Skip to content

CU22-05-2015 | 15:58
De ChristenUnie vindt het onverstandig van het kabinet om ABN Amro nu op de beurs te brengen. Kamerlid Carola Schouten: ,,Twee maanden geleden was er volgens minister Dijsselbloem te weinig rust en vertrouwen en nu zou alles opgelost zijn. Dat vind ik niet geloofwaardig. Het leidende principe moet niet een zo snel mogelijke beursgang zijn, maar wat het meest in het belang van de spaarders, MKB’ers en de werknemers is. De noodzaak om de bank nu naar de beurs te brengen ontbreekt. Wat we wel weten is dat we er miljarden op zullen verliezen.”
22-05-2015 | 12:36
Tweede Kamerlid Joël Voordewind wil met een motie voorkomen dat alleenstaande AOW’ers gekort worden omdat ze verhuisd zijn naar gebieden als de Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem en de Golan. Sinds 1 januari krijgen zij een flink lager AOW-bedrag door de inwerkingtreding van een nieuwe richtlijn.
20-05-2015 | 14:24
Veel scholen kampen met een lage internetsnelheid waardoor hun mogelijkheden met digitale leermiddelen beperkt zijn. Tweede Kamerlid Joel Voordewind: ,,Scholen werken met digiborden, tablets en laptops en zijn daarin mede afhankelijk van snel internet. Ik hoor dat scholen in gebieden waar geen glasvezel is neergelegd door de lage internetsnelheid maar beperkt gebruik kunnen maken van deze digitale leermiddelen. Dat moeten we toch goed kunnen regelen anno 2015?” Samen met SGP-collega Bisschop heeft Voordewind vragen gesteld.
20-05-2015 | 14:22
“Want Ik had honger, en u gaf Mij te eten; Ik had dorst, en u gaf Mij te drinken; Ik was een vreemdeling, en u verleende mij onderdak.” Met die woorden uit Mattheus 25 opende Arie Slob vandaag zijn bijdrage aan het debat over bed, bad, brood. Volgens de fractievoorzitter van de ChristenUnie wordt met het onthouden van basale levensvoorzieningen als bed, bad en brood een principiële grens overschreden. Lees hier de gehele bijdrage aan het debat.
8-05-2015 | 12:23
Eerder deze week is ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind afgereisd naar het Italiaanse eiland Lampedusa, slechts 113 kilometer verwijderd van Tunesië. Hier komen soms honderden bootvluchtelingen per week aan. Hij is daar om te spreken met vluchtelingen en met vertegenwoordigers van de VN, hulporganisaties en kerken. Bekijk hier een korte video met een update van zijn reis.
5-05-2015 | 09:59
Ik heb dit weekend aan de rand van het bed van een stervende vriendin gezeten. Haar hand vastgepakt, wetend dat je die weer los moet laten. Ze vertelde dat het moeten loslaten van haar man, kinderen, geliefden haar zwaar valt. En wat kun je dan zeggen? Niet zo veel. Wat op zo’n moment overblijft, is wat er werkelijk toe doet. We lazen een paar verzen uit psalm 73: ‘… u houdt mij aan de hand … al vergaat mijn lichaam … al wat ik heb is God, nu en altijd.’
30-04-2015 | 12:35
‘Als recht, veiligheid en vrijheid in Nederland en elders op de wereld ons iets waard zijn, dan moet er meer geld naar de krijgsmacht.’ Dat zegt Gert-Jan Segers (Tweede Kamerlid ChristenUnie) in reactie op het rapport van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV). Die concludeert dat de jarenlange bezuinigingen op defensie het leger te kwetsbaar heeft gemaakt.
30-04-2015 | 10:29
De ChristenUnie is kritisch over de vijfstedenoplossing waar VVD en PvdA elkaar in gevonden hebben. De oplossing lijkt strijdig met de bed-bad-brood-uitspraak van de Raad van Europa. Tweede Kamerlid Joel Voordewind: ,,Na elf dagen vergaderen komt de coalitie met een tekentafeloplossing die niets met de werkelijkheid van doen heeft. Dit is geen oplossing voor de schrijnende problematiek van uitgeprocedeerde asielzoekers, maar een oplossing voor een coalitieprobleem.” Voordewind wil nog voor het Kamerdebat hierover een hoorzitting met burgemeesters, vluchtelingenorganisaties en kerken om van hen te horen of zij met deze oplossing uit de voeten kunnen.
28-04-2015 | 17:33
ChristenUnie, VVD en CDA willen actie van het kabinet in verband met de komst van een omstreden sjeik naar Eindhoven. Tweede Kamerleden Segers, Potters en Omtzigt willen onder andere van het kabinet weten waarom deze sjeik een visum heeft gekregen. “Dit is de zoveelste keer dat er in Nederland een omstreden islamitische spreker wordt gevraagd die in het buitenland bekend staat om haatzaaien,” stelt ChristenUnie-Kamerlid Gert-Jan Segers.
25-04-2015 | 17:15
Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie-SGP) heeft vrijdagavond in Almelo bij 100 jaar Herdenking Armeense Genocide opgeroepen dat “woorden daden moeten worden. Kernbegrippen als vrede en veiligheid vragen om erkenning van de Armeense genocide. De drijfveer voor het ontstaan van Europa zijn vrede en veiligheid. Geen oorlog meer, nooit meer holocaust, nooit meer genocide. Jaren later sprak Europa zelfs af dat vrede en veiligheid niet alleen voor het interne Europese beleid fundamenteel zijn, maar ook voor het externe, het buitenlandse beleid van Europa. Vrede en veiligheid vanuit Europa, dus ook voor Armeniërs, Grieken, Assyriërs en Yezidi’s. Dat was ook de kern van de resolutie die het Europees Parlement onlangs aannam. Een resolutie die met een zeer grote meerderheid werd aangenomen. En waarin Turkije ook werd opgeroepen om die genocide nu eens te gaan erkennen: geen loze woorden, maar daden. Ik hoop ook dat de woorden in de resolutie worden omgezet in daden. Ontkenning van de genocide is schending van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden. Erkenning is ook begin van verzoening tussen het Turkse en Armeense volk.”
25-04-2015 | 13:43
Op zaterdag 25 april hebben de leden van de Bestuurdersvereniging van de ChristenUnie unaniem een resolutie aangenomen over de opvang van uitgeprocedeerde vreemdelingen en begeleiding bij hun terugkeer. De resolutie is besproken op het bestuurderscongres van de ChristenUnie.
24-04-2015 | 16:54
ChristenUnie-leider Arie Slob woont vrijdag in de Armeense hoofdstad Jerevan de 100-jarige herdenking van de Armeense genocide bij. Slob is daar op uitnodiging van de Armeense regering. Arie Slob: ,,Dit zal een indrukwekkende herdenking zijn van de eerste genocide uit de vorige eeuw.”
23-04-2015 | 16:36
De Tweede Kamer heeft een motie van ChristenUnie en CDA aangenomen over de Zorgstandaard Dementie. Zorgverzekeraars moeten in hun zorginkoop rekening houden met deze zorgstandaard. Kwaliteit en continuïteit van dementiezorg staan echter onder druk. Zorgverzekeraars kopen algemene zorg in via de wijkverpleegkundigen. Dementiezorg is echter specifieke zorg die aan de zorgstandaard moet voldoen. De casemanagers dementie die afgelopen jaren zijn opgeleid, worden op grote schaal ontslagen.
23-04-2015 | 09:48
In de langverwachte resolutie van het Comité van Ministers over de bed-bad-brood voorziening die vandaag is gepubliceerd wordt zonder reserves geconstateerd dat Nederland in strijd handelt met het Europees Sociaal Handvest en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens door uitgeprocedeerde vreemdelingen op straat te zetten.
22-04-2015 | 11:29
De ChristenUnie wil dat minister Ploumen extra geld uittrekt voor ondersteuning aan mensen in ontwikkelingslanden met een beperking. Dat zegt Tweede Kamerlid Joël Voordewind woensdag in een debat over hulporganisaties. Twintig procent van de mensen die in extreme armoede leven, heeft een beperking. Dat zijn er in verhouding veel meer dan in rijke landen.
20-04-2015 | 10:34
Het Landelijk Bestuur van de ChristenUnie stelt voor om de grondslagtekst te vernieuwen en een preambule toe te voegen aan het kernprogramma.
14-04-2015 | 17:03
Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber: ,,Ik maak me zorgen over de consequenties van de NIP-test. Met het standaard screenen op Down wordt de suggestie gewekt dat mensen met het syndroom van Down niet welkom zijn in onze samenleving. De ChristenUnie wil geen Downvrije samenleving. Mensen met Down zijn niet minder, maar anders. Ik ondersteun deze petitie van harte. Ik hoop dat veel mensen de petitie zullen ondertekenen.”
14-04-2015 | 17:01
Medisch-technologische ontwikkelingen leiden sluipenderwijs tot een wezenlijk andere samenleving, waarin ‘onvolmaakt’ nieuw leven – zoals een kind met het syndroom van Down – als vermijdbaar wordt gezien. De meeste mensen overzien niet of nauwelijks de consequenties van deze tendens.
9-04-2015 | 17:33
Vandaag heeft de vrijwel de gehele Tweede Kamer een motie van ChristenUnie-Kamerlid Joel Voordewind c.s. over de Armeense genocide aangenomen. Alleen de PVV en de leden Kuzu/ Öztürk stemden tegen. In deze motie wordt de regering onverkort opgedragen Turkije aan te sporen om de genocide te erkennen. Daarnaast moet Turkije concrete stappen zetten in de richting van Armenië om tot verzoening te komen.
9-04-2015 | 17:28
Onder grote belangstelling heeft vanavond de Groenlezing van 2015 plaatsgevonden. Zijn belangrijkste boodschap: het katholiek-sociaal denken en het christelijk-sociaal denken kunnen elkaar op belangrijke punten verrijken en versterken.
9-04-2015 | 12:45
De ChristenUnie heeft voor de derde verkiezingen op een rij een geweldige uitslag mogen ontvangen. Na de beste uitslagen in onze geschiedenis vorig jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen én Europese Verkiezingen kreeg de ChristenUnie gisteravond vele nieuwe zetels in de Provinciale Staten én een zetel extra in de Eerste Kamer.
2-04-2015 | 18:34
Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft een motie van Carola Schouten gesteund om het vestigingsklimaat te verbeteren voor bedrijven in Drenthe. De motie is ingediend naar aanleiding van de voorgenomen sluiting van Philips Lighting in Emmen en richt zich specifiek op het stedelijk netwerk van Emmen-Coevorden-Hoogeveen-Hardenberg, waar veel innovatieve industrie gevestigd is.
2-04-2015 | 18:13
De ChristenUnie wil het belang van klanten en gewone werknemers voorop zetten, door van ABN AMRO een coöperatie te maken. De bank moet niet meer gericht zijn op de snelle winsten, maar op de lange termijn. ABN AMRO moet een bank worden waar de menselijke maat leidend is. Dat voorstel doet Tweede Kamerlid Carola Schouten.
31-03-2015 | 17:13
De Tweede Kamer heeft ingestemd met een motie van Gert-Jan Segers over het handelsverdrag tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten (TTIP). In de motie spreekt de Kamer uit dat TTIP geen geschillenbeslechting mag bevatten, die afbreuk doet aan ons nationale rechtssysteem en onze democratische besluitvorming.
31-03-2015 | 17:06
ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber heeft tijdens het Vragenuur kritische vragen gesteld aan minister Schippers over het bericht dat een overtijdbehandeling mogelijk op recept te verkrijgen is bij de apotheek.
31-03-2015 | 10:17
Je vraagt je toch af hoe zoiets gaat in de bestuurskamer van ABN Amro. Schraapt er een van die mannen even de keel om dan tijdens de rondvraag zo argeloos mogelijk te vragen: ‘En, wat gaan we doen met onze eigen beloning?’
25-03-2015 | 11:30
De ChristenUnie wil dat er meer maatregelen genomen worden om te voorkomen dat mantelzorgers gezondheidsproblemen krijgen, vanwege de combinatie van zorgtaken en betaald werk. Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat deze mantelzorgers een groter risico lopen op gezondheidsklachten.
24-03-2015 | 15:10
Ook bij de waterschapsverkiezingen van 18 maart heeft de ChristenUnie veel extra stemmen mogen ontvangen. In zeven waterschappen heeft de ChristenUnie (al dan niet in combinatie met de SGP) een zetel gewonnen, in 6 waterschappen zijn we gelijk gebleven en in 2 waterschappen hebben we een zetel verloren (in Amstel, Gooi en Vecht was dat helaas de enige zetel). Bekijk hier de hele uitslag.
24-03-2015 | 13:07
De ChristenUnie-fractie is een overtuigd pleitbezorger van het adagium van een inclusieve en activerende arbeidsmarkt. Een arbeidsmarkt waar voor iedereen plek is. Onze aandacht gaat daarbij vooral uit naar werknemers die graag willen werken, maar extra zorg behoeven vanwege een arbeidsbeperking om de stap naar de arbeidsmarkt te maken. Dat zei ChristenUnie-senator Peter Ester tijdens een debat over het quotum arbeidsbeperkten.
19-03-2015 | 13:01
De aanslagen in Frankrijk van vorige week hebben ons geschokt. Bruut terroristisch geweld tegen een redactie van een satirisch weekblad, tegen politieagenten, tegen werknemers en cliënten van een joodse supermarkt. Een onacceptabele aanslag op vrijheden.
18-03-2015 | 16:12
Wij geloven. En daarom hebben we idealen. Voor de samenleving en voor de toekomst van ons land. Een politiek van hoop die vooruit kijkt. Daar strijden wij voor.
18-03-2015 | 16:10
Een meerderheid in de Tweede Kamer steunde gisteren een voorstel van de ChristenUnie om niet meer te bezuinigingen op de zorg.
17-03-2015 | 20:34
Vanavond werd bekend gemaakt dat er twee Nederlandse militairen zijn omgekomen in Mali bij een ongeluk met een Nederlandse Apache-helikopter.
17-03-2015 | 18:02
Vandaag is een motie van Gert-Jan Segers aangenomen in de Tweede Kamer die de Europese Unie aanmoedigt om christelijke en andere minderheden in Pakistan te steunen.
17-03-2015 | 16:23
De omslag naar gebruik van schone energie gaat veel te langzaam. Terwijl Nederland alles in huis heeft: de beste universiteiten, windrijke gebieden en een sterke bouwsector. Dat heeft ChristenUnie-Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber zaterdag gezegd bij de presentatie van het Energiemanifest van de ChristenUnie.
16-03-2015 | 16:56
De ChristenUnie kijkt kritisch naar TTIP, het handelsverdrag dat de Europese Unie met de Verenigde Staten wil sluiten. Bij het debat over de Europese Top riep Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers de regering in een motie op om niet in te stemmen met de geschillenbeslechting bij investeringen (ISDS, Investor-State Dispute Settlement).
14-03-2015 | 16:22
Veel bijzondere mensen doen onmisbaar maar onzichtbaar vrijwilligerswerk. Daarom wilde de ChristenUnie hen ook eens in het zonnetje zetten. De afgelopen week, maar vooral vandaag, hebben lokale CU’ers tientallen vrijwilligers een bloemetje gebracht. Voor al hun werk en hun bovengemiddelde inzet. Bekijk hier een impressie.
4-03-2015 | 17:29
ChristenUnie partijleider Arie Slob wil dat minister Kamp duidelijk maakt dat de gaswinning in Groningen niet weer wordt opgeschroefd. Omdat de opbrengsten van de gaswinning direct gekoppeld zijn aan de begroting zal de ChristenUnie niet instemmen met een begroting waar de aardgaswinning zal toenemen.
4-03-2015 | 15:21
De ChristenUnie wil dat er meer steun en inzet komt om het toenemende antisemitisme en radicalisering in het onderwijs tegen te gaan. De partij organiseert woensdag 4 maart hierover een rondetafel met docenten, onderwijsorganisaties, een overlevende van de Holocaust en de Anne Frank Stichting waar namens de ChristenUnie fractievoorzitter Arie Slob en Gert-Jan Segers aanwezig zijn. Diverse Kamerleden van andere partijen hebben aangegeven aanwezig te zijn.
24-02-2015 | 18:43
De ChristenUnie vindt dat een wettelijke verplichting moet worden ingevoerd voor bedrijven die geen werk maken van verbetering van mensenrechten in de dertien risicosectoren die door minister Ploumen zijn vastgesteld. In het verleden zijn ook veel convenanten afgesproken om misstanden tegen te gaan met vaak magere resultaten.
23-02-2015 | 17:29
Wij zijn geschokt door het bericht dat Henk van Rhee, voormalig directeur van het partijbureau en sinds 2014 wethouder namens de ChristenUnie en SGP in Stichtse Vecht, is overleden aan ernstige hartritmestoornissen. Henk is 62 jaar geworden.
20-02-2015 | 06:00
Jongeren moeten makkelijker aan een huurwoning kunnen komen. Nu komen veel jongeren in problemen als ze na hun studie hun studentenkamer uit moeten of een baan vinden in een andere stad. Voor sociale huurwoningen gelden immers vaak lange wachtlijsten. Veel jongeren blijven noodgedwongen langer thuis wonen.
19-02-2015 | 12:19
Onder een witte poort, na een vriendelijke groet van de portier, het fort in. Langs een rij zwarte kanonnen die richting de oceaan wijzen. De trap af naar een grote, klamme kelder waarin de slaven verbleven totdat ze via de door of no return vertrokken om nooit meer in Afrika terug te keren.
18-02-2015 | 18:14
Op de dag dat accountantsbureau BDO met cijfers komt, waaruit blijkt dat met name kleine ziekenhuizen een lastig jaar tegemoet gaan komt de ChristenUnie met een plan voor het behoud van ziekenhuiszorg in de regio.
18-02-2015 | 13:10
De ChristenUnie heeft een debat met minister Kamp aangevraagd over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over het meewegen van de veiligheid bij besluiten over gaswinning in Groningen.
13-02-2015 | 17:36
De ChristenUnie-fractie in de Eerste Kamer is tegen het invoeren van een leenstelsel voor studenten. ‘Het wetsvoorstel zorgt ervoor dat de private schuldenberg in Nederland enorm toeneemt. Studenten zonder rijke ouders zitten straks met hoge schulden.’ Dat zei ChristenUnie-senator Roel Kuiper dinsdag tijdens het debat daarover.
13-02-2015 | 17:31
13-02-2015 | 17:30
De ChristenUnie vindt de nieuwe zorgplannen van minister Schippers op tal van punten nog erg onduidelijk. Hoewel fractieleider Arie Slob snapt dat Schippers met een nieuw plan komt, vindt hij de gekozen Amvb-route onbevredigend en onduidelijk. Slob: ,,De plannen zijn nog vers en vergen bestudering. Wij vinden het belangrijk dat mensen die veel gebruik maken van de zorg, chronisch zieken en gehandicapten, niet de dupe worden van de maatregelen. Ook willen wij meer onderhandelingsruimte voor zorgaanbieders ten opzichte van verzekeraars. Er moet ruimte blijven voor kleine zorgaanbieders en voor identiteitsgebonden zorg.”
13-02-2015 | 15:41
Afgelopen zaterdag vierde de ChristenUnie in Zwolle haar vijftiende verjaardag. Met de aftrap van de campagne, diverse sprekers, leuke acties en een knetterend concert van Trinity!
4-02-2015 | 11:51
De Tweede Kamer voert het debat over de grote chaos die is ontstaan rondom het uitbetalen van duizenden pgb’s. Kamerlid Carla Dik-Faber wil uitleg en oplossingen horen van de staatssecretaris.
3-02-2015 | 13:23
Het manifest van de ChristenUnie voor de Eerste Kamer en de Provinciale Statenverkiezingen & Waterschapsverkiezingen 18 maart 2015
29-01-2015 | 14:29
We lopen het Universitair Medisch Centrum Groningen uit. Op de stoep ligt een groep actievoerders. Hun kleding is besmeurd met ketchup. Op de borden tussen hen in staan teksten over gaswinning en bloedgeld. Lees hier de column van Carla Dik-Faber.
27-01-2015 | 20:13
Vandaag organiseerde Kamerlid Joël Voordewind een Holocaust herdenkingsbijeenkomst in de Tweede Kamer, met als sprekers onder andere Opperrabbijn Jacobs en Rabbijn Vorst. Voordewind sprak van ,,Een indrukwekkende bijeenkomst. Deze moet een vervolg krijgen.”
23-01-2015 | 10:59
Kamerlid Carola Schouten vindt het onwenselijk dat de ECB overgaat tot het opkopen van staatsobligaties ter waarde van 1.140 miljard euro. Schouten: ,,Het op deze wijze aanzetten van de geldkraan lost de problemen niet op. Daarnaast leidt deze mega-operatie tot een herverdeling van risico’s tussen lidstaten. Bovendien neemt het risico van een nieuwe financiële bubbel juist toe. Dit moeten we niet willen.”
22-01-2015 | 15:26
De ChristenUnie en D66 willen voor 2015 een opschorting van de ouderbijdrage voor de Jeugdwet.
21-01-2015 | 16:20
Fractievoorzitter Arie Slob is teleurgesteld dat een meerderheid van de Kamer (waaronder VVD, PvdA, SP, D66 en GL) geen verdere afspraken wil maken om in overleg te gaan met de Joodse gemeenschap in Nederland voor een meer substantiële financiering van de beveiliging van Joodse instellingen.
20-01-2015 | 16:40
Staatssecretaris Teeven gaat gemeenten geld geven om ‘bed, bad & brood’ voorlopig mogelijk te maken voor uitgeprocedeerde vreemdelingen. De ChristenUnie heeft daar al maanden op aangedrongen.
20-01-2015 | 14:08
Kamerlid Carla Dik-Faber heeft staatssecretaris Dijksma opheldering gevraagd over de muizenplaag die Friesland teistert en de boeren aldaar dupeert. Ze wil aanvullend onderzoek naar de oorzaken van muizenplagen. Ook vraagt ze om een meldpunt voor gedupeerde agrariërs en wil ze mogelijkheden onderzoeken om boeren eventueel te compenseren.
20-01-2015 | 11:16
Als het aan de ChristenUnie ligt moeten pooiers achter de tralies. Daarom komt Kamerlid Gert-Jan Segers met een initiatiefwet die dwang, uitbuiting en mishandeling tegen moet gaan.
17-01-2015 | 22:44
Fractievoorzitter Arie Slob heeft samen met Kamerlid Joel Voordewind vanavond de 4e Musketier Justice Award in ontvangst mogen nemen. Op het jaarlijkse 4M Event in Zwolle kregen de ChristenUnie-politici de award uit handen van 4e Musketier Henk Stoorvogel overhandigd.
15-01-2015 | 10:40
De ChristenUnie stemt alleen in met de opnieuw in te dienen zorgwet als deze –zoals gebruikelijk- door de Tweede en Eerste Kamer wordt behandeld. In het debat vannacht over de oplossing voor het wegstemmen van de zorgwet in de Eerste Kamer keerde fractieleider Slob zich tegen een mogelijke sluiproute om de veranderingen die in de wet zitten toch door te drukken.
13-01-2015 | 10:03
Nederland scoort dramatisch slecht op het gebied van hernieuwbare energie, uitstoot van broeikasgassen, energieverbruik en grondstoffengebruik. Het kabinet houdt echter krampachtig vast aan het Energieakkoord en schuift belangrijke keuzes voor zich uit. Dit schrijft Kamerlid Carla Dik-Faber in Trouw.
12-01-2015 | 19:12
Kamerlid Joël Voordewind heeft vandaag Kamervragen gesteld naar aanleiding van het uitkomen van de nieuwe Ranglijst Christenvervolging van Open Doors. Afrika, het Midden-Oosten, Azië en Latijns Amerika: bijna overal ter wereld hebben christenen te maken met toenemende vervolging.
12-01-2015 | 19:12
Pater Frans van der Lugt was een van de helden van 2014. Geroepen naar Syrië, jarenlang woonachtig in Homs, bleef hij tijdens de gruwelijke burgeroorlog op de plek waar God hem wilde hebben en bij de mensen die hij wilde dienen. Tot de dood er dit jaar op volgde.
12-01-2015 | 10:47
De ChristenUnie wil opheldering van minister Kamp (Economische Zaken) en minister Opstelten (Veiligheid & Justitie) over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en heeft het onderwerp aangemeld voor het Vragenuur van komende dinsdag.
12-01-2015 | 10:43
Kamerlid Carla Dik-Faber wil dat patiënten beter geïnformeerd worden over de grenzen van de euthanasiewetgeving. Uit onderzoek blijkt dat artsen het moeilijk vindt om ‘nee’ te zeggen tegen een euthanasieverzoek. De ChristenUnie vindt het onwenselijk dat bijna 70 procent van de artsen zich onder druk gezet voelt om euthanasie uit te voeren.
9-01-2015 | 10:19
De ChristenUnie vindt dat het gaswinningsbesluit onvoldoende is voor het herstel van het vertrouwen van de inwoners van de provincie Groningen. Arie Slob: “Gaswinning is van nationaal belang. De afwikkeling van de ontstane schade en het preventief versterken van woningen moeten dat ook zijn.
6-01-2015 | 16:08
De ChristenUnie wil dat het kabinet zich uitspreekt over de optie van een eventuele ‘Grexit’, nu blijkt dat onder andere Duitsland een eventuele uittreding niet onoverkomelijk vinden. ChristenUnie-Kamerlid Carola Schouten heeft daarom Kamervragen gesteld aan minister Dijsselbloem. Schouten: ,,Ik wil weten welke scenario’s er klaarliggen. Daar moet het parlement inzage in krijgen.”
22-12-2014 | 12:36
Kerkdiensten, chocolademelk, declamatie van een Bijbelvers met een boek als cadeau, kersttakken, kaarsen, familiebezoek en opnieuw een kerkdienst. Dat zijn mijn herinneringen aan de kerstvakanties van mijn jeugd.
19-12-2014 | 14:38
Zorgverzekeraars moeten weer echte coöperaties worden en verplicht worden om leden invloed te geven op het bestuur en beleid. De Eerste Kamer heeft gisteren unaniem ingestemd met een voorstel van Senator Roel Kuiper om ledenraden van zorgverzekeraars meer macht te geven. ‘Zo worden zorgverzekeraars verankerd in de samenleving, sturen verzekerden mee en blijft ons stelsel sociaal.’
19-12-2014 | 14:29
Uit een inventarisatie van de ChristenUnie blijkt dat in ieder geval 50 gemeenten nu al voorzien in een bed-bad-brood-voorziening voor uitgeprocedeerde vreemdelingen, of bezig zijn om deze voorzieningen te treffen. Dit naar aanleiding van de uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR).
18-12-2014 | 18:30
Op herhaald aandringen van de ChristenUnie heeft staatssecretaris Teeven Pakistaanse christenen aangemerkt als risicogroep. Joël Voordewind is erg blij met de erkenning van de staatssecretaris. ,,Pakistaanse christenen lopen enorm gevaar in hun eigen land. Daarom moeten ze niet teruggestuurd worden naar Pakistan als ze in Nederland asiel aanvragen. Tegelijkertijd is het intens verdrietig dat het geweld in Pakistan, en in het bijzonder tegenover christenen, wederom is toegenomen.”
18-12-2014 | 16:51
De ChristenUnie heeft vragen gesteld over berichten in de media dat de AIVD overrompeld was door de enorme groei van vertrekkende jihadgangers en onvoldoende alle terugkeerders zal kunnen volgen. Kamerlid Gert-Jan Segers maakt zich opnieuw ernstige zorgen over de capaciteit van de AIVD.
17-12-2014 | 17:23
Het kabinet heeft naar aanleiding van twee aangenomen moties van de ChristenUnie verschillende acties aangekondigd. Allereerst heeft minister Kamp een ‘samenwerkingsagenda’ opgesteld samen met het bedrijfsleven en provincies. Ten tweede voert het kabinet 2 moties van Carola Schouten uit om in de grensregio’s belemmeringen weg te nemen voor economie en arbeidsmarkt.
17-12-2014 | 16:58
Toetredingssteun aan Turkije moet beter gekoppeld worden aan de vooruitgang van hervormingen in dat land. Vandaag stemde een Kamermeerderheid voor een motie van Kamerlid Gert-Jan Segers. ,,Het is onacceptabel dat de EU grote sommen geld in Turkije stopt, terwijl de Turkse regering burgerlijke vrijheden, zoals de persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting niet respecteert.”
16-12-2014 | 15:40
De Tweede Kamer kan op geen enkele manier controleren of de afspraken die multinationals, zoals Google en Starbucks, met de Nederlandse belastingdienst gemaakt hebben, eerlijk zijn en binnen de grenzen van de wet vallen. Minister Dijsselbloem en Staatssecretaris Wiebes weigeren namelijk consequent inzicht te geven in deze belastingdeals.
16-12-2014 | 13:32
‘Een gezonde balans tussen generaties.’ Dat bepleitte ChristenUnie-senator Peter Ester tijdens het debat over pensioenen in de Eerste Kamer. ‘Het Jozef-principe moet gaan gelden. In vette jaren sparen voor moeilijke jaren. Dat draagt bij aan intergenerationele rechtvaardigheid. De nieuwe spelregels voor de pensioenfondsen zijn van groot belang voor een goed pensioen voor de huidige en toekomstige generatie van gepensioneerden.’
16-12-2014 | 12:02
Als vervolg van de parlementaire enquête woningcorporaties is een nieuwe wet vastgesteld met strengere regels met betrekking tot het toezicht op en de taken van woningcorporaties. Hiermee moeten in de toekomst excessen worden voorkomen zoals de Vestia affaire.
16-12-2014 | 10:39
In de kerk loopt een meisje naar voren. Ze steekt een kaars aan. Het is eerste advent. Ik ben er maar half bij met m’n gedachten. Advent? Kerst? Het lijkt zo ver weg.
15-12-2014 | 19:49
ChristenUnie-senator Peter Ester riep de regering vandaag op om bij vernieuwing van het belastingstelsel twee uitgangspunten prioriteit te geven: vergroening van de economie en minder belasten van arbeid. De Eerste Kamer debatteert vandaag en morgen over het Belastingplan 2015.
15-12-2014 | 18:23
De ChristenUnie start een ‘steunpunt’, waar mensen problemen kunnen melden die voortkomen uit de veranderingen in de gezondheidszorg.
15-12-2014 | 08:35
We moeten ons niet ontdoen van het Caribische deel van ons Koninkrijk, maar samen vooruitgang realiseren. Dat is de beste manier om de bevolking te dienen en draagvlak voor het Koninkrijk te vergroten. Dat vraagt veel van politici, aan beide zijden van de oceaan, zo schrijven Roelof van Laar (PvdA) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) met collega’s.
12-12-2014 | 19:16
Vandaag heeft een delegatie van de ChristenUnie een bezoek gebracht aan het akkerbouwbedrijf van familie Pelleboer in Tollebeek. De delegatie bestond uit Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber en provinciale en gemeentelijke vertegenwoordigers van de ChristenUnie.
9-12-2014 | 10:44
‘Ziekenhuizen zijn er niet voor de portemonnee van private investeerders.’ ChristenUnie-senator Roel Kuiper heeft grote bezwaren tegen voorstellen van de regering om het mogelijk te maken dat ziekenhuizen winst uitkeren aan private investeerders. ‘De regering werkt hiermee in de hand dat we ons gereguleerde zorgstelsel – waarin het publieke belang, het belang van de patient, centraal staat – veranderen in een arena van aan elkaar tegenstrijdige belangen. We brengen zo onjuiste, verkeerde prikkels aan in de wereld van de zorg.’
8-12-2014 | 23:43
Senator Roel Kuiper is vanmorgen opnieuw verkozen als ChristenUnie-lijsttrekker voor de Eerste Kamerverkiezingen.
8-12-2014 | 22:11
Zorgverzekeraars moeten weer echte coöperaties worden. Dat wil ChristenUnie-senator Roel Kuiper. ‘De ChristenUnie wil dat zorgverzekeraars verplicht worden om een ledenraad te hebben. Bovendien moet die ledenraad veel meer macht krijgen. Dat is voor ons cruciaal om steun te kunnen geven aan de wijziging van artikel 13′, aldus fractievoorzitter Roel Kuiper. ‘Zo blijven zorgverzekeraars verankerd in de samenleving, sturen verzekerden mee en blijft ons stelsel sociaal.’
6-12-2014 | 12:55
Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber wil dinsdag in het Vragenuur uitleg van minister Schippers over het
3-12-2014 | 10:40
ChristenUnie, CDA en SP zijn ontstemd dat staatssecretaris Fred Teeven (Justitie) nu al stappen neemt voor de legalisering van online gokken. De Tweede en Eerste Kamer hebben daar nog niet mee ingestemd.
2-12-2014 | 12:30
ChristenUnie-voorzitter Piet Adema is gisteren door Commissaris van de Koning Jacques Tichelaar aangesteld tot waarnemend burgemeester in de gemeente Borger-Odoorn (Drenthe).
28-11-2014 | 17:43
Het amendement van de ChristenUnie, mede namens de SGP ingediend, om 1,4 miljoen euro te regelen voor het opbouwen en ondersteunen van lokaal vrijwilligerswerk, heeft de steun van een Kamermeerderheid gekregen.
27-11-2014 | 21:12
Het kabinet gaat geld vrijmaken voor vredesprojecten ‘van onderop’, verzoeningsprojecten tussen Palestijnen en Israëli’s. Vandaag stemde een Kamermeerderheid voor een voorstel van Kamerlid Joël Voordewind.
27-11-2014 | 21:00
Vanavond hebben de leden van de ChristenUnie tegen artikel 37 gestemd, het deel van de begroting wat gereserveerd is voor Vreemdelingenzaken van de Begroting Veiligheid & Justitie. Hieronder de stemverklaring.
27-11-2014 | 17:41
Bedrijven die misbruik maken van mensen met schulden zijn een structureel probleem. Van de vierhonderd incassobureaus in ons land houdt bijna de helft zich niet aan de regels. Zij vragen te veel geld voor hun diensten en intimideren mensen met schulden.
26-11-2014 | 10:58
De kledingsector moet snel met een convenant komen waarin afspraken staan om de omstandigheden van arbeiders in bijvoorbeeld Bangladesh te verbeteren. De Tweede Kamer stemde vandaag voor een motie van Kamerlid Joël Voordewind.
25-11-2014 | 14:49
Afgelopen zaterdag kwamen leden en gasten van de ChristenUnie samen in Lunteren voor het 30e Uniecongres en het Bestuurderscongres. Bekijk hier de foto’s van die dag.
25-11-2014 | 14:46
Vandaag debatteerde de Eerste Kamer over de Wet Langdurige Zorg, de laatste grote hervormingswet in de zorg van dit jaar. Senator Roel Kuiper leverde een bijdrage namens de ChristenUnie. ‘De grote winst van de zorghervormingen zou zijn als we zicht krijgen op een van onderop gedragen zorg, een zorg waarin mensen en niet de systemen centraal staan; zorg waarin de middelen er zijn als het moet, maar waarin ook wordt beseft dat de verantwoordelijkheid voor goede zorg begint in de leefwereld van mensen zelf.’
21-11-2014 | 11:48
Tweede Kamerlid Joel Voordewind: ,,Als staatssecretaris Teeven en de PvdA werkelijk staan voor een menswaardig asielbeleid, kunnen en mogen zij de uitspraak van de Raad van Europa over Bed, Bad en Brood niet naast zich neerleggen.”
20-11-2014 | 17:42
Woensdag 19 november waren de herverdelingsverkiezingen in zes nieuwe gemeentes. In drie daarvan kon men stemmen op de ChristenUnie.
18-11-2014 | 21:07
Kamerlid Joel Voordewind wil een fonds oprichten om organisaties te ondersteunen die zich inzetten voor de vrijheid van godsdienst. Met dit fonds kunnen Nederlandse ambassades lokale organisaties steunen.
18-11-2014 | 15:48
‘De economie moet vernieuwen. We moeten als land werken aan een groene groeistrategie. In mijn eigen woorden: we moeten naar een groeimodel dat de Schepping serieus neemt.’ Dat zei ChristenUnie-senator Peter Ester tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen in de Eerste Kamer.
ChristenUnie

Volgtip: onze gloednieuwe ChristenUnie-senator Mirjam Bikker: @mirjambikker

ChristenUnie

Prachtig weekend gehad @opwekking. Maar liefst 55 nieuwe leden gekregen! Wil jij ons ook blijvend steunen? Kijk op christenunie.nl/nl/lidworden

ChristenUnie

Terugkijken: openhartig interview @andriesgknevel met @carladikfaber over onder meer Down, kunst, passie en geloof. eo.nl/geloven/progra…

ChristenUnie

Joël Voordewind: 'Wie in Nederland AOW opbouwt, heeft daar ook op Westelijke Jordaanoever recht op.' christenunie.nl/k/nl/n33079/n…

ChristenUnie

.@JoelVoordewind is momenteel op Lampedusa, het Italiaanse eiland waar veel bootvluchtelingen aankomen. Updates: christenunie.nl/k/nl/n33079/n…

ChristenUnie

Zaterdag 13 juni: het eerste ChristenUnie partijcongres 'nieuwe stijl': christenunie.nl/nl/congres/ab… Wees erbij! pic.twitter.com/7svAJnkNhN

ChristenUnie

ChristenUnie wil meer geld voor defensie én ontwikkelingssamenwerking. 'Opkomen voor recht en vrijheid wereldwijd.' christenunie.nl/k/nl/n33079/n…

ChristenUnie

'Akkoord bed, bad, brood moet papierversnipperaar in,' zegt @arieslob. 'Principiële grens overschreden.' christenunie.nl/k/nl/n33079/n…

ChristenUnie

ChristenUnie, VVD en CDA willen opheldering over komst sjeik naar Eindhoven. christenunie.nl/k/nl/n33079/n…

ChristenUnie

Kamer steunt motie @carladikfaber om duidelijkheid over financiering palliatieve zorg aan kinderen vóór deze zomer. christenunie.nl/k/nl/n37888/n…

ChristenUnie

ChristenUnie wil ook statiegeld op kleinere PET-flesjes - nu.nl/politiek/40367…

ChristenUnie

ChristenUnie en CDA op de bres voor casemanager dementie christenunie.nl/k/nl/n33079/n…

ChristenUnie

.@JoelVoordewind: "Tekentafeloplossing coalitie lijkt strijdig met uitspraak over bed-bad-brood Raad van Europa." christenunie.nl/k/nl/n33079/n…

ChristenUnie

.@arieslob bezoekt Armenië voor de herdenking van de Armeense genocide van 100 jaar geleden. christenunie.nl/k/nl/n33079/n…

ChristenUnie

ChristenUnie: steun mensen met een beperking in ontwikkelingslanden. christenunie.nl/k/nl/n33079/n…

ChristenUnie

ChristenUnie: Turkije moet Armeense genocide erkennen. Vrijwel hele Tweede Kamer stemt in met motie @JoelVoordewind christenunie.nl/k/nl/n33079/n…

ChristenUnie

ChistenUnie: wijzig grondwet om anti-democratische partijen te verbieden volkskrant.nl/binnenland/cu-…

ChristenUnie

ChristenUnie: 'Maak een coöperatie van ABN Amro' nos.nl/l/776958

ChristenUnie

Steun het werk van de ChristenUnie: word lid! Kijk op christenunie.nl/nl/lidworden voor meer informatie. pic.twitter.com/hjO61KfrNa

ChristenUnie

Def. uitslag waterschapsverkiezingen: In 7 waterschappen zetel gewonnen, in 6 gelijk gebleven & in 2 zetel verloren christenunie.nl/k/nl/n33079/n…

ChristenUnie

'De ChristenUnie deed mee in 10 van de 18 getelde waterschappen en groeide daar van 14 naar 16 zetels.' nd.nl/artikelen/2015…

ChristenUnie

Zeer dankbaar! CU-uitslag: DR 3 (+1) ZH 3 (+1) OV 4 (+1) GR 4 (+1) NB 1 (+1) UT 3 (+1) GD 4 (+1) FR 3 FL 3 ZE 2 NH 1 pic.twitter.com/sFhrVzjlkT