Skip to content

CU25-03-2015 | 11:30
De ChristenUnie wil dat er meer maatregelen genomen worden om te voorkomen dat mantelzorgers gezondheidsproblemen krijgen, vanwege de combinatie van zorgtaken en betaald werk. Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat deze mantelzorgers een groter risico lopen op gezondheidsklachten.
24-03-2015 | 15:10
Ook bij de waterschapsverkiezingen van 18 maart heeft de ChristenUnie veel extra stemmen mogen ontvangen. In zeven waterschappen heeft de ChristenUnie (al dan niet in combinatie met de SGP) een zetel gewonnen, in 6 waterschappen zijn we gelijk gebleven en in 2 waterschappen hebben we een zetel verloren (in Amstel, Gooi en Vecht was dat helaas de enige zetel). Bekijk hier de hele uitslag.
24-03-2015 | 13:07
De ChristenUnie-fractie is een overtuigd pleitbezorger van het adagium van een inclusieve en activerende arbeidsmarkt. Een arbeidsmarkt waar voor iedereen plek is. Onze aandacht gaat daarbij vooral uit naar werknemers die graag willen werken, maar extra zorg behoeven vanwege een arbeidsbeperking om de stap naar de arbeidsmarkt te maken. Dat zei ChristenUnie-senator Peter Ester tijdens een debat over het quotum arbeidsbeperkten.
19-03-2015 | 13:01
De aanslagen in Frankrijk van vorige week hebben ons geschokt. Bruut terroristisch geweld tegen een redactie van een satirisch weekblad, tegen politieagenten, tegen werknemers en cliënten van een joodse supermarkt. Een onacceptabele aanslag op vrijheden.
18-03-2015 | 16:12
Wij geloven. En daarom hebben we idealen. Voor de samenleving en voor de toekomst van ons land. Een politiek van hoop die vooruit kijkt. Daar strijden wij voor.
18-03-2015 | 16:10
Een meerderheid in de Tweede Kamer steunde gisteren een voorstel van de ChristenUnie om niet meer te bezuinigingen op de zorg.
17-03-2015 | 20:34
Vanavond werd bekend gemaakt dat er twee Nederlandse militairen zijn omgekomen in Mali bij een ongeluk met een Nederlandse Apache-helikopter.
17-03-2015 | 18:02
Vandaag is een motie van Gert-Jan Segers aangenomen in de Tweede Kamer die de Europese Unie aanmoedigt om christelijke en andere minderheden in Pakistan te steunen.
17-03-2015 | 16:23
De omslag naar gebruik van schone energie gaat veel te langzaam. Terwijl Nederland alles in huis heeft: de beste universiteiten, windrijke gebieden en een sterke bouwsector. Dat heeft ChristenUnie-Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber zaterdag gezegd bij de presentatie van het Energiemanifest van de ChristenUnie.
16-03-2015 | 16:56
De ChristenUnie kijkt kritisch naar TTIP, het handelsverdrag dat de Europese Unie met de Verenigde Staten wil sluiten. Bij het debat over de Europese Top riep Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers de regering in een motie op om niet in te stemmen met de geschillenbeslechting bij investeringen (ISDS, Investor-State Dispute Settlement).
14-03-2015 | 16:22
Veel bijzondere mensen doen onmisbaar maar onzichtbaar vrijwilligerswerk. Daarom wilde de ChristenUnie hen ook eens in het zonnetje zetten. De afgelopen week, maar vooral vandaag, hebben lokale CU’ers tientallen vrijwilligers een bloemetje gebracht. Voor al hun werk en hun bovengemiddelde inzet. Bekijk hier een impressie.
4-03-2015 | 17:29
ChristenUnie partijleider Arie Slob wil dat minister Kamp duidelijk maakt dat de gaswinning in Groningen niet weer wordt opgeschroefd. Omdat de opbrengsten van de gaswinning direct gekoppeld zijn aan de begroting zal de ChristenUnie niet instemmen met een begroting waar de aardgaswinning zal toenemen.
4-03-2015 | 15:21
De ChristenUnie wil dat er meer steun en inzet komt om het toenemende antisemitisme en radicalisering in het onderwijs tegen te gaan. De partij organiseert woensdag 4 maart hierover een rondetafel met docenten, onderwijsorganisaties, een overlevende van de Holocaust en de Anne Frank Stichting waar namens de ChristenUnie fractievoorzitter Arie Slob en Gert-Jan Segers aanwezig zijn. Diverse Kamerleden van andere partijen hebben aangegeven aanwezig te zijn.
24-02-2015 | 18:43
De ChristenUnie vindt dat een wettelijke verplichting moet worden ingevoerd voor bedrijven die geen werk maken van verbetering van mensenrechten in de dertien risicosectoren die door minister Ploumen zijn vastgesteld. In het verleden zijn ook veel convenanten afgesproken om misstanden tegen te gaan met vaak magere resultaten.
23-02-2015 | 17:29
Wij zijn geschokt door het bericht dat Henk van Rhee, voormalig directeur van het partijbureau en sinds 2014 wethouder namens de ChristenUnie en SGP in Stichtse Vecht, is overleden aan ernstige hartritmestoornissen. Henk is 62 jaar geworden.
20-02-2015 | 06:00
Jongeren moeten makkelijker aan een huurwoning kunnen komen. Nu komen veel jongeren in problemen als ze na hun studie hun studentenkamer uit moeten of een baan vinden in een andere stad. Voor sociale huurwoningen gelden immers vaak lange wachtlijsten. Veel jongeren blijven noodgedwongen langer thuis wonen.
19-02-2015 | 12:19
Onder een witte poort, na een vriendelijke groet van de portier, het fort in. Langs een rij zwarte kanonnen die richting de oceaan wijzen. De trap af naar een grote, klamme kelder waarin de slaven verbleven totdat ze via de door of no return vertrokken om nooit meer in Afrika terug te keren.
18-02-2015 | 18:14
Op de dag dat accountantsbureau BDO met cijfers komt, waaruit blijkt dat met name kleine ziekenhuizen een lastig jaar tegemoet gaan komt de ChristenUnie met een plan voor het behoud van ziekenhuiszorg in de regio.
18-02-2015 | 13:10
De ChristenUnie heeft een debat met minister Kamp aangevraagd over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over het meewegen van de veiligheid bij besluiten over gaswinning in Groningen.
13-02-2015 | 17:36
De ChristenUnie-fractie in de Eerste Kamer is tegen het invoeren van een leenstelsel voor studenten. ‘Het wetsvoorstel zorgt ervoor dat de private schuldenberg in Nederland enorm toeneemt. Studenten zonder rijke ouders zitten straks met hoge schulden.’ Dat zei ChristenUnie-senator Roel Kuiper dinsdag tijdens het debat daarover.
13-02-2015 | 17:31
13-02-2015 | 17:30
De ChristenUnie vindt de nieuwe zorgplannen van minister Schippers op tal van punten nog erg onduidelijk. Hoewel fractieleider Arie Slob snapt dat Schippers met een nieuw plan komt, vindt hij de gekozen Amvb-route onbevredigend en onduidelijk. Slob: ,,De plannen zijn nog vers en vergen bestudering. Wij vinden het belangrijk dat mensen die veel gebruik maken van de zorg, chronisch zieken en gehandicapten, niet de dupe worden van de maatregelen. Ook willen wij meer onderhandelingsruimte voor zorgaanbieders ten opzichte van verzekeraars. Er moet ruimte blijven voor kleine zorgaanbieders en voor identiteitsgebonden zorg.”
13-02-2015 | 15:41
Afgelopen zaterdag vierde de ChristenUnie in Zwolle haar vijftiende verjaardag. Met de aftrap van de campagne, diverse sprekers, leuke acties en een knetterend concert van Trinity!
4-02-2015 | 11:51
De Tweede Kamer voert het debat over de grote chaos die is ontstaan rondom het uitbetalen van duizenden pgb’s. Kamerlid Carla Dik-Faber wil uitleg en oplossingen horen van de staatssecretaris.
3-02-2015 | 13:23
Het manifest van de ChristenUnie voor de Eerste Kamer en de Provinciale Statenverkiezingen & Waterschapsverkiezingen 18 maart 2015
29-01-2015 | 14:29
We lopen het Universitair Medisch Centrum Groningen uit. Op de stoep ligt een groep actievoerders. Hun kleding is besmeurd met ketchup. Op de borden tussen hen in staan teksten over gaswinning en bloedgeld. Lees hier de column van Carla Dik-Faber.
27-01-2015 | 20:13
Vandaag organiseerde Kamerlid Joël Voordewind een Holocaust herdenkingsbijeenkomst in de Tweede Kamer, met als sprekers onder andere Opperrabbijn Jacobs en Rabbijn Vorst. Voordewind sprak van ,,Een indrukwekkende bijeenkomst. Deze moet een vervolg krijgen.”
23-01-2015 | 10:59
Kamerlid Carola Schouten vindt het onwenselijk dat de ECB overgaat tot het opkopen van staatsobligaties ter waarde van 1.140 miljard euro. Schouten: ,,Het op deze wijze aanzetten van de geldkraan lost de problemen niet op. Daarnaast leidt deze mega-operatie tot een herverdeling van risico’s tussen lidstaten. Bovendien neemt het risico van een nieuwe financiële bubbel juist toe. Dit moeten we niet willen.”
22-01-2015 | 15:26
De ChristenUnie en D66 willen voor 2015 een opschorting van de ouderbijdrage voor de Jeugdwet.
22-01-2015 | 14:24
ChristenUnie, SP en PvdA presenteren vandaag een gezamenlijke initiatiefwet waarmee klanten die willens en wetens gebruik maken van een prostituee die gedwongen haar werk moet doen, aangepakt kunnen worden. Deze vrouwen zijn vaak slachtoffer van mensenhandelaren of loverboys.
21-01-2015 | 16:20
Fractievoorzitter Arie Slob is teleurgesteld dat een meerderheid van de Kamer (waaronder VVD, PvdA, SP, D66 en GL) geen verdere afspraken wil maken om in overleg te gaan met de Joodse gemeenschap in Nederland voor een meer substantiële financiering van de beveiliging van Joodse instellingen.
20-01-2015 | 16:40
Staatssecretaris Teeven gaat gemeenten geld geven om ‘bed, bad & brood’ voorlopig mogelijk te maken voor uitgeprocedeerde vreemdelingen. De ChristenUnie heeft daar al maanden op aangedrongen.
20-01-2015 | 14:08
Kamerlid Carla Dik-Faber heeft staatssecretaris Dijksma opheldering gevraagd over de muizenplaag die Friesland teistert en de boeren aldaar dupeert. Ze wil aanvullend onderzoek naar de oorzaken van muizenplagen. Ook vraagt ze om een meldpunt voor gedupeerde agrariërs en wil ze mogelijkheden onderzoeken om boeren eventueel te compenseren.
20-01-2015 | 11:16
Als het aan de ChristenUnie ligt moeten pooiers achter de tralies. Daarom komt Kamerlid Gert-Jan Segers met een initiatiefwet die dwang, uitbuiting en mishandeling tegen moet gaan.
17-01-2015 | 22:44
Fractievoorzitter Arie Slob heeft samen met Kamerlid Joel Voordewind vanavond de 4e Musketier Justice Award in ontvangst mogen nemen. Op het jaarlijkse 4M Event in Zwolle kregen de ChristenUnie-politici de award uit handen van 4e Musketier Henk Stoorvogel overhandigd.
15-01-2015 | 10:40
De ChristenUnie stemt alleen in met de opnieuw in te dienen zorgwet als deze –zoals gebruikelijk- door de Tweede en Eerste Kamer wordt behandeld. In het debat vannacht over de oplossing voor het wegstemmen van de zorgwet in de Eerste Kamer keerde fractieleider Slob zich tegen een mogelijke sluiproute om de veranderingen die in de wet zitten toch door te drukken.
13-01-2015 | 10:03
Nederland scoort dramatisch slecht op het gebied van hernieuwbare energie, uitstoot van broeikasgassen, energieverbruik en grondstoffengebruik. Het kabinet houdt echter krampachtig vast aan het Energieakkoord en schuift belangrijke keuzes voor zich uit. Dit schrijft Kamerlid Carla Dik-Faber in Trouw.
12-01-2015 | 19:12
Kamerlid Joël Voordewind heeft vandaag Kamervragen gesteld naar aanleiding van het uitkomen van de nieuwe Ranglijst Christenvervolging van Open Doors. Afrika, het Midden-Oosten, Azië en Latijns Amerika: bijna overal ter wereld hebben christenen te maken met toenemende vervolging.
12-01-2015 | 19:12
Pater Frans van der Lugt was een van de helden van 2014. Geroepen naar Syrië, jarenlang woonachtig in Homs, bleef hij tijdens de gruwelijke burgeroorlog op de plek waar God hem wilde hebben en bij de mensen die hij wilde dienen. Tot de dood er dit jaar op volgde.
12-01-2015 | 10:47
De ChristenUnie wil opheldering van minister Kamp (Economische Zaken) en minister Opstelten (Veiligheid & Justitie) over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en heeft het onderwerp aangemeld voor het Vragenuur van komende dinsdag.
12-01-2015 | 10:43
Kamerlid Carla Dik-Faber wil dat patiënten beter geïnformeerd worden over de grenzen van de euthanasiewetgeving. Uit onderzoek blijkt dat artsen het moeilijk vindt om ‘nee’ te zeggen tegen een euthanasieverzoek. De ChristenUnie vindt het onwenselijk dat bijna 70 procent van de artsen zich onder druk gezet voelt om euthanasie uit te voeren.
9-01-2015 | 10:19
De ChristenUnie vindt dat het gaswinningsbesluit onvoldoende is voor het herstel van het vertrouwen van de inwoners van de provincie Groningen. Arie Slob: “Gaswinning is van nationaal belang. De afwikkeling van de ontstane schade en het preventief versterken van woningen moeten dat ook zijn.
6-01-2015 | 16:08
De ChristenUnie wil dat het kabinet zich uitspreekt over de optie van een eventuele ‘Grexit’, nu blijkt dat onder andere Duitsland een eventuele uittreding niet onoverkomelijk vinden. ChristenUnie-Kamerlid Carola Schouten heeft daarom Kamervragen gesteld aan minister Dijsselbloem. Schouten: ,,Ik wil weten welke scenario’s er klaarliggen. Daar moet het parlement inzage in krijgen.”
22-12-2014 | 12:36
Kerkdiensten, chocolademelk, declamatie van een Bijbelvers met een boek als cadeau, kersttakken, kaarsen, familiebezoek en opnieuw een kerkdienst. Dat zijn mijn herinneringen aan de kerstvakanties van mijn jeugd.
19-12-2014 | 14:38
Zorgverzekeraars moeten weer echte coöperaties worden en verplicht worden om leden invloed te geven op het bestuur en beleid. De Eerste Kamer heeft gisteren unaniem ingestemd met een voorstel van Senator Roel Kuiper om ledenraden van zorgverzekeraars meer macht te geven. ‘Zo worden zorgverzekeraars verankerd in de samenleving, sturen verzekerden mee en blijft ons stelsel sociaal.’
19-12-2014 | 14:29
Uit een inventarisatie van de ChristenUnie blijkt dat in ieder geval 50 gemeenten nu al voorzien in een bed-bad-brood-voorziening voor uitgeprocedeerde vreemdelingen, of bezig zijn om deze voorzieningen te treffen. Dit naar aanleiding van de uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR).
18-12-2014 | 18:30
Op herhaald aandringen van de ChristenUnie heeft staatssecretaris Teeven Pakistaanse christenen aangemerkt als risicogroep. Joël Voordewind is erg blij met de erkenning van de staatssecretaris. ,,Pakistaanse christenen lopen enorm gevaar in hun eigen land. Daarom moeten ze niet teruggestuurd worden naar Pakistan als ze in Nederland asiel aanvragen. Tegelijkertijd is het intens verdrietig dat het geweld in Pakistan, en in het bijzonder tegenover christenen, wederom is toegenomen.”
18-12-2014 | 16:51
De ChristenUnie heeft vragen gesteld over berichten in de media dat de AIVD overrompeld was door de enorme groei van vertrekkende jihadgangers en onvoldoende alle terugkeerders zal kunnen volgen. Kamerlid Gert-Jan Segers maakt zich opnieuw ernstige zorgen over de capaciteit van de AIVD.
17-12-2014 | 17:23
Het kabinet heeft naar aanleiding van twee aangenomen moties van de ChristenUnie verschillende acties aangekondigd. Allereerst heeft minister Kamp een ‘samenwerkingsagenda’ opgesteld samen met het bedrijfsleven en provincies. Ten tweede voert het kabinet 2 moties van Carola Schouten uit om in de grensregio’s belemmeringen weg te nemen voor economie en arbeidsmarkt.
17-12-2014 | 16:58
Toetredingssteun aan Turkije moet beter gekoppeld worden aan de vooruitgang van hervormingen in dat land. Vandaag stemde een Kamermeerderheid voor een motie van Kamerlid Gert-Jan Segers. ,,Het is onacceptabel dat de EU grote sommen geld in Turkije stopt, terwijl de Turkse regering burgerlijke vrijheden, zoals de persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting niet respecteert.”
16-12-2014 | 15:40
De Tweede Kamer kan op geen enkele manier controleren of de afspraken die multinationals, zoals Google en Starbucks, met de Nederlandse belastingdienst gemaakt hebben, eerlijk zijn en binnen de grenzen van de wet vallen. Minister Dijsselbloem en Staatssecretaris Wiebes weigeren namelijk consequent inzicht te geven in deze belastingdeals.
16-12-2014 | 13:32
‘Een gezonde balans tussen generaties.’ Dat bepleitte ChristenUnie-senator Peter Ester tijdens het debat over pensioenen in de Eerste Kamer. ‘Het Jozef-principe moet gaan gelden. In vette jaren sparen voor moeilijke jaren. Dat draagt bij aan intergenerationele rechtvaardigheid. De nieuwe spelregels voor de pensioenfondsen zijn van groot belang voor een goed pensioen voor de huidige en toekomstige generatie van gepensioneerden.’
16-12-2014 | 12:02
Als vervolg van de parlementaire enquête woningcorporaties is een nieuwe wet vastgesteld met strengere regels met betrekking tot het toezicht op en de taken van woningcorporaties. Hiermee moeten in de toekomst excessen worden voorkomen zoals de Vestia affaire.
16-12-2014 | 10:39
In de kerk loopt een meisje naar voren. Ze steekt een kaars aan. Het is eerste advent. Ik ben er maar half bij met m’n gedachten. Advent? Kerst? Het lijkt zo ver weg.
15-12-2014 | 19:49
ChristenUnie-senator Peter Ester riep de regering vandaag op om bij vernieuwing van het belastingstelsel twee uitgangspunten prioriteit te geven: vergroening van de economie en minder belasten van arbeid. De Eerste Kamer debatteert vandaag en morgen over het Belastingplan 2015.
15-12-2014 | 18:23
De ChristenUnie start een ‘steunpunt’, waar mensen problemen kunnen melden die voortkomen uit de veranderingen in de gezondheidszorg.
15-12-2014 | 08:35
We moeten ons niet ontdoen van het Caribische deel van ons Koninkrijk, maar samen vooruitgang realiseren. Dat is de beste manier om de bevolking te dienen en draagvlak voor het Koninkrijk te vergroten. Dat vraagt veel van politici, aan beide zijden van de oceaan, zo schrijven Roelof van Laar (PvdA) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) met collega’s.
12-12-2014 | 19:16
Vandaag heeft een delegatie van de ChristenUnie een bezoek gebracht aan het akkerbouwbedrijf van familie Pelleboer in Tollebeek. De delegatie bestond uit Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber en provinciale en gemeentelijke vertegenwoordigers van de ChristenUnie.
9-12-2014 | 10:44
‘Ziekenhuizen zijn er niet voor de portemonnee van private investeerders.’ ChristenUnie-senator Roel Kuiper heeft grote bezwaren tegen voorstellen van de regering om het mogelijk te maken dat ziekenhuizen winst uitkeren aan private investeerders. ‘De regering werkt hiermee in de hand dat we ons gereguleerde zorgstelsel – waarin het publieke belang, het belang van de patient, centraal staat – veranderen in een arena van aan elkaar tegenstrijdige belangen. We brengen zo onjuiste, verkeerde prikkels aan in de wereld van de zorg.’
8-12-2014 | 23:43
Senator Roel Kuiper is vanmorgen opnieuw verkozen als ChristenUnie-lijsttrekker voor de Eerste Kamerverkiezingen.
8-12-2014 | 22:11
Zorgverzekeraars moeten weer echte coöperaties worden. Dat wil ChristenUnie-senator Roel Kuiper. ‘De ChristenUnie wil dat zorgverzekeraars verplicht worden om een ledenraad te hebben. Bovendien moet die ledenraad veel meer macht krijgen. Dat is voor ons cruciaal om steun te kunnen geven aan de wijziging van artikel 13′, aldus fractievoorzitter Roel Kuiper. ‘Zo blijven zorgverzekeraars verankerd in de samenleving, sturen verzekerden mee en blijft ons stelsel sociaal.’
6-12-2014 | 12:55
Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber wil dinsdag in het Vragenuur uitleg van minister Schippers over het
3-12-2014 | 10:40
ChristenUnie, CDA en SP zijn ontstemd dat staatssecretaris Fred Teeven (Justitie) nu al stappen neemt voor de legalisering van online gokken. De Tweede en Eerste Kamer hebben daar nog niet mee ingestemd.
2-12-2014 | 12:30
ChristenUnie-voorzitter Piet Adema is gisteren door Commissaris van de Koning Jacques Tichelaar aangesteld tot waarnemend burgemeester in de gemeente Borger-Odoorn (Drenthe).
1-12-2014 | 17:04
Vandaag is de ChristenUnie-kandidatenlijst voor de Eerste Kamer bekend gemaakt.
28-11-2014 | 17:43
Het amendement van de ChristenUnie, mede namens de SGP ingediend, om 1,4 miljoen euro te regelen voor het opbouwen en ondersteunen van lokaal vrijwilligerswerk, heeft de steun van een Kamermeerderheid gekregen.
27-11-2014 | 21:12
Het kabinet gaat geld vrijmaken voor vredesprojecten ‘van onderop’, verzoeningsprojecten tussen Palestijnen en Israëli’s. Vandaag stemde een Kamermeerderheid voor een voorstel van Kamerlid Joël Voordewind.
27-11-2014 | 21:00
Vanavond hebben de leden van de ChristenUnie tegen artikel 37 gestemd, het deel van de begroting wat gereserveerd is voor Vreemdelingenzaken van de Begroting Veiligheid & Justitie. Hieronder de stemverklaring.
27-11-2014 | 17:41
Bedrijven die misbruik maken van mensen met schulden zijn een structureel probleem. Van de vierhonderd incassobureaus in ons land houdt bijna de helft zich niet aan de regels. Zij vragen te veel geld voor hun diensten en intimideren mensen met schulden.
26-11-2014 | 10:58
De kledingsector moet snel met een convenant komen waarin afspraken staan om de omstandigheden van arbeiders in bijvoorbeeld Bangladesh te verbeteren. De Tweede Kamer stemde vandaag voor een motie van Kamerlid Joël Voordewind.
25-11-2014 | 14:49
Afgelopen zaterdag kwamen leden en gasten van de ChristenUnie samen in Lunteren voor het 30e Uniecongres en het Bestuurderscongres. Bekijk hier de foto’s van die dag.
25-11-2014 | 14:46
Vandaag debatteerde de Eerste Kamer over de Wet Langdurige Zorg, de laatste grote hervormingswet in de zorg van dit jaar. Senator Roel Kuiper leverde een bijdrage namens de ChristenUnie. ‘De grote winst van de zorghervormingen zou zijn als we zicht krijgen op een van onderop gedragen zorg, een zorg waarin mensen en niet de systemen centraal staan; zorg waarin de middelen er zijn als het moet, maar waarin ook wordt beseft dat de verantwoordelijkheid voor goede zorg begint in de leefwereld van mensen zelf.’
22-11-2014 | 13:08
Asia Bibi uit Pakistan moet worden vrijgelaten uit de dodencel en worden vrijgesproken van godslastering. Met die inzet zijn (mensenrechten)organisaties Jubilee Campaign en SDOK, en de ChristenUnie de petitiecampagne ‘Red Asia Bibi’ gestart.
21-11-2014 | 11:48
Tweede Kamerlid Joel Voordewind: ,,Als staatssecretaris Teeven en de PvdA werkelijk staan voor een menswaardig asielbeleid, kunnen en mogen zij de uitspraak van de Raad van Europa over Bed, Bad en Brood niet naast zich neerleggen.”
20-11-2014 | 17:42
Woensdag 19 november waren de herverdelingsverkiezingen in zes nieuwe gemeentes. In drie daarvan kon men stemmen op de ChristenUnie.
18-11-2014 | 21:07
Kamerlid Joel Voordewind wil een fonds oprichten om organisaties te ondersteunen die zich inzetten voor de vrijheid van godsdienst. Met dit fonds kunnen Nederlandse ambassades lokale organisaties steunen.
18-11-2014 | 15:48
‘De economie moet vernieuwen. We moeten als land werken aan een groene groeistrategie. In mijn eigen woorden: we moeten naar een groeimodel dat de Schepping serieus neemt.’ Dat zei ChristenUnie-senator Peter Ester tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen in de Eerste Kamer.
18-11-2014 | 10:12
Na de herdenking van de MH17-ramp schreef Bert Wagendorp in de Volkskrant dat we nu moeten rouwen zonder God. Hij verwoordde Nederlands grote gemene deler. ‘De zoektocht naar troost en verklaring is ingewikkelder geworden nu we ons niet meer kunnen beroepen op de ondoorgrondelijkheid van Gods wegen. Het waarom dat boven rouwen hangt, is scherper geworden, bozer ook, nu we de Act of God onacceptabel hebben verklaard en een verklaring eisen.’
17-11-2014 | 15:33
Vanavond zonden de EO en de NCRV op Nederland 2 de jaarlijkse Nationale Bijbelquiz uit. ChristenUnie-partijleider Arie Slob deed dit jaar ook mee en mocht de winst mee naar huis nemen.
11-11-2014 | 15:18
Wie zorgt voor goed onderwijs? Als ik een klaslokaal binnenloop, dan is het antwoord eenvoudig: de leraar maakt het verschil. Een gezond pedagogisch klimaat binnen de school is het belangrijkste voor de ontwikkeling van kinderen, schrijft Joël Voordewind in een column voor het vakblad voor schoolleiders in het funderend onderwijs, Kader Primair.
5-11-2014 | 14:09
Kerken zijn beeldbepalend voor het stadsgezicht van steden en dorpen. Grote kerken kampen echter met restauratieachterstanden. Dakreparaties of schilder- en herstelwerk worden uitgesteld. Dat komt doordat grote kerken nu buiten de boot vallen voor onderhoudssubsidies.
5-11-2014 | 09:32
Als er iets in onze wereld op het spel staat, dan is het wel het vermogen om vreedzaam met diepgaande verschillen om te gaan. Lees hier een opiniestuk van Arie Slob en Gert-Jan Segers dat vandaag verscheen in Trouw.
3-11-2014 | 14:47
Tweede Kamerlid Carola Schouten: ,,De conclusies van de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties zijn terecht confronterend. Door wangedrag van bestuurders, falend toezicht en onvoldoende verantwoordelijkheid van banken zijn er grote tekorten geleden waarvan de huurders de rekening hebben betaald.
29-10-2014 | 11:49
Als de Wet langdurige zorg wordt aangenomen, is een jaar tijd een groot deel van ons zorgstelsel grondig verbouwd. Ook met steun van mijn partij, de ChristenUnie. En voor mij is daarbij steeds het uitgangspunt van Jongeling leidend geweest: op de samenleving rust de principiële plicht om om te zien naar zieken en mensen met een beperking. De plicht om te zorgen voor elkaar.
28-10-2014 | 17:40
De ChristenUnie wil extra inzet van de overheid om in 2015 20 procent minder voedsel te verspillen. Bij de landbouwbegroting presenteerde Kamerlid Carla Dik-Faber vandaag een initiatiefnota voedselverspilling.
28-10-2014 | 15:52
Het kabinet moet een economische agenda voor de grensregio’s opstellen. Vandaag heeft een Kamermeerderheid ingestemd met een motie van ChristenUnie-Kamerlid Carola Schouten, waarin dit wordt gevraagd.
27-10-2014 | 15:22
Op zaterdag 1 november houdt het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie een congres over onderwijsvrijheid.
25-10-2014 | 20:22
ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber wil opheldering van staatssecretaris Van Rijn. Het komt nog steeds voor dat kinderen die qua zorgzwaarte in aanmerking komen voor de Wet Langdurige Zorg, daarvoor geen indicatie krijgen.
17-10-2014 | 16:46
Huishoudens met financiële problemen kosten de samenleving jaarlijks elf miljard euro. Dat staat in het rapport ‘Overkoepelende blik op de omvang en preventie van schulden in Nederland’ van het Nibud. Kamerlid Carola Schouten heeft hierover vragen gesteld aan de staatsecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
17-10-2014 | 10:42
NS moet een grotere bijdrage gaan leveren aan de bouw en exploitatie van fietsenstallingen bij stations. De kosten liggen volgens de ChristenUnie nu te veel op het bordje van de gemeenten. Een Kamermeerderheid stemde voor een motie van Kamerlid Carla Dik-Faber.
17-10-2014 | 10:12
ChristenUnie-Kamerlid Carola Schouten mist bij het Kabinet aandacht voor economie in de grensregio’s. Daarom heeft ze tijdens de begrotingsbehandeling van Economische Zaken een motie ingediend om een economische agenda voor grensregio’s op te stellen. Schouten: ,,In de “werken aan groei”-brief wordt vooral de kracht van de steden benoemd. Ik vraag de minister hoe het zit met de kracht van de regio. Ik lees daar niet zoveel over, of eigenlijk niets.”
16-10-2014 | 18:47
De ChristenUnie mag terugkijken op een prachtige Open Dag in het Tweede Kamergebouw.
16-10-2014 | 16:39
De ChristenUnie steunt minister Plasterk om topinkomens in de (semi)publieke sector te verlagen, maar is het niet eens dat de Kamers buiten spel staan bij het vaststellen van uitzonderingen.
16-10-2014 | 10:13
Waartoe roept Jezus ons op, als we zien hoe ISIS dood en verderf verspreid in Irak en Syrië? Deze indringende vraag stellen Ariaan Baan en Daniël Drost ons in het Nederlands Dagblad van 8 oktober. Joël Voordewind reageert.
16-10-2014 | 09:53
‘Het maakt niet uit of je vóór of tegen bent, in elke discussie over dit conflict gaat de turbo aan en gaat ieders hartslag sneller kloppen.’ Dit zei een dominee eens over het conflict tussen Israël en de Palestijnen. De wijze waarop de discussie in deze krant door dhr. Teunissen, Esther Voet en Jaap Hamburger over het conflict wordt gevoerd, deed ons weer denken aan de woorden van deze dominee.
15-10-2014 | 16:53
Kamerlid Gert-Jan Segers heeft vandaag bij een debat over de komende Eurotop premier Rutte gevraagd om opnieuw te kijken naar de kerntaken van de Unie en naar datgene waar de lidstaten zelf over gaan.
15-10-2014 | 13:18
De ChristenUnie zet zich al geruime tijd in voor het ontwikkelen van alternatieven voor het doden van eendagshaantjes. Zo hebben wij gepleit voor de combinatiekip, waarbij haantjes die in legpluimveesector worden geboren worden benut voor de vleesproductie.
14-10-2014 | 16:17
‘Een samenleving is meer dan een verzameling individuen op een stuk grond. Het kabinet heeft veel in beweging gezet, maar nu moet ze laten zien dat dat meer zijn dan een setje maatregelen. Hoe het ons als samenleving verder helpt.’ Dat zei ChristenUnie-senator Roel Kuiper bij de Algemene Politieke Beschouwingen in de Eerste Kamer. De senator vroeg verder aandacht voor het verlies aan zeggenschap door marktwerking en Europa. ‘Verlies van zicht op publieke belangen tast ons politieke leven aan.’
14-10-2014 | 16:16
De regering moet de afwikkeling van complexe schadegevallen door de aardbevingen in Groningen versnellen en verbeteren. Een ruime Kamermeerderheid heeft vandaag ingestemd met een motie van Kamerlid Carla Dik-Faber. Ook moet minister Kamp op korte termijn komen met een aanpak en een aanvaardbare termijn om de woningen en gebouwen in het winningsgebied zodanig te versterken dat de veiligheid is gewaarborgd.
10-10-2014 | 09:54
Tijdens het debat over de aardbevingen in Groningen stelde Kamerlid Carla Dik-Faber indringende vragen aan minister Henk Kamp. ,,Bewoners staan met lege handen. Wat gaan de minister en de NAM doen om echt het vertrouwen en de veiligheid te herstellen? Niet binnen een paar maanden of een paar jaar, maar nu!” Lees hier haar debatbijdrage.
ChristenUnie

Steun het werk van de ChristenUnie: word lid! Kijk op christenunie.nl/nl/lidworden voor meer informatie. pic.twitter.com/hjO61KfrNa

ChristenUnie

Def. uitslag waterschapsverkiezingen: In 7 waterschappen zetel gewonnen, in 6 gelijk gebleven & in 2 zetel verloren christenunie.nl/k/nl/n33079/n…

ChristenUnie

'De ChristenUnie deed mee in 10 van de 18 getelde waterschappen en groeide daar van 14 naar 16 zetels.' nd.nl/artikelen/2015…

ChristenUnie

Zeer dankbaar! CU-uitslag: DR 3 (+1) ZH 3 (+1) OV 4 (+1) GR 4 (+1) NB 1 (+1) UT 3 (+1) GD 4 (+1) FR 3 FL 3 ZE 2 NH 1 pic.twitter.com/sFhrVzjlkT

ChristenUnie

Dankbare @arieslob: "We hebben ons sterk gemaakt voor gezin en regio en dat heeft de kiezer beloond. Nu aan de slag!" pic.twitter.com/xpYQVN4hlF

ChristenUnie

Gezellige drukte bij onze uitslagenavond. Eerste voorspellingen zijn hoopvol! #geefgeloofeenstem pic.twitter.com/zT9AitPxda

ChristenUnie

Geef geloof een stem! Kies voor de ChristenUnie in provincie & waterschap. Voor de zwevers: youtube.com/watch?v=PHNI5u… pic.twitter.com/mbVwXAitN0

ChristenUnie

Slob: "Onze inbreng doet er toe. Vandaag nog is onze motie aangenomen dat er niet meer mag worden bezuinigd op zorg" rtlnieuws.nl/nieuws/binnenl…

ChristenUnie

Slob: "Gezin en regio zijn blinde vlekken van het kabinet. Veel te veel Randstedelijk denken in Den Haag."

ChristenUnie

Slob: "Wij willen strijden voor onze idealen. Dan ga je niet aan de kant staan. Maar knokken voor sterke gezinnen en krachtige regio's"

ChristenUnie

Reactie @arieslob: 'Mijn medeleven en gebed gaan uit naar de nabestaanden.' christenunie.nl/k/nl/n33079/n…

ChristenUnie

Vanaf 20.30 op NPO 1: @arieslob bij het laatste verkiezingsdebat. Live meekijken: npo.nl/live #teamarie pic.twitter.com/cOYseAJHrG

ChristenUnie

ChristenUnie: steun christelijke en andere minderheden in Pakistan - christenunie.nl/k/nl/n33079/n… pic.twitter.com/9w0GHReibQ

ChristenUnie

Er mag niet extra worden bezuinigd op zorg. Meerderheid Tweede Kamer steunde vandaag dat CU-voorstel (VVD & CDA niet) rtlnieuws.nl/nieuws/binnenl…

ChristenUnie

ChristenUnie wil naar volledige duurzame energie. Lees hier ons energiemanifest: christenunie.nl/k/nl/n33079/n… pic.twitter.com/yX3I4OPgGK

ChristenUnie

@BeKikkert. Scheiding kerk en staat is heel wat anders dan scheiding geloof en politiek. @JoelVoordewind

ChristenUnie

@Gerteke_ @gertjansegers is er vandaag druk mee bezig :) zie ook z'n timeline

ChristenUnie

@Gerrie867 Ai, u was net weggevallen. Maar daarom niet minder verdiend! ;) @gjveldhoen