Skip to content

CU17-10-2016 | 12:52
Vandaag presenteert de ChristenUnie haar plannen om meer mannen voor de klas te krijgen. ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins doet 11 voorstellen aan de regering en 6 aan het onderwijsveld voor het werven – en vasthouden – van meer meesters. Bruins stelde het plan en de voorstellen op in samenwerking met verschillende meesters en juffen, onderwijsorganisaties en pabo’s.
13-10-2016 | 22:52
De ChristenUnie wil snel opheldering over het sluiten van de Merwedebrug voor alle verkeer boven de 3,5 ton. Dit is sinds afgelopen dinsdag realiteit op last van Rijkswaterstaat, omdat er haarscheurtjes in de draagbalken van de brug zitten. Door controles van de politie op dit verbod ontstaan er elke dag files voor de brug. ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins: “Vorige week al stond het vrachtverkeer voor de ongewenste realiteit dat zij niet meer over de brug mochten, en deze week geldt het opeens voor al het verkeer boven 3,5 ton. Ik vind het onbegrijpelijk dat deze beslissing zo plotseling naar buiten kwam. Ik wil van de minister weten wat hier fout ging.”
13-10-2016 | 22:21
De ChristenUnie wil dat het Fries, samen met de Nederlandse taal en de Nederlandse gebarentaal, wordt verankerd in de Grondwet. Het Fries is een erkende Rijkstaal waarin iedereen met de overheid kan communiceren. De ChristenUnie wil dat dit ook in gebarentaal kan, en dat deze drie talen in de Grondwet worden opgenomen als officiële talen. Dat staat in het verkiezingsprogramma dat de ChristenUnie morgen presenteert. De ChristenUnie publiceert ook ten minste een samenvatting van het verkiezingsprogramma in het Fries en in de Nederlandse gebarentaal.
7-10-2016 | 14:20
De ChristenUnie en de PvdA organiseren op maandagmiddag 7 november in de Tweede Kamer een symposium om aandacht te vragen voor opvoedingsondersteuning bij jonge ouders. Bij de opvoeding van een kind komt veel kijken. Partners worden ouders en de combinatie van werk en gezin kan een uitdaging zijn. Tijdens het symposium, onder de titel ‘hoe babyproof zijn relaties?’, wordt gesproken over de ondersteuning aan jonge gezinnen, die werk en gezin vaak moeten combineren. Aan het symposium werkt een brede groep van organisaties en politieke partijen mee.
6-10-2016 | 15:17
De ChristenUnie wil dat nieuwkomers direct na het krijgen van een verblijfsvergunning instromen in een twee jaar durend verplicht leer-werktraject.
6-10-2016 | 15:14
Gisteravond schoof ChristenUnie-lijsttrekker Gert-Jan Segers aan bij Jeroen Pauw om te vertellen over zijn nieuwe boek ‘Hoop’ en de koers van de ChristenUnie.
29-09-2016 | 12:50
De ChristenUnie presenteert ook voor het jaar 2017 een eigen tegenbegroting waarin de partij ten opzichte van het kabinetsbeleid kiest voor extra investeringen in de zorg, de koopkracht van gezinnen, onderwijs, duurzaamheid en de opvang van vluchtelingen in de regio. Mede op aandringen van de ChristenUnie investeert het kabinet extra in veiligheid en defensie.
23-09-2016 | 16:00
Op initiatief van de ChristenUnie pleit een meerderheid van de Tweede Kamer voor opschorting van uitlevering van verdachten aan de Rwanda. In Rwanda kunnen verdachten niet rekenen op een verdediging die voldoet aan internationale standaarden. Processen verlopen daardoor oneerlijk. Vervolging van Rwandese verdachten gebeurt wat de ChristenUnie betreft voorlopig in Nederland. Een Kamermeerderheid van PvdA, D66, SP en GroenLinks steunen het initiatief.
22-09-2016 | 23:15
Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt een motie van de ChristenUnie om de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg weg te werken én ervoor te zorgen dat 24-uurs ambulante zorg in alle wijken beschikbaar is. De ChristenUnie-motie volgt op een noodoproep van het Leger des Heils over de opvang van verwarde personen. Sinds 2016 neemt het aantal mensen op straat ineens snel toe.
22-09-2016 | 22:59
De Tweede Kamer steunt het ChristenUnie-initiatief om de financiering van moskeeën vanuit onvrije landen te stoppen.
20-09-2016 | 17:53
Minister Schippers wil de NIPT vanaf volgend jaar vergoeden met een subsidie en dat de test vanaf 2018 wordt opgenomen in het basispakket. De NIPT screent onder andere op het syndroom van Down. De ChristenUnie heeft zich altijd verzet tegen een brede introductie van deze test.
20-09-2016 | 16:03
Gert-Jan Segers (fractievoorzitter ChristenUnie): “Gelukkig gaat het in economisch opzicht weer beter in Nederland. Ik ben blij dat de bezuinigingen op ouderen en gehandicaptenzorg worden teruggedraaid en er mede op aandringen van de ChristenUnie geïnvesteerd wordt in veiligheid en defensie. Maar waar ons land naar snakt is saamhorigheid en een sterke samenleving. En die zijn niet te koop. Op de vraag hoe we dat wél bereiken, heeft dit kabinet geen begin van een antwoord. Een sterke samenleving begint bij ruimte voor het gezin om zorg en werk te kunnen combineren en waarden en normen te kunnen overdragen. Gezinnen zijn de stiefkinderen van deze begroting. Onze tegenbegroting laat zien dat je ook andere keuzes kunt maken.”
20-09-2016 | 10:45
Een jurk van oude visnetten en opgevist plastic, afgewerkt met stukjes visleer die overblijven bij de verwerking: ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber maakt met haar outfit opnieuw een statement op Prinsjesdag. “Visserij en duurzaamheid kunnen heel goed samengaan,” stelt het Kamerlid.
19-09-2016 | 21:34
Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber wil van het kabinet weten wat het kabinet aan de productie en doorvoer naar Afrikaanse landen van schadelijke brandstof vanuit de havens in Amsterdam en Rotterdam. In Nederlandse havens wordt enorm schadelijke brandstof gemengd en doorgevoerd, die in Europa niet gebruikt mag worden in verband met gezondheidsrisico’s en luchtvervuiling.
17-09-2016 | 11:26
ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber baalt ervan dat coalitiefracties PvdA en VVD niet willen tornen aan het vijfjarig instemmingsbesluit voor de gaswinning in Groningen. Afgelopen week sprak de Tweede Kamer over dit besluit van minister Kamp dat de gaswinning in Groningen voor vijf jaar vastlegt. Een motie van bijna de gehele oppositie om een instemmingsbesluit voor een jaar te nemen, werd weggestemd. Carla Dik-Faber (ChristenUnie): “Dat nu een instemmingsbesluit is genomen voor vijf jaar, terwijl het meet- en regelprotocol en de modellen van de NAM beslist nog niet op orde zijn, dat vind ik de wereld op z’n kop.” Een mede door ChristenUnie ingediende motie om de productie stapsgewijs omlaag te brengen naar nul kreeg ook onvoldoende steun. Andere moties van de ChristenUnie – bijvoorbeeld over het cultureel erfgoed in de provincie – werden wel aangenomen.
15-09-2016 | 12:05
De Tweede Kamer debatteert vandaag over een wet die misbruik van namen en graden in het onderwijs moet tegengaan. Lees hier de bijdrage van Eppo Bruins, waarin hij o.a. pleit om een óók een uitzondering te maken voor de Evangelische Hogeschool in Amersfoort.
14-09-2016 | 16:26
ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind stelt vragen aan het kabinet over de tegenvallende resultaten van de NIX18-campagne. De campagne is bedoeld om het alcoholgebruik onder jongeren tegen te gaan, maar heeft tot dusver beperkt effect. Dat leidt hij af uit onderzoek van het Trimbos-instituut. Het grootste probleem zit in de hoeveelheden die jongeren per gelegenheid drinken. Het zogenaamde ‘binge-drinken’ – tien glazen of meer op één avond – is bijzonder schadelijk voor de gezondheid.
14-09-2016 | 11:06
ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins wil dat de Evangelische Hogeschool haar naam mag behouden. Een kabinetsvoorstel dat ertoe leidt dat de Evangelische Hogeschool haar naam verliest wordt donderdag in de Tweede Kamer besproken.
14-09-2016 | 10:48
Tweede Kamerlid Joël Voordewind wil dat Nederland zijn ambassadeur terughaalt uit Turkije. De continue inmenging van de Turkse overheid in de Nederlandse samenleving wordt de laatste maanden steeds groter.
14-09-2016 | 10:21
Vandaag was het debat tussen de fractievoorzitters en de minister-president over de nasleep van de mislukte staatsgreep in Turkije en de spanningen die sindsdien in Nederland zijn toegenomen. De ChristenUnie nam het initiatief voor dit debat. Hieronder volgt de bijdrage van Gert-Jan Segers:
9-09-2016 | 19:01
Als nieuwe onderwijswoordvoerder van de ChristenUnie heb ik mijn eerste half jaar in de Tweede Kamer volgeplempt met werkbezoeken aan scholen.
9-09-2016 | 16:11
Het parlementaire jaar is weer begonnen. Na een heerlijke periode van ontspanning breekt er voor de Kamerleden een drukke tijd aan. De maanden richting de Kamerverkiezingen.
9-09-2016 | 16:00
Op initiatief van de ChristenUnie pleit een meerderheid van de partijen in de Tweede Kamer alsnog voor een onderzoek van de Inspectie Veiligheid en Justitie naar de gebeurtenissen rondom en na de brand in het detentiecentrum Rotterdam. De brand vond afgelopen mei plaats. Uit een gemeenschappelijk rapport van Amnesty International, Stichting Los en Dokters van de Wereld blijkt echter dat er destijds ernstige fouten zijn gemaakt. PvdA, D66, SP en GroenLinks steunen het initiatief van ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind.
8-09-2016 | 21:12
ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers: “Als blijkt dat dit de cijfers voor Prinsjesdag zijn, dan is het in de eerste plaats beschamend dat deze – opnieuw – zijn uitgelekt. Verder lijkt het er met deze cijfers op dat het kabinet de toezegging aan de ChristenUnie nakomt om eenverdieners met een chronisch zieke partner tegemoet te komen. Dat is hard nodig. De plannen bieden echter nog veel ruimte voor verbetering en bijsturing. De ChristenUnie werkt daarom aan een tegenbegroting.”
7-09-2016 | 14:38
De ChristenUnie wil dat het kabinet steviger optreedt tegen de groeiende illegale prostitutie.
7-09-2016 | 09:47
Het nieuwsmagazine voor de wetenschap ScienceGuide geeft Tweede Kamerlid Eppo Bruins een plek in de top 3 op de jaarlijkse ScienceGuide ranglijst. Op de lijst staan ‘grote inspiratoren, krachtfiguren en durvers voor het hoger onderwijs en onderzoek.’
1-09-2016 | 20:22
Hoop doet leven. Hoop is het bloed in onze aderen en het vuur in onze botten. Omdat we hopen, gaan we vriendschappen en liefdesrelaties aan. Durven we kinderen te krijgen. Beginnen we een opleiding en verschijnen we op een sollicitatiegesprek. Kopen we een huis. Reizen we naar een ander land om ons daar te vestigen.
23-08-2016 | 17:58
Schriftelijke vragen van het lid Voordewind (ChristenUnie) aan de staatssecretaris van het ministerie van Veiligheid en Justitie over de reactie van de staatssecretaris op het inspectierapport: Het overlijden van een Irakese asielzoeker in de noodopvang in Alphen aan de Rijn.
23-08-2016 | 17:56
Nederlanders moeten meer te zeggen krijgen over hun eigen omgeving. Dat bepleiten de fractievoorzitters Diederik Samsom (PvdA) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) in een initiatiefnota die vandaag wordt ingediend.
10-08-2016 | 17:38
Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber wil dat minister Schippers van Volksgezondheid actie onderneemt richting de Noordwest Ziekenhuisgroep over de samenvoeging van het ziekenhuis in Den Helder en Alkmaar en het mogelijk verdwijnen van de cardiologische zorg in Den Helder.
10-08-2016 | 15:16
Fractievoorzitter Gert-Jan Segers: ,,De ChristenUnie wil dat het kabinet de koopkracht gaat versterken van mensen die het financieel niet makkelijk hebben, zoals chronisch zieken, gehandicapten, eenverdieners en gezinnen met een laag inkomen. De vandaag gepresenteerde CPB-cijfers laten zien dat vooral werkende tweeverdieners er het komende jaar op vooruit gaan, terwijl ouderen en mensen met een laag inkomen er juist op achteruit gaan. Er ligt een duidelijke opgave bij het kabinet om met Prinsjesdag een pakket maatregelen te presenteren waardoor iedereen kan meeprofiteren van de economische groei. Ook verwacht de ChristenUnie een grotere inzet van het kabinet om ervoor te zorgen dat de werkloosheid, vooral onder ouderen, verder blijft dalen.” 
5-08-2016 | 15:14
‘Den Haag’ is met reces. Een veelbewogen politiek seizoen ligt achter ons. Het ging over de gevolgen van aanslagen, de vrijheid van onderwijs, over werk en woning voor een nieuwe generatie, de opvang van vluchtelingen, prenatale screening op het syndroom van Down en aardbevingsschade in Groningen. We voerden fundamentele debatten over het vertrouwen in de (Europese) politiek en over geloofsvrijheid, hier in Nederland en elders in de wereld.
28-07-2016 | 06:17
Nu president Erdogan de tegencoup heeft ingezet zal de EU een duidelijke, rode lijn moeten trekken. Dit kan en mag niet zonder gevolgen blijven.
19-07-2016 | 18:40
Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt de initiatiefwet van ChristenUnie, SP, PvdA. De wet regelt dat klanten, die een ernstig vermoeden hebben of zelfs weten dat ze gebruik maken van een slachtoffer van mensenhandel, aangepakt kunnen worden. Initiatiefnemer is Gert-Jan Segers, samen met collega’s Volp (pvdA) en Kooiman (SP).
19-07-2016 | 18:31
De ChristenUnie en verschillende christelijke organisaties willen dat christenen meer voorop gaan lopen als het gaat om zorg voor de schepping. Het event GroenGelovig is daarvan de start. Initiatiefnemer is ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber: “Op veel plekken zetten christenen zich al volop in voor een eerlijkere, duurzamere wereld. Tegelijkertijd is er in christelijke kring nog veel te winnen. Onze wens is dat christenen in de voorhoede van de zorg voor natuur en milieu komen te staan.”
19-07-2016 | 09:24
Een militaire coup deugt niet. Ook in Turkije is er de afgelopen dagen alleen maar ellende van gekomen. De laatste stuiptrekking van de secularisten in Turkije heeft geleid tot een tegencoup die zijn weerga niet kent.
18-07-2016 | 18:21
De ChristenUnie start vanavond een petitie tegen visumvrij reizen van Turkije naar de Europese Unie en toetreding van Turkije tot de EU.
15-07-2016 | 09:39
Incassobureaus die te hoge kosten in rekening brengen, geld eisen voor niet-geleverde diensten of zelfs mensen bedreigen, krijgen na drie overtredingen en beroepsverbod van vijf jaar. Dat voorstel doen ChristenUnie-Kamerlid Carola Schouten en PvdA-kamerlid Keklik Yücel in een initiatiefwet die zij samen indienen. “Doel van het wetsvoorstel is om cowboys die met druk en intimidatie veel geld proberen te verdienen, tegen te gaan,” zegt Carola Schouten. “Dat doen we door strengere eisen te stellen aan incassobureaus, het toezicht te verbeteren en meer sanctiemogelijkheden te creëren.” ChristenUnie en PvdA introduceren een incassoregister voor incassobureaus, voeren opleidings- en bedrijfsvoeringseisen in voor incassobureaus, wijzen de ACM aan als toezichthouder en voeren een ‘three-strikes-out-principe’ in voor bureaus die de regels overtreden.
15-07-2016 | 09:38
Gert-Jan Segers, fractievoorzitter ChristenUnie: “De aanslag in Nice was een aanslag op mensen die hun vrijheid vierden en zo ook een aanval op onze vrijheid zelf. Bij deze grote tragedie gaan allereerst mijn gedachten en gebeden uit naar gewonden, nabestaanden en hulpverleners. Tegelijk besef ik dat, als het aan jihadisten ligt, dit niet de laatste aanslag op ons en onze vrijheid zal zijn. We moeten daarom doen wat we kunnen om, samen met bondgenoten, deze jihadisten en hun kwaadaardige ideeën te verslaan. Hier in Europa, in het Midden-Oosten en waar dit kwaad zich ook maar manifesteert. Ik bid dat we wijsheid krijgen om dat op de juiste manier te doen en de moed zullen hebben om dat tot het eind toe vol te houden.”
13-07-2016 | 21:59
De Tweede Kamer wil dat kleinere, flexibelere teams van defensie worden ingezet om Nederlandse schepen te beschermen tegen piraterij. Een motie van ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind hierover werd donderdag aangenomen. Daarmee komt er nu geen particuliere beveiliging op schepen.
13-07-2016 | 21:56
De ChristenUnie vindt dat de overheid sterk tekortschiet in het aanbieden van banen aan arbeidsgehandicapten. Terwijl er door bedrijven bijna 10.000 formele dienstverbanden bijkwamen voor mensen met een beperking, verdwenen er bijna 1000 bij de overheid.
12-07-2016 | 14:06
De afgelopen dagen is Joël Voordewind in Turkije op reis geweest om met eigen ogen te zien hoe vluchtelingen daar worden opgevangen.
11-07-2016 | 08:30
Fractieleiders Gert-Jan Segers en Alexander Pechtold willen zich samen sterk maken voor het behoud van monumentale kerkgebouwen. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed schat in dat in de komende tien jaar ruim 1000 kerken hun deuren sluiten, gemiddeld twee per week. Hieronder zijn veel monumenten. De partijleiders willen dat hier aandacht voor komt en doen een beroep op provincies en het Rijk deze monumenten te beschermen. De partijen organiseren dit najaar gezamenlijk een rondetafelgesprek en hebben Kamervragen ingediend.
8-07-2016 | 12:44
Carla Dik-Faber: “Het advies van de Gezondheidsraad is teleurstellend. Op dit moment vindt in Nederland een maatschappelijk debat plaats over de NIPT. Ten diepste gaat dit debat over de vraag wat voor samenleving we willen zijn. De Gezondheidsraad heeft in het advies over de NIPT te weinig oog voor dat belangrijke maatschappelijke debat. Het spreekt bijvoorbeeld wel over informatievoorziening aan zwangere vrouwen over wat de NIPT is en welke stappen er mogelijk zijn na een positieve test. Maar niet over voorlichting over wat het betekent als je een kind met Down krijgt, terwijl die begeleiding van groot belang is, maar veelal ontbreekt.”
6-07-2016 | 13:14
De Tweede Kamer heeft twee moties van de ChristenUnie aangenomen, die minister Kamp verzoeken om schadeafhandeling en versterking van gebouwen onafhankelijker van de NAM te laten plaatsvinden.
6-07-2016 | 11:41
De ChristenUnie-fractie is zeer teleurgesteld over de laatste brief van Minister Koenders over de Armeense genocide.
6-07-2016 | 10:42
Er komen in Nederland geen gokzenders op televisie. Een meerderheid in de Tweede Kamer stemde in met een voorstel van ChristenUnie-fractievoorzitter Gert-Jan Segers om de tv gokzender-vrij te houden.
5-07-2016 | 22:45
De Eerste Kamer voerde vandaag een debat over de suppletoire (gewijzigde) begroting van Veiligheid en Justitie. Senator Mirjam Bikker diende daarbij een breed ondersteunde motie in met de opdracht voor het kabinet om op Prinsjesdag met een gezonde meerjarige begroting te komen en de stevige structurele problemen daarin op te lossen.
5-07-2016 | 20:01
Staatssecretaris Van Dam (EZ) moet de agrarische sector in Zuidoost-Nederland te hulp schieten, nu het gebied zwaar getroffen is door noodweer. Dat vindt Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber, die maandag – samen met Provinciale Statenlid Hermen Vreugdenhil – het gebied bezocht.
5-07-2016 | 16:08
In september 2016 wordt drs. Herman Sietsma MPA (1953) tijdelijk Eerste Kamerlid namens de ChristenUnie. Hij gaat voor een periode van vier maanden Mirjam Bikker vervangen, die met zwangerschapsverlof gaat. Sietsma heeft een lange geschiedenis in de ChristenUnie, onder andere als raadslid in Ermelo en als hoofdredacteur van DenkWijzer, het orgaan van het Wetenschappelijke Instituut van deze partij. Hij was provinciesecretaris en algemeen directeur van de Provincie Utrecht en vervulde ook daarvoor diverse functies in het openbaar bestuur. Momenteel is hij onder andere directeur van Huis Doorn en Kasteel Amerongen. Hij is getrouwd, heeft vier kinderen, zeven kleinkinderen en woont in Ermelo.
4-07-2016 | 15:21
Vandaag hebben 55 bedrijven uit de kleding- en textielbranche een convenant getekend om stappen te zetten in de verbetering van de arbeidsomstandigheden van de kledingindustrie.
2-07-2016 | 12:20
De afgelopen week stond het Kinderpardon weer volop in de schijnwerpers. De fracties vaN de ChristenUnie, D66, GroenLinks en de SP staan pal voor een rechtvaardige uitvoering van de Kinderpardonregeling. Hetgeen momenteel absoluut niet het geval is, 92 procent van alle aanvragen werd afgewezen. Kinderen die hier op voetbal zitten, naar school gaan, hier hun vriendjes en vriendinnetjes hebben, leven elke dag met onzekerheid. Dag in, dag uit hangt hen de dreiging van uitzetting boven het hoofd, naar een land dat zij niet kennen.
1-07-2016 | 19:23
ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins heeft staatssecretaris Dekker na een indringend gesprek ervan overtuigd om zo’n 100 basisscholen te behoeden voor sluiting. Dekker wil het begrip ‘richting’ van het onderwijs uit de wet halen en de daarbij behorende bescherming van de laatste school van de richting. Dat zou voor ongeveer 100 veelal kleinere scholen in het bijzonder onderwijs betekenen dat zij de komende jaren moesten sluiten – voor christelijke scholen, maar ook voor de enige orthodox-joodse school in Nederland en scholen met een bepaalde onderwijsvisie. Dat was voor de ChristenUnie onacceptabel. In diverse gesprekken met de staatssecretaris heeft Eppo Bruins daar Dekker van kunnen overtuigen. “De knoop is eruit,” stelt Bruins vanochtend in het Nederlands Dagblad. “De dreigende sluiting gaat definitief niet door. Met Dekker heb ik afgesproken dat in de wet wordt vastgelegd dat laatste scholen van de richting open blijven, ook als ze onder de opheffingsnorm zitten. Niet alleen de komende tien jaar, maar definitief.”
1-07-2016 | 17:35
Fractieleider Gert-Jan Segers over de komst van een salafistenschool in Rotterdam: ,,In een tijd waarin de AIVD herhaaldelijk wijst op de relatie tussen salafisme en jihadisme, is dit een zorgelijke ontwikkeling. We moeten echt weten wie dit initiatief financiert en met welk oogmerk. Ik wil dinsdag opheldering van het kabinet in het Vragenuur.”
29-06-2016 | 22:08
Er komt een betere verdeling van het Rijksbudget voor cultuur over het hele land. Dat is het resultaat van een motie van ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber, mede ingediend door het CDA. Nu wordt het overgrote deel van cultuurgeld (ruim 70%) uitgegeven in de drie Randstadprovincies. “Deze onevenwichtige verdeling over de Randstad en andere regio’s is niet uit te leggen,” vindt Dik-Faber. “Er gaat veel geld naar grote culturele instellingen in de Randstad, terwijl bijvoorbeeld Huis Doorn – kenniscentrum van de Eerste Wereldoorlog – flink gekort wordt op de toch al geringe bijdrage.”
28-06-2016 | 17:46
De ChristenUnie heeft vandaag samen met GroenLinks, D66 en SP tegen een motie van de PvdA gestemd met betrekking tot het kinderpardon. De PvdA wilde een onderzoek naar de problemen rond het kinderpardon, maar zolang dat onderzoek loopt geen wezenlijke stappen zetten. Moties van onder meer de ChristenUnie om het kinderpardon te verbeteren en criteria te verruimen konden niet op steun van de PvdA rekenen. Joël Voordewind: “De PvdA wil niet meewerken aan wezenlijke stappen en schuift mogelijke aanpassingen van het kinderpardon op de lange baan met een onderzoek, terwijl er aan informatie helemaal geen gebrek is. In de tussentijd worden de kinderen waarover het gaat gewoon uitgezet. Voor het verbeteren van het kinderpardon zijn wezenlijke stappen nodig. Voor ons is dat onverteerbaar.”
27-06-2016 | 23:43
Voorzitter, we hebben het allemaal wel een keer meegemaakt. Geliefden die voor elkaar bestemd leken, die toch besluiten om uit elkaar te gaan. Zo ontzettend pijnlijk. En helemaal als er kinderen bij betrokken zijn. De scheiding tussen de EU en het VK is alles wat je niet wilt: een pijnlijke, verdrietige scheiding die vermeden had kunnen worden en die zou kunnen ontaarden in een vechtscheiding, met de kinderen erbij.
27-06-2016 | 12:22
ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber: “Het gaat hier veelal om kwetsbare jonge meiden. Zij verdienen de beste begeleiding, waaronder keuzegesprekken met organisaties als Siriz. Moet een jonge vrouw in een 10 minuten gesprek met haar huisarts over de toekomst van haar kind en zichzelf beslissen? Onmogelijk. En hoe wordt zij begeleid na het afbreken van haar zwangerschap? Een overtijdbehandeling klinkt technisch en verdoezelt dat het gaat om beginnend mensenleven. Het is goed om te voorkomen dat een meisje opnieuw onbedoeld zwanger raakt, maar deze laagdrempelige toegang tot abortus kan wel eens het omgekeerde effect hebben. De cijfers laten zien dat nu al sprake is van een toename van vroege zwangerschapsafbrekingen. We weten niet wat de oorzaak daarvan is, maar toch zet het kabinet deze nieuwe stap en wil de abortuspil makkelijk toegankelijk maken”.
24-06-2016 | 09:34
Fractievoorzitter Gert-Jan Segers: ,,Dit is een hele sombere dag. Nederland verliest een medestander binnen de EU. De EU verliest een sterk land dat altijd heilzaam tegenwicht bood tegen Brusselse overmoed. De Brexit laat vooral zien dat de EU burgers van zich heeft vervreemd en zo niet verder kan. De Unie maakt zich vaak te groot bij kleine dingen en faalt te vaak bij grote vragen. Dit sombere moment moet ook het moment zijn van een andere Unie.”
22-06-2016 | 15:52
ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins wil dat politieke partijen hun verkiezingsprogramma’s niet alleen op economische gevolgen, maar ook op gevolgen voor het klimaat, sociale verhoudingen en veiligheid laten bekijken. De meeste partijen laten hun plannen alleen doorrekenen door het CPB. De ChristenUnie wil dat ook het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) programma’s doorrekent. “We meten de staat van ons land vaak veel te smal. Niet economische groei, maar een sterke samenleving is het belangrijkst. Het probleem is dat we de waarde van goede zorg, het beste onderwijs voor onze kinderen, de opvang van vluchtelingen en schone energie te vaak niet terugzien in de cijfers. Dat heeft grote gevolgen voor keuzes in de begroting. We moeten daarom naar een situatie dat het bruto binnenlands product één van de factoren is en niet dé wegingsfactor, zoals nu.”
22-06-2016 | 14:02
De ChristenUnie wil dat iedere Nederlander een persoonlijke ‘scholingsbeurs’ krijgt en daarmee recht heeft op evenveel jaren bekostigd onderwijs. Nu betaalt de overheid zo’n tien jaar mee aan het onderwijs voor iemand die naar de universiteit gaat en maar zes jaar voor iemand met een beroepsopleiding op niveau-2. Wat ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins betreft wordt dat rechtgetrokken en kunnen mbo’ers later in hun leven vanuit hun scholingsbeurs alsnog aanspraak maken op de jaren die zij aan bekostigd onderwijs ‘over’ hebben. Daarmee kunnen zij zich later in hun leven bij- of omscholen.
17-06-2016 | 17:22
Op maandagavond 4 juli organiseert het Wetenschappelijk Instituut een debat met het thema ‘vluchtelingen’. Ga over dit onderwerp in gesprek met Eerste Kamerlid Mirjam Bikker en met auteurs van het juni-nummer van DenkWijzer ‘Meer vluchtelingen’.
17-06-2016 | 15:12
Ik ben een boek aan het schrijven. Het is een zoektocht langs de breuklijnen in onze samenleving. Die tussen ouderen zonder baan en jongeren zonder vast contract. Tussen niet-gelovigen die bang zijn voor religieuze fanatici, en gelovigen die een seculiere meerderheid vrezen. Tussen winnaars en verliezers, tussen supporters van Sylvana Simons en die van Ebru Umar. Het is ook een zoektocht naar plaatsen van hoop. Hoop die ons laat zien dat het niet hoeft te blijven zoals het nu is.
17-06-2016 | 14:49
‘Duurzaamheid vinden wij hier een naar woord’, zei een Urker visser tegen ons. Arie Slob en ik waren in het kader van onze regime change op tournee en deden ook Urk aan. We kregen er een rondleiding door het gebouw van de maritieme opleiding en hadden net samen op de brug van een virtueel varend schip gestaan.
14-06-2016 | 16:14
Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat Nederland en de Europese Unie de Palestijnse Autoriteit financieel korten zolang zij salarisbetalingen aan Palestijnse terroristen faciliteert.
11-06-2016 | 21:44
Vragen van de leden Ten Broeke (VVD), Servaes (PvdA), Knops (CDA), Van Bommel (SP), Voordewind (CU), Van der Staaij (SGP), Grashof (GL) en Sjoerdsma (D66) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de arrestatie van een Nederlandse vrouw in Qatar.
10-06-2016 | 22:12
De ChristenUnie dringt er bij het kabinet op aan om in internationaal verband in te zetten op een beschermings- en opbouwmissie van bevrijde gebieden in Noord-Irak.
8-06-2016 | 14:59
De Tweede Kamer wil opheldering van staatssecretaris Dijkhoff over het weigeren van opvang aan vreemdelingen die mee willen werken aan hun vertrek. ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind vindt het ‘onaanvaardbaar’ dat zelfs medisch kwetsbare vreemdelingen tegen de afspraken in opvang wordt geweigerd. “Eerst zegt het kabinet: ‘je krijgt alleen opvang als je mee wilt werken aan je vertrek’, daarna blijkt dat zelfs kwetsbare vreemdelingen die wíllen vertrekken op straat worden gezet.”
3-06-2016 | 17:02
Afgelopen dinsdag is het wetsvoorstel van de ChristenUnie, PvdA en SP ‘Strafbaarstelling klant van gedwongen prostituee’ met een ruime meerderheid door de Tweede Kamer gekomen. In deze reconstructie vertelt Gert-Jan Segers over de lange en bijzondere aanloop naar dat moment.
2-06-2016 | 21:25
ChristenUnie-Kamerleden Carla Dik-Faber en Carola Schouten willen opheldering van de ministers van VWS en Binnenlandse Zaken over de ontslagvergoeding die de voormalig directeur van de Zwolse zorgorganisatie Driezorg heeft gekregen na een ‘verschil van mening’ met de Raad van Toezicht. De voormalig directeur ontving ruim €426.000. Volgens Dik-Faber is het “onbestaanbaar en onverteerbaar” dat in de zorg na een ontslag dergelijke bedragen worden uitgekeerd.
2-06-2016 | 11:27
De ChristenUnie in de Tweede Kamer wil dat er een parlementaire enquête komt over de gaswinning in Groningen. Gisteren stemde de ChristenUnie-fractie in de Provinciale Staten van Groningen al in met een oproep aan de Tweede Kamer voor een parlementaire enquête. ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber vindt het zware middel van een parlementaire enquête gerechtvaardigd.
1-06-2016 | 23:17
De ChristenUnie in de Tweede Kamer wil een brief van het kabinet over de gevolgen voor haar standpunt met betrekking tot de Armeense genocide bij erkenning van de genocide door het Duitse parlement. Morgen wordt in Duitsland over de erkenning gestemd en het lijkt erop dat er een grote meerderheid van de parlementariërs voor erkenning zal stemmen. Het Nederlandse kabinet spreekt echter nog steeds van ‘de kwestie van de Armeense genocide in plaats van ‘de Armeense genocide’. Een motie hierover haalde het vorig jaar niet. ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind wil nu opnieuw in debat.
1-06-2016 | 23:02
ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind heeft met collega’s van de VVD en SGP schriftelijke vragen gesteld over de financiering van de boycotbeweging tegen Israël nu blijkt dat met Nederlands belastinggeld organisaties worden gesteund, die op hun beurt organisaties steunen die pleiten voor het boycotten, desinvesteren en sanctioneren (BDS) van Israël.
1-06-2016 | 17:56
Dit collegejaar is het leenstelsel van start gegaan. En dat gaat deze generatie studenten merken: ze moeten zich fors in de schulden steken. Sommige studenten zien kans om meer te gaan werken of hun ouders een extra financiële bijdrage vragen. Maar die luxe heeft niet iedere student. Dat was de insteek van ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins aan het debat over de effecten van het leenstelsel. Lees hier de volledige bijdrage van Eppo Bruins.
1-06-2016 | 13:16
ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind stelde vandaag schriftelijke vragen over het voornemen van Horizon om te stoppen met de woonvorm projectgezinnen. Hierdoor komt er onduidelijkheid voor de gezinshuisouders en de dertig jongeren die bij hen verblijven. Het voornemen van Horizon is opmerkelijk, omdat in de Jeugdwet juist de voorkeur wordt gegeven aan opvang in een gezinssituatie. Onduidelijk is waar de jongeren nu naar toe moeten.
31-05-2016 | 16:16
Mensen die één keer een fout maken bij het opgeven van informatie aan bijvoorbeeld de gemeente of uitkeringsinstantie, worden in het vervolg niet direct uitgesloten van een schuldregeling. Dat is het resultaat van een amendement van ChristenUnie-Kamerlid Carola Schouten, dat vandaag door een meerderheid in de Tweede Kamer werd aangenomen. Schouten: “Mensen met schulden moeten een tweede kans krijgen om hun schulden weg te kunnen werken. Door mensen na het maken van een onbedoelde fout direct buitenspel te zetten, worden de problemen voor hen alleen maar groter. Dat brengt hen verder in de knel en lost ook voor schuldeisers niets op.”
28-05-2016 | 10:26
D66-collega Sjoerdsma opende in deze krant (het Nederlands Dagblad) frontaal de aanval op de steun die de ChristenUnie aan Israël geeft. Hij refereert daarbij aan uitspraken die zijn gedaan op ons laatste partijcongres over de dubbele standaarden van D66. Sjoerdsma’s aanval is een mooie gelegenheid om uit te leggen waarom de vriendschap met Israël voor ons het begin is van het zoeken naar recht en vrede voor Joden en Palestijnen.
27-05-2016 | 20:48
Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber: ,,Voor de ChristenUnie verdient ook het prille leven bescherming. Juist in een tijd waarin de medische ontwikkeling vooruit snelt en de roep om een verruiming van de huidige embryowet klinkt is het van belang dit uitgangspunt te onderstrepen.
26-05-2016 | 17:16
Asielzoekers uit Burundi worden voorlopig niet uitgezet vanwege de oorlogssituatie in het land. Die toezegging deed staatssecretaris Klaas Dijkhoff vandaag op vragen van ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind. Voordewind pleitte al eerder om in individuele situaties uitzetting op te schorten.
25-05-2016 | 12:45
Fractievoorzitter Gert-Jan Segers: ,,De commissie Oosting schetst een ontluisterend beeld van de ambtelijke top van het ministerie van Veiligheid en Justitie.
25-05-2016 | 11:20
Overheden die het Klimaatakkoord uitvoeren, mogen niet via internationale arbitragetribunalen door bedrijven worden aangeklaagd op basis van handelsverdragen als TTIP en CETA. Dat vindt een meerderheid in de Tweede Kamer. Een motie van ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber en GroenLinks-Kamerlid Jesse Klaver haalde een meerderheid.
25-05-2016 | 10:39
De ChristenUnie wil opheldering van minister Schultz over het nucleaire afval dat bij Petten is opgeslagen. Afgelopen week trok oud-directeur van Energieonderzoek Centrum Nederland Frans Saris aan de bel over de grote en groeiende hoeveelheid radioactief afval die daar is opgeslagen. “Het gesjoemel met radioactief afval dat bij mensen in Petten bijna in de achtertuin ligt is zeer zorgelijk,” stelt ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber.
24-05-2016 | 11:52
In de loop van 2016 en 2017 zullen twee leden van het
23-05-2016 | 16:55
Op zaterdag 11 juni vindt de 12e Algemene Ledenvergadering van de European Christian Political Movement plaats in Rotterdam. De ECPM is een christelijke politieke partij in het Europees Parlement die zich inzet voor christendemocratische normen en waarden.  Zowel de ChristenUnie als SGP zijn lid van de ECPM. Onze jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt dit jaar gevolgd door een publiek toegankelijke conferentie met als thema “Crossing the Border: giving direction to the refugee debate in a divided Europe”.
20-05-2016 | 20:54
ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers geeft op vrijdag 20 mei een vervolg aan zijn ‘Provincietour’ door Nederland. Tijdens zijn tour in Drenthe bezoekt Segers onder meer de gevangenis in Veenhuizen, waarvan de toekomst na de verkiezingen in 2017 nog steeds niet is veiliggesteld, en de omgeving van de gasopslag in Langelo, waar veel schade is door de gasopslag door de NAM.
18-05-2016 | 16:19
Volgens ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind “laat de zaak-Umar scherp zien dat Turkije totaal andere waarden hooghoudt dan Nederland en Europa”. Lees hier de complete debatbijdrage van Joël Voordewind.
18-05-2016 | 14:31
Natuurlijk was de ChristenUnie ook aanwezig op Opwekking 2016. We mochten veel mensen ontvangen bij de stand en zelfs 90 nieuwe leden verwelkomen! Bekijk hier enkele foto’s en video’s van het weekend.
13-05-2016 | 14:36
Een groot deel van de Tweede Kamer wil dat Nederland en de Europese Unie niet langer meebetalen aan fondsen waarmee de Palestijnse Autoriteit salarisbetalingen aan Palestijnse terroristen doet. In een onlangs verschenen bericht zegt de Palestijnse leider Abbas zelf dat deze betalingen nog steeds worden gedaan. De ChristenUnie wil dat het kabinet zich er voor inzet om de vier miljoen euro per jaar waar het om gaat, inhoudt op de donaties aan de Palestijnse Autoriteit. De ChristenUnie heeft hier samen met CDA, PVV, SGP en D66 vragen over gesteld.
12-05-2016 | 13:57
Naast alle goede dingen die gebeuren in politiek Den Haag, staat de landelijke politiek ook bekend om macht, manipulatie en haantjesgedrag. Scoren, gezien worden en media-aandacht, zo is de ongeschreven regel. Hoe ga je als christelijk politiek leider daarmee om en hoe verhoudt zich dat tot Bijbelse waarden als nederigheid en naastenliefde? In gesprek met Gert-Jan Segers (46), politiek leider van de ChristenUnie. ‘Ik ben niet erg onder de indruk van mezelf.’
11-05-2016 | 12:12
ChristenUnie-Kamerlid Carola Schouten gaat mondelinge vragen stellen over rapport van de Ombudsman over schuldhulpverlening.
9-05-2016 | 16:25
Waar moet het naartoe met de eurozone? De situatie van de Grieken is verre van opgelost; Spanje, Portugal, Frankrijk en andere landen laten hun tekorten oplopen; zuid-Europese banken kampen met grote hoeveelheden oninbare leningen en de ECB probeert wanhopig de inflatie te laten stijgen.
6-05-2016 | 12:59
3-05-2016 | 12:52
Het congres van de ChristenUnie heeft zaterdag per acclamatie gekozen voor Gert-Jan Segers als lijsttrekker. Segers werd vorige maand door het partijbestuur voorgedragen. In zijn afsluitende speech daagde Segers nieuwgekozen lijsttrekkers van andere partijen uit om gezamenlijk de tweedeling in de samenleving te lijf te gaan. “Ik nodig bijvoorbeeld de politici die het studieschuldenstelsel hebben ingevoerd uit: doen jullie mee om de tweedeling in het onderwijs tegen te gaan?”
29-04-2016 | 17:12
Afgelopen zaterdag organiseerde de ChristenUnie haar partijcongres in de Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle. Hier staan enkele foto’s en video’s van dat feestelijke congres.
29-04-2016 | 15:26
Joël Voordewind (ChristenUnie): “De ChristenUnie is blij dat het kabinet en de VNG een akkoord hebben gesloten over de extra financiële steun aan gemeenten zodat statushouders zo snel mogelijk te kunnen beginnen met taalles, onderwijs, vrijwilligerswerk en andere vormen van integratie. Tegelijkertijd is het teleurstellend dat de afspraken niet ingaan op vluchtelingen die nog géén status hebben. Volgens de ChristenUnie is dat een gemiste kans, omdat vluchtelingen die hoogstwaarschijnlijk toch een status krijgen, nu onnodig lang moeten wachten voor zij kunnen aansluiten op de samenleving. Bovendien wordt die wachttijd steeds langer, inmiddels 15 maanden voor behandeling van het asielverzoek. Dat is funest voor de integratie. Daarom pleit de ChristenUnie voor mobiele teams om tot een snellere procedure te komen. Ook missen we de mogelijkheid om vluchtelingen die in de gemeente waar zij als asielzoekers binnenkomen te huisvesten. Het sociale netwerk dat in die tijd is opgebouwd, gaat daarmee verloren, wat de integratie ook frustreert.”
29-04-2016 | 14:38
ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers is op vrijdag 29 april ‘on tour’ in Noord-Holland. Daarmee vervolgt hij zijn ‘Provincietour’ door Nederland.
20-04-2016 | 12:05
De ChristenUnie verwelkomt de conclusies van de Commissie Breed Welvaartsbegrip. Volgens Tweede Kamerlid Carola Schouten is het voorstel om het CBS de Monitor Duurzaam Nederland door te laten ontwikkelen tot een Monitor Brede Welvaart een goede stap om in ons land breder te kijken dan alleen naar economische groei.
15-04-2016 | 16:29
ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers geeft op maandag 18 april een vervolg aan zijn ‘Provincietour’ door Nederland. Tijdens zijn tour in Zeeland bezoekt Segers de douane en waterpolitie in Vlissingen, die te maken hebben met groeiende drugscriminaliteit maar teruglopende middelen om daar tegen op te treden.
14-04-2016 | 16:09
ChristenUnie-Tweede Kamerlid Carola Schouten dient vandaag samen met CDA-Kamerlid Pieter Heerma een initiatiefwet in om ervoor te zorgen dat mensen in de schuldhulpverlening een half jaar adempauze krijgen. De ChristenUnie en het CDA vinden dat er in die zes maanden tijd moet zijn om orde op zaken te stellen en een goed schuldhulpverleningstraject af te spreken, voordat nieuwe schuldeisers zich kunnen melden. Schouten: “Op het moment dat je net begonnen bent met een schuldhulptraject, moet er even rust zijn om een goede start te kunnen maken met het oplossen van schulden.”
14-04-2016 | 14:00
Lees hier de bijdrage van Gert-Jan Segers aan het debat over het referendum over het associatieverdrag van de EU met Oekraïne.
ChristenUnie

@gertarends Lastig he! Gelukkig heb je nog een paar maanden om een keuze te maken ;)

ChristenUnie

Top-11 van de ChristenUnie Kandidatenlijst (Compilatie) youtube.com/watch?v=oXzJqd… Kijk voor de video's op christenunie.nl/nl/kandidaten…

ChristenUnie

@HaroldHofstra Zeker niet! Onhandige formulering idd. Excuus. De nrs 11-50 werden paar uur later bekend, vandaar 'rest'. @willemdejager67

ChristenUnie

@meijs_j Wij willen géén nieuwe kerncentrales, vanwege risico’s voor de veiligheid en vanwege het afvalprobleem. @carladikfaber

ChristenUnie

Kandidatenlijst ChristenUnie: ervaring vanuit politiek en samenleving voor vraagstukken van nu.… twitter.com/i/web/status/7…

ChristenUnie

@erdincsacan 'Mannenvakken' is dan ook geen term van @eppobruins, zie christenunie.nl/k/nl/n33079/n… voor zijn plannen.

ChristenUnie

.@eppobruins dient namens de ChristenUnie voorstellen in voor meer mannen voor de klas. christenunie.nl/k/nl/n33079/n…

ChristenUnie

@MaryModderkolk Natuurlijk 😊 Zeer welkom natuurlijk.

ChristenUnie

Hoopvol realistisch. We presenteerden vandaag ons nieuwe programma. Foto's: facebook.com/21166106225400…. Programma:… twitter.com/i/web/status/7…

ChristenUnie

@j_w_kuipers Zo goed en snel mogelijk activeren van vluchtelingen is goed voor samenleving en henzelf. Zorg, onderwijs, onderdak in natura.

ChristenUnie

@TijnTwit Net als andere partijen laten we alles eerst doorrekenen voordat we een compleet financieel plaatje kunnen geven.

ChristenUnie

@AvKempen @cdavandaag Ons programma is 100% ChristenUnie. Waar samenwerking kan: graag. Verschillen o.a. op duurzaamheid en vluchtelingen.

ChristenUnie

@sjoekekooistra @ThijsvM @SPnl Zie christenunie.nl/nl/verkiezing…. Een programma met realistische voorstellen voor de toekomst.