alle gevolgen van dien voor onder meer de V&D-medewerkers. Tweede Kamerlid Eppo Bruins: “Het zou onbestaanbaar zijn als het Amerikaanse Sun profiteert van de doorstart van een bedrijf dat ze zelf failliet hebben laten gaan. Nota bene over de ruggen van duizenden V&D medewerkers.”
7-01-2016 | 14:34
De ministeries van Volksgezondheid en van Veiligheid en Justitie kwamen onlangs met een vernieuwde ‘handreiking’ omtrent euthanasieregels. Daar in wordt met name ingegaan op versoepeling van het gebruik van een wilsverklaring. De ChristenUnie maakt zich zorgen over die versoepeling.
5-01-2016 | 16:06
De komende tijd zal de nieuwe leider van de ChristenUnie Gert-Jan Segers de twaalf verschillende provincies in het land bezoeken voor werkbezoeken en gesprekken. Hij begint zijn tour op donderdag 7 januari in Groningen met een aantal werkbezoeken en gesprekken in het aardbevingsgebied en houdt een nieuwjaarstoespraak bij de ChristenUnie-bijeenkomst in Groningen. Gert-Jan Segers: ,,De ChristenUnie heeft een bijzondere band met Groningen. Wij hebben de afgelopen tijd steeds aangedrongen op het terugdraaien van de gaskraan en zijn opgekomen voor de veiligheid van de Groningers. En voor een duurzame energievoorziening moeten we af van onze Groningse gasverslaving.”
5-01-2016 | 12:02
Fractievoorzitter Gert-Jan Segers vraagt de minister van Veiligheid en Justitie wat hij doet om een Joods gezin in Amsterdam te beschermen dat rond oud en nieuw te maken kregen met antisemitisme. Ze werden bekogeld met vuurwerk en er werden antisemitische leuzen geroepen. Segers: ,,Als leden van de Joodse gemeenschap niet langer veilig zijn in ons land, dan houden we op een beschaving te zijn.”
5-01-2016 | 11:24
Ergens in mijn tienertijd drong pas echt tot me door wat ik daarvoor alleen nog maar verstandelijk wist: dat ik sterfelijk ben, dat ik onherroepelijk dood zal gaan. Het sloeg me compleet van m’n sokkel. Ik besefte dat de dood een leven lang op de loer ligt, er de tijd voor kan nemen, maar vroeger of later altijd sterker is dan het leven.
23-12-2015 | 11:39
De ChristenUnie-fractie in de Eerste Kamer heeft gisteren tegen het Belastingplan 2016 gestemd. Niet alleen omdat het plan niet rechtvaardig, te weinig groen en onrealistisch is, maar ook omdat het een onverantwoord belastingplan is, aldus senator Peter Ester en fractiemedewerker Pieter Grinwis.
23-12-2015 | 00:38
Voor wind op zee; tegen gedwongen splitsing energiebedrijven; voor behoud werkgelegenheid.
22-12-2015 | 17:02
ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber is volgens landbouw-weekblad Boerderij één van “de machtigste mannen/vrouwen in de agrarische sector van 2015”. Dik-Faber staat in de top-50 op plaats 41 en wordt getypeerd als “pittige parlementariër die geen klus laat liggen”. Eerder dit jaar werd ze door Vrij Nederland al uitgeroepen tot meest effectieve Kamerlid.
22-12-2015 | 16:21
ChristenUnie-fractievoorzitter Gert-Jan Segers heeft aan het einde van het debat over de conclusies van het rapport van de commissie Oosting samen met fractievoorzitters van andere partijen een motie van afkeuring ingediend. Lees hier de verklaring van Gert-Jan Segers en de betreffende motie.
18-12-2015 | 18:04
Carla Dik-Faber (ChristenUnie): “We hebben, samen met de Groningers, heel lang moeten wachten op het besluit om de gaskraan verder dicht te draaien. Het nu genomen besluit is een stap in de goede richting, maar de ChristenUnie blijft er op aandringen dat nog meer, grote stappen volgen. Gas heeft niet de toekomst. We moeten, ook met het oog op de afspraken in het nog maar net gesloten Klimaatakkoord, echt over op andere vormen van energie; het is aan de minister om met een plan te komen hoe hij de gaswinning met grote stappen omlaag brengt. Tot die tijd moeten we niet méér gas winnen dan werkelijk nodig is; het moet geen automatisme zijn dat we een gesteld plafond ook ieder jaar bereiken. Dat we de komende jaren steeds verder teruggaan in de hoeveelheid te winnen gas, zijn we ook met het oog op de veiligheid van de Groningers verplicht.”
17-12-2015 | 16:28
Vandaag werd bekend dat de politiebonden en het ministerie van Veiligheid en Justitie een akkoord hebben bereikt over een nieuwe cao voor de politie. De ChristenUnie drong hier herhaaldelijk op aan. De achterban van de politiebonden moet nog instemmen met het akkoord. ChristenUnie-fractievoorzitter Gert-Jan Segers is blij dat de nieuwe cao nu bijna een feit is.
17-12-2015 | 16:08
ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins wil dat alles uit de kast wordt gehaald om de spoorverbinding tussen Groningen en Duitsland snel te herstellen. Vanwege een kapotgevaren spoorbrug is deze verbinding nu buiten werking. Kamerlid Bruins verwijst in zijn schriftelijke vragen aan staatssecretaris Dijksma onder meer naar het voorstel van de Groningse Statenfractie van de ChristenUnie om een tijdelijke noodbrug te onderzoeken.
17-12-2015 | 15:06
ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind wil dat minister Ploumen 60 miljoen euro toe wordt gevoegd aan het Nederlandse noodhulpfonds ‘Dutch Relief Fund’. Vandaag wordt gestemd over een amendement dat Voordewind indient bij de begroting voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Uit de Najaarsnota blijkt dat uit het fonds voor exporterende bedrijven (Dutch Good Growth Fund, DGGF) 60 miljoen euro onbesteed geld over is. Voordewind stelt voor om dit direct te besteden aan humanitaire crises in de wereld en opvang van vluchtelingen in de regio.
ChristenUnie

Nu belangrijk debat in de TK over wet van oa @gertjansegers. Zijn inzet: youtube.com/watch?v=YlIldO… Kijk live mee via npo.nl/live/npo-polit…

ChristenUnie

Vanaf september heeft de ChristenUnie in de Tweede Kamer weer twee stageplekken. #beleid #politiek #stage #vacature christenunie.nl/nl/vacatures_…

ChristenUnie

Reactie Gert-Jan Segers over rapport Commissie Oosting over Teevendeal. christenunie.nl/k/nl/n33079/n…

ChristenUnie

Ook de foto's van @opwekking staan nu online! #opw16 Klik: facebook.com/media/set/?set… (ook zichtbaar zonder Facebook) pic.twitter.com/gSduYuMSFX

ChristenUnie

Genoten van #Opwekking 😄 90 nieuwe leden mogen verwelkomen! Dank voor alle vrijwilligers & bezoekers vd stand #opw16 pic.twitter.com/lTZpU9og45

ChristenUnie

Ook op @opwekking? Kom bij ons langs in de MissionExpo! Ontmoet onze Kamerleden & ontvang een frisse traktatie :) pic.twitter.com/kls08bxXEX

ChristenUnie

Oppositie: stop salarisbetalingen aan (Palestijnse) terroristen met Europees en Nederlands geld. christenunie.nl/k/nl/n33079/n…

ChristenUnie

Reminder: Tip voor @opwekking-gangers: Kom naar het onderonsje tussen @gertjansegers & @matthijnbuwalda. Zat. 16.00 pic.twitter.com/1wDXKj9LSZ

ChristenUnie

Carola Schouten roept staatsecretaris naar de Kamer om rapport Ombudsman - christenunie.nl/k/nl/n33079/n…

ChristenUnie

@TimOoijen Is dit wat? christenunie.nl/nl/standpunte… De Kamer is met reces, dus niet alle fractieleden zijn bereikbaar. Wellicht @carladikfaber?

ChristenUnie

Met bezoek aan ouderen, Wajongeren en mantelzorgers Amandelbloesem #Wormerveer is #Provincietour @gertjansegers in #NoordHolland compleet.

ChristenUnie

In #Amsterdam gesprek van CU-leden met @gertjansegers over opkomen voor vrijheid en nemen van verantwoordelijkheid. pic.twitter.com/CgpzESQ6Cv

ChristenUnie

In Koog aan de Zaan bezoekt @gertjansegers 'Zuivere Koffie', een plek van hoop voor o.a. ex-gedetineerden. pic.twitter.com/sCGWEzRMCw

ChristenUnie

.@gertjansegers roept #IJmond #IJmuiden uit tot 'milieuzone'. Fijnstof probleem voor milieu en gezondheid. pic.twitter.com/LxMMm11SGK