Skip to content

CU1-10-2015 | 17:47
De ChristenUnie pleit na de gebrekkige informatievoorziening van het ministerie van Veiligheid en Justitie over Volkert van der G. opnieuw voor het in ere herstellen van het ministerie van Justitie en het onderbrengen van Veiligheid bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers was in het debat kritisch over de gebeurtenissen. Lees hier de complete spreektekst van Gert-Jan Segers tijdens het debat over de informatievoorziening aan de Tweede Kamer rond Volkert van der G.
29-09-2015 | 14:20
Terwijl de Niet-Invasieve Prenatale Test (NIPT) in Nederland alleen uitgevoerd mag worden door de acht universitaire medische centra bij vrouwen met een verhoogd risico, blijkt nu dat iedereen de test ook eenvoudig via internet kan krijgen. Met deze bloedtest kunnen vrouwen laten onderzoeken of zij zwanger zijn van een kindje met het syndroom van Down. Voorlichting en begeleiding bij de implicaties van de test ontbreken via de internetverkoop. De ChristenUnie wil daarom dat hiermee wordt gestopt.
29-09-2015 | 09:32
De ChristenUnie kiest in haar tegenbegroting voor 2016 voor ‘waardevol leven’. In de tegenbegroting, het alternatief van de ChristenUnie voor de begroting van het kabinet, investeert de partij extra in gezinnen met kinderen, mantelzorgers, chronisch zieken en gehandicapten en de opvang van vluchtelingen. Volgens de ChristenUnie zijn dit de vergeten groepen waar het kabinet weinig tot niets voor doet. De ChristenUnie wil bovendien de Groningse gaskraan verder dicht en meer aandacht voor duurzaamheid. Daarnaast plust de ChristenUnie het veiligheidsbudget voor defensie, politie en het OM verder op. Daarmee onderstreept de partij wat ze belangrijk vindt.
17-09-2015 | 22:50
Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt een motie van de ChristenUnie, mede ingediend door de PvdA, om structureel meer geld beschikbaar te stellen voor de opvang van vluchtelingen, zowel in Nederland als in de crisisregio’s zelf. Het extra geld mag, zo stelt de motie van fractievoorzitter Arie Slob, niet uit de budgetten voor ontwikkelingshulp worden gehaald.
17-09-2015 | 14:57
“Ik vertel u misschien niets nieuws, maar ik ben een fanatieke hardloper. Niet iedereen begrijpt dat, maar ik geniet ervan om tussen Scheveningen en Kijkduin door de duinen achter de konijnen aan te rennen. Of langs de uiterwaarden van de IJssel in mijn woonplaats Zwolle.” Lees hier de bijdrage van Arie Slob aan de Algemene Politieke Beschouwingen van 2015.
17-09-2015 | 10:04
In een alternatieve begroting die de ChristenUnie een dag na de begroting van het kabinet presenteerde, wordt meer geld vrijgemaakt voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. Volgens ChristenUnie-Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber is het kabinet deze groepen vergeten bij het opstellen van de begroting voor 2016. “Na jaren van bezuinigingen moeten ook zij ervan profiteren dat het nu beter gaat met Nederland. In onze tegenbegroting merken ook ouderen, zieken en gehandicapten dat in hun portemonnee en is er extra geld voor verbeteringen in de zorg.”
16-09-2015 | 21:12
Een dag nadat het kabinet in haar begroting het plan presenteerde om de belasting voor vervuilende kolencentrales af te schaffen, pleit de ChristenUnie in haar alternatieve begroting juist voor het ophogen van de kolenbelasting. Met het geld dat dit opbrengt, wil de ChristenUnie energiecoöperaties ondersteunen en particulieren die hun huis isoleren belonen met een belastingvoordeel.
16-09-2015 | 17:53
Gisteren was het weer de Derde Dinsdag in September: Prinsjesdag. Natuurlijk waren ook de Kamerleden van de ChristenUnie aanwezig. Bekijk hier enkele foto’s van hun dag.
16-09-2015 | 13:52
Slob: “De begroting van dit kabinet oogt op het eerste oog heel feestelijk, maar bij het goed lezen ervan blijkt dat het kabinet te weinig oog heeft voor de noden van deze tijd. Hoewel lastenverlichting belangrijk is om werk meer kans te geven en de koopkracht te herstellen, vraagt regeren in deze tijd om meer dan dat.”
16-09-2015 | 11:16
ChristenUnie-leider Arie Slob denkt in de begroting van het kabinet geld vrij te kunnen maken voor het openhouden van verschillende rechtbanken in Nederland. De rechtbanken van Almelo, Assen, Lelystad, Zutphen, Dordrecht, Alkmaar en Maastricht hoeven dan niet worden uitgekleed.
15-09-2015 | 17:02
De ChristenUnie wil de gaskraan in Groningen verder dichtdraaien dan het kabinet nu van plan is en presenteert daartoe een voorstel in haar tegenbegroting. Het kabinet gaat in de begroting uit van de winning van 33 miljard m3 gas in 2016. De ChristenUnie wil de gaskraan verder dichtdraaien en doet in haar tegenbegroting een voorstel voor 27 miljard m3.
15-09-2015 | 16:02
In de zoektocht naar voldoende opvangplaatsen voor vluchtelingen komt de ChristenUnie met een creatief idee: maak het mogelijk om particulieren vluchtelingen te laten opvangen. In Duitsland vindt deze opvangmogelijkheid al plaats.
11-09-2015 | 16:56
Dinsdag is het Prinsjesdag. En in aanloop daar naartoe werd donderdag de Prinsjesprijs uitgereikt. Eerste Kamerlid Roel Kuiper, fractieleider van de Senaatsfractie van de ChristenUnie, won dit jaar de prijs. De Prinsjesprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een politicus die van bijzondere betekenis is voor de parlementaire democratie van ons land.
10-09-2015 | 12:29
‘Wat zijn we bereid te doen? Dat is de vraag die vandaag voor ligt. Het vluchtelingenvraagstuk dat al jaren omvangrijk is, is namelijk zeer dichtbij gekomen. Hoewel het in verhouding tot het totale aantal vluchtelingen in de wereld nog steeds een beperkte groep is, komen er steeds meer vluchtelingen richting Europa.’
3-09-2015 | 16:56
De wereld staat in brand. Vluchtelingen, uitgehongerde kinderen, oorlog en geweld. De beelden dringen zich aan ons op. En dan debatteren we vandaag over de Dikke Ik uitspraken van de premier. Heeft dat wel zin? Mijn overtuiging is van wel, voorzitter. Juist dit debat gaat over de grote morele vraagstukken van onze tijd. Ik zie in de speech van de premier en in dit debat een opening. Een opening om aan het begin van het nieuwe politieke seizoen de oorverdovende stilte te verbreken in de politiek als het gaat over normen en waarden. Het zou hier veel vaker moeten gaan over onze diepste uitgangspunten. Over de waarden die we belangrijk vinden. En over wat die betekenen voor de grote vraagstukken van onze tijd, zoals de vluchtelingenproblematiek. Anders wordt politiek een opgesmukte vorm van boekhouden.
2-09-2015 | 14:38
De Middellandse Zee is op dit moment het toneel van een vluchtelingendrama. Er worden tientallen doden gevonden in vrachtwagens. En tegelijk proberen duizenden mensen via de westelijke Balkan hun weg te vinden richting Centraal-Europa. Het is een humanitaire ramp met mensenrechtenschendingen en uitbuiting waarvan het einde nog niet in zicht is. De ChristenUnie vindt daarom dat de Europese Unie met grote spoed bijeen moet komen om duidelijke afspraken te maken en stappen te zetten om de onderliggende problemen op te lossen.
2-09-2015 | 14:30
De ChristenUnie wil dat het kabinet zich opnieuw bezint op de voorgenomen bezuinigingen op de bijdrage aan ontwikkelingsprojecten. Aanleiding is een onderzoek dat vandaag wordt gepubliceerd, waaruit blijkt dat Nederlandse ontwikkelingsorganisaties uitstekend werk leveren. Ze werken effectief en efficiënt en besteden het geld dat ze van de regering krijgen uitstekend, schrijft de Volkskrant. Tweede Kamerlid Joël Voordewind vraagt vandaag een debat aan met minister Ploumen.
1-09-2015 | 11:04
In Italië was het soms net of ik ook even vakantie had van onze secularisatie. Lopend en rijdend door dat prachtige, glooiende landschap had ik bijna altijd wel ergens zicht op de Gekruisigde of zijn moeder. Zondags stromen de dorpskerkjes daar ook nog eens vol met een redelijke dwarsdoorsnede van de bevolking. Komend uit een land waarin kerk en wereld van elkaar zijn vervreemd, is het aangenaam om te zien hoe makkelijk de oversteek van terras naar kerk en van kerk naar café wordt gemaakt.
31-08-2015 | 19:01
De ChristenUnie geeft geen steun aan een derde steunpakket voor Griekenland en de daarbij behorende maatregelen. Arie Slob liet in het debat hierover vandaag weten dat ‘met ons valt te praten over oplossingen waar de Grieken echt wat aan hebben’. De ChristenUnie pleit voor kwijtschelding van een deel van de schulden, hulp aan de Grieken via Europese fondsen, in combinatie met uittreding uit de eurozone.
24-08-2015 | 13:00
De Thematische Partij Commissie – Defensie (TPC-Defensie) van de ChristenUnie bestaat inmiddels twee jaar. Wij hebben bijgedragen aan visie-vorming op het gebied van Defensie en steunen daarbij op een netwerk van defensie deskundigen.
14-08-2015 | 13:36
Het was een goede week voor pooiers en mensenhandelaren. Aan de inspanningen van actrices als Meryl Streep, Kate Winslet, Emma Thompson en Lena Dunham, de Amerikaanse oud-president Carter en tal van feministische organisaties heeft dat niet gelegen. Allemaal probeerden ze Amnesty op andere gedachten te brengen. Toch nam de internationale mensenrechtenorganisatie deze week een desastreuze afslag in het debat over prostitutie. De organisatie strijdt voortaan voor legalisering van prostitutie. Ze denkt daarmee prosti­tuees te helpen, maar dient daarmee ondertussen vooral ook de belangen van mensenrechtenschenders.
14-08-2015 | 12:44
ChristenUnie-Kamerlid Gert-Jan Segers: ,,Zanger
12-08-2015 | 15:45
De nieuwste cijfers over de Nederlandse economie zijn een mooie opsteker. Nu is het zaak dat ook iedereen de vruchten kan plukken van de economisch opgaande lijn. Fractievoorzitter Arie Slob: ,,Het is goed om te zien dat het economisch herstel echt door zet en dat de onvermijdelijke verlaging van de gasproductie relatief weinig invloed heeft op het herstel.
10-08-2015 | 17:26
Joël Voordewind (50) voert namens de ChristenUnie het woord over asielbeleid, ontwikkelingssamenwerking en buitenlandse zaken. Naast zijn Kamerwerk voert hij graag actie en maakt hij geregeld reizen naar probleemgebieden. ‘Ik lever ministers nuttige informatie voor hun beleid aan.’
6-08-2015 | 11:40
Tweede Kamerlid Joël Voordewind (ChristenUnie) wil dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gaat registreren hoe vaak christelijke bewoners van asielzoekerscentra te maken krijgen met intimidatie, discriminatie en bedreiging. Het Kamerlid vraagt staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) wat hij gaat doen om zulke situaties te voorkomen.
21-07-2015 | 11:30
Apologeten van meer Europa gedragen zich als gelovigen van het irritante soort. Wat er ook gebeurt, alles is een bevestiging van hun geloofsovertuiging dat we naar een Verenigde Staten van Europa toe moeten. Omdat dat goed is. Berekeningen die laten zien dat de EU ons geld oplevert, zijn uiteraard een warme aanmoediging voor nog meer Europa. En wel snel.
16-07-2015 | 14:36
Het Griekse parlement heeft vannacht ingestemd met een bezuinigings- en hervormingspakket, wat het helemaal niet wil. Sterker nog: waar degene die het namens de Grieken heeft getekend – premies Tsipras – niet in gelooft.
15-07-2015 | 19:48
In november 2014 nam de Tweede Kamer een voorstel van Joël Voordewind (ChristenUnie) aan om € 1 miljoen vrij te maken voor verzoeningsprojecten in Israël. Momenteel reist Voordewind zelf door Israël om projecten te bezoeken waarin wordt gewerkt aan verzoening tussen Israëliërs en Palestijnen. In zijn derde en laatste blog reageert hij op de atoomdeal die gisteren is gesloten met Iran.
15-07-2015 | 12:36
In november 2014 nam de Tweede Kamer een voorstel van Joël Voordewind (ChristenUnie) aan om 1 miljoen euro vrij te maken voor verzoeningsprojecten in Israël. Deze week reist het Kamerlid door Israël om projecten te bezoeken waarin wordt gewerkt aan verzoening tussen Israëliërs en Palestijnen. In een aantal portretten beschrijft hij de mensen achter die projecten. Vandaag: Khader (37), manager van de christelijke organisatie Seeds of Hope in de Palestijnse stad Jericho.
13-07-2015 | 11:35
‘De overeenkomt die nu gesloten is rondom Griekenland, biedt geen duurzame oplossing’ aldus Carola Schouten (ChristenUnie). Het is gebaseerd op wantrouwen, trekt een zware wissel op de Griekse bevolking en de democratische verhoudingen in Europa en het biedt geen zekerheid of het land uiteindeljk binnen de eurozone kan blijven.
13-07-2015 | 09:05
Tweede Kamerlid Joël Voordewind (ChristenUnie) roept minister Koenders (Buitenlandse Zaken) op om deze week tijdens zijn reis naar Israël ook verzoeningsprojecten tussen Israëliërs en Palestijnen te bezoeken. De Tweede Kamer nam in november een voorstel van Voordewind aan om €1 miljoen vrij te maken voor verzoeningsprojecten. “Voor Koenders is dit een uitgelezen kans om te bekijken hoe met dat geld kan worden gewerkt aan verzoening tussen de bevolkingsgroepen.” Voordewind reisde de afgelopen week zelf door Israël om de verzoeningsprojecten te bezoeken.
11-07-2015 | 19:57
Zaterdag 13 juni j.l heeft het eerste partijcongres van de ChristenUnie (individuele leden mochten nu ook meestemmen) de nieuwe grondslag en preambule (samenvattende inleiding op het kernprogramma) met overgrote meerderheid aangenomen.
11-07-2015 | 19:56
ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber is de meest effectieve parlementariër van het afgelopen jaar. Dat concludeert Vrij Nederland in haar jaarlijkse onderzoek naar de beste Tweede Kamerleden. Dik-Faber scoort een 10. Carola Schouten, eveneens Kamerlid voor de ChristenUnie, staat met een 9,7 op de derde plek.
11-07-2015 | 19:54
In november 2014 nam de Tweede Kamer een voorstel van Joël Voordewind (ChristenUnie) aan om € 1 miljoen vrij te maken voor verzoeningsprojecten in Israël. Deze week reist Voordewind zelf door Israël om projecten te bezoeken waarin wordt gewerkt aan verzoening tussen Israëliërs en Palestijnen. In een aantal portretten beschrijft hij de mensen achter die projecten: wie zijn ze, wat zijn hun drijfveren en waar lopen ze tegenaan? Vandaag: Suleyman (43) van Combatants for Peace.
11-07-2015 | 19:54
In november 2014 nam de Tweede Kamer een voorstel van Joël Voordewind (ChristenUnie) aan om € 1 miljoen vrij te maken voor verzoeningsprojecten in Israël. Deze week reist Voordewind zelf door Israël om projecten te bezoeken waarin wordt gewerkt aan verzoening tussen Israëliërs en Palestijnen. In een aantal portretten beschrijft hij de mensen achter die projecten: wie zijn ze, wat zijn hun drijfveren en waar lopen ze tegenaan. Vandaag: Fadi, vader van een meisje dat les krijgt op de Hands in Hands School in Jeruzalem.
6-07-2015 | 12:50
Vanavond heeft een ruime Kamermeerderheid de ChristenUnie/SGP motie gesteund waarin de regering wordt opgeroepen een beleidswijziging aan te passen. Door dit beleid, dat per 1 januari 2016 ingaat, zullen AOW’ers gekort worden wanneer ze gaan wonen in bepaalde gebieden waarvan de status nog niet definitief beslecht is zoals de Golan en Oost-Jeruzalem. Onder deze groep bevinden zich juist ook mensen die de holocaust en/of de Tweede Wereldoorlog hebben overleefd. De zojuist aangenomen motie maakt voor deze mensen een uitzondering.
6-07-2015 | 12:01
Fractievoorzitter Arie Slob: ,,Het Griekse nee plaatst de EU voor de grootste uitdaging sinds de val van de Muur. Het komt nu aan op wijsheid en het zetten van concrete stappen. Een gecontroleerde uittreding in combinatie met schuldsanering en economische herstructurering is voor de langere termijn het meest duurzaam.”
2-07-2015 | 23:16
De ChristenUnie heeft met een Kamermeerderheid aan partijen een motie ingediend waarin het kabinet wordt gehouden aan haar eigen belofte dat de nullijn gaat verdwijnen en de inkomens van leraren, politieagenten, militairen en anders overheidspersoneel weer gaan meestijgen met de loonontwikkeling in de markt. Voor 1 september wil de Kamer geïnformeerd worden over de voortgang.
1-07-2015 | 21:20
De afhandeling van schade als gevolg van gaswinning in Groningen moet onder regie van de Nationaal Coördinator Groningen komen en onafhankelijk worden van de NAM. De Nationaal Coördinator moet bovendien het recht krijgen om knopen door te hakken bij de afhandeling van schade die veroorzaakt is door gaswinning. Dat zegt ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber. Op die manier wil Dik-Faber een onafhankelijke schadeafwikkeling afdwingen, zonder bemoeienis van de NAM. Verschillende partijen steunen het voorstel van het ChristenUnie-Kamerlid.
24-06-2015 | 13:58
Carla Dik-Faber wil van staatssecretaris Van Rijn weten hoe hij een impuls gaat geven aan vrijwilligersnetwerken die ouderen een luisterend oor bieden als zij verder nergens naar toe kunnen. Volgens het ChristenUnie-Kamerlid is het belangrijk dat ouderen een plek hebben waar zij terecht kunnen met zingevingsvragen.
20-06-2015 | 15:48
Verschillende oppositiepartijen zijn zeer kritisch over de opbrengsten van het leenstelsel die bij de invoering door minister Bussemaker zijn beloofd. Op initiatief van ChristenUnie-Kamerlid Carola Schouten stellen ChristenUnie, SP, CDA en SGP vragen aan de minister over de opbrengsten voor het hoger onderwijs, die veel lager lijken te zijn dan eerder toegezegd.
19-06-2015 | 13:24
Afgelopen zaterdag kwamen honderden mensen bij elkaar in Zwolle voor het eerste partijcongres van de ChristenUnie ‘nieuwe stijl’. Bekijk hier de foto’s en video’s van die bijzondere en feestelijke dag.
18-06-2015 | 18:25
De ChristenUnie wil dat minister Asscher gaat onderzoeken of het vaderschapsverlof uitgebreid kan worden naar tien dagen. Uit onderzoek van kenniscentrum Rutgers blijkt dat Nederland enorm achterloopt in vergelijking met andere Europese landen.
16-06-2015 | 16:36
De petitie ‘Anders, niet minder’ heeft bijna 42.000 ondertekenaars. Een actie om de politiek te laten weten dat kinderen met Down ‘gewoon’ moeten blijven in Nederland! Vandaag is de petitie dan ook aangeboden in de Tweede Kamer. Bekijk hier enkele foto’s.
16-06-2015 | 13:47
Op het eerste ChristenUnie-congres met stemrecht voor individuele leden sprak fractievoorzitter Arie Slob behalve over de grondslag die de partij kort daarvoor wijzigde, ook over waardevol leven en waardevol sámenleven met ruimte voor iedereen: “Als de Dikke-Ik-discussie de minister-president ernst is, verwachten wij een concrete vertaling met een sterke nadruk op het omzien naar elkaar.” Lees hier de hele speech van Arie Slob.
16-06-2015 | 11:35
Kuyper was een betweter, een drammer. Een dominee die eigenmachtig de kerk scheurde en daarbij zei in Gods naam te handelen. Een machtspoliticus, die vrome woorden voor zijn politieke karretje spande. Zijn principieel gefundeerde ‘antithese’ kwam hem bijvoorbeeld wel heel goed uit toen hij begin twintigste eeuw zijn confessionele kabinet vormde. En ondertussen deinsde hij er als minister-president niet voor terug om in zijn krant De Standaard onder pseudoniem zijn eigen ministers te bekritiseren.
16-06-2015 | 09:34
Voortaan kunnen organisaties die werken aan godsdienstvrijheid in alle landen steun krijgen van Nederland. Dat heeft minister Koenders toegezegd in reactie op een motie van ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind. Op dit moment ondersteunt Nederland alleen projecten voor godsdienstvrijheid in negen geselecteerde landen.
10-06-2015 | 18:44
Op verzoek van de ChristenUnie deelt Nederland voedsel- en hygiënepakketten uit aan dorpen rond de rampplek van vlucht MH17. Dat zei minister Lilianne Ploumen vandaag in de Tweede Kamer. Kamerlid Joël Voordewind suggereerde de hulp aan deze dorpen in april, als dank voor de steun die inwoners gaven bij het bergingswerk.
10-06-2015 | 10:34
De economisch opgaande lijn die vandaag blijkt uit de nieuwste cijfers van het CPB, biedt volgens de ChristenUnie de kans om nu werk te maken van onder meer de belastinghervorming en energietransitie. Arie Slob: “De groei zet door en de werkloosheid daalt. Dat is goed nieuws voor gezinnen en bedrijven die het in de afgelopen jaren zwaar gehad hebben. Nu moet het kabinet doorpakken. Werkgelegenheid is en blijft voor ons prioriteit.”
10-06-2015 | 10:27
De ChristenUnie wil dat de problemen met het trekkingsrecht voor het persoonsgebonden budget zo snel en goed mogelijk worden opgelost. In dat belang wil de ChristenUnie staatssecretaris Van Rijn de kans geven deze moeilijke opdracht uit te voeren. Daarom steunde de Tweede Kamerfractie een motie van wantrouwen uiteindelijk niet. Kamerlid Carla Dik-Faber zag vandaag een andere houding van Van Rijn.
9-06-2015 | 17:27
Bootvluchtelingen die binnenkomen aan de zuidgrenzen van de EU, moeten zich ter plaatse kunnen melden bij een centrum voor centrale aanmelding van verschillende EU-landen. De ChristenUnie wil dat het kabinet onderzoekt of een dergelijk centrum voor centrale aanmelding opgezet kan worden, waar ambtenaren van verschillende EU-lidstaten al snel een eerste screening van bootvluchtelingen kunnen doen. Het is één van de suggesties die Kamerlid Joël Voordewind doet naar aanleiding van zijn reis naar Lampedusa.
8-06-2015 | 22:09
Zondag 7 juni 2015 is Robert Heij in de jonge leeftijd van 27 jaar overleden. Robert was voorzitter van de ChristenUnie-jongerenorganisatie PerspectieF van 2010 tot 2012. Zijn overlijden raakt de ChristenUnie diep. Na een moedig gedragen ziekbed van ruim een jaar is Robert gestorven in het geloof dat hij mocht Thuiskomen bij zijn Hemelse Vader. Hieronder de reactie van partijvoorzitter Piet Adema, fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Tweede Kamer Arie Slob en huidig PerspectieF-voorzitter Erik-Jan Hakvoort.
5-06-2015 | 17:49
Carla Dik-Faber (ChristenUnie) vindt het opstappen van NS-topman Huges onvermijdelijk. “Het schokt me dat een topman van zo’n grote staatsonderneming deze misstap heeft begaan.” Volgens het Kamerlid kan staatssecretaris Mansveld niet langer wegkijken en moet ze in actie komen.
4-06-2015 | 18:22
Heel Holland Bakt-jurylid Janny van der Heijden en Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber (ChristenUnie) gaan op maandag 8 juni het gesprek aan over gezonde voeding en het gevaar van sluipsuikers – suiker in producten waarvan de consument het niet weet. In het kader van de Collegetour bezoeken zij hiervoor de Wageningen Universiteit.
4-06-2015 | 18:15
Minister Ploumen heeft in antwoord op Kamervragen van de ChristenUnie en de PvdA toegezegd om het uitbannen van kinderarbeid aan de orde te stellen tijdens de handelsmissie naar India dit weekend. Namens de ChristenUnie stelde Joël Voordewind de Kamervragen over slavernij en kinderarbeid in Indiase steengroeves.
4-06-2015 | 15:53
De Kamer debatteert opnieuw over de problemen die er zijn bij de uitbetalingen van het Persoons Gebonden Budget (pgb). De ChristenUnie is kritisch over de niet adequate wijze waarop deze problemen worden opgelost. De impact van deze problemen zijn groot voor mensen die het geld mislopen. Hieronder leest u de bijdrage van ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber.
4-06-2015 | 15:40
De ChristenUnie vindt het onacceptabel dat er wachtlijsten zijn bij de gespecialiseerde opvanghuizen voor slachtoffers van loverboys. Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers heeft hierover vragen gesteld aan het kabinet: ,,Het gaat om kwetsbare jonge vrouwen die acuut en goede hulp nodig hebben als ze uit handen van hun loverboy hebben weten te komen. Als je dan moet wachten op een geschikte opvangplek ligt een terugval in de gedwongen prostitutie op de loer. Dat mogen we niet accepteren. De staatssecretaris moet met samen met de gemeenten met een passende oplossing komen.”
3-06-2015 | 13:47
Tijdens het verantwoordingsdebat in de Tweede Kamer heeft ChristenUnie-leider Arie Slob een motie ingediend om het kabinet ertoe te bewegen de impasse rond de cao-onderhandelingen met rijksambtenaren zo snel mogelijk te doorbreken. Volgens Slob verdienen ambtenaren, leraren, politieagenten, militairen en overig overheidspersoneel na soms een al jaren geldende nullijn nu zo snel mogelijk een fatsoenlijke CAO. De motie werd mede ingediend door coalitiepartij PvdA.
3-06-2015 | 13:46
Carla Dik-Faber, Tweede Kamerlid van de ChristenUnie, vindt het goed dat NS het boetekleed heeft aangetrokken rond de aanbesteding van het regionaal openbaar vervoer in Limburg. Dik-Faber wil dat de staatssecretaris stappen onderneemt om ervoor te zorgen dat NS-concurrenten op het spoor en indirect ook reizigers niet te lijden hebben onder de monopoliepositie die NS heeft als eigenaar van treinen en stations.
22-05-2015 | 15:58
De ChristenUnie vindt het onverstandig van het kabinet om ABN Amro nu op de beurs te brengen. Kamerlid Carola Schouten: ,,Twee maanden geleden was er volgens minister Dijsselbloem te weinig rust en vertrouwen en nu zou alles opgelost zijn. Dat vind ik niet geloofwaardig. Het leidende principe moet niet een zo snel mogelijke beursgang zijn, maar wat het meest in het belang van de spaarders, MKB’ers en de werknemers is. De noodzaak om de bank nu naar de beurs te brengen ontbreekt. Wat we wel weten is dat we er miljarden op zullen verliezen.”
22-05-2015 | 12:36
Tweede Kamerlid Joël Voordewind wil met een motie voorkomen dat alleenstaande AOW’ers gekort worden omdat ze verhuisd zijn naar gebieden als de Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem en de Golan. Sinds 1 januari krijgen zij een flink lager AOW-bedrag door de inwerkingtreding van een nieuwe richtlijn.
20-05-2015 | 14:24
Veel scholen kampen met een lage internetsnelheid waardoor hun mogelijkheden met digitale leermiddelen beperkt zijn. Tweede Kamerlid Joel Voordewind: ,,Scholen werken met digiborden, tablets en laptops en zijn daarin mede afhankelijk van snel internet. Ik hoor dat scholen in gebieden waar geen glasvezel is neergelegd door de lage internetsnelheid maar beperkt gebruik kunnen maken van deze digitale leermiddelen. Dat moeten we toch goed kunnen regelen anno 2015?” Samen met SGP-collega Bisschop heeft Voordewind vragen gesteld.
20-05-2015 | 14:22
“Want Ik had honger, en u gaf Mij te eten; Ik had dorst, en u gaf Mij te drinken; Ik was een vreemdeling, en u verleende mij onderdak.” Met die woorden uit Mattheus 25 opende Arie Slob vandaag zijn bijdrage aan het debat over bed, bad, brood. Volgens de fractievoorzitter van de ChristenUnie wordt met het onthouden van basale levensvoorzieningen als bed, bad en brood een principiële grens overschreden. Lees hier de gehele bijdrage aan het debat.
8-05-2015 | 12:23
Eerder deze week is ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind afgereisd naar het Italiaanse eiland Lampedusa, slechts 113 kilometer verwijderd van Tunesië. Hier komen soms honderden bootvluchtelingen per week aan. Hij is daar om te spreken met vluchtelingen en met vertegenwoordigers van de VN, hulporganisaties en kerken. Bekijk hier een korte video met een update van zijn reis.
5-05-2015 | 09:59
Ik heb dit weekend aan de rand van het bed van een stervende vriendin gezeten. Haar hand vastgepakt, wetend dat je die weer los moet laten. Ze vertelde dat het moeten loslaten van haar man, kinderen, geliefden haar zwaar valt. En wat kun je dan zeggen? Niet zo veel. Wat op zo’n moment overblijft, is wat er werkelijk toe doet. We lazen een paar verzen uit psalm 73: ‘… u houdt mij aan de hand … al vergaat mijn lichaam … al wat ik heb is God, nu en altijd.’
30-04-2015 | 12:35
‘Als recht, veiligheid en vrijheid in Nederland en elders op de wereld ons iets waard zijn, dan moet er meer geld naar de krijgsmacht.’ Dat zegt Gert-Jan Segers (Tweede Kamerlid ChristenUnie) in reactie op het rapport van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV). Die concludeert dat de jarenlange bezuinigingen op defensie het leger te kwetsbaar heeft gemaakt.
30-04-2015 | 10:29
De ChristenUnie is kritisch over de vijfstedenoplossing waar VVD en PvdA elkaar in gevonden hebben. De oplossing lijkt strijdig met de bed-bad-brood-uitspraak van de Raad van Europa. Tweede Kamerlid Joel Voordewind: ,,Na elf dagen vergaderen komt de coalitie met een tekentafeloplossing die niets met de werkelijkheid van doen heeft. Dit is geen oplossing voor de schrijnende problematiek van uitgeprocedeerde asielzoekers, maar een oplossing voor een coalitieprobleem.” Voordewind wil nog voor het Kamerdebat hierover een hoorzitting met burgemeesters, vluchtelingenorganisaties en kerken om van hen te horen of zij met deze oplossing uit de voeten kunnen.
28-04-2015 | 17:33
ChristenUnie, VVD en CDA willen actie van het kabinet in verband met de komst van een omstreden sjeik naar Eindhoven. Tweede Kamerleden Segers, Potters en Omtzigt willen onder andere van het kabinet weten waarom deze sjeik een visum heeft gekregen. “Dit is de zoveelste keer dat er in Nederland een omstreden islamitische spreker wordt gevraagd die in het buitenland bekend staat om haatzaaien,” stelt ChristenUnie-Kamerlid Gert-Jan Segers.
25-04-2015 | 17:15
Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie-SGP) heeft vrijdagavond in Almelo bij 100 jaar Herdenking Armeense Genocide opgeroepen dat “woorden daden moeten worden. Kernbegrippen als vrede en veiligheid vragen om erkenning van de Armeense genocide. De drijfveer voor het ontstaan van Europa zijn vrede en veiligheid. Geen oorlog meer, nooit meer holocaust, nooit meer genocide. Jaren later sprak Europa zelfs af dat vrede en veiligheid niet alleen voor het interne Europese beleid fundamenteel zijn, maar ook voor het externe, het buitenlandse beleid van Europa. Vrede en veiligheid vanuit Europa, dus ook voor Armeniërs, Grieken, Assyriërs en Yezidi’s. Dat was ook de kern van de resolutie die het Europees Parlement onlangs aannam. Een resolutie die met een zeer grote meerderheid werd aangenomen. En waarin Turkije ook werd opgeroepen om die genocide nu eens te gaan erkennen: geen loze woorden, maar daden. Ik hoop ook dat de woorden in de resolutie worden omgezet in daden. Ontkenning van de genocide is schending van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden. Erkenning is ook begin van verzoening tussen het Turkse en Armeense volk.”
25-04-2015 | 13:43
Op zaterdag 25 april hebben de leden van de Bestuurdersvereniging van de ChristenUnie unaniem een resolutie aangenomen over de opvang van uitgeprocedeerde vreemdelingen en begeleiding bij hun terugkeer. De resolutie is besproken op het bestuurderscongres van de ChristenUnie.
24-04-2015 | 16:54
ChristenUnie-leider Arie Slob woont vrijdag in de Armeense hoofdstad Jerevan de 100-jarige herdenking van de Armeense genocide bij. Slob is daar op uitnodiging van de Armeense regering. Arie Slob: ,,Dit zal een indrukwekkende herdenking zijn van de eerste genocide uit de vorige eeuw.”
23-04-2015 | 16:36
De Tweede Kamer heeft een motie van ChristenUnie en CDA aangenomen over de Zorgstandaard Dementie. Zorgverzekeraars moeten in hun zorginkoop rekening houden met deze zorgstandaard. Kwaliteit en continuïteit van dementiezorg staan echter onder druk. Zorgverzekeraars kopen algemene zorg in via de wijkverpleegkundigen. Dementiezorg is echter specifieke zorg die aan de zorgstandaard moet voldoen. De casemanagers dementie die afgelopen jaren zijn opgeleid, worden op grote schaal ontslagen.
23-04-2015 | 09:48
In de langverwachte resolutie van het Comité van Ministers over de bed-bad-brood voorziening die vandaag is gepubliceerd wordt zonder reserves geconstateerd dat Nederland in strijd handelt met het Europees Sociaal Handvest en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens door uitgeprocedeerde vreemdelingen op straat te zetten.
22-04-2015 | 11:29
De ChristenUnie wil dat minister Ploumen extra geld uittrekt voor ondersteuning aan mensen in ontwikkelingslanden met een beperking. Dat zegt Tweede Kamerlid Joël Voordewind woensdag in een debat over hulporganisaties. Twintig procent van de mensen die in extreme armoede leven, heeft een beperking. Dat zijn er in verhouding veel meer dan in rijke landen.
20-04-2015 | 10:34
Het Landelijk Bestuur van de ChristenUnie stelt voor om de grondslagtekst te vernieuwen en een preambule toe te voegen aan het kernprogramma.
14-04-2015 | 17:03
Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber: ,,Ik maak me zorgen over de consequenties van de NIP-test. Met het standaard screenen op Down wordt de suggestie gewekt dat mensen met het syndroom van Down niet welkom zijn in onze samenleving. De ChristenUnie wil geen Downvrije samenleving. Mensen met Down zijn niet minder, maar anders. Ik ondersteun deze petitie van harte. Ik hoop dat veel mensen de petitie zullen ondertekenen.”
14-04-2015 | 17:01
Medisch-technologische ontwikkelingen leiden sluipenderwijs tot een wezenlijk andere samenleving, waarin ‘onvolmaakt’ nieuw leven – zoals een kind met het syndroom van Down – als vermijdbaar wordt gezien. De meeste mensen overzien niet of nauwelijks de consequenties van deze tendens.
9-04-2015 | 17:33
Vandaag heeft de vrijwel de gehele Tweede Kamer een motie van ChristenUnie-Kamerlid Joel Voordewind c.s. over de Armeense genocide aangenomen. Alleen de PVV en de leden Kuzu/ Öztürk stemden tegen. In deze motie wordt de regering onverkort opgedragen Turkije aan te sporen om de genocide te erkennen. Daarnaast moet Turkije concrete stappen zetten in de richting van Armenië om tot verzoening te komen.
9-04-2015 | 17:28
Onder grote belangstelling heeft vanavond de Groenlezing van 2015 plaatsgevonden. Zijn belangrijkste boodschap: het katholiek-sociaal denken en het christelijk-sociaal denken kunnen elkaar op belangrijke punten verrijken en versterken.
9-04-2015 | 12:45
De ChristenUnie heeft voor de derde verkiezingen op een rij een geweldige uitslag mogen ontvangen. Na de beste uitslagen in onze geschiedenis vorig jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen én Europese Verkiezingen kreeg de ChristenUnie gisteravond vele nieuwe zetels in de Provinciale Staten én een zetel extra in de Eerste Kamer.
2-04-2015 | 18:34
Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft een motie van Carola Schouten gesteund om het vestigingsklimaat te verbeteren voor bedrijven in Drenthe. De motie is ingediend naar aanleiding van de voorgenomen sluiting van Philips Lighting in Emmen en richt zich specifiek op het stedelijk netwerk van Emmen-Coevorden-Hoogeveen-Hardenberg, waar veel innovatieve industrie gevestigd is.
2-04-2015 | 18:13
De ChristenUnie wil het belang van klanten en gewone werknemers voorop zetten, door van ABN AMRO een coöperatie te maken. De bank moet niet meer gericht zijn op de snelle winsten, maar op de lange termijn. ABN AMRO moet een bank worden waar de menselijke maat leidend is. Dat voorstel doet Tweede Kamerlid Carola Schouten.
31-03-2015 | 17:13
De Tweede Kamer heeft ingestemd met een motie van Gert-Jan Segers over het handelsverdrag tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten (TTIP). In de motie spreekt de Kamer uit dat TTIP geen geschillenbeslechting mag bevatten, die afbreuk doet aan ons nationale rechtssysteem en onze democratische besluitvorming.
31-03-2015 | 17:06
ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber heeft tijdens het Vragenuur kritische vragen gesteld aan minister Schippers over het bericht dat een overtijdbehandeling mogelijk op recept te verkrijgen is bij de apotheek.
31-03-2015 | 10:17
Je vraagt je toch af hoe zoiets gaat in de bestuurskamer van ABN Amro. Schraapt er een van die mannen even de keel om dan tijdens de rondvraag zo argeloos mogelijk te vragen: ‘En, wat gaan we doen met onze eigen beloning?’
25-03-2015 | 11:30
De ChristenUnie wil dat er meer maatregelen genomen worden om te voorkomen dat mantelzorgers gezondheidsproblemen krijgen, vanwege de combinatie van zorgtaken en betaald werk. Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat deze mantelzorgers een groter risico lopen op gezondheidsklachten.
24-03-2015 | 15:10
Ook bij de waterschapsverkiezingen van 18 maart heeft de ChristenUnie veel extra stemmen mogen ontvangen. In zeven waterschappen heeft de ChristenUnie (al dan niet in combinatie met de SGP) een zetel gewonnen, in 6 waterschappen zijn we gelijk gebleven en in 2 waterschappen hebben we een zetel verloren (in Amstel, Gooi en Vecht was dat helaas de enige zetel). Bekijk hier de hele uitslag.
24-03-2015 | 13:07
De ChristenUnie-fractie is een overtuigd pleitbezorger van het adagium van een inclusieve en activerende arbeidsmarkt. Een arbeidsmarkt waar voor iedereen plek is. Onze aandacht gaat daarbij vooral uit naar werknemers die graag willen werken, maar extra zorg behoeven vanwege een arbeidsbeperking om de stap naar de arbeidsmarkt te maken. Dat zei ChristenUnie-senator Peter Ester tijdens een debat over het quotum arbeidsbeperkten.
18-03-2015 | 16:12
Wij geloven. En daarom hebben we idealen. Voor de samenleving en voor de toekomst van ons land. Een politiek van hoop die vooruit kijkt. Daar strijden wij voor.
18-03-2015 | 16:10
Een meerderheid in de Tweede Kamer steunde gisteren een voorstel van de ChristenUnie om niet meer te bezuinigingen op de zorg.
17-03-2015 | 20:34
Vanavond werd bekend gemaakt dat er twee Nederlandse militairen zijn omgekomen in Mali bij een ongeluk met een Nederlandse Apache-helikopter.
17-03-2015 | 18:02
Vandaag is een motie van Gert-Jan Segers aangenomen in de Tweede Kamer die de Europese Unie aanmoedigt om christelijke en andere minderheden in Pakistan te steunen.
17-03-2015 | 16:23
De omslag naar gebruik van schone energie gaat veel te langzaam. Terwijl Nederland alles in huis heeft: de beste universiteiten, windrijke gebieden en een sterke bouwsector. Dat heeft ChristenUnie-Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber zaterdag gezegd bij de presentatie van het Energiemanifest van de ChristenUnie.
16-03-2015 | 16:56
De ChristenUnie kijkt kritisch naar TTIP, het handelsverdrag dat de Europese Unie met de Verenigde Staten wil sluiten. Bij het debat over de Europese Top riep Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers de regering in een motie op om niet in te stemmen met de geschillenbeslechting bij investeringen (ISDS, Investor-State Dispute Settlement).
14-03-2015 | 16:22
Veel bijzondere mensen doen onmisbaar maar onzichtbaar vrijwilligerswerk. Daarom wilde de ChristenUnie hen ook eens in het zonnetje zetten. De afgelopen week, maar vooral vandaag, hebben lokale CU’ers tientallen vrijwilligers een bloemetje gebracht. Voor al hun werk en hun bovengemiddelde inzet. Bekijk hier een impressie.
4-03-2015 | 17:29
ChristenUnie partijleider Arie Slob wil dat minister Kamp duidelijk maakt dat de gaswinning in Groningen niet weer wordt opgeschroefd. Omdat de opbrengsten van de gaswinning direct gekoppeld zijn aan de begroting zal de ChristenUnie niet instemmen met een begroting waar de aardgaswinning zal toenemen.
4-03-2015 | 15:21
De ChristenUnie wil dat er meer steun en inzet komt om het toenemende antisemitisme en radicalisering in het onderwijs tegen te gaan. De partij organiseert woensdag 4 maart hierover een rondetafel met docenten, onderwijsorganisaties, een overlevende van de Holocaust en de Anne Frank Stichting waar namens de ChristenUnie fractievoorzitter Arie Slob en Gert-Jan Segers aanwezig zijn. Diverse Kamerleden van andere partijen hebben aangegeven aanwezig te zijn.
24-02-2015 | 18:43
De ChristenUnie vindt dat een wettelijke verplichting moet worden ingevoerd voor bedrijven die geen werk maken van verbetering van mensenrechten in de dertien risicosectoren die door minister Ploumen zijn vastgesteld. In het verleden zijn ook veel convenanten afgesproken om misstanden tegen te gaan met vaak magere resultaten.
23-02-2015 | 17:29
Wij zijn geschokt door het bericht dat Henk van Rhee, voormalig directeur van het partijbureau en sinds 2014 wethouder namens de ChristenUnie en SGP in Stichtse Vecht, is overleden aan ernstige hartritmestoornissen. Henk is 62 jaar geworden.
20-02-2015 | 06:00
Jongeren moeten makkelijker aan een huurwoning kunnen komen. Nu komen veel jongeren in problemen als ze na hun studie hun studentenkamer uit moeten of een baan vinden in een andere stad. Voor sociale huurwoningen gelden immers vaak lange wachtlijsten. Veel jongeren blijven noodgedwongen langer thuis wonen.
ChristenUnie

De actieve, vernieuwende en jonge ChristenUnie-beweging @PerspectieF viert vandaag haar 15e verjaardag. Feest in @NUtrecht! #PPF15jaar

ChristenUnie

ChristenUnie: is er zicht op verbeteringen? (video NOS) nos.nl/video/2060590-…

ChristenUnie

Werken aan je debatskills? Doe op 31 oktober in de Tweede Kamer mee aan Debattle! Met o.a. @PerspectieF & @arieslob. christenunie.nl/nl/page/41489…

ChristenUnie

@IkLaurens Zie het hele bericht op onze site: christenunie.nl/k/nl/n33079/n…' 'bij geweldpleging afwijzing mogelijk maken'' @JoelVoordewind

ChristenUnie

ChristenUnie: geweld tegen minderheden in azc’s onacceptabel - christenunie.nl/k/nl/n33079/n…

ChristenUnie

@TheovanDiggelen In de doorrekening van het CPB staan de precieze uitkomst van onze tegenbegroting: christenunie.nl/l/nl/library/…

ChristenUnie

Slob citeert "God van de armen, help ons te redden wat op deze aarde in de steek gelaten en vergeten is, maar wat in uw ogen zo kostbaar is"

ChristenUnie

Slob: "Steun ouders waar dat kan en nodig is. In het bijzonder de ouder voor wie de opgave om een kind groot te brengen soms extra zwaar is"

ChristenUnie

Slob: “Ik vraag bij het kabinet ook aandacht voor ongeboren kinderen. Ook dit kwetsbare leven verdient bescherming” #apb15

ChristenUnie

Slob: "Naast eten, drinken en een tent boven het hoofd is zorg en onderwijs nodig. Er moét substantieel meer geld naar opvang in de regio"

ChristenUnie

Slob: "Wat ons betreft niet alleen aandacht voor de werkenden, maar ook voor chronisch zieken, gehandicapten, mantelzorgers." #APB

ChristenUnie

Arie Slob: "Ik ben politiek actief geworden vanuit de overtuiging dat ieder leven waardevol is en recht moet worden gedaan" #APB

ChristenUnie

De ChristenUnie kiest in haar tegenbegroting voor 2016 voor ‘Waardevol Leven’. Lees meer: christenunie.nl/nl/tegenbegro… pic.twitter.com/wCrmoKzvXp

ChristenUnie

ChristenUnie wil regionale rechtbanken behouden en maakt daar in tegenbegroting geld voor vrij. christenunie.nl/k/nl/n33079/n…

ChristenUnie

Reactie Arie Slob op begrotingstukken 'kabinet vergeet grote groepen mensen' - Lees meer op christenunie.nl/k/nl/n33079/n… pic.twitter.com/EqvWy31iCh

ChristenUnie

Slob: te weinig aandacht voor vluchtelingen nos.nl/liveblog/20577… via @NOS

ChristenUnie

Eerste Kamerlid @roel_kuiper (ChristenUnie) wint Prinsjesprijs 2015. „Hoeder democratie” - christenunie.nl/k/nl/n33079/n… pic.twitter.com/MDsCwljA5f

ChristenUnie

31 oktober, ChristenUnie Open Dag. Neem een kijkje achter de schermen van de Tweede Kamer! christenunie.nl/opendag pic.twitter.com/Z5xqbPOeFM

ChristenUnie

Bijdrage @arieslob aan het vluchtelingendebat. 'Wat zijn we bereid te doen?' -christenunie.nl/k/nl/n33079/n… pic.twitter.com/GMnkSeupXt

ChristenUnie

ChristenUnie: organiseer met spoed EU-top over vluchtelingentragedie - christenunie.nl/k/nl/n39003/n…