Skip to content

CU22-12-2014 | 12:36
Kerkdiensten, chocolademelk, declamatie van een Bijbelvers met een boek als cadeau, kersttakken, kaarsen, familiebezoek en opnieuw een kerkdienst. Dat zijn mijn herinneringen aan de kerstvakanties van mijn jeugd.
19-12-2014 | 14:38
Zorgverzekeraars moeten weer echte coöperaties worden en verplicht worden om leden invloed te geven op het bestuur en beleid. De Eerste Kamer heeft gisteren unaniem ingestemd met een voorstel van Senator Roel Kuiper om ledenraden van zorgverzekeraars meer macht te geven. ‘Zo worden zorgverzekeraars verankerd in de samenleving, sturen verzekerden mee en blijft ons stelsel sociaal.’
19-12-2014 | 14:29
Uit een inventarisatie van de ChristenUnie blijkt dat in ieder geval 50 gemeenten nu al voorzien in een bed-bad-brood-voorziening voor uitgeprocedeerde vreemdelingen, of bezig zijn om deze voorzieningen te treffen. Dit naar aanleiding van de uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR).
18-12-2014 | 18:30
Op herhaald aandringen van de ChristenUnie heeft staatssecretaris Teeven Pakistaanse christenen aangemerkt als risicogroep. Joël Voordewind is erg blij met de erkenning van de staatssecretaris. ,,Pakistaanse christenen lopen enorm gevaar in hun eigen land. Daarom moeten ze niet teruggestuurd worden naar Pakistan als ze in Nederland asiel aanvragen. Tegelijkertijd is het intens verdrietig dat het geweld in Pakistan, en in het bijzonder tegenover christenen, wederom is toegenomen.”
18-12-2014 | 16:51
De ChristenUnie heeft vragen gesteld over berichten in de media dat de AIVD overrompeld was door de enorme groei van vertrekkende jihadgangers en onvoldoende alle terugkeerders zal kunnen volgen. Kamerlid Gert-Jan Segers maakt zich opnieuw ernstige zorgen over de capaciteit van de AIVD.
17-12-2014 | 17:23
Het kabinet heeft naar aanleiding van twee aangenomen moties van de ChristenUnie verschillende acties aangekondigd. Allereerst heeft minister Kamp een ‘samenwerkingsagenda’ opgesteld samen met het bedrijfsleven en provincies. Ten tweede voert het kabinet 2 moties van Carola Schouten uit om in de grensregio’s belemmeringen weg te nemen voor economie en arbeidsmarkt.
17-12-2014 | 16:58
Toetredingssteun aan Turkije moet beter gekoppeld worden aan de vooruitgang van hervormingen in dat land. Vandaag stemde een Kamermeerderheid voor een motie van Kamerlid Gert-Jan Segers. ,,Het is onacceptabel dat de EU grote sommen geld in Turkije stopt, terwijl de Turkse regering burgerlijke vrijheden, zoals de persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting niet respecteert.”
16-12-2014 | 15:40
De Tweede Kamer kan op geen enkele manier controleren of de afspraken die multinationals, zoals Google en Starbucks, met de Nederlandse belastingdienst gemaakt hebben, eerlijk zijn en binnen de grenzen van de wet vallen. Minister Dijsselbloem en Staatssecretaris Wiebes weigeren namelijk consequent inzicht te geven in deze belastingdeals.
16-12-2014 | 13:32
‘Een gezonde balans tussen generaties.’ Dat bepleitte ChristenUnie-senator Peter Ester tijdens het debat over pensioenen in de Eerste Kamer. ‘Het Jozef-principe moet gaan gelden. In vette jaren sparen voor moeilijke jaren. Dat draagt bij aan intergenerationele rechtvaardigheid. De nieuwe spelregels voor de pensioenfondsen zijn van groot belang voor een goed pensioen voor de huidige en toekomstige generatie van gepensioneerden.’
16-12-2014 | 12:02
Als vervolg van de parlementaire enquête woningcorporaties is een nieuwe wet vastgesteld met strengere regels met betrekking tot het toezicht op en de taken van woningcorporaties. Hiermee moeten in de toekomst excessen worden voorkomen zoals de Vestia affaire.
16-12-2014 | 10:39
In de kerk loopt een meisje naar voren. Ze steekt een kaars aan. Het is eerste advent. Ik ben er maar half bij met m’n gedachten. Advent? Kerst? Het lijkt zo ver weg.
15-12-2014 | 19:49
ChristenUnie-senator Peter Ester riep de regering vandaag op om bij vernieuwing van het belastingstelsel twee uitgangspunten prioriteit te geven: vergroening van de economie en minder belasten van arbeid. De Eerste Kamer debatteert vandaag en morgen over het Belastingplan 2015.
15-12-2014 | 18:23
De ChristenUnie start een ‘steunpunt’, waar mensen problemen kunnen melden die voortkomen uit de veranderingen in de gezondheidszorg.
15-12-2014 | 08:35
We moeten ons niet ontdoen van het Caribische deel van ons Koninkrijk, maar samen vooruitgang realiseren. Dat is de beste manier om de bevolking te dienen en draagvlak voor het Koninkrijk te vergroten. Dat vraagt veel van politici, aan beide zijden van de oceaan, zo schrijven Roelof van Laar (PvdA) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) met collega’s.
12-12-2014 | 19:16
Vandaag heeft een delegatie van de ChristenUnie een bezoek gebracht aan het akkerbouwbedrijf van familie Pelleboer in Tollebeek. De delegatie bestond uit Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber en provinciale en gemeentelijke vertegenwoordigers van de ChristenUnie.
9-12-2014 | 10:44
‘Ziekenhuizen zijn er niet voor de portemonnee van private investeerders.’ ChristenUnie-senator Roel Kuiper heeft grote bezwaren tegen voorstellen van de regering om het mogelijk te maken dat ziekenhuizen winst uitkeren aan private investeerders. ‘De regering werkt hiermee in de hand dat we ons gereguleerde zorgstelsel – waarin het publieke belang, het belang van de patient, centraal staat – veranderen in een arena van aan elkaar tegenstrijdige belangen. We brengen zo onjuiste, verkeerde prikkels aan in de wereld van de zorg.’
8-12-2014 | 23:43
Senator Roel Kuiper is vanmorgen opnieuw verkozen als ChristenUnie-lijsttrekker voor de Eerste Kamerverkiezingen.
8-12-2014 | 22:11
Zorgverzekeraars moeten weer echte coöperaties worden. Dat wil ChristenUnie-senator Roel Kuiper. ‘De ChristenUnie wil dat zorgverzekeraars verplicht worden om een ledenraad te hebben. Bovendien moet die ledenraad veel meer macht krijgen. Dat is voor ons cruciaal om steun te kunnen geven aan de wijziging van artikel 13′, aldus fractievoorzitter Roel Kuiper. ‘Zo blijven zorgverzekeraars verankerd in de samenleving, sturen verzekerden mee en blijft ons stelsel sociaal.’
6-12-2014 | 12:55
Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber wil dinsdag in het Vragenuur uitleg van minister Schippers over het
3-12-2014 | 10:40
ChristenUnie, CDA en SP zijn ontstemd dat staatssecretaris Fred Teeven (Justitie) nu al stappen neemt voor de legalisering van online gokken. De Tweede en Eerste Kamer hebben daar nog niet mee ingestemd.
2-12-2014 | 12:30
ChristenUnie-voorzitter Piet Adema is gisteren door Commissaris van de Koning Jacques Tichelaar aangesteld tot waarnemend burgemeester in de gemeente Borger-Odoorn (Drenthe).
1-12-2014 | 17:04
Vandaag is de ChristenUnie-kandidatenlijst voor de Eerste Kamer bekend gemaakt.
28-11-2014 | 17:43
Het amendement van de ChristenUnie, mede namens de SGP ingediend, om 1,4 miljoen euro te regelen voor het opbouwen en ondersteunen van lokaal vrijwilligerswerk, heeft de steun van een Kamermeerderheid gekregen.
27-11-2014 | 21:12
Het kabinet gaat geld vrijmaken voor vredesprojecten ‘van onderop’, verzoeningsprojecten tussen Palestijnen en Israëli’s. Vandaag stemde een Kamermeerderheid voor een voorstel van Kamerlid Joël Voordewind.
27-11-2014 | 21:00
Vanavond hebben de leden van de ChristenUnie tegen artikel 37 gestemd, het deel van de begroting wat gereserveerd is voor Vreemdelingenzaken van de Begroting Veiligheid & Justitie. Hieronder de stemverklaring.
27-11-2014 | 17:41
Bedrijven die misbruik maken van mensen met schulden zijn een structureel probleem. Van de vierhonderd incassobureaus in ons land houdt bijna de helft zich niet aan de regels. Zij vragen te veel geld voor hun diensten en intimideren mensen met schulden.
26-11-2014 | 10:58
De kledingsector moet snel met een convenant komen waarin afspraken staan om de omstandigheden van arbeiders in bijvoorbeeld Bangladesh te verbeteren. De Tweede Kamer stemde vandaag voor een motie van Kamerlid Joël Voordewind.
25-11-2014 | 14:49
Afgelopen zaterdag kwamen leden en gasten van de ChristenUnie samen in Lunteren voor het 30e Uniecongres en het Bestuurderscongres. Bekijk hier de foto’s van die dag.
25-11-2014 | 14:46
Vandaag debatteerde de Eerste Kamer over de Wet Langdurige Zorg, de laatste grote hervormingswet in de zorg van dit jaar. Senator Roel Kuiper leverde een bijdrage namens de ChristenUnie. ‘De grote winst van de zorghervormingen zou zijn als we zicht krijgen op een van onderop gedragen zorg, een zorg waarin mensen en niet de systemen centraal staan; zorg waarin de middelen er zijn als het moet, maar waarin ook wordt beseft dat de verantwoordelijkheid voor goede zorg begint in de leefwereld van mensen zelf.’
22-11-2014 | 13:08
Asia Bibi uit Pakistan moet worden vrijgelaten uit de dodencel en worden vrijgesproken van godslastering. Met die inzet zijn (mensenrechten)organisaties Jubilee Campaign en SDOK, en de ChristenUnie de petitiecampagne ‘Red Asia Bibi’ gestart.
21-11-2014 | 11:48
Tweede Kamerlid Joel Voordewind: ,,Als staatssecretaris Teeven en de PvdA werkelijk staan voor een menswaardig asielbeleid, kunnen en mogen zij de uitspraak van de Raad van Europa over Bed, Bad en Brood niet naast zich neerleggen.”
20-11-2014 | 17:42
Woensdag 19 november waren de herverdelingsverkiezingen in zes nieuwe gemeentes. In drie daarvan kon men stemmen op de ChristenUnie.
18-11-2014 | 21:07
Kamerlid Joel Voordewind wil een fonds oprichten om organisaties te ondersteunen die zich inzetten voor de vrijheid van godsdienst. Met dit fonds kunnen Nederlandse ambassades lokale organisaties steunen.
18-11-2014 | 15:48
‘De economie moet vernieuwen. We moeten als land werken aan een groene groeistrategie. In mijn eigen woorden: we moeten naar een groeimodel dat de Schepping serieus neemt.’ Dat zei ChristenUnie-senator Peter Ester tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen in de Eerste Kamer.
18-11-2014 | 10:12
Na de herdenking van de MH17-ramp schreef Bert Wagendorp in de Volkskrant dat we nu moeten rouwen zonder God. Hij verwoordde Nederlands grote gemene deler. ‘De zoektocht naar troost en verklaring is ingewikkelder geworden nu we ons niet meer kunnen beroepen op de ondoorgrondelijkheid van Gods wegen. Het waarom dat boven rouwen hangt, is scherper geworden, bozer ook, nu we de Act of God onacceptabel hebben verklaard en een verklaring eisen.’
17-11-2014 | 15:33
Vanavond zonden de EO en de NCRV op Nederland 2 de jaarlijkse Nationale Bijbelquiz uit. ChristenUnie-partijleider Arie Slob deed dit jaar ook mee en mocht de winst mee naar huis nemen.
11-11-2014 | 15:18
Wie zorgt voor goed onderwijs? Als ik een klaslokaal binnenloop, dan is het antwoord eenvoudig: de leraar maakt het verschil. Een gezond pedagogisch klimaat binnen de school is het belangrijkste voor de ontwikkeling van kinderen, schrijft Joël Voordewind in een column voor het vakblad voor schoolleiders in het funderend onderwijs, Kader Primair.
5-11-2014 | 14:09
Kerken zijn beeldbepalend voor het stadsgezicht van steden en dorpen. Grote kerken kampen echter met restauratieachterstanden. Dakreparaties of schilder- en herstelwerk worden uitgesteld. Dat komt doordat grote kerken nu buiten de boot vallen voor onderhoudssubsidies.
5-11-2014 | 09:32
Als er iets in onze wereld op het spel staat, dan is het wel het vermogen om vreedzaam met diepgaande verschillen om te gaan. Lees hier een opiniestuk van Arie Slob en Gert-Jan Segers dat vandaag verscheen in Trouw.
3-11-2014 | 14:47
Tweede Kamerlid Carola Schouten: ,,De conclusies van de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties zijn terecht confronterend. Door wangedrag van bestuurders, falend toezicht en onvoldoende verantwoordelijkheid van banken zijn er grote tekorten geleden waarvan de huurders de rekening hebben betaald.
29-10-2014 | 11:49
Als de Wet langdurige zorg wordt aangenomen, is een jaar tijd een groot deel van ons zorgstelsel grondig verbouwd. Ook met steun van mijn partij, de ChristenUnie. En voor mij is daarbij steeds het uitgangspunt van Jongeling leidend geweest: op de samenleving rust de principiële plicht om om te zien naar zieken en mensen met een beperking. De plicht om te zorgen voor elkaar.
28-10-2014 | 19:54
ChristenUnie, SP en PvdA presenteren vandaag een gezamenlijke initiatiefwet waarmee klanten die willens en wetens gebruik maken van een prostituee die gedwongen haar werk moet doen, aangepakt kunnen worden. Deze vrouwen zijn vaak slachtoffer van mensenhandelaren of loverboys.
28-10-2014 | 17:40
De ChristenUnie wil extra inzet van de overheid om in 2015 20 procent minder voedsel te verspillen. Bij de landbouwbegroting presenteerde Kamerlid Carla Dik-Faber vandaag een initiatiefnota voedselverspilling.
28-10-2014 | 15:52
Het kabinet moet een economische agenda voor de grensregio’s opstellen. Vandaag heeft een Kamermeerderheid ingestemd met een motie van ChristenUnie-Kamerlid Carola Schouten, waarin dit wordt gevraagd.
27-10-2014 | 15:22
Op zaterdag 1 november houdt het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie een congres over onderwijsvrijheid.
25-10-2014 | 20:22
ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber wil opheldering van staatssecretaris Van Rijn. Het komt nog steeds voor dat kinderen die qua zorgzwaarte in aanmerking komen voor de Wet Langdurige Zorg, daarvoor geen indicatie krijgen.
17-10-2014 | 16:46
Huishoudens met financiële problemen kosten de samenleving jaarlijks elf miljard euro. Dat staat in het rapport ‘Overkoepelende blik op de omvang en preventie van schulden in Nederland’ van het Nibud. Kamerlid Carola Schouten heeft hierover vragen gesteld aan de staatsecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
17-10-2014 | 10:42
NS moet een grotere bijdrage gaan leveren aan de bouw en exploitatie van fietsenstallingen bij stations. De kosten liggen volgens de ChristenUnie nu te veel op het bordje van de gemeenten. Een Kamermeerderheid stemde voor een motie van Kamerlid Carla Dik-Faber.
17-10-2014 | 10:12
ChristenUnie-Kamerlid Carola Schouten mist bij het Kabinet aandacht voor economie in de grensregio’s. Daarom heeft ze tijdens de begrotingsbehandeling van Economische Zaken een motie ingediend om een economische agenda voor grensregio’s op te stellen. Schouten: ,,In de “werken aan groei”-brief wordt vooral de kracht van de steden benoemd. Ik vraag de minister hoe het zit met de kracht van de regio. Ik lees daar niet zoveel over, of eigenlijk niets.”
16-10-2014 | 18:47
De ChristenUnie mag terugkijken op een prachtige Open Dag in het Tweede Kamergebouw.
16-10-2014 | 16:39
De ChristenUnie steunt minister Plasterk om topinkomens in de (semi)publieke sector te verlagen, maar is het niet eens dat de Kamers buiten spel staan bij het vaststellen van uitzonderingen.
16-10-2014 | 10:13
Waartoe roept Jezus ons op, als we zien hoe ISIS dood en verderf verspreid in Irak en Syrië? Deze indringende vraag stellen Ariaan Baan en Daniël Drost ons in het Nederlands Dagblad van 8 oktober. Joël Voordewind reageert.
16-10-2014 | 09:53
‘Het maakt niet uit of je vóór of tegen bent, in elke discussie over dit conflict gaat de turbo aan en gaat ieders hartslag sneller kloppen.’ Dit zei een dominee eens over het conflict tussen Israël en de Palestijnen. De wijze waarop de discussie in deze krant door dhr. Teunissen, Esther Voet en Jaap Hamburger over het conflict wordt gevoerd, deed ons weer denken aan de woorden van deze dominee.
15-10-2014 | 16:53
Kamerlid Gert-Jan Segers heeft vandaag bij een debat over de komende Eurotop premier Rutte gevraagd om opnieuw te kijken naar de kerntaken van de Unie en naar datgene waar de lidstaten zelf over gaan.
15-10-2014 | 13:18
De ChristenUnie zet zich al geruime tijd in voor het ontwikkelen van alternatieven voor het doden van eendagshaantjes. Zo hebben wij gepleit voor de combinatiekip, waarbij haantjes die in legpluimveesector worden geboren worden benut voor de vleesproductie.
14-10-2014 | 16:17
‘Een samenleving is meer dan een verzameling individuen op een stuk grond. Het kabinet heeft veel in beweging gezet, maar nu moet ze laten zien dat dat meer zijn dan een setje maatregelen. Hoe het ons als samenleving verder helpt.’ Dat zei ChristenUnie-senator Roel Kuiper bij de Algemene Politieke Beschouwingen in de Eerste Kamer. De senator vroeg verder aandacht voor het verlies aan zeggenschap door marktwerking en Europa. ‘Verlies van zicht op publieke belangen tast ons politieke leven aan.’
14-10-2014 | 16:16
De regering moet de afwikkeling van complexe schadegevallen door de aardbevingen in Groningen versnellen en verbeteren. Een ruime Kamermeerderheid heeft vandaag ingestemd met een motie van Kamerlid Carla Dik-Faber. Ook moet minister Kamp op korte termijn komen met een aanpak en een aanvaardbare termijn om de woningen en gebouwen in het winningsgebied zodanig te versterken dat de veiligheid is gewaarborgd.
10-10-2014 | 09:54
Tijdens het debat over de aardbevingen in Groningen stelde Kamerlid Carla Dik-Faber indringende vragen aan minister Henk Kamp. ,,Bewoners staan met lege handen. Wat gaan de minister en de NAM doen om echt het vertrouwen en de veiligheid te herstellen? Niet binnen een paar maanden of een paar jaar, maar nu!” Lees hier haar debatbijdrage.
9-10-2014 | 16:51
De ChristenUnie wil helderheid van minister Edith Schippers van Volksgezondheid over de gevolgen van bezuinigingen op de AWBZ voor de afdeling chronische beademing van de Zonnehuisgroep Noord in Zuidhorn. Op de afdeling verblijven patiënten die 24 uur per dag worden beademd. Door de bezuinigingen moet deze mogelijk sluiten.
9-10-2014 | 12:02
De ChristenUnie steunt het kabinet in het voornemen om een militaire bijdrage te leveren aan de strijd tegen IS in Irak. Arie Slob: ,,Wij wensen alle betrokken militairen veel kracht en sterkte toe en voor straks een behouden thuiskomst. Zij mogen weten dat er in Nederland met hen wordt meegeleefd en voor hen gebeden zal worden.”
7-10-2014 | 09:39
Heel erg bang zijn we misschien niet, maar een beetje bang wel. Voor jonge moslims die bij ons uit de buurt richting Syrië gaan om daar in naam van Allah te gaan moorden. Voor degenen die blijven en bereid zijn hier ‘een sterke en stevige daad te verrichten’, waar die Nederlandse Nusra-strijder via een Youtube-filmpje toe opriep.
3-10-2014 | 16:18
Mede door de inzet van de ChristenUnie is de vandaag gepresenteerde begroting voor 2015 een begroting met lichtpuntjes geworden. Fractievoorzitter Arie Slob: ,,De koopkracht neemt iets toe, mensen met een kleine beurs worden ontzien, bijvoorbeeld door het behoud van de huurtoeslag, en, heel belangrijk: er komen meer banen.”
1-10-2014 | 16:52
De ChristenUnie wil scherpere afspraken met de NS in de spoorvergunning voor 2015-2024. Daarnaast moeten scholieren ook in de spits korting krijgen bij NS. Verder moet de NS meer betalen aan fietsenstallingen op stations. Daarvoor pleitte Kamerlid Carla Dik-Faber woensdag in het debat over de nieuwe spoorvergunning.
30-09-2014 | 16:40
ChristenUnie verzet zich fel tegen de aanval op de vrijheid van onderwijs. De PvdA wil alle scholen verplichten leerlingen aan te nemen, ook als zij een ander geloof hebben dan de religieuze identiteit van de school. Tweede Kamerlid Joël Voordewind: “Als dit plan doorgezet wordt, dan is dat de bijl aan de wortel van de onderwijsvrijheid. Gelukkig hebben wij de aanval voorlopig weten af te wenden.”
30-09-2014 | 12:12
Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber: ,,Ik vind het schrikbarend. Wat mij vooral zorgen baart is de verdrievoudiging van het aantal meldingen dat betrekking heeft op psychisch lijden. Waren dat er in 2012 nog 14, in 2013 is dat aantal verdrievoudigd naar 42.”
26-09-2014 | 15:15
De ChristenUnie is niet tevreden met de uitvoering van de afspraken van het gaswinningsakkoord. Kamerlid Carla Dik-Faber pleit voor een snellere en betere uitvoering van de afspraken uit het akkoord ‘vertrouwen op herstel, herstel van vertrouwen’. Dik-Faber: ,,Bewoners verkeren nog teveel in onzekerheid over wat zij van NAM en overheid kunnen verwachten. Zij verdienen duidelijkheid en zekerheid.”
25-09-2014 | 16:44
De ChristenUnie heeft vandaag voor de Wet Langdurige Zorg gestemd. Kamerlid Carla Dik-Faber is blij dat haar voorstellen om de wet op belangrijke punten aan te passen zijn overgenomen.
24-09-2014 | 20:25
De ChristenUnie is positief over de Nederlandse inzet van het kabinet om minderheden in Noord-Irak te beschermen. Zojuist maakte het kabinet door middel van een Artikel-100 brief bekend zes straaljagers, en twee als reserve, en 130 militairen als trainingsgroep te leveren in de strijd tegen IS(IS). Voordewind: ,,Wij dringen hier al langer op aan. Het is begrijpelijk dat Nederland zich op dit moment beperkt tot Irak vanwege het onduidelijke volkenrechtelijk mandaat en strategie als het om Syrië gaat. Wij hopen dat er snel duidelijkheid komt over het volkenrechtelijk mandaat voor Syrië.”
23-09-2014 | 15:35
Het Landelijk Bestuur van de ChristenUnie wil graag een discussie in de partij over
23-09-2014 | 10:21
De ChristenUnie is, was en blijft tegen een studieschuldenstelsel. Het leidt er toe dat studenten straks verzekerd zijn van een forse schuldenlast als zij de arbeidsmarkt betreden. Bovendien raakt het de toegankelijkheid van het hoger onderwijs. Dit kan er toe leiden dat talentvolle jongeren straks toch afzien van een studie.
19-09-2014 | 18:31
De ChristenUnie is blij met de extra noodhulpgelden (100 mln) die nu al vrij komen voor landen waar er vreselijke humanitaire rampen plaatsvinden zoals in Syrie, Irak en Zuid-Soedan. Daarnaast zullen er fondsen worden vrijgemaakt ter bestrijding van ebola.
19-09-2014 | 14:05
Donderdag kondigde premier Mark Rutte aan dat het kabinet de komende 4 jaar 1,5 miljoen euro beschikbaar stelt voor de beveiliging van Joodse instellingen in Nederland. Ook gemeenten zullen een bijdrage leveren.
19-09-2014 | 13:03
‘I can’t believe the news today. I can’t close my eyes and make it go away’.

19-09-2014 | 11:03
Gemeenten krijgen komende twee jaar 75 miljoen om huishoudelijke hulp langer te behouden. Maar dat is niet genoeg, vindt de ChristenUnie.
17-09-2014 | 17:58
Bekijk hier enkele foto’s van de ChristenUnie politici in Den Haag en hun gasten tijdens Prinsjesdag 2014.
16-09-2014 | 15:23
Vorige week verbleef ChristenUnie Kamerlid Joël Voordewind in het noorden van Irak, om daar met eigen ogen te bekijken of de vluchtelingen voldoende hulp krijgen en of de toegezegde hulp hen ook bereikt.
11-09-2014 | 15:48
De ChristenUnie is ontevreden over de Wet langdurige zorg die deze week in de Tweede Kamer wordt besproken. Mensen wonen langer thuis en willen meer regie over hun leven en zorg.
11-09-2014 | 15:29
De ChristenUnie vindt dat Nederland alsnog moet meedoen aan de internationale coalitie die de terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) wil bestrijden. Tweede Kamerlid Joël Voordewind heeft het kabinet daartoe woensdag opgeroepen in een debat over de opmars van IS in Irak. Voordewind: ,,Als premier Rutte IS een barbaarse organisatie noemt, laat Nederland dan bijvoorbeeld meedoen in de strijd door de inzet van F-16′s.”
11-09-2014 | 11:59
Het partijbureau van de ChristenUnie zoekt zo snel mogelijk een veelzijdige en hands-on Management assistent. In de eerste plaats met het oog op de verkiezingscampagne voor de Provinciale Staten van 18 maart 2015. Het betreft een tijdelijke functie die duurt tot en met 31 maart 2015.
11-09-2014 | 10:54
Van 27 oktober tot 16 november 2014 gaan wij als ChristenUnie de strijd aan tegen voedselverspilling. We gaan Carla Dik-Faber’s inzet tegen voedselverspilling ondersteunen door mee te doen aan de FOODBATTLE. Doe ook mee!
11-09-2014 | 10:45
Nederlandse boeren en tuinders die Europese steun krijgen omdat ze getroffen worden door de sancties tegen Rusland, dreigen opnieuw de dupe te worden. Europa schort de steun op wegens dubieuze claims van boeren en tuinders uit Polen. Kamerlid Carla Dik-Faber trekt daarom aan de bel bij de staatssecretaris van economische zaken.
10-09-2014 | 13:12
Gisteravond was Tweede Kamerlid Carola Schouten te zien in het programma ‘Altijd Wat’. Presentator Wilfred Scholten sprak met haar over haar woonwijk in Rotterdam, haar jeugd, toekomst, idealen, geloof en politiek.
8-09-2014 | 21:28
Op initiatief van ChristenUnie-Kamerlid Joel Voordewind zal de Tweede Kamer aanstaande woensdag een hoorzitting houden met minderheden uit Irak zoals Yezidi’s, christenen, Turkmenen en Koerden.
5-09-2014 | 15:27
Vandaag kreeg Kamerlid Carla Dik-Faber als winnaar van de Politieke Pluim 2014 een taart overhandigd. De Plastic Soup Foundation reikt deze prijs elk jaar uit aan een politicus die zich heeft ingezet voor de strijd tegen de plastic soep. Dik-Faber is blij met de prijs: ,,Een steun in de rug voor behoud van statiegeld.”
4-09-2014 | 16:43
In meer dan duizend textielfabrieken in Bangladesh waar onder meer bedrijven in Nederland hun kleding laten maken, is de veiligheid nog altijd niet op orde, berichtte NOS vanmorgen. Kamerlid Joël Voordewind heeft hierover vragen gesteld aan minister Ploumen.
3-09-2014 | 14:14
Nederland kent lage voedselprijzen en is de tweede landbouwexporteur ter wereld. We zijn er trots op. Terecht? De Russische boycot laat zien dat een kentering in ons landbouwbeleid nodig is, schrijft Carla Dik-Faber op foodlog.nl.
2-09-2014 | 17:09
‘We willen een heldere uitspraak van de provincie dat we hier geen ondergrondse opslag van kernafval willen. We maken ons hier ernstig zorgen over omdat er veiligheidsrisico’s aan zijn verbonden. Daarnaast is er nog weinig bekend over de gevolgen op lange termijn van opslag in zoutkoepels’, aldus fractievoorzitters Anja Haga en Stieneke van der Graaf van de ChristenUnie in Friesland en Groningen.
2-09-2014 | 10:44
Kamerlid Joël Voordewind heeft een debat aangevraagd over de handhaving van de alcoholleeftijd. Dit debat zal 11 september plaatsvinden. De afgelopen tijd verschenen verschillende berichten in de media waaruit blijkt dat er te weinig wordt gehandhaafd door gemeenten. Voordewind: ,,Dit kan zo niet. Als je de alcoholleeftijd verhoogt, moet je ook zorgen dat die grens gehandhaafd wordt. Het gaat om de gezondheid van jongeren.”
2-09-2014 | 08:17
Het is verbijsterend. Mensen die hier hun vrijheid opgeven om af te reizen naar het land van bloed en bommen. Twee gezinnen uit het lieflijke Huizen stonden op het punt om – nota bene samen met hun kleine koters – richting Syrië te gaan om zich bij ISIS aan te sluiten. Met de arrestatie is hun plan voor even gedwarsboomd, maar ondertussen zullen ze nog niet van gedachten zijn veranderd.
1-09-2014 | 13:41
De jezidi’s, christenen en andere religieuze minderheden die zijn gevlucht voor de moordende milities van Islamitische Staat (IS) hebben dringend behoefte aan medische hulp en onderdak. Dat heeft ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind woensdag laten weten aan Novum vanuit de Noord-Iraakse stad Arbil.
1-09-2014 | 13:40
Het is goed dat Nederland militair wil bijdragen aan de strijd van de Koerden in Irak, maar het is te weinig. Voordewind reageert vanuit Erbil: ,,Ik ben blij met eerste militaire bijdrage waar ook ik om heb gevraagd deze dagen als reactie op de hartenkreet hier. Maar er is meer nodig. Mensen willen zich kunnen verdedigen als ze weer worden aangevallen. En jezelf verdedigen doe je niet alleen met helmen.”
27-08-2014 | 15:30
De ChristenUnie wil dat het kabinet zich in veel duidelijkere bewoordingen uitlaat over de situatie in Irak, waar duizenden christenen, Yezidi’s en andere minderheden met de dood worden bedreigd door het oprukkende ISIS. Hieronder de schriftelijke inbreng die de ChristenUnie heeft geleverd in aanloop naar een mogelijk debat in de Tweede Kamer. De link naar het reisverslag van de reis die Joel Voordewind in 2008 maakte door Noord-Irak onder het artikel.
21-08-2014 | 14:45
Vanmiddag heeft Arie Slob Assyrische christenen in Enschede bezocht. Zij zijn in hongerstaking om aandacht te vragen voor het lot van minderheden als Yezidi’s en christenen in het Midden-Oosten. Hij zegt op twitter: ,,Met ChristenUnie Enschede indrukwekkende ontmoeting gehad met hongerstakers voor christenen en Yezidi’s in Irak. Ik mocht in Enschede de mensen toespreken. ‘Nu niet zwijgen. Stop religieuze zuivering/genocide’.”
20-08-2014 | 14:34
Als het aan de ChristenUnie en de PvdA ligt, komt er één uniforme en onafhankelijke penning waarmee mensen kunnen aangeven dat zij niet gereanimeerd willen worden. De overheid zou de uitgifte van deze penning en de registratie van deze wensen niet meer moeten overlaten aan private organisaties, maar zelf moeten regelen.
19-08-2014 | 14:12
De ChristenUnie is blij met de steun die de Europese Commissie heeft toegezegd aan de Europese groente- en fruittelers die getroffen worden door de Russische boycot. Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber: ,,Het is een mooi signaal dat er eensgezindheid is over de noodzaak om de tuinders tegemoet te komen. Nu komt het erop aan dat het beschikbare geld goed wordt besteed. Het is belangrijk dat groenten en fruit niet gedumpt worden, maar een zinvolle bestemming krijgen, dus liever naar de voedselbanken dan verwerken als diervoer.”
15-08-2014 | 16:01
De ChristenUnie is geschrokken van het aantal voedselinfecties veroorzaakt door het verkeerd gebruik van maagzuurremmers. Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber wil actie van minister Schippers: ,,Bij verkeerd gebruik blijkt de maagzuurremmer tot gevaarlijke situaties te kunnen leiden. Ik wil dat het kabinet alles doet om meer voedselinfecties te voorkomen.”
14-08-2014 | 11:54
De nieuwste cijfers over de Nederlandse economie stemmen hoopvol, maar alertheid blijft volgens de ChristenUnie geboden. Fractievoorzitter Arie Slob: ,,Het is goed om te zien dat het economisch herstel doorzet en de economie het afgelopen kwartaal weer is gegroeid. Ook de vooruitzichten voor 2015 zijn overwegend positief. Vooral de snellere daling van de werkloosheid is een opsteker. Er blijft echter nog veel te doen, nog steeds zijn er meer dan 600.000 mensen op zoek naar een baan. Het kabinet moet daarom alles op alles zetten om de werkgelegenheid te bevorderen door bijvoorbeeld de lasten op arbeid te verlagen. Ook hebben we rekening te houden met de gespannen internationale situatie en de economische teruggang in buurland Duitsland. Omdat dit zomaar op ons land terug kan slaan, moeten we niet te vroeg juichen.”
11-08-2014 | 14:47
Tweede Kamerlid Joel Voordewind roept het kabinet op om het voorbeeld van Frankrijk te volgen en de door ISIS verdreven Irakese christenen opvang aan te bieden in Nederland.
9-08-2014 | 10:01
ChristenUnie leider Arie Slob was gisteravond te gast bij Nieuwsuur waar hij o.a. sprak over de gruwelijke vervolging van christenen, Jezidi’s en andere minderheden in Noord-Irak door ISIS.
29-07-2014 | 08:11
Bij alles wat mijn vader me over de Tweede Wereldoorlog vertelde, was de genocide op zes miljoen Joden het meest onbevattelijke. Hoe kon een land met zo veel weldenkende mensen, zo veel christendom, met een cultuur die Bach en Goethe had voortgebracht, tot zo’n weerzinwekkende, systematische massamoord komen?
ChristenUnie

De speciale kerstcolumn van @gertjansegers uit ons ChristenUnie magazine: 'Kerstfeest tussen het vuilnis' - christenunie.nl/k/nl/n33079/n…

ChristenUnie

Arie Slob: 'Het is nu niet de tijd voor politieke spelletjes' - trouw.nl/tr/nl/4500/Pol…

ChristenUnie

Pakistaanse christenen op verzoek ChristenUnie aangemerkt als risicogroep. christenunie.nl/k/nl/n33079/n…

ChristenUnie

ChristenUnie: ernstige zorgen over capaciteit en slagkracht AIVD - christenunie.nl/k/nl/n33079/n…

ChristenUnie

Vanwege het verdwijnen van de Bijbel uit de TK heeft @JoelVoordewind gisteren Bijbels cadeau gedaan aan alle fracties pic.twitter.com/P6Uv9yhpGW

ChristenUnie

Gisteravond deed @carolaschouten niet onverdienstelijk mee bij de dagelijkse kennisquiz @DeslimstemensNL. Terugkijken deslimstemens.ncrv.nl/ncrvgem…

ChristenUnie

Kamer wil opheldering over noodopvang n.a.v. uitspraak rechter. @JoelVoordewind heeft brief en debat aangevraagd. nu.nl/politiek/39558…

ChristenUnie

In 2015 bestaan we 15 jaar. Kom 30 januari naar ons verjaardagsfeestje met o.a. @bandtrinity! christenunie.nl/15jaar pic.twitter.com/DQtXCySkUx

ChristenUnie

@BeDeJo @carladikfaber Het lijkt er op dat de site kuren heeft, hopelijk zsm weer online

ChristenUnie

Vanmiddag zat @arieslob in het belteam van @MeldpuntMAX, waar hij bellers sprak over eenzaamheid bij ouderen pic.twitter.com/sBrOWdHAgx

ChristenUnie

ChristenUnie eist maatregelen voor veilgheid A58 | Omroep Zeeland omroepzeeland.nl/nieuws/2014-…

ChristenUnie

ChristenUnie wil dat Teeven gemeenten steunt bij opvang illegalen (via @NUnl) nu.nl/politiek/39482…

ChristenUnie

ChristenUnie: 50 gemeenten organiseren bed-bad-brood-opvang, kabinet mag niet wegkijken - christenunie.nl/k/nl/n33079/n… pic.twitter.com/kym0CaT5N3

ChristenUnie

'Belastingdienst ontziet 40.000 alleenstaande ouders' - nu.nl/algemeen/39474…

ChristenUnie

Studio Den Haag over vogelgriep en schaliegas, met o.a. @carladikfaber (video) nos.nl/artikel/200737…

ChristenUnie

ChristenUnie: geen Down-vrije samenleving. @carladikfaber wil uitleg van minister Schippers nav bericht Volkskrant. christenunie.nl/k/nl/n33079/n…

ChristenUnie

@DaanVerwaaij Ai, dat is iets te lang ;) Inmiddels aangepast, dank voor het attenderen.

ChristenUnie

ChristenUnie regelt geld voor lokaal vrijwilligerswerk - christenunie.nl/k/nl/n33079/n… @carladikfaber