Skip to content

CU23-04-2014 | 16:24
De Kamer debatteert deze week over de Wet maatschappelijke ondersteuning, over de hervormingen rondom de langdurige zorg. De ChristenUnie wil niet dat deze hervormingen nog langer worden uitgesteld. Dat helpt niemand verder. De ChristenUnie steunt de richting die met de Wmo wordt ingezet. Mensen kunnen veel voor elkaar betekenen. Dat moet centraal staan.
22-04-2014 | 20:45
Nu minister Plasterk als laatste gelovige in een megaprovincie is overgebleven, kan hij beter maar stoppen met het project om Noord-Holland, Utrecht en Flevoland samen te voegen. Dat zegt Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers van de ChristenUnie.
18-04-2014 | 12:13
Gemeenten moeten meer inspanningen doen op het gebied van kledinginzameling. Dat staat in de notitie ‘Kleding uit de kliko!’ die ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber vandaag presenteerde. Hiermee wil ze aandacht vragen voor hergebruik van kleding. Dik-Faber: ,,Jaarlijks verdwijnt er 135 miljoen kilo kleding en textiel bij het restafval. Om je een beeld te geven, dat zijn 10.000 vrachtwagens vol met bruikbare spullen.
16-04-2014 | 14:23
Staatssecretaris Dijksma moet snel helderheid geven over de toekomst van de visserij op het IJsselmeer. Dit vraagt de ChristenUnie in de Tweede Kamer. Arie Slob: ,,In maart beloofde de staatssecretaris nog in antwoord op Kamervragen van de ChristenUnie om binnen twee weken te reageren op het Masterplan IJsselmeer.”
15-04-2014 | 17:14
Vandaag vond het jaarlijkse debat over Europa plaats in de Eerste Kamer. ChristenUnie-senator Roel Kuiper pleitte voor duidelijke en harde afspraken over zaken waar Europa zich niet mee mag bemoeien.
15-04-2014 | 14:51
De ChristenUnie wil dat in de lange termijn spoorvisie van het kabinet meer aandacht komt voor de bereikbaarheid van Noord-, Oost- en Zuid-Nederland. “Beloftes over snellere treinen tot 200 km/uur lijken op de lange baan te worden geschoven en voor regionale wensen voor extra stations en nieuwe spoorlijnen is geen geld. De staatssecretaris wil meer treinen in de Randstad. Prima, maar in de regio verandert er de komende 15 jaar haast niets”, aldus Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber.
14-04-2014 | 15:57
De slogan voor de komende verkiezingen van ChristenUnie-SGP voor het Europees Parlement op 22 mei 2014 is vandaag in Lelystad gepresenteerd: Samenwerking Ja, Superstaat Nee. Ook is het verkiezingsprogramma vastgesteld en is Peter van Dalen definitief gekozen tot lijsttrekker. Peter van Dalen: “ChristenUnie en SGP willen het christelijk geloof een stem geven in het Europees Parlement. Een boodschap van vrede en hoop, voor ons continent, voor Europese burgers, voor Nederlandse kiezers, voor vervolgde christenen wereldwijd.”
10-04-2014 | 11:36
Vandaag sprak Gert-Jan Segers namens de ChristenUnie in het debat over het annuleren van de enkele-feitconstructie in de Algemene wet gelijke behandeling. De ChristenUnie wijst discriminatie af en vindt de balans tussen grondrechten essentieel. Die wordt door de indieners van dit voorstel verstoord.
9-04-2014 | 12:11
De ChristenUnie wil duidelijkheid over de betrokkenheid van Turkije bij de aanval op Kessab. Op 21 maart werd dit Armeense dorp geplunderd en verwoest door gewapende bendes van aan Al Qaida gelieerde fundamentalisten van de het zogenoemde Al Nusra front. Deze aanval vond plaats vanaf Turks grond gebied. Kamerlid Joël Voordewind gaat minister Timmermans hierover bevragen. Voordewind: ,,Indien aangetoond wordt dat Turkije Jihadisten steunt in Syrië, zoals het geval lijkt bij de aanval op het christelijke dorp Kessab, dan moet Nederland zijn Patriots terughalen.”
9-04-2014 | 11:43
De ChristenUnie wil dat er een verbod op verkoop onder de kostprijs wordt ingevoerd in Nederland. Kamerlid Carla Dik-Faber stelt dit vandaag aan de orde in de Landbouw & Visserij-raad. Dik-Faber: ,,Dit is niet alleen goed voor de boeren, maar ook voor behoud van een divers aanbod van kwalitatief goed voedsel. En de consument krijgt er beter voedsel van.”
8-04-2014 | 19:34
De Eerste Kamerfractie van de ChristenUnie is geen voorstander van referenda. Dat bleek tijdens een debat over een initiatiefwetsvoorstel van o.a. D66 in de Eerste Kamer. ‘Referenda zijn geen oplossing voor de kloof tussen burger en politiek.’, aldus ChristenUnie-senator Roel Kuiper. Lees hierna zijn hele bijdrage aan het debat.
8-04-2014 | 15:45
Een Kamermeerderheid wil dat de regering de toetredingsonderhandelingen met Turkije heroverweegt naar aanleiding van de recente ontwikkelingen in dit land. Een motie met deze strekking van Kamerlid Gert-Jan Segers werd vandaag aangenomen. Segers: ,, Kort en goed, wat mijn fractie betreft zijn deze onderhandelingen een doodlopende weg die alleen maar tot groeiende frustratie in zowel Turkije als Europa zal leiden. Laten we daar een punt achter zetten en werken naar een beter perspectief, dat van een geprivilegieerd partnerschap.”
3-04-2014 | 15:43
De campagne Stop Kinderarbeid presenteert vandaag de toolkit ‘Kinderarbeidvrij inkopen bij overheidsinstanties’. Overheden kunnen die gebruiken bij het inkopen van producten waaraan het risico van kinderarbeid kleeft. Kamerlid Joël Voordewind van de ChristenUnie biedt de toolkit vandaag tijdens een Kamerdebat aan, aan minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.
1-04-2014 | 15:49
Arie Slob: ,,Ik ben ontzettend blij dat de coalitiepartijen het voornemen om illegaliteit strafbaar te stellen, van tafel hebben gehaald. Zoals bekend was het voorstel voor de ChristenUnie onacceptabel. Dat signaal is door de coalitie begrepen en daar ben ik dankbaar voor.”
1-04-2014 | 10:50
Het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de risico’s in de vleesketen geeft, samen met het boek ‘Uitgebeend’ dat twee weken geleden verscheen, een ontluisterend beeld over het toezicht op de voedselveiligheid. Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber: “Waar we dachten dat de voedselschandalen incidenten waren, blijkt dat er structureel iets mis is met de systemen die moeten zorgen dat ons voedsel veilig is. Het rapport en het boek laten zien dat er werk aan de winkel is voor de NVWA, maar ook voor het bedrijfsleven.”
1-04-2014 | 10:12
Vandaag zijn de Fashion Rebels, waaronder de Tweede Kamerleden Joel Voordewind (CU) en Sharon Gesthuizen (SP) naar het MEXX hoofdkantoor gegaan om hen te verzoeken het Bangladesh Veiligheidsakkoord te ondertekenen. MEXX is één van de grote Nederlandse kledingmerken die nog altijd weigert dit belangrijke akkoord voor veilige fabrieken te ondertekenen, ondanks herhaaldelijke verzoeken van verschillende organisaties.
1-04-2014 | 09:53
Anderhalf jaar ben ik politicus en ik zie nog beter dan daarvoor dat politici soms raar doen, schrijft Gert-Jan Segers in het ND. Ze weten bijvoorbeeld vaak voorafgaand aan een interview al wat ze gaan zeggen. Vragen zijn daarbij dan hinderlijke onderbrekingen van de antwoorden die ze hoe dan ook willen geven.
31-03-2014 | 17:43
ChristenUnie-senator Peter Ester pleit in een opinieartikel in het Reformatorisch Dagblad voor meer ethische reflectie op revolutionaire technologische ontwikkelingen. ‘Innovatie is meer dan een slimme manier om geld te verdienen. De echte vraag blijft onbeantwoord: hoe veranderen technologische innovaties ons leven en wat vinden we daar van?’
28-03-2014 | 13:40
De concept-kandidatenlijst voor de Europese verkiezingen van de ChristenUnie, is door het landelijk bestuur naar de partijleden gestuurd. Op het Uniecongres van 1 februari 2014 in Lelystad zal de lijst worden besproken en vastgesteld. Een selectiecommissie onder leiding van oud-minister André Rouvoet heeft het landelijk bestuur deze lijst voorgesteld.
26-03-2014 | 14:24
ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind heeft Kamervragen gesteld aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sander Dekker, over een brandbrief van Drentse scholen over CITO-scores. De scholen zijn bezorgd dat deze score een afrekenlijstje wordt. Voordewind: ,,Uit CITO-scores valt nauwelijks te herleiden wat de kwaliteit van de lessen en de begeleiding is. Toetsresultaten zetten scholen met relatief veel zorgleerlingen onterecht in een negatief daglicht.”
22-03-2014 | 16:53
Soms is er een moment waarop het er op aan komt. Dat je weet dat ook jij moet reageren. Dit is zo’n moment. We hebben vaker het debat met Geert Wilders en zijn fractie- en partijgenoten gevoerd, maar nog veel vaker hebben we zijn provocaties genegeerd. Maar na zijn uitspraken over ‘minder Marokkanen’ weten we dat we moeten spreken, zoals we dat nog niet eerder hebben gedaan.
20-03-2014 | 12:17
Als afsluiting van de week van Zorg en Welzijn heeft de ChristenUnie het Actieplan Zorg “Uw zorg is onze zorg” gepresenteerd, als recept voor een blijvende betaalbare zorg dichtbij mensen. Dit Actieplan is ondertekend door alle ChristenUnie-lijsttrekkers en de Tweede Kamerfractie.
18-03-2014 | 18:15
Innovatie moet worden verbonden met een inhoudelijke toekomstvisie op de grote economische en sociale uitdagingen waarvoor Nederland staat. Bij een visie op innovatie en technologie mag ethiek bovendien niet worden vergeten. Dat zei ChristenUnie-senator Peter Ester tijdens een debat over het Nederlandse innovatiebeleid. Lees hieronder zijn hele tekst.
18-03-2014 | 13:50
De ChristenUnie wil dat er voor 2015, het jaar waarin de decentralisatie van de zorg naar de gemeente plaatsvindt, extra geld wordt uitgetrokken voor de dagbesteding, de jeugdzorg en ondersteuning van vrijwilligerswerk.
18-03-2014 | 13:19
Als afsluiting van de week van Zorg en Welzijn presenteert de ChristenUnie vandaag een speciaal Zorg Actieplan “Uw zorg is onze zorg” als recept voor een blijvende betaalbare zorg dichtbij mensen.
18-03-2014 | 10:14
De ChristenUnie is tevreden met de economische impuls van minister Kamp voor de industriesector in de Eemsdelta. Met het pakket wordt uitvoering gegeven aan een aangenomen motie van de ChristenUnie in de Tweede Kamer. De motie uit januari vroeg om behoud van werkgelegenheid en het versterken van de economie in Noord-Nederland, met bijzondere aandacht voor de industriesector.
18-03-2014 | 10:11
Op woensdag 12 maart heeft Joël Voordewind zijn rapport ‘Barensweeën van het nieuwe Egypte’ aan minister Timmermans van Buitenlandse Zaken aangeboden. In dit rapport doet Voordewind verslag over zijn reis naar Egypte, die hij samen met Europarlementariër Peter van Dalen maakte eind januari 2014. Daarnaast staan in het rapport zes aanbevelingen van Voordewind aan de Nederlandse en Europese politiek over de omgang met Egypte.
17-03-2014 | 13:44
Het is triest te moeten constateren dat in het afgelopen jaar de christenvervolging wereldwijd weer is toegenomen, zegt Kamerlid Joël Voordewind bij het verschijnen van de ranglijst christenvervolging van Open Doors. Die toename is onder meer te verklaren doordat staten met een (zeer) zwakke overheid niet langer in staat zijn om haar burgers te beschermen.
17-03-2014 | 13:44
Grote tegenstellingen vandaag in Egypte. Aan de ene kant haast feestelijk: overal mensen die luid toeterend met vlaggen op weg zijn naar het Tahrirplein. Aan de andere kant bomaanslagen en botsingen tussen voor en tegenstanders van de generaal Al Sisi. Dat zeggen Joël Voordewind en Peter van Dalen. Ze verblijven vijf dagen in Egypte.
17-03-2014 | 13:44
Na jarenlang werken werd vorig jaar het initiatiefwetsvoorstel van Joël Voordewind met ruime meerderheid aangenomen. Vanaf 1 januari is de verkoopleeftijd van alcohol dan ook eindelijk naar 18 jaar gegaan.
17-03-2014 | 13:43
We mogen niet langer de vrouwonvriendelijke praktijk van raamprostitutie negeren. Dat statement maken ChristenUnie-vrouwen uit Amsterdam, Den Haag en Utrecht op Internationale Vrouwendag.
17-03-2014 | 12:29
2014 wordt het jaar tegen de voedselverspilling! Het begon allemaal op een zaterdagavond in september vorig jaar. Ik ben een avond gaan ‘skippen’: na sluitingstijd de containers van supermarkten afstruinen om te kijken wat er zoal wordt weggegooid, schrijft Carla Dik-Faber in het Centraal Weekblad.
17-03-2014 | 12:29
In de stromende regen fiets ik door het Binnenveld bij Veenendaal. In Leerdam spreek ik een klant van de voedselbank. In een kerkzaaltje in Wilnis spreek ik over de zorg. Ik reis naar Katwijk en naar Hoogeveen. Het is – kortom – campagnetijd, schrijft Carla Dik-Faber in Centraal Weekblad.
14-03-2014 | 15:43
Kamerlid Carla Dik-Faber wil aandacht voor de penibele situatie van voedselbanken. Ze heeft vragen gesteld over het bericht dat Europees geld, dat bestemd is voor voedselbanken, wordt besteed aan andere zaken. Dik-Faber: ,,Het kabinet sluit z’n ogen voor de penibele situatie waarin voedselbanken zitten. De bal wordt bij het bedrijfsleven neergelegd, zij moeten ervoor zorgen dat voedseloverschotten terechtkomen bij de voedselbanken. Hier zijn voedselbanken de komende tijd echter niet mee geholpen, omdat het nog jaren duurt voordat voedselbanken ook daadwerkelijk voldoende overschotten krijgen.”
14-03-2014 | 13:51
Staatssecretaris Mansveld moet een verklaring geven waarom er na jaren van onderzoek nog steeds geen zicht is op extra stoptreinen tussen Utrecht en Harderwijk. Dit zei Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber tijdens een bezoek aan Putten. “De regio wacht al heel lang op de extra treinen, Ik wil een duidelijke deadline van het ministerie wanneer deze treinen komen. De beloftes die zijn gedaan moeten worden nagekomen.” Via schriftelijke vragen heeft zij de staatssecretaris om opheldering gevraagd.
13-03-2014 | 17:00
De ChristenUnie roept minister Timmermans op om de autonome regio die is ontstaan in het noorden van Syrië te ondersteunen. Dit zelfbestuur wordt gevormd door een brede alliantie tussen Koerden, Syriacs (christenen), Arabieren en andere kleinere minderheidsgroepen in het noordoosten van Syrië. Voordewind organiseerde hierover vandaag een hoorzitting in de Tweede Kamer.
13-03-2014 | 15:16
In de aanloop naar de gemeenteraads – en Europese verkiezingen spreekt ThePostOnline met fractievoorzitters uit de Tweede Kamer over dit verkiezingsjaar. Vandaag: ChristenUnie-leider Arie Slob. “Momenteel is het zo dat als je in de eurozone zit, je er niet uit kunt. Ik denk dat het belangrijk is dat je ruimte biedt aan landen om er onder voorwaarden uit te treden.”
11-03-2014 | 16:12
De Kamer heeft de motie van de ChristenUnie aangenomen waarin wordt uitgesproken dat een kwartierdienst op de hele Valleilijn wenselijk is. Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber: “Ik ben blij dat er nu duidelijkheid is voor de regio. Dit is een geweldige impuls voor het openbaar vervoer en voor de ontwikkeling van de Food Valley. Er komen meer reismogelijkheden en de reistijd wordt korter.”
11-03-2014 | 14:19
Vandaag presenteerde ChristenUnie-senator Roel Kuiper zijn nieuwste boek: De terugkeer van het algemeen belang. Privatiseringsverdriet en de toekomst van Nederland. Voormalige vice-voorzitter van de Raad van State Herman Tjeek Willink en NRC-columnist Marc Chavannes namen de eerste exemplaren van het boek in ontvangst. Chavannes: ‘Een magistraal boek. Iedere (aspirant)politicus moet tenminste twee exemplaren kopen. Eén voor op het nachtkastje en één voor op het bureau.’
11-03-2014 | 14:07
Vandaag presenteerde ChristenUnie-senator Roel Kuiper zijn nieuwste boek: De terugkeer van het algemeen belang. Privatiseringsverdriet en de toekomst van Nederland. Voormalige vice-voorzitter van de Raad van State Herman Tjeek Willink en NRC-columnist Marc Chavannes namen de eerste exemplaren van het boek in ontvangst. Chavannes: ‘Een magistraal boek. Iedere (aspirant)politicus moet tenminste twee exemplaren kopen. Eén voor op het nachtkastje en één voor op het bureau.’
11-03-2014 | 11:28
Gerdien Rots, ChristenUnie-lijsttrekker in Zwolle, heeft in de landelijke strijd om de titel ‘Beste raadslid van Nederland’ de top 12 bereikt.
10-03-2014 | 11:27
In de Egyptische chaos in van 2013 gingen diverse kerken in vlammen op. ChristenUnie-politici Joël Voordewind en Peter van Dalen bezochten begin 2014 één van die verbrande kerken in het Egyptische stadje Minya.
8-03-2014 | 11:50
Dinsdagavond 25 februari was Arie Slob te gast bij Eva Jinek in het nieuwe programma ‘Eén op Eén’ van de KRO-NCRV.
7-03-2014 | 09:55
Op verzoek van de ChristenUnie debatteerde de Tweede Kamer donderdagavond over de toekomst van de Valleilijn. Kamerlid Carla Dik-Faber diende gesteund door SGP en D66 een motie in om toch een kwartierdienst te realiseren.
6-03-2014 | 18:32
Vanaf deze week zijn de websites van de ChristenUnie responsive gemaakt.
6-03-2014 | 10:48
IJsselmeervissers moet een toekomstperspectief worden geboden. Zij moeten worden gecompenseerd wanneer er langere tijd niet gevist mag worden. Hiervoor pleit de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie naar aanleiding van het advies van de commissie Van Kampen die heeft geadviseerd om de visserij drastisch te beperken gezien de lage visstand. Arie Slob: “Je kunt niet van de vissers vragen drie jaar te stoppen met vissen of zelfs hun hele bedrijf op te doeken zonder dit te compenseren. De lage visstand in het IJsselmeer heeft vele oorzaken en die komen lang niet allemaal door de vissers.”
5-03-2014 | 14:35
De ChristenUnie wil dat Staatsbosbeheer meer ruimte krijgt om zelfstandig te opereren, zoals in Engeland de National Trust. Dik-Faber: ,,De staatssecretaris vraagt meer maatschappelijke gerichtheid van Staatsbosbeheer, maar houdt de organisatie intussen wel dicht bij zich. Dat kan niet. Je moet óf Staatsbosbeheer meer vrijheid geven om activiteiten te ontplooien, óf het als een zelfstandig bestuursorgaan zien. De ChristenUnie kiest dan voluit voor de eerste optie.”
5-03-2014 | 12:35
Alleenstaanden met een thuiswonend gehandicapt kind kunnen straks aanspraak maken op een tegemoetkoming. Deze moet de gevolgen van de bezuinigingen op de kindregelingen voor deze groep beperken.
4-03-2014 | 15:59
Er mag geen spoorboog komen bij Bathmen (gemeente Deventer). Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft hierover dinsdag een motie aangenomen van de ChristenUnie. De motie werd mede ondertekend door D66 en SGP. Kamerlid Carla Dik-Faber: ,,Ik ben heel blij dat dit plan nu eindelijk van tafel is. Staatssecretaris Mansveld moet werken aan een beter plan dat wel draagvlak heeft in de regio.”
4-03-2014 | 13:59
Vorige week overhandigde de Thematische Partijcommissie (TPC) Duurzaamheid haar eerste jaarplan aan de directeur van het partijbureau, Menno van Hulst. Het is voor het eerst dat een thematische partijcommissie een jaarplan heeft ontwikkeld met concrete actiepunten. De TPC Duurzaamheid hoopt door het schrijven van een jaarplan met actiepunten andere TPC’s te stimuleren hetzelfde te doen.
4-03-2014 | 13:56
De nieuwste cijfers over de Nederlandse economie stemmen hoopvol. Tweede Kamerlid Carola Schouten: “Vooral de verwachte daling van de werkloosheid en de daling van het begrotingstekort in 2015 zijn opstekers die we als land goed kunnen gebruiken. Dit zou betekenen dat het kabinet volgend jaar niet extra hoeft te bezuinigen en we werk kunnen maken van lastenverlichting. Dit is goed nieuws voor de gezinnen, werknemers en ondernemers in Nederland.”
28-02-2014 | 18:11
De ChristenUnie heeft gezorgd voor structureel 29 miljoen euro extra voor passend onderwijs. Een gedeelte van dit budget (4,6 miljoen) wordt gebruikt om de negatieve verevening, die vooral krimpregio’s raakt, te verzachten. Doordat het budget voor passend onderwijs wordt herverdeeld over het land krijgen sommige regio’s minder budget dan in het verleden is vastgesteld. Joel Voordewind, woordvoerder onderwijs: ,,Hierdoor zouden regio’s in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland extra geraakt worden. Met ontslag van personeel en minder begeleiding van zorgleerlingen als gevolg. Door de extra middelen kan de afbouw (herverdeling) geleidelijker gaan dan gepland.”
28-02-2014 | 17:57
Dinsdagavond werd in Ede de laatste van acht cursussen ‘Christelijke Politiek’ gegeven. Edwin Tazelaar, nummer zeven op de ChristenUnie-lijst in Arnhem, bleek tot zijn verrassing de 150e deelnemer van de cursus te zijn. Om dit moment te onderstrepen ontving hij de driedelige boekenserie over de kernwaarden van de ChristenUnie: Dienstbaarheid, Vrijheid en Duurzaamheid.
24-02-2014 | 11:34
Meer dan 400 mensen kwamen zaterdag naar het Agoratheater in Lelystad voor het speciale Verkiezingscongres van de ChristenUnie.
20-02-2014 | 17:36
Mede dankzij de langdurige inzet van de ChristenUnie kunnen veel kleine scholen blijven bestaan. Vandaag stemde de Tweede Kamer in met een motie van de ChristenUnie, SGP en PvdA om de kleinescholentoeslag te behouden. Kamerlid Joël Voordewind reageert verheugd: ,,Ik ben erg blij dat 2400 kleine scholen hiermee hun toeslag behouden. Dit is ook erg belangrijk om de krimpgebieden in de regio leefbaar te houden.”
20-02-2014 | 16:00
Staatssecretaris Teeven van Veiligheid & Justitie begaat volgens meerdere partijen in de Kamer een grote fout door de uitzetting van een ernstig zieke Guineese vader, Ahmed Baba Koné. De Kamerleden Gesthuizen (SP), Voordewind (ChristenUnie), Schouw (D66) en Voortman (Groenlinks) hebben vragen gesteld naar aanleiding van de uitzetting.
20-02-2014 | 15:14
‘Als mij dat overkomt, wil ik euthanasie’. Onlangs was ik op een verjaardagsfeestje en vertelde één van de gasten mij haar persoonlijke verhaal. Als zij een bepaalde aandoening of ziekte zou krijgen, wilde ze euthanasie. In een brief had zij alles vastgelegd, zo schrijft Carla Dik-Faber vandaag in het ND.
19-02-2014 | 17:41
Het softdrugsbeleid van minister Opstelten staat bol van tegenstrijdigheden. ChristenUnie-Kamerlid Gert-Jan Segers wil daarom duidelijkheid van de minister. ,,We verbieden aan de ene kant de invoer van drugs via de achterdeur, maar maken aan de andere kant de verkoop via de voordeur legaal. Gemeenten worden gevraagd om op papier de verkoop aan toeristen te verbieden, maar tegelijk kunnen toeristen in 85% van de coffeeshops gewoon hun drugsinkopen doen.”
19-02-2014 | 13:46
“Op welke wijze kunnen wij er voor zorgen dat mensen met een arbeidsbeperking hun talenten zo goed mogelijk kunnen inzetten?” Dat is de vraag waarmee Carola Schouten haar bijdrage begon tijdens het debat over de invoering van de Participatiewet. Schouten: “Ons ideaal is een samenleving waarin plek is voor iedereen, ook op de werkvloer. Het is belangrijk om per individu te bekijken wat daarvoor nodig is.”
18-02-2014 | 19:15
Kamerleden Gert-Jan Segers en Joël Voordewind vinden het onverantwoord dat minister Frans Timmermans bij aanvang van de Bilaterale Conferentie op 14 februari Turkije verwelkomde als EU Lidstaat. Turkije verwelkomen als lidstaat van de Europese Unie voordat de onderhandeling over een eventueel lidmaatschap van de EU nog moeten beginnen, is volgens de ChristenUnie onverstandig en ongepast.
18-02-2014 | 17:35
Op verzoek van de ChristenUnie stelt minister Lilianne Ploumen (Ontwikkelingssamenwerking) zeven miljoen euro extra ter beschikking voor de noodhulp aan Syrische vluchtelingen. Dit is de uitwerking van een amendement van Joël Voordewind (ChristenUnie). Het amendement zorgde voor 50 miljoen euro extra voor ontwikkelingssamenwerking en werd eind 2013 door de Tweede Kamer aangenomen.
18-02-2014 | 15:49
De Eerste Kamerfractie van de ChristenUnie heeft voor de jeugdwet gestemd. ChristenUnie-senator Roel Kuiper: ‘Wij hebben nog steeds grote zorgen over de overheveling van specialistische psychiatrische zorg voor jongeren naar gemeenten, maar we steunen de hoofdgedachte van de jeugdwet.’ Ook werd een motie van de ChristenUnie aangenomen, die extra waarborgen geeft aan landelijke zorginstellingen als het Leger des Heils, SGJ en Eleos. ‘Zij moeten hun belangrijke werk kunnen blijven doen.’
18-02-2014 | 09:37
De constatering dat er geen ‘christelijke wiskunde’ bestaat, was altijd het winnende argument tegen christelijk onderwijs. Van hetzelfde niveau is de vraag of er christelijke stoeptegels bestaan, waarmee de zin van christelijke lokale politiek in twijfel wordt getrokken. Het is meer dan een flauwigheid. Voor mij staat dit bezwaar tegen lokale christelijke politiek zo ongeveer haaks op het hart van het christelijke geloof, schrijft Gert-Jan Segers in het ND.
13-02-2014 | 15:21
Peter van Dalen presenteerde vandaag het eerste jaarrapport over godsdienstvrijheid in de wereld van zijn werkgroep in het Europees Parlement. Dit gebeurde in een bomvolle vergaderzaal waar ook de Amerikaanse Commissie voor Godsdienstvrijheid haar jaarrapport presenteerde. Van Dalen: “Dit is geen mooie, maar een verdrietige dag. Verdrietig omdat vandaag, op dit moment, miljoenen mensen vanwege hun geloof worden gepest, gediscrimineerd, vervolgd, ja zelfs gedood. Ik hoop dat onze aanbevelingen iets kunnen bijdragen aan een verbetering voor al deze mensen.”
12-02-2014 | 18:36
Tweede Kamerlid Joël Voordewind en ChristenUnie Europarlementariër Peter van Dalen bezochten eind januari 2014 Egypte. Tijdens hun reis zijn ze onder andere in Minya geweest, waar vorig jaar veel Koptische kerken zijn verwoest.
12-02-2014 | 17:41
De ChristenUnie is kritisch geweest in het debat over het verzamelen van 1,8 miljoen metadata door de Nederlandse veiligheidsdiensten. Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers aangegeven dat voor de ChristenUnie vooral de keus om de Kamer ‘in het belang van de Staat’ niet te informeren zeer zwaar op de maag lag. Omdat de ministers beloofden onjuiste info over de inlichtingendiensten voortaan altijd te corrigeren en de informatievoorziening richting de Kamer anders kan en zal worden vormgegeven, was voor de ChristenUnie het steunen van een motie van wantrouwen tegen de minister van Binnenlandse Zaken ‘net een brug te ver’.
11-02-2014 | 16:25
ChristenUnie-senator Roel Kuiper heeft belangrijke zorgen over de nieuwe jeugdwet. Dat liet hij vandaag weten tijdens een plenair debat in de Eerste Kamer. ‘Wij steunen de wens om jeugdzorg lokaal te organiseren, maar willen niet dat toegang tot hoogspecialistische medische zorg ook een verantwoordelijkheid van gemeenten wordt.’
10-02-2014 | 15:48
Gert-Jan Segers is na het lezen van de antwoorden van minister Plasterk over de 1,8 miljoen metadata nog niet gerustgesteld. ,,Ik heb twee belangrijke vragen”, zegt Segers. ,,Kan deze minister nog gezaghebbend voor zijn dienst staan en het werk van deze diensten uitleggen aan de bevolking en het parlement? Kunnen we ervan uitgaan dat de minister de Kamer altijd de juiste informatie verschaft? Dit is cruciaal om goed toezicht te kunnen houden over de inlichtingendiensten. Mijn tweede vraag geldt ook de minister van Defensie, namelijk waarom hebben zij niet eerder deze verkeerde informatie gecorrigeerd. Naar nu blijkt wisten ze beiden in november al dat het anders zat en achtten ze het in het belang van de staat om dat ook richting Tweede Kamer niet te corrigeren. Nu ligt alle informatie op tafel. Ik kan echter met geen mogelijkheid bedenken hoe het belang van de staat geschaad zou kunnen zijn als deze informatie in november al naar buiten was gekomen.”
7-02-2014 | 16:58
Vandaag is bekend geworden dat mede dankzij de langdurige inzet van de ChristenUnie veel kleine scholen zijn gered. De ChristenUnie heeft samen met de SGP voor elkaar gekregen dat de kleinescholentoeslag blijft bestaan.
7-02-2014 | 10:15
In het Kamerdebat over gaswinning in Groningen heeft de ChristenUnie twee cruciale eisen genoemd. Ten eerste moet de veiligheid van de Groningers voorop staan. Kamerlid Carla Dik-Faber: ,,De afgelopen tijd zijn in de discussie over gaswinning nog te vaak de termen ‘leveringszekerheid’ en ‘langetermijncontracten’ gevallen. Er is één belang dat daar nog voor moet staan, en dat is ‘veiligheid’.”
7-02-2014 | 09:52
De ChristenUnie roept Moslimjongeren Almere ‘hartstochtelijk’ op afstand te nemen van de omstreden Palestijns-Britse prediker Haitham al-Haddad. Kamerlid Gert-Jan Segers en Almeerse (kandidaat) raadsleden Roelie Bosch en Marcel Benard schrijven in een open brief in de Volkskrant het verbijsterend te vinden dat die jongeren de rode loper uitrollen voor een sjeik die geweld tegen ex-moslims steunt.
6-02-2014 | 10:23
,,De minister is slecht op de hoogte van de activiteiten van zijn diensten of hij heeft binnen en buiten de Kamer een niet adequate voorstelling van zaken gegeven. Beiden zijn zeer ernstig”, aldus ChristenUnie-kamerlid Gert-Jan Segers. ,,Het is met terugwerkende kracht ook opmerkelijk dat minister Plasterk destijds veel terughoudender reageerde op het afluisteren door NSA in verschillende Europese landen dan dat regeringen in andere landen reageerden. Daarnaast is het de vraag of de activiteiten van de Nederlandse diensten rechtmatig zijn geweest.”
5-02-2014 | 13:39
Afgelopen zaterdag is
4-02-2014 | 17:11
De ChristenUnie wil gemeenten de vrijheid geven om zelf eisen te stellen aan de salarissen bij te subsidiëren instellingen. Meerdere gemeenten probeerden al vergeefs een burgemeesters- of wethoudersnorm in te stellen. Vandaag werd een motie van Gert-Jan Segers aangenomen, die de minister vraagt dit te regelen en daarover met de gemeenten en provincies snel om tafel te gaan zitten. De VNG vroeg hier eerder al om. Segers: ,,Ik wil dat er nu echt vaart gemaakt wordt. Gemeenten willen bij hun subsidieverstrekking niet bijdragen aan exorbitante salarissen van topfunctionarissen. Dat is volkomen terecht, maar daar is een wetswijziging voor nodig. En die moet er wat mij betreft snel komen.”
4-02-2014 | 17:08
Alle politie- en defensiemedewerkers behouden hun volledige ambtenarenstatus. Vandaag werd een voorstel van fractieleider Arie Slob aangenomen dat deze uitzondering maakt. Slob: ‘De politie en het leger hebben bijzondere taken en bevoegdheden. Rechtshandhavers mogen bijvoorbeeld geweld gebruiken namens de overheid. Politie en leger dienen het algemeen belang. Daar past een ambtelijke rechtspositie bij en niet een ‘gewone’ arbeidsovereenkomst, zoals CDA en D66 voorstellen. Ik ben tegen de initiatiefwet, maar blij dat we samen met PvdA en VVD deze uitzonderingen voor politie en leger hebben kunnen maken.’
3-02-2014 | 15:28
Op aandringen van de ChristenUnie, D66 en de SGP heeft staatssecretaris Klijnsma haar plannen voor de Bijstandswet aangepast. Huidige Wajongers gaan niet over naar de Bijstand en hoeven daardoor hun spaargeld of een eigen huis niet ‘op te eten’. Aanvragers van een bijstandsuitkering hoeven geen 4 weken te wachten voordat ze de uitkering krijgen, de sollicitatieplicht voor bijstandsmoeders met jonge kinderen is van de baan en gemeenten krijgen meer vrijheid voor maatwerk onder andere ten aanzien van de tegenprestatie.
1-02-2014 | 11:34
Op het Verkiezingscongres van de ChristenUnie in Lelystad heeft het congres onder luid applaus zojuist de kandidatenlijst voor de Europese Verkiezingen definitief vastgesteld. Oud-partijleider André Rouvoet, voorzitter van de selectiecommissie, presenteerde de lijst waarna deze werd goedgekeurd.
30-01-2014 | 14:57
De ChristenUnie maakt zich grote zorgen om de toenemende bureaucratie binnen de politie als gevolg van veranderingen in het aangifteproces. Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers: “Het is mooi dat burgers steeds vaker te horen krijgen wat er met hun aangifte is gebeurd, maar dit kost nu ongelofelijk veel papierwerk en tijd die daardoor niet meer gebruikt kan worden voor het oplossen van inbraken.”
27-01-2014 | 16:13
Fractieleider van de ChristenUnie, Arie Slob, is blij dat er eindelijk bewogen wordt door het Kabinet bij het terugdringen van de gaswinning en compensatie voor de door aardbevingen getroffen Groningers. Slob: ,,De ChristenUnie dringt al geruime tijd aan op het verlagen van de gasproductie en compensatie van de omwonenden. We zijn te spreken over het pakket dat er ligt om bewoners in Groningen te compenseren.”
27-01-2014 | 16:11
De ChristenUnie is afgelopen dagen in Groningen geweest om met bewoners te spreken over het gasbesluit. Afgelopen zaterdag bezocht Carla Dik-Faber namens de ChristenUnie fractie van de Tweede Kamer een bijeenkomst in Middelstum. Vandaag bezocht Arie Slob, samen met verschillende Kamerleden, een hoorzitting in Groningen met inwoners, bedrijven en bestuurders over de gaswinning in het gebied.
23-01-2014 | 16:32
In de Tweede Kamer is vandaag een motie van ChristenUnie-Kamerlid Carola Schouten aangenomen waarin het kabinet wordt opgedragen een visie op de toekomst van de industrie in Noord-Nederland te ontwikkelen. Schouten: ,,Het is hard nodig om als Rijk beleid te ontwikkelen om de werkgelegenheid aan te jagen in het noorden. We moeten alles op alles zetten om werkgelegenheid te behouden en de economie te versterken.”
23-01-2014 | 10:00
In het debat over het burgerinitiatief dinsdagavond liet Gert-Jan Segers weten dat de ChristenUnie bij uitzondering instemt met een raadgevend referendum. De ChristenUnie is het eens met de oproep van het burgerinitiatief om de sluipende overdracht van bevoegdheden aan de EU te stoppen. Segers: ,,Er moet een einde komen aan de beproefde salamitactiek, waarbij telkens een stapje verder wordt gezet. Onherroepelijk worden hiermee stappen gezet naar een politieke unie, een richting waar de ChristenUnie absoluut niet heen wil.”
22-01-2014 | 11:49
Het kabinet neemt bijna alle aanbevelingen van het parlementair onderzoek naar privatisering over. Toekomstige privatiseringen zullen aan de criteria uit het rapport worden getoetst. ChristenUnie-senator Roel Kuiper, voorzitter van de onderzoekscommissie, is daar erg blij mee. ‘Het belang van burgers, van de samenleving, moet voorop staan. Dat kwartje is nu wel gevallen.’
21-01-2014 | 18:00
Vorig jaar deed een commissie onder leiding van ChristenUnie-senator Roel Kuiper onderzoek naar privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten en kwam met een serie aanbevelingen om publieke belangen beter te borgen. Vandaag debatteert de Eerste Kamer met het kabinet over het rapport. Lees hieronder de bijdrage van Peter Ester aan dat debat.
17-01-2014 | 16:19
Kamerlid Carla Dik-Faber heeft verheugd gereageerd dat de rechter het besluit over de snelheidsverhoging op de ring van de A10-West heeft vernietigd. “Voor de tweede keer in korte tijd is de minister op de vingers getikt voor de snelheidsverhoging op de snelwegen rond de grote steden. Dit is echt een mijlpaal voor de grote steden en erg belangrijk voor de gezondheid van mensen die bij deze snelwegen wonen. De minister moet een nieuw besluit nemen over de snelheid op de A10-West en dit beter motiveren. Wat mij betreft gaat de snelheid terug naar 80 km/uur.”
15-01-2014 | 14:33
De Alliantie Verduurzaming Voedsel, een samenwerkingsverband van partijen uit de voedselsector, heeft 2014 uitgeroepen tot jaar tegen de voedselverspilling. Ik ben blij dat het bedrijfsleven op deze manier haar verantwoordelijkheid neemt om dit voor velen onzichtbare probleem aan te pakken. Maar ook de overheid en consumenten kunnen meehelpen om voedselverspilling te voorkomen, schrijft Carla Dik-Faber in een ingezonden stuk in de regiokranten.
15-01-2014 | 11:52
De ChristenUnie heeft met verbazing kennis genomen van het feit dat alweer Nederlands bedrijf, dit keer pensioenfonds PGGM, zich uit Israël terugtrekt. Eerder maakten de Nederlandse bedrijven Royal Haskoning & Vitens al bekend niet langer activiteiten te ontplooien in Israël.
15-01-2014 | 11:52
Kamerlid Joël Voordewind is verbaasd en teleurgesteld dat bedrijven die zich onlangs hebben teruggetrokken uit Israël weigeren daarover tekst en uitleg te komen geven in de Tweede Kamer. Voordewind: „Ze geven hiermee een politiek statement af, maar zijn niet bereid dat te onderbouwen. Dat vind ik teleurstellend.”
9-01-2014 | 17:37
Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber bracht donderdag een werkbezoek aan Ede en Barneveld. Het werkbezoek stond in het teken van uitbreiding van de treindiensten over de Valleilijn. Dik-Faber: “Om een kwartierdienst op de hele Valleilijn mogelijk te maken kan de stoptrein van NS tussen Ede en Arnhem volgens onderzoek van ProRail het beste overgenomen worden door Connexxion, de vervoerder van de Valleilijn. Ik wil weten wat de staatssecretaris vindt van het doortrekken van de Valleilijn. Ik ga daarom schriftelijke vragen stellen.”
9-01-2014 | 14:27
Ook voor jongeren moet het mogelijk blijven een goed pensioen op te bouwen. Daarom heeft de ChristenUnie met het kabinet, de coalitie, D66 en SGP afspraken gemaakt over de hervorming van de pensioenen. Tweede Kamerlid Carola Schouten: ,,De plannen die er lagen waren slecht voor jongeren, hielpen de zzp’ers niet en voorzag niet in een oplossing voor een veranderende arbeidsmarkt. Die plannen zijn mede onder druk van de ChristenUnie op positieve wijze bijgesteld.” Schouten is ingenomen met het feit dat het voorstel uit het ChristenUnie-programma om met de pensioenpremie de hypotheekschuld van het huis af te lossen, mogelijk wordt.
2-01-2014 | 13:23
Kamerlid Carla Dik-Faber wil van minister Kamp weten hoe het kan dat de gasproductie in Groningen in 2013 meer is dan afgesproken. Ze heeft hierover vragen gesteld. Dik-Faber: ,,Meer gasproductie betekent meer kans op zwaardere aardbevingen. En we houden minder gas over als back-up in de periode van energietransitie.”
31-12-2013 | 10:13
2013 gaat sterven. De maanden en weken zijn weer door onze handen geglipt; nog deze dag slechts rest ons vóór het definitieve einde van het oude jaar. Dan is het voorbij. En inderdaad, ik word daar weemoedig van. Veel drukte, veel daden en nog meer woorden verdwijnen in de mist van de geschiedenis en het is maar zeer de vraag of er veel is wat beklijft, schrijft Gert-Jan Segers in zijn zeswekelijkse column in het ND.
19-12-2013 | 18:55
Dankzij een amendement van Kamerlid Carola Schouten komt 5,3 miljoen euro beschikbaar voor de innovatieve Nederlandse scheepsbouw. Ook VVD-Kamerlid Anne-Wil Lucas heeft zich ingespannen voor deze impuls aan de sector. Het budget voorziet in een tegemoetkoming voor de meest risicovolle innovatieve investeringen in de scheepsbouw.
19-12-2013 | 18:47
Kamerlid Gert-Jan Segers kreeg woensdag in het debat over de Eurotop een Kamermeerderheid achter zijn motie niet in te stemmen met aanvullende, bindende contractuele afspraken tussen lidstaten, de Europese Commissie en de Europese Raad. Segers wil hiermee een halt toeroepen aan de „beproefde salamitactiek”.
19-12-2013 | 18:36
Hoe is het om dakloos te zijn en te moeten bedelen voor je eten? Om het zelf eens echt te ondervinden, verruilde het pasgetrouwde ChristenUnie-raadslid Mart Keuning in Leiden voor één nacht zijn warme twee persoonsbed voor een dun dekentje op een stoep achter een winkelcentrum. Hij maakte er een korte video van. Met de actie wil het raadslid aandacht vragen voor de positie van zwervers in zijn gemeente. Vooral daklozen die illegaal in Nederland zijn. Want die lijken nu helemaal tussen wal en schip te vallen.
19-12-2013 | 18:28
Deze week stemde de Eerste Kamer in met met het woonakkoord, dat eerder dit jaar mede dankzij de ChristenUnie tot stand kwam. Lees hier in het kort wat daarin is afgesproken.
19-12-2013 | 17:04
De ChristenUnie is tegen een kleutertoets. We dreigen door te slaan in onze resultaatgerichtheid, uniforme toetsing en de focus op cognitief denken, schrijft Kamerlid Joël Voordewind in een column in Podium, het blad van de PO-Raad.
19-12-2013 | 16:40
Op verzoek van ChristenUnie-Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber wordt er een onderzoek ingesteld of de houdbaarheidsdatum van voedselproducten kan worden aangepast. Minister Schippers van Volksgezondheid is het met Dik-Faber eens dat de huidige regelgeving te strikt is, aangezien sommige producten nog prima te eten zijn na het verstrijken van de Tenminste Houdbaar Tot-datum. Dit onderzoek wordt ingesteld om voedselverspilling tegen te gaan.
19-12-2013 | 14:33
Het aantal vluchtelingen uit Syrië neemt nog steeds toe. Sommige vluchtelingen bereiken illegaal Nederland. De ChristenUnie wil deze vluchtelingen een gezicht geven. Vandaag vertelde de 55-jarige timmerman Hassan Moussa op uitnodiging van Kamerlid Joël Voordewind zijn verhaal in de Tweede Kamer. Hij vluchtte via Egypte, Libië en Italië naar Nederland.
18-12-2013 | 13:17
Er komt twaalf miljoen beschikbaar voor levensbeschouwelijke programma’s op de publieke omroep. Dat schreef Dekker vandaag aan de Eerste Kamer. ChristenUnie-senator Roel Kuiper had per motie om dat bedrag gevraagd, om te verzekeren dat religieuze minderheden op de publieke omroep een plek houden. Eerder kreeg Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers al 9 miljoen euro toegezegd. Dat bedrag wordt nu dus verhoogd.
ChristenUnie

Stop plannen megaprovincie. @gertjansegers wil einde aan 'geldverslindende bestuurlijke bezigheidstherapie' christenunie.nl/k/nl/n33079/n…

ChristenUnie

ChristenUnie wil bezuinigingen op ontwikkelingshulp 'substantieel verlagen' bnr.nl/nieuws/politie…

ChristenUnie

ChristenUnie wil meer hergebruik kleding. Lees hier de notitie 'Kleding uit de Kliko!' van @carladikfaber christenunie.nl/k/nl/n33079/n…

ChristenUnie

Twijfel CDA, CU over Patriot-missie (video) nos.nl/video/636455-t…

ChristenUnie

Over enkele minuten bij @denieuwsbv op radio 1: @gertjansegers en Ronald van Raak blikken terug op debat over NSA van gisteren

ChristenUnie

Lijkt het jou leuk stage te lopen bij de ChristenUnie? Vanaf september kan het weer! Bekijk hier de mogelijkheden: christenunie.nl/vacatures

ChristenUnie

Kamerlid @JoelVoordewind wil Patriotmissie intrekken als blijkt dat Turkije jihadisten steunt in Syrië rd.nl/1.818929

ChristenUnie

Woon je als stemgerechtigde Nederlander in het buitenland, en wil je stemmen op 22 mei? Registreer je voor 10 april: verkiezingen2014.nl/stemmenva…

ChristenUnie

Kamer steunt motie @gertjansegers die regering vraagt om heroverweging toetredingsonderhandelingen Turkije christenunie.nl/k/nl/n33079/n…

ChristenUnie

'Kabinet heeft magere visie op participatiesamenleving' vindt @arieslob in reactie op brief van kabinet nu.nl/politiek/37463…

ChristenUnie

Ben je 55+ en wil je de ChristenUnie in de Tweede Kamer bezoeken? Of misschien je (groot)ouders? Kijk dan op christenunie.nl/nl/groepsbezo…

ChristenUnie

'Halveer bezuinigingen op jeugdzorg' zei @arieslob vandaag tegen BNR Nieuwsradio bnr.nl/nieuws/politie… #BNR

ChristenUnie

RT @NOS: De ChristenUnie wil dat ook voor lagere inkomens een half miljard lastenverlichting komt: nos.nl/artikel/630812…

ChristenUnie

Reactie van @arieslob op het schrappen van strafbaarstelling van illegaliteit (video): nos.nl/video/630653-s…

ChristenUnie

@jwijmenga Ah, dank! Inmiddels aangepast.

ChristenUnie

Strafbaarstelling illegaliteit van tafel. Reactie van @arieslob: christenunie.nl/k/nl/n33079/n…

ChristenUnie

@jwijmenga Helaas, de grap was maar van korte duur ;) Nu weer gewoon aan het werk :)

ChristenUnie

'Anderhalf jaar ben ik politicus en ik zie nog beter dan eerst dat politici soms raar doen' ND column @gertjansegers christenunie.nl/k/nl/n33079/n…

ChristenUnie

@dreijkie Je kunt hiermeer lezen over onze insteek wb Defensie: christenunie.nl/nl/standpunte…

ChristenUnie

@schaaij1962 De tweet die u kreeg v 'Joel' is v n nepaccount. Als u op diens naam klikt staat er ook 'parodie' @JoelVoordewind is de echte

ChristenUnie

@ArendJan_Zwolle die hebben het zich goed laten smaken;-)

ChristenUnie

Taart op de fractie om het mooie resultaat te vieren! #geefgeloofeenstem pic.twitter.com/8ss214xvXl

ChristenUnie

Slob, afsluitend: "Ik hoop echt dat mensen gaan stemmen en uiteraard hoop ik dat ze die stem toevertrouwen aan de ChristenUnie." #NOSdebat

ChristenUnie

RT @tomjanmeeus: Als de heer Wilders zo bezorgd was over de zorg deed hij wel in meer gemeenten mee, zegt Slob #NOSdebat

ChristenUnie

Slob: Je hebt bestuurders nodig die 'voor elkaar zorgen' in het DNA hebben. We zullen de mouwen moeten opstropen voor goede zorg. #NOSdebat

ChristenUnie

Slob: Er moet méér budget komen voor #dagbesteding. Lees hier meer over onze andere plannen voor de zorg: christenunie.nl/k/nl/n33079/n… #NOSdebat