Skip to content

CU30-10-2014 | 18:29
Vanavond zonden de EO en de NCRV op Nederland 2 de jaarlijkse Nationale Bijbelquiz uit. ChristenUnie-partijleider Arie Slob deed dit jaar ook mee en mocht de winst mee naar huis nemen.
30-10-2014 | 14:53
Tweede Kamerlid Carola Schouten: ,,De conclusies van de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties zijn terecht confronterend. Door wangedrag van bestuurders, falend toezicht en onvoldoende verantwoordelijkheid van banken zijn er grote tekorten geleden waarvan de huurders de rekening hebben betaald.
29-10-2014 | 11:49
Als de Wet langdurige zorg wordt aangenomen, is een jaar tijd een groot deel van ons zorgstelsel grondig verbouwd. Ook met steun van mijn partij, de ChristenUnie. En voor mij is daarbij steeds het uitgangspunt van Jongeling leidend geweest: op de samenleving rust de principiële plicht om om te zien naar zieken en mensen met een beperking. De plicht om te zorgen voor elkaar.
28-10-2014 | 19:54
ChristenUnie, SP en PvdA presenteren vandaag een gezamenlijke initiatiefwet waarmee klanten die willens en wetens gebruik maken van een prostituee die gedwongen haar werk moet doen, aangepakt kunnen worden. Deze vrouwen zijn vaak slachtoffer van mensenhandelaren of loverboys.
28-10-2014 | 17:40
De ChristenUnie wil extra inzet van de overheid om in 2015 20 procent minder voedsel te verspillen. Bij de landbouwbegroting presenteerde Kamerlid Carla Dik-Faber vandaag een initiatiefnota voedselverspilling.
28-10-2014 | 15:52
Het kabinet moet een economische agenda voor de grensregio’s opstellen. Vandaag heeft een Kamermeerderheid ingestemd met een motie van ChristenUnie-Kamerlid Carola Schouten, waarin dit wordt gevraagd.
27-10-2014 | 15:22
Op zaterdag 1 november houdt het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie een congres over onderwijsvrijheid.
25-10-2014 | 20:22
ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber wil opheldering van staatssecretaris Van Rijn. Het komt nog steeds voor dat kinderen die qua zorgzwaarte in aanmerking komen voor de Wet Langdurige Zorg, daarvoor geen indicatie krijgen.
17-10-2014 | 16:46
Huishoudens met financiële problemen kosten de samenleving jaarlijks elf miljard euro. Dat staat in het rapport ‘Overkoepelende blik op de omvang en preventie van schulden in Nederland’ van het Nibud. Kamerlid Carola Schouten heeft hierover vragen gesteld aan de staatsecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
17-10-2014 | 11:33
Vandaag is de ChristenUnie-kandidatenlijst voor de Eerste Kamer bekend gemaakt.
17-10-2014 | 10:42
NS moet een grotere bijdrage gaan leveren aan de bouw en exploitatie van fietsenstallingen bij stations. De kosten liggen volgens de ChristenUnie nu te veel op het bordje van de gemeenten. Een Kamermeerderheid stemde voor een motie van Kamerlid Carla Dik-Faber.
17-10-2014 | 10:12
ChristenUnie-Kamerlid Carola Schouten mist bij het Kabinet aandacht voor economie in de grensregio’s. Daarom heeft ze tijdens de begrotingsbehandeling van Economische Zaken een motie ingediend om een economische agenda voor grensregio’s op te stellen. Schouten: ,,In de “werken aan groei”-brief wordt vooral de kracht van de steden benoemd. Ik vraag de minister hoe het zit met de kracht van de regio. Ik lees daar niet zoveel over, of eigenlijk niets.”
16-10-2014 | 18:47
De ChristenUnie mag terugkijken op een prachtige Open Dag in het Tweede Kamergebouw.
16-10-2014 | 16:39
De ChristenUnie steunt minister Plasterk om topinkomens in de (semi)publieke sector te verlagen, maar is het niet eens dat de Kamers buiten spel staan bij het vaststellen van uitzonderingen.
16-10-2014 | 10:13
Waartoe roept Jezus ons op, als we zien hoe ISIS dood en verderf verspreid in Irak en Syrië? Deze indringende vraag stellen Ariaan Baan en Daniël Drost ons in het Nederlands Dagblad van 8 oktober. Joël Voordewind reageert.
16-10-2014 | 09:53
‘Het maakt niet uit of je vóór of tegen bent, in elke discussie over dit conflict gaat de turbo aan en gaat ieders hartslag sneller kloppen.’ Dit zei een dominee eens over het conflict tussen Israël en de Palestijnen. De wijze waarop de discussie in deze krant door dhr. Teunissen, Esther Voet en Jaap Hamburger over het conflict wordt gevoerd, deed ons weer denken aan de woorden van deze dominee.
15-10-2014 | 16:53
Kamerlid Gert-Jan Segers heeft vandaag bij een debat over de komende Eurotop premier Rutte gevraagd om opnieuw te kijken naar de kerntaken van de Unie en naar datgene waar de lidstaten zelf over gaan.
15-10-2014 | 13:18
De ChristenUnie zet zich al geruime tijd in voor het ontwikkelen van alternatieven voor het doden van eendagshaantjes. Zo hebben wij gepleit voor de combinatiekip, waarbij haantjes die in legpluimveesector worden geboren worden benut voor de vleesproductie.
14-10-2014 | 16:17
‘Een samenleving is meer dan een verzameling individuen op een stuk grond. Het kabinet heeft veel in beweging gezet, maar nu moet ze laten zien dat dat meer zijn dan een setje maatregelen. Hoe het ons als samenleving verder helpt.’ Dat zei ChristenUnie-senator Roel Kuiper bij de Algemene Politieke Beschouwingen in de Eerste Kamer. De senator vroeg verder aandacht voor het verlies aan zeggenschap door marktwerking en Europa. ‘Verlies van zicht op publieke belangen tast ons politieke leven aan.’
14-10-2014 | 16:16
De regering moet de afwikkeling van complexe schadegevallen door de aardbevingen in Groningen versnellen en verbeteren. Een ruime Kamermeerderheid heeft vandaag ingestemd met een motie van Kamerlid Carla Dik-Faber. Ook moet minister Kamp op korte termijn komen met een aanpak en een aanvaardbare termijn om de woningen en gebouwen in het winningsgebied zodanig te versterken dat de veiligheid is gewaarborgd.
10-10-2014 | 09:54
Tijdens het debat over de aardbevingen in Groningen stelde Kamerlid Carla Dik-Faber indringende vragen aan minister Henk Kamp. ,,Bewoners staan met lege handen. Wat gaan de minister en de NAM doen om echt het vertrouwen en de veiligheid te herstellen? Niet binnen een paar maanden of een paar jaar, maar nu!” Lees hier haar debatbijdrage.
9-10-2014 | 16:51
De ChristenUnie wil helderheid van minister Edith Schippers van Volksgezondheid over de gevolgen van bezuinigingen op de AWBZ voor de afdeling chronische beademing van de Zonnehuisgroep Noord in Zuidhorn. Op de afdeling verblijven patiënten die 24 uur per dag worden beademd. Door de bezuinigingen moet deze mogelijk sluiten.
9-10-2014 | 12:02
De ChristenUnie steunt het kabinet in het voornemen om een militaire bijdrage te leveren aan de strijd tegen IS in Irak. Arie Slob: ,,Wij wensen alle betrokken militairen veel kracht en sterkte toe en voor straks een behouden thuiskomst. Zij mogen weten dat er in Nederland met hen wordt meegeleefd en voor hen gebeden zal worden.”
7-10-2014 | 09:39
Heel erg bang zijn we misschien niet, maar een beetje bang wel. Voor jonge moslims die bij ons uit de buurt richting Syrië gaan om daar in naam van Allah te gaan moorden. Voor degenen die blijven en bereid zijn hier ‘een sterke en stevige daad te verrichten’, waar die Nederlandse Nusra-strijder via een Youtube-filmpje toe opriep.
3-10-2014 | 16:18
Mede door de inzet van de ChristenUnie is de vandaag gepresenteerde begroting voor 2015 een begroting met lichtpuntjes geworden. Fractievoorzitter Arie Slob: ,,De koopkracht neemt iets toe, mensen met een kleine beurs worden ontzien, bijvoorbeeld door het behoud van de huurtoeslag, en, heel belangrijk: er komen meer banen.”
1-10-2014 | 16:52
De ChristenUnie wil scherpere afspraken met de NS in de spoorvergunning voor 2015-2024. Daarnaast moeten scholieren ook in de spits korting krijgen bij NS. Verder moet de NS meer betalen aan fietsenstallingen op stations. Daarvoor pleitte Kamerlid Carla Dik-Faber woensdag in het debat over de nieuwe spoorvergunning.
30-09-2014 | 16:40
ChristenUnie verzet zich fel tegen de aanval op de vrijheid van onderwijs. De PvdA wil alle scholen verplichten leerlingen aan te nemen, ook als zij een ander geloof hebben dan de religieuze identiteit van de school. Tweede Kamerlid Joël Voordewind: “Als dit plan doorgezet wordt, dan is dat de bijl aan de wortel van de onderwijsvrijheid. Gelukkig hebben wij de aanval voorlopig weten af te wenden.”
30-09-2014 | 12:12
Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber: ,,Ik vind het schrikbarend. Wat mij vooral zorgen baart is de verdrievoudiging van het aantal meldingen dat betrekking heeft op psychisch lijden. Waren dat er in 2012 nog 14, in 2013 is dat aantal verdrievoudigd naar 42.”
26-09-2014 | 15:15
De ChristenUnie is niet tevreden met de uitvoering van de afspraken van het gaswinningsakkoord. Kamerlid Carla Dik-Faber pleit voor een snellere en betere uitvoering van de afspraken uit het akkoord ‘vertrouwen op herstel, herstel van vertrouwen’. Dik-Faber: ,,Bewoners verkeren nog teveel in onzekerheid over wat zij van NAM en overheid kunnen verwachten. Zij verdienen duidelijkheid en zekerheid.”
25-09-2014 | 16:44
De ChristenUnie heeft vandaag voor de Wet Langdurige Zorg gestemd. Kamerlid Carla Dik-Faber is blij dat haar voorstellen om de wet op belangrijke punten aan te passen zijn overgenomen.
24-09-2014 | 20:25
De ChristenUnie is positief over de Nederlandse inzet van het kabinet om minderheden in Noord-Irak te beschermen. Zojuist maakte het kabinet door middel van een Artikel-100 brief bekend zes straaljagers, en twee als reserve, en 130 militairen als trainingsgroep te leveren in de strijd tegen IS(IS). Voordewind: ,,Wij dringen hier al langer op aan. Het is begrijpelijk dat Nederland zich op dit moment beperkt tot Irak vanwege het onduidelijke volkenrechtelijk mandaat en strategie als het om Syrië gaat. Wij hopen dat er snel duidelijkheid komt over het volkenrechtelijk mandaat voor Syrië.”
23-09-2014 | 15:35
Het Landelijk Bestuur van de ChristenUnie wil graag een discussie in de partij over
23-09-2014 | 10:21
De ChristenUnie is, was en blijft tegen een studieschuldenstelsel. Het leidt er toe dat studenten straks verzekerd zijn van een forse schuldenlast als zij de arbeidsmarkt betreden. Bovendien raakt het de toegankelijkheid van het hoger onderwijs. Dit kan er toe leiden dat talentvolle jongeren straks toch afzien van een studie.
19-09-2014 | 18:31
De ChristenUnie is blij met de extra noodhulpgelden (100 mln) die nu al vrij komen voor landen waar er vreselijke humanitaire rampen plaatsvinden zoals in Syrie, Irak en Zuid-Soedan. Daarnaast zullen er fondsen worden vrijgemaakt ter bestrijding van ebola.
19-09-2014 | 14:05
Donderdag kondigde premier Mark Rutte aan dat het kabinet de komende 4 jaar 1,5 miljoen euro beschikbaar stelt voor de beveiliging van Joodse instellingen in Nederland. Ook gemeenten zullen een bijdrage leveren.
19-09-2014 | 13:03
‘I can’t believe the news today. I can’t close my eyes and make it go away’.

19-09-2014 | 11:03
Gemeenten krijgen komende twee jaar 75 miljoen om huishoudelijke hulp langer te behouden. Maar dat is niet genoeg, vindt de ChristenUnie.
17-09-2014 | 17:58
Bekijk hier enkele foto’s van de ChristenUnie politici in Den Haag en hun gasten tijdens Prinsjesdag 2014.
16-09-2014 | 15:23
Vorige week verbleef ChristenUnie Kamerlid Joël Voordewind in het noorden van Irak, om daar met eigen ogen te bekijken of de vluchtelingen voldoende hulp krijgen en of de toegezegde hulp hen ook bereikt.
11-09-2014 | 15:48
De ChristenUnie is ontevreden over de Wet langdurige zorg die deze week in de Tweede Kamer wordt besproken. Mensen wonen langer thuis en willen meer regie over hun leven en zorg.
11-09-2014 | 15:29
De ChristenUnie vindt dat Nederland alsnog moet meedoen aan de internationale coalitie die de terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) wil bestrijden. Tweede Kamerlid Joël Voordewind heeft het kabinet daartoe woensdag opgeroepen in een debat over de opmars van IS in Irak. Voordewind: ,,Als premier Rutte IS een barbaarse organisatie noemt, laat Nederland dan bijvoorbeeld meedoen in de strijd door de inzet van F-16′s.”
11-09-2014 | 11:59
Het partijbureau van de ChristenUnie zoekt zo snel mogelijk een veelzijdige en hands-on Management assistent. In de eerste plaats met het oog op de verkiezingscampagne voor de Provinciale Staten van 18 maart 2015. Het betreft een tijdelijke functie die duurt tot en met 31 maart 2015.
11-09-2014 | 10:54
Van 27 oktober tot 16 november 2014 gaan wij als ChristenUnie de strijd aan tegen voedselverspilling. We gaan Carla Dik-Faber’s inzet tegen voedselverspilling ondersteunen door mee te doen aan de FOODBATTLE. Doe ook mee!
11-09-2014 | 10:45
Nederlandse boeren en tuinders die Europese steun krijgen omdat ze getroffen worden door de sancties tegen Rusland, dreigen opnieuw de dupe te worden. Europa schort de steun op wegens dubieuze claims van boeren en tuinders uit Polen. Kamerlid Carla Dik-Faber trekt daarom aan de bel bij de staatssecretaris van economische zaken.
10-09-2014 | 13:12
Gisteravond was Tweede Kamerlid Carola Schouten te zien in het programma ‘Altijd Wat’. Presentator Wilfred Scholten sprak met haar over haar woonwijk in Rotterdam, haar jeugd, toekomst, idealen, geloof en politiek.
8-09-2014 | 21:28
Op initiatief van ChristenUnie-Kamerlid Joel Voordewind zal de Tweede Kamer aanstaande woensdag een hoorzitting houden met minderheden uit Irak zoals Yezidi’s, christenen, Turkmenen en Koerden.
5-09-2014 | 15:27
Vandaag kreeg Kamerlid Carla Dik-Faber als winnaar van de Politieke Pluim 2014 een taart overhandigd. De Plastic Soup Foundation reikt deze prijs elk jaar uit aan een politicus die zich heeft ingezet voor de strijd tegen de plastic soep. Dik-Faber is blij met de prijs: ,,Een steun in de rug voor behoud van statiegeld.”
4-09-2014 | 16:43
In meer dan duizend textielfabrieken in Bangladesh waar onder meer bedrijven in Nederland hun kleding laten maken, is de veiligheid nog altijd niet op orde, berichtte NOS vanmorgen. Kamerlid Joël Voordewind heeft hierover vragen gesteld aan minister Ploumen.
3-09-2014 | 14:14
Nederland kent lage voedselprijzen en is de tweede landbouwexporteur ter wereld. We zijn er trots op. Terecht? De Russische boycot laat zien dat een kentering in ons landbouwbeleid nodig is, schrijft Carla Dik-Faber op foodlog.nl.
2-09-2014 | 17:09
‘We willen een heldere uitspraak van de provincie dat we hier geen ondergrondse opslag van kernafval willen. We maken ons hier ernstig zorgen over omdat er veiligheidsrisico’s aan zijn verbonden. Daarnaast is er nog weinig bekend over de gevolgen op lange termijn van opslag in zoutkoepels’, aldus fractievoorzitters Anja Haga en Stieneke van der Graaf van de ChristenUnie in Friesland en Groningen.
2-09-2014 | 10:44
Kamerlid Joël Voordewind heeft een debat aangevraagd over de handhaving van de alcoholleeftijd. Dit debat zal 11 september plaatsvinden. De afgelopen tijd verschenen verschillende berichten in de media waaruit blijkt dat er te weinig wordt gehandhaafd door gemeenten. Voordewind: ,,Dit kan zo niet. Als je de alcoholleeftijd verhoogt, moet je ook zorgen dat die grens gehandhaafd wordt. Het gaat om de gezondheid van jongeren.”
2-09-2014 | 08:17
Het is verbijsterend. Mensen die hier hun vrijheid opgeven om af te reizen naar het land van bloed en bommen. Twee gezinnen uit het lieflijke Huizen stonden op het punt om – nota bene samen met hun kleine koters – richting Syrië te gaan om zich bij ISIS aan te sluiten. Met de arrestatie is hun plan voor even gedwarsboomd, maar ondertussen zullen ze nog niet van gedachten zijn veranderd.
1-09-2014 | 13:42
Nederland moet minder hulpgeld steken in de Verenigde Naties en juist meer in kleine hulporganisaties. Die zijn beter in staat om samen met lokale organisaties hulp te leveren aan vluchtelingen, die vaak niet in de grote vluchtelingenkampen zitten. Dat zegt Kamerlid Joël Voordewind, die momenteel vluchtelingen bezoekt in Jordanië.
1-09-2014 | 13:42
Hulporganisaties Dorcas, Tear en ZOA organiseerden een bezoek aan hulpprogramma’s voor Syrische vluchtelingen in de omgeving van Syrië. ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind nam vorige week deel aan deze reis om met eigen ogen te zien hoe de stroom vluchtelingen toeneemt en of opvang in de regio nog haalbaar is en of hiervoor voldoende geld voorhanden is.
1-09-2014 | 13:42
Dorcas, Tear en ZOA organiseren een bezoek aan hulpprogramma’s voor Syrische vluchtelingen in de omgeving van Syrië. ChristenUnie-Kamerlid Joel Voordewind neemt deel aan deze reis om te zien hoe de stroom vluchtelingen toeneemt en of opvang in de regio nog haalbaar is en of hiervoor voldoende geld voorhanden is.
1-09-2014 | 13:41
De jezidi’s, christenen en andere religieuze minderheden die zijn gevlucht voor de moordende milities van Islamitische Staat (IS) hebben dringend behoefte aan medische hulp en onderdak. Dat heeft ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind woensdag laten weten aan Novum vanuit de Noord-Iraakse stad Arbil.
1-09-2014 | 13:40
Het is goed dat Nederland militair wil bijdragen aan de strijd van de Koerden in Irak, maar het is te weinig. Voordewind reageert vanuit Erbil: ,,Ik ben blij met eerste militaire bijdrage waar ook ik om heb gevraagd deze dagen als reactie op de hartenkreet hier. Maar er is meer nodig. Mensen willen zich kunnen verdedigen als ze weer worden aangevallen. En jezelf verdedigen doe je niet alleen met helmen.”
27-08-2014 | 15:30
De ChristenUnie wil dat het kabinet zich in veel duidelijkere bewoordingen uitlaat over de situatie in Irak, waar duizenden christenen, Yezidi’s en andere minderheden met de dood worden bedreigd door het oprukkende ISIS. Hieronder de schriftelijke inbreng die de ChristenUnie heeft geleverd in aanloop naar een mogelijk debat in de Tweede Kamer. De link naar het reisverslag van de reis die Joel Voordewind in 2008 maakte door Noord-Irak onder het artikel.
21-08-2014 | 14:45
Vanmiddag heeft Arie Slob Assyrische christenen in Enschede bezocht. Zij zijn in hongerstaking om aandacht te vragen voor het lot van minderheden als Yezidi’s en christenen in het Midden-Oosten. Hij zegt op twitter: ,,Met ChristenUnie Enschede indrukwekkende ontmoeting gehad met hongerstakers voor christenen en Yezidi’s in Irak. Ik mocht in Enschede de mensen toespreken. ‘Nu niet zwijgen. Stop religieuze zuivering/genocide’.”
20-08-2014 | 14:34
Als het aan de ChristenUnie en de PvdA ligt, komt er één uniforme en onafhankelijke penning waarmee mensen kunnen aangeven dat zij niet gereanimeerd willen worden. De overheid zou de uitgifte van deze penning en de registratie van deze wensen niet meer moeten overlaten aan private organisaties, maar zelf moeten regelen.
19-08-2014 | 14:12
De ChristenUnie is blij met de steun die de Europese Commissie heeft toegezegd aan de Europese groente- en fruittelers die getroffen worden door de Russische boycot. Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber: ,,Het is een mooi signaal dat er eensgezindheid is over de noodzaak om de tuinders tegemoet te komen. Nu komt het erop aan dat het beschikbare geld goed wordt besteed. Het is belangrijk dat groenten en fruit niet gedumpt worden, maar een zinvolle bestemming krijgen, dus liever naar de voedselbanken dan verwerken als diervoer.”
15-08-2014 | 16:01
De ChristenUnie is geschrokken van het aantal voedselinfecties veroorzaakt door het verkeerd gebruik van maagzuurremmers. Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber wil actie van minister Schippers: ,,Bij verkeerd gebruik blijkt de maagzuurremmer tot gevaarlijke situaties te kunnen leiden. Ik wil dat het kabinet alles doet om meer voedselinfecties te voorkomen.”
14-08-2014 | 11:54
De nieuwste cijfers over de Nederlandse economie stemmen hoopvol, maar alertheid blijft volgens de ChristenUnie geboden. Fractievoorzitter Arie Slob: ,,Het is goed om te zien dat het economisch herstel doorzet en de economie het afgelopen kwartaal weer is gegroeid. Ook de vooruitzichten voor 2015 zijn overwegend positief. Vooral de snellere daling van de werkloosheid is een opsteker. Er blijft echter nog veel te doen, nog steeds zijn er meer dan 600.000 mensen op zoek naar een baan. Het kabinet moet daarom alles op alles zetten om de werkgelegenheid te bevorderen door bijvoorbeeld de lasten op arbeid te verlagen. Ook hebben we rekening te houden met de gespannen internationale situatie en de economische teruggang in buurland Duitsland. Omdat dit zomaar op ons land terug kan slaan, moeten we niet te vroeg juichen.”
11-08-2014 | 14:47
Tweede Kamerlid Joel Voordewind roept het kabinet op om het voorbeeld van Frankrijk te volgen en de door ISIS verdreven Irakese christenen opvang aan te bieden in Nederland.
9-08-2014 | 10:01
ChristenUnie leider Arie Slob was gisteravond te gast bij Nieuwsuur waar hij o.a. sprak over de gruwelijke vervolging van christenen, Jezidi’s en andere minderheden in Noord-Irak door ISIS.
29-07-2014 | 08:11
Bij alles wat mijn vader me over de Tweede Wereldoorlog vertelde, was de genocide op zes miljoen Joden het meest onbevattelijke. Hoe kon een land met zo veel weldenkende mensen, zo veel christendom, met een cultuur die Bach en Goethe had voortgebracht, tot zo’n weerzinwekkende, systematische massamoord komen?
28-07-2014 | 13:04
De Sudanese vrouw Meriam Ibrahim, die ter dood werd veroordeeld omdat zij haar christelijk geloof niet wilde afzweren, heeft Sudan eindelijk kunnen verlaten. Vorige week kwam ze veilig aan in Rome.
25-07-2014 | 14:44
Samen met de SGP en het CDA heeft ChristenUnie Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers Kamervragen gesteld over het gedogen van antisemitisme en de bedreiging van journalisten bij Gaza-demonstratie in Den Haag.
18-07-2014 | 17:09
De ChristenUnie reageert geschokt op het nieuws over vlucht MH17.
14-07-2014 | 16:19
Hoerenlopers kunnen straks een boete of celstraf krijgen als ze seks hebben met een prostituee die onder dwang moet werken. ChristenUnie, SP en PvdA komen met een wetsvoorstel dat moet regelen. Het OM en de politie zitten er met smart op te wachten.
11-07-2014 | 10:06
Kamerlid Carla Dik-Faber werkt aan een initiatiefwet om voedselverspilling tegen te gaan. Door deze ‘Good Samaritan law’ kunnen supermarkten niet aansprakelijk worden gesteld als ze voedsel weggeven aan de voedselbank. Dik-Faber: ,,Er zijn nu 70.000 gezinnen in Nederland die afhankelijk zijn van de voedselbank. Terwijl er bij de supermarkten jaarlijks voor 2 miljard euro aan voedsel wordt weggegooid.”
8-07-2014 | 11:35
Zaterdag kwamen leden en gasten van de ChristenUnie bijeen in ‘De Schuilplaats’ in Ede voor een gezellig en feestelijk congres. Bekijk hier de foto’s en video’s van de speeches.
7-07-2014 | 10:46
In de nieuwe spoortunnel onder het Drontermeer zit een enorme ontwerpfout. De bouwer moest voor 50 miljoen euro een tunnel afleveren waar een trein met een snelheid van 200 kilometer per uur doorheen kon rijden, maar dat gaat niet. Kamerlid Carla Dik-Faber heeft Kamervragen gesteld.
2-07-2014 | 20:51
Arie Slob: ,,Ik kan me zo voorstellen dat de Minister President met gepaste trots terugkijkt op het afgelopen jaar. In plaats van de gevreesde stilstand zijn er door het kabinet dat zijn naam draagt grote hervormingen door het parlement geloodst op terreinen van wonen, zorg en arbeidsmarkt. Natuurlijk, daarvoor was steun vanuit de oppositie nodig en die steun werd alleen verkregen nadat regeringsplannen fors waren aangepast. Maar toch, een majeure prestatie.
2-07-2014 | 14:21
Ik wandel met collega’s door de prachtige polders van Arkemheen-Eemland, een van onze Nationale Landschappen. Op deze zonnige vrijdag, vlak voor het reces, zijn we met z’n allen op stap. Een afsluiting van het politieke jaar. Lees hier de column in het Christelijke Weekblad van Kamerlid Carla Dik-Faber.
28-06-2014 | 16:22
De miljard bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking van het kabinet moet verminderd worden. Dat concludeerde een groep van dertig experts uit de achterban van de ChristenUnie vandaag tijdens een expertmeeting over ontwikkelingssamenwerking.
27-06-2014 | 10:10
De demon van het antisemitisme laat in ons land zijn lelijke bakkes weer zien. Dat vraagt om cultureel en politiek exorcisme. Want we weten uit de recente geschiedenis heel goed waar antisemitisme toe kan leiden en we hebben op dit punt een ereschuld ten opzichte van de Joodse gemeenschap. Lees hier het vandaag in de Volkskrant gepubliceerde opiniestuk van Kamerlid Gert-Jan Segers.
26-06-2014 | 14:05
Er komt een landelijke bibliotheekpas. De Tweede Kamer heeft dinsdag een voorstel daarvoor van Kamerlid Carla Dik-Faber van de ChristenUnie aangenomen. Dik-Faber: ,,Ik wil meer ambitie zien van de branche én de minister.”
26-06-2014 | 10:07
ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber is blij dat de 100% rookvrije horeca er nu eindelijk komt. Al in 2012 nam de Tweede Kamer een motie daarover van de ChristenUnie aan. ‘Je moet overal een biertje kunnen drinken zonder hinder van rook.’
25-06-2014 | 14:16
Het Kabinet moet niet instemmen met de keuze voor Juncker als Voorzitter van de Europese Commissie. Daartoe roept Kamerlid Gert-Jan Segers premier Rutte woensdagmiddag op tijdens een debat over de Europese top. Segers: ,,Een keuze voor Juncker is een keuze voor oude politiek. Er waren mooie woorden over een hervormingsagenda, maar uiteindelijk komt er een grijze compromiskandidaat die op geen enkele manier bij die agenda past. Juncker is de verkeerde man op de verkeerde plek.”
25-06-2014 | 11:46
Een Kamermeerderheid steunt het verzoek van de ChristenUnie aan Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken om opnieuw de Soedanese ambassadeur op het matje te roepen om er bij de Soedanese regering op aan te dringen Meriam Ibrahim vrij te laten. Kamerlid Voordewind: ,,Helaas is de Soedanese vrouw de dag na haar vrijlating alweer opgepakt omdat ze samen met haar gezin het land wilde verlaten. Ook Soedan moet de fundamentele rechten van de mens, waaronder de godsdienstvrijheid, respecteren. De ChristenUnie hoopt op een spoedige oplossing zodat Meriam samen met haar familie elders een veilig bestaan kan opbouwen.’’
24-06-2014 | 14:49
Peter Ester is blij dat de regering de mantelzorgboete heeft uitgesteld. Dat zei hij tijdens het debat over de Participatiewet en de Wet Werk en Bijstand. ‘Ik hoop dat geldt: van uitstel komt afstel.’ Ester waarschuwde ook tegen marginalisering van de Sociale werkplaatsen.
24-06-2014 | 12:14
Vandaag hield de ChristenUnie een Unie- en Ledencongres in Ede. Het congres kende een gevarieerd programma, met onder andere toespraken van dominee Mirjam Kollenstaart, partijvoorzitter Piet Adema en partijleider Arie Slob. Op het congres werden voorstellen voor partijvernieuwing aangenomen.
23-06-2014 | 15:16
Op het Uniecongres van afgelopen zaterdag is de selectiecommissie voor de komende Eerste Kamerverkiezingen benoemd.
21-06-2014 | 23:35
De fracties van de VVD, PvdA, ChristenUnie, D66 en SGP zijn het eens geworden over het aanpassen van de zorgverzekeringswet om de kwaliteit van de zorg te versterken, de stijgende kosten in de zorg terug te dringen en de keuzevrijheid in de zorg te behouden. Fractievoorzitter Arie Slob: ,,Er is een balans gevonden tussen goede, betaalbare en toegankelijke zorg met behoud van keuzevrijheid en zorg dichtbij mensen.”
18-06-2014 | 10:21
Kamerlid Joël Voordewind wil dat de boycot en de economische sancties tegen Israël om de nederzettingen in betwiste gebieden moeten worden opgeheven. “Die maatregelen lasteren en marginaliseren de enige democratie in het Midden-Oosten.”
17-06-2014 | 09:53
Collega Ronald van Raak van de SP heeft een nieuwe streep in het politieke landschap getrokken. Een antithese. Met SP en ChristenUnie als partijen van de gemeenschap aan de ene kant, de VVD en D66 als partijen van markt en individu aan gene zijde en de PvdA en CDA een beetje zwalkend op de lijn ertussenin. Lees hier de ND-column van Gert-Jan Segers.
10-06-2014 | 11:55
ChristenUnie-senator Roel Kuiper wil dat de verplichte maatschappelijke stage behouden blijft. ‘Het is goed als leden van de samenleving al vroeg leren wat het is om iets voor elkaar te betekenen. Drie jaar na de invoering wil de regering de maatschappelijke stage alweer wegbezuinigen. Dat is geen deugdelijk overheidsbeleid.’
6-06-2014 | 12:50
Vijf christelijke Nederlandse organisaties starten een brievencampagne om de terdoodveroordeelde Meriam Ibrahim uit Soedan een hart onder de riem te steken.
5-06-2014 | 20:06
De ter dood veroordeelde Sudanese Meriam Yehya Ibrahim moet zo snel mogelijk in vrijheid worden gesteld. Deze boodschap bracht Kamerlid Joël Voordewind vandaag aan de ambassadeur van Sudan. Samen met Amnesty en Jubilee Campaign overhandigde Voordewind de ambassadeur 130.000 handtekeningen tegen het vonnis. Voordewind: ,,Vrijheid van geloof is een universeel mensenrecht en moet wereldwijd worden gerespecteerd. Daarom moet Meriam Yehya Ibrahim zo snel mogelijk worden vrijgelaten.”
5-06-2014 | 19:52
Vandaag is de langverwachte brief van Dijksma over de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) naar de Kamer gestuurd. De ChristenUnie heeft bij deze hervorming altijd ingezet op verduurzaming van de landbouw, maar ook op flexibiliteit, voedselzekerheid en een eerlijke prijs voor boeren.
5-06-2014 | 11:59
Op initiatief van Kamerlid Carola Schouten debatteert de Tweede Kamer vandaag over het studieschuldenstelsel. De ChristenUnie is faliekant tegen. Schouten: ,,Dit studieschuldenstelsel stort studenten in de schulden, zet kwetsbare groepen op achterstand, belemmert de toegankelijkheid van het hoger onderwijs en levert de komende jaren netto nauwelijks extra investering in de kwaliteit op.”
3-06-2014 | 17:04
‘Te weinig flexibiliteit op de arbeidsmarkt is niet goed, maar te veel flexibiliteit heeft ook schaduwzijden.’ Dat zei ChristenUnie-senator Peter Ester tijdens het debat over de hervorming van het ontslagrecht in de Eerste Kamer.
3-06-2014 | 17:00
De ChristenUnie wil dat mediabedrijven de Kijkwijzer beter gaan gebruiken. Kamerlid Gert-Jan heeft hierover vragen gesteld aan Sander Dekker, de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. ,,Diensten als Netflix en tv-zender TLC, maar ook dagblad Trouw gebruiken alleen de leeftijdsaanduiding en niet de icoontjes van de Kijkwijzer. Ik vind dit onwenselijk. Het is belangrijk dat er overal duidelijkheid bestaat over de geschiktheid van media-aanbod voor kinderen en jongeren. Anders heeft gebruik van de Kijkwijzer weinig zin.”
3-06-2014 | 16:06
De voorlopige uitslag laat een prachtige winst zien voor de ChristenUnie-SGP. Met het hoogste percentage (7,6%) sinds de oprichting van de ChristenUnie in 2000 en het hoogste aantal stemmen (358.881) ooit. De ChristenUnie-SGP haalde daarmee twee zetels in het Europees Parlement.
28-05-2014 | 16:42
De ChristenUnie keert zich tegen de vandaag gepresenteerde plannen voor een sociaal leenstelsel. Kamerlid Carola Schouten: “De ChristenUnie is en blijft voor het behoud van de basisbeurs voor studenten. Onbegrijpelijk dat D66 en GroenLinks steun geven aan een leenstelsel, waarbij jonge mensen vanaf dag 1 van hun studententijd een forse schuld opbouwen. De overheid neemt een hypotheek op de toekomst van jongeren.”
27-05-2014 | 17:01
ChristenUnie-senator Roel Kuiper is niet blij met het initiatiefwetsvoorstel van D66 dat van ambtenaren vraagt om alle huwelijken te sluiten, ook als zij daartegen gewetensbezwaren hebben. ‘Dit breekt met de traditie van onderling overleg.’
23-05-2014 | 17:10
‘Zorgnota’s moeten snel begrijpelijker worden en mensen moeten onderliggende informatie kunnen opvragen om hun rekening te kunnen controleren.’ Dat vindt ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber.
23-05-2014 | 16:59
‘Biblebelt-gemeenten, die veel hebben gedaan om samen met kerken te voorkomen dat jongeren in de jeugdzorg terecht komen, mogen daarvoor niet financieel gestraft worden. Dat vindt ChristenUnie-Kamerlid Joel Voordewind.
23-05-2014 | 10:24
De ChristenUnie is dankbaar voor de extra toegezegde steun voor Zuid-Sudanese vluchtelingen. Minister voor Ontwikkelingssamenwerking Lilianne Ploumen (PvdA) maakte bekend vijf miljoen euro vrij te maken voor Zuid-Sudanezen die het geweld in hun land zijn ontvlucht.
ChristenUnie

Petitie: Red Pakistaanse christin Asia Bibi van doodstraf. Teken op redasiabibi.nl & RT youtube.com/watch?v=LjaXea…

ChristenUnie

ChristenUnie wil oplossing Valleilijn. @carladikfaber wil dat mansveld bijdraagt aan financiering. christenunie.nl/k/nl/n37888/n…

ChristenUnie

'Beloon huishoudens voor inleveren oude koelkast' @carladikfaber presenteert tienpuntenplan recycling. nieuws.nl/algemeen/20141…

ChristenUnie

Mooie cijfers vandaag, @arieslob wint de #bijbelquiz (christenunie.nl/k/nl/n33079/n…) en hier kregen we onze 10.000e volger

ChristenUnie

@GerdineP Wat leuk dat je ons volgt, je bent de 10.000e :)

ChristenUnie

Nú op Nederland 2 RT @RichardRuijg: Kijken naar de Grote @Bijbelquiz 2014 met @arieslob! Leuk om weer te kijken.

ChristenUnie

Morgen (20.25 NL2) de Grote Bijbelquiz 2014 met o.a. @arieslob. Hier blikken de deelnemers vast vooruit: eo.nl/geloven/themas…

ChristenUnie

'Projecten zonne-energie staan onder druk' @carladikfaber wil snel opheldering van minister Kamp nu.nl/economie/39122…

ChristenUnie

Video: Wetsvoorstel voor flinke straf klant dwangprostituee (NOS) nos.nl/video/710974-w…

ChristenUnie

@BuroRENS Hier staat uitgebreide info, incl het wetsvoorstel (onderaan) christenunie.nl/k/nl/n33079/n… @gertjansegers

ChristenUnie

Geef je op voor 23/10 @carladikfaber: Al opgegeven voor de FOODBATTLE? Doe mee en strijdt tegen #voedselverspilling. christenunie.nl/k/nl/n37888/n…

ChristenUnie

@Chrisje1966 We hopen op zo veel mogelijk donoren, maar die keuze is wel een zaak van mensen zelf. Zie ook christenunie.nl/k/nl/n37888/n…

ChristenUnie

ChristenUnie wil meer aandacht voor economie in grensregio’s: christenunie.nl/k/nl/n33079/n…

ChristenUnie

'Vier jaar cel of boete voor klanten gedwongen prostituees' Vandaag lanceert @gertjansegers initiatiefwet met PvdA/SP nu.nl/algemeen/39055…

ChristenUnie

'Benoem kwalijke rol Hamas in vredesproces Israël.' Lees hier opiniestuk @refdag van @JoelVoordewind rd.nl/1.862439

ChristenUnie

RT @pauwnl: Terugkijken: Prostituees uit de prostitutie? Debat tussen @gertjansegers en vrouwen uit het vak pauw.vara.nl/media/322491

ChristenUnie

Nú, @gertjansegers bij #pauw over uitstapprogramma's voor prostituees. Live: npo.nl/live

ChristenUnie

@stellientje Ook de CU hoopt dat er binnen enkele jaren geen eendagshaantjes gedood hoeven te worden, zie christenunie.nl/k/nl/n37888/n…

ChristenUnie

@BeKikkert Ook de CU hoopt dat er binnen enkele jaren geen eendagshaantjes gedood hoeven te worden christenunie.nl/k/nl/n37888/n…

ChristenUnie

@EekhoornA Zeker niet OK. Ook CU hoopt dat er binnen enkele jaren geen eendagshaantjes gedood hoeven te worden, zie christenunie.nl/k/nl/n37888/n…

ChristenUnie

@jos_bertens Ook de CU hoopt dat er binnen enkele jaren geen eendagshaantjes gedood hoeven te worden christenunie.nl/k/nl/n37888/n…

ChristenUnie

ChristenUnie krijgt steun voor voorstel versnellen schadegevallen Groningen: christenunie.nl/k/nl/n33079/n… @carladikfaber