Skip to content

CU4-02-2016 | 12:15
De ChristenUnie is blij met de aanbeveling die de commissie-Schnabel doet om te voorkomen dat mensen hun leven ‘voltooid’ achten. Volgens de commissie is verruiming van de wet voor hulp bij zelfdoding niet aan de orde.
3-02-2016 | 13:12
De Tweede Kamer krijgt er een nieuw onderzoeksinstrument bij: de parlementaire ondervraging. In 2013 nam een meerderheid in de Tweede Kamer een voorstel van ChristenUnie-Kamerlid Gert-Jan Segers aan om dit instrument in te stellen. Een commissie die de mogelijkheden en randvoorwaarden van de parlementaire ondervraging onderzocht, stelt voor om de komende vijf jaar ervaring op te doen met het instrument. Daarna kan de parlementaire ondervraging, waarbij mensen onder ede kunnen worden gehoord, definitief worden ingevoerd. Een parlementaire ondervraging is minder tijdrovend dan een enquête, die vaak jaren duurt, maar zwaarder dan een hoorzitting, omdat de Kamer mensen onder ede kan horen.
3-02-2016 | 12:37
De ChristenUnie reageert positief op de oproep van LSVB, ISO, de ChristenUnie-jongeren PerspectieF en CDJA om studenten meer invloed te geven op de eigen hoger onderwijsinstelling. Zo moeten studenten mee kunnen praten over de benoeming van bestuurders. De studenten- en jongerenorganisaties riepen ChristenUnie en CDA hier vanochtend toe op.
2-02-2016 | 23:03
Dat het vandaag geplande debat over de Wet afbreking zwangerschap vanwege ziekte van de minister niet door kon gaan, weerhield haar er niet van een rapport naar de Kamer te sturen over motieven voor het afbreken van de zwangerschap. Opmerkelijk, omdat het onderzoeksrapport al vier jaar op de plank bij het ministerie van VWS bleek te liggen. De minister ‘vond’ het onderzoek nadat zij er naar zocht naar aanleiding van een artikel van partijgenoot Charlotte Lockefeer in Liberaal Reveil. Volgens Carla Dik-Faber is het belangrijk dat het onderzoeksrapport nu op tafel ligt. “Het onderzoek trekt belangrijke conclusies over de praktijk waarin onbedoeld zwangere vrouwen terecht komen.” Lees hier de reactie van Carla Dik-Faber op het rapport.
2-02-2016 | 23:02
Roken op het schoolplein is vanaf 2020 verleden tijd. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde een amendement van de ChristenUnie om alle schoolpleinen volledig rookvrij te maken. Het verbod op roken op het schoolplein komt te staan in de Tabakswet. Initiatiefnemer is ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber: “Veel scholen willen graag een rookvrij schoolplein en krijgen daarin nu steun van de overheid. Voor de scholen die nog geen prioriteit gaven aan een rookvrij schoolplein is dit een steun in de rug om daar nu echt werk van te maken.”
2-02-2016 | 17:09
Het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie organiseert binnenkort twee evenementen die het hart van christelijke politiek raken. Hiervoor bent u van harte uitgenodigd!
29-01-2016 | 18:42
De ChristenUnie heeft nog veel vragen bij het kabinetsbesluit om de strijd tegen ISIS uit te breiden naar Syrië. Kamerlid Joël Voordewind: ,,Mijn fractie heeft altijd de optie opengehouden om de strijd tegen ISIS ook in Syrië te voeren, maar dit moet wel gepaard gaan met een duurzaam perspectief op een politieke oplossing voor Syrië voor de langere termijn. Nu zien we echter dat een van de belangrijkste partners in de strijd tegen ISIS, de Koerden alsook de christenen, worden buitengesloten van de vredesgesprekken in Geneve. Bommen alleen lossen weinig op.”
27-01-2016 | 15:44
Een Kamermeerderheid wil op initiatief van ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber directe actie voor het versterken van scholen en zorginstellingen in het Groningse bevingsgebied. “De discussie over demografische ontwikkelingen en kostenefficiëntie zorgt voor vertraging bij de versteviging van scholen en zorginstellingen. Dat is echt onbestaanbaar. Ieder kind moet veilig naar school kunnen. Daarom heb ik een motie ingediend om dat proces te versnellen,” aldus Dik-Faber. De motie wordt ondertekend door een meerderheid van de Kamer. Ook heeft de ChristenUnie gevraagd om meer aandacht en geld voor behoud van waardevol erfgoed, zoals monumentale kerken en boerderijen.
26-01-2016 | 10:23
Minister Blok van Wonen en Rijksdienst gaat op verzoek van de ChristenUnie kijken of in de regels voor het toewijzen van sociale huurwoningen rekening gehouden kan worden met de hoogte van de energiekosten van een woning. Sinds 1 januari wijzen corporaties woningen alleen nog toe waarvan de huurprijs past bij het inkomen. Zo moet worden voorkomen dat mensen te duur of juist te goedkoop wonen. Het passend toewijzen houdt echter geen rekening met de hogere energielasten die vaak komen kijken bij een goedkopere huurwoning. De ChristenUnie wil dat dat verandert.
21-01-2016 | 20:45
ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers geeft morgen, vrijdag 22 januari, een vervolg aan zijn ‘Provincietour’ door Nederland. Tijdens zijn tour in Friesland bezoekt hij Cambuur Leeuwarden, zorgorganisatie Sûnenz in Drachten, de kleinschalige vluchtelingenopvang in Kollumerpomp en heeft hij een ontmoeting met het college van burgemeester en wethouders in Dantumadeel. Afsluitend is er een borrel in Leeuwarden. Gert-Jan Segers woonde vijftien jaar in Friesland.
21-01-2016 | 16:49
Vandaag hield Tweede Kamerlid Eppo Bruins, die na het vertrek van Arie Slob sinds december in de Kamer zit, zijn maidenspeech. In zijn eerste bijdrage aan een debat in de Tweede Kamer ging hij in op vertrouwen, medezeggenschap en toezicht in het onderwijs. Lees hier de volledige maidenspeech van Eppo Bruins.
21-01-2016 | 15:38
De ChristenUnie heeft zich de afgelopen jaren ingezet om ervoor te zorgen dat mensen met beperking helemaal mee te kunnen laten doen in de samenleving. Daarvoor is de ratificatie van het VN-gehandicaptenverdrag belangrijk. Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber: ,,Vandaag is een feest van inclusie. Eindelijk, na zoveel jaren, zal Nederland het VN-gehandicaptenverdrag ratificeren. Dit is een dag om te vieren, samen met de mensen die een beperking hebben en nu de erkenning krijgen dat zij volwaardig meedoen in onze samenleving. De ChristenUnie is ontzettend blij dat toegankelijkheid de nieuwe norm wordt en dat die norm uiterlijk op 1 januari 2017 zal ingaan.”
20-01-2016 | 12:34
Naar aanleiding van een rapport Amnesty International heeft ChristenUnie-Kamerlid Joel Voordewind vragen gesteld aan minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Er is sprake van grootschalige kinderarbeid in kobaltmijnen in Congo waar de grondstof voor batterijen wordt geproduceerd voor grote elektronicafabrikanten.
20-01-2016 | 12:05
Fractievoorzitter Gert-Jan Segers: ,,Ik dank de commissie voor het grondige en degelijke rapport. Er is hard gewerkt en dat heeft geleid tot een unaniem gedragen conclusie dat op grond van het door het OM aangeleverde dossier geen verdachte aan te wijzen is. Wel onderstreept dit rapport het belang van het respecteren van de geheimhouding van de beraadslaging van de CIVD. We moeten als Kamer nu snel werk maken van de aanbeveling van de commissie om de wetgeving rondom de schending van geheimhouding te moderniseren.”  
19-01-2016 | 17:56
ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind wil dat vluchtelingen die Nederland binnenkomen al worden verdeeld over gemeenten vóór ze de asielprocedure doorlopen hebben. In die gemeente moet dan ook de opvang plaatsvinden. Nu krijgen vluchtelingen pas een gemeente toegewezen op het moment dat zij daadwerkelijk een verblijfsvergunning hebben gekregen.
19-01-2016 | 17:14
De ChristenUnie is zeer kritisch over de benoeming van de oud-voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie Jacob Kohnstamm tot voorzitter van de onafhankelijke Regionale Toetsingscommissies Euthanasie. “Van onafhankelijkheid is geen sprake,” zegt Dik-Faber. “Dat iemand die zo nauw verbonden is met de NVVE dan voorzitter wordt van deze toetsingscommissies, is wat mij betreft uitgesloten.” Dik-Faber stelt daarom schriftelijke vragen aan het kabinet.
14-01-2016 | 19:35
De ChristenUnie heeft vragen gesteld aan de minister van Veiligheid en Justitie en de staatssecretaris van Economische Zaken over drugsafval in landbouwakkers. Kamerleden Gert-Jan Segers en Carla Dik-Faber vinden het zorgelijk dat sporen van drugsafval zijn aangetroffen in landbouwgewassen in Someren. “We pleiten al langer voor het beter opruimen van drugsafval dat wordt gedumpt bij boeren en particulieren. Zij zitten nu met de rotzooi en de kosten. In het voorjaar is er een motie aangenomen om hen beter tegemoet te komen. Dat moet nu echt gaan gebeuren. Anders dreigen de drugsresten in ons eten terecht te komen.”
14-01-2016 | 16:22
Van de ruim 4 miljoen mantelzorgers in Nederland is 1 op de 10 overbelast. Vijf op de zes mantelzorgers combineert zorgen voor een naaste met werk. Daarnaast zijn er steeds meer mantelzorgers. Niet alle mantelzorgers zijn in beeld en niet alle mantelzorgers weten hoe ze ondersteuning kunnen vinden. Een deel van de mantelzorgers wil geen hulp, een ander deel van de mantelzorgers zegt geen persoon te kennen die zou kunnen helpen. De ChristenUnie wil dat die hulp er komt.
13-01-2016 | 16:28
De ChristenUnie wil naar aanleiding van de Open Doors-ranglijst christenvervolging 2016 van het kabinet weten wat zij doet om de toegenomen christenvervolging tegen te gaan. Volgens Tweede Kamerlid Joël Voordewind zijn extra inspanningen noodzakelijk.
11-01-2016 | 17:46
De ChristenUnie wil dat er een verdeelsleutel wordt ingesteld voor de opvang van vluchtelingen over het hele land. “Doordat de asielzoekers over het hele land worden verspreid zal het gaan om kleinschalige opvang,” zei ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind in een interview met nu.nl. Met de evenredige verdeling van asielzoekers wil Voordewind aansluiten bij de verdeling die er als is voor vluchtelingen met een status. “Als de vluchtelingen toch al in die gemeenten aanwezig zijn zullen zij ook sneller integreren als ze daar mogen blijven zodra ze een status hebben. De begeleiding kan dan ook beter worden georganiseerd.”
8-01-2016 | 22:25
In Syrië zetten strijders van IS de Arabische letter ‘N’ op huizen waar christenen wonen. Duizenden yezidi’s zaten anderhalf jaar geleden op een bergtop. Er kwamen het afgelopen jaar meer dan een miljoen vluchtelingen naar ons continent. De grote vraag is: wat kunnen we doen aan de oorzaak van de vluchtelingenstroom, de terreur van IS? De Tweede Kamer verwacht in de eerste weken van dit nieuwe jaar een voorstel van het kabinet met het antwoord op de vraag: bommen op Syrië, ja of nee?
8-01-2016 | 14:55
Gert-Jan Segers, fractievoorzitter van de ChristenUnie: “Het voorstel om ‘bij de gratie Gods’ uit de ondertekening van koning Willem-Alexander te halen, is vandaag door D66 weer eens afgestoft. Ik vind het veelzeggend dat bij alle grote vragen rond bijvoorbeeld vluchtelingen, antisemitisme, maar ook de zorg, D66 zich nu juist hierop wil profileren. Een verbazingwekkende prioriteit.”
7-01-2016 | 15:31
De ChristenUnie plaatst vraagtekens bij de mogelijke rol van het Amerikaanse fonds Sun bij een doorstart van de V&D. Hetzelfde bedrijf liet V&D namelijk failliet gaan, met alle gevolgen van dien voor onder meer de V&D-medewerkers. Tweede Kamerlid Eppo Bruins: “Het zou onbestaanbaar zijn als het Amerikaanse Sun profiteert van de doorstart van een bedrijf dat ze zelf failliet hebben laten gaan. Nota bene over de ruggen van duizenden V&D medewerkers.”
7-01-2016 | 14:34
De ministeries van Volksgezondheid en van Veiligheid en Justitie kwamen onlangs met een vernieuwde ‘handreiking’ omtrent euthanasieregels. Daar in wordt met name ingegaan op versoepeling van het gebruik van een wilsverklaring. De ChristenUnie maakt zich zorgen over die versoepeling.
5-01-2016 | 16:06
De komende tijd zal de nieuwe leider van de ChristenUnie Gert-Jan Segers de twaalf verschillende provincies in het land bezoeken voor werkbezoeken en gesprekken. Hij begint zijn tour op donderdag 7 januari in Groningen met een aantal werkbezoeken en gesprekken in het aardbevingsgebied en houdt een nieuwjaarstoespraak bij de ChristenUnie-bijeenkomst in Groningen. Gert-Jan Segers: ,,De ChristenUnie heeft een bijzondere band met Groningen. Wij hebben de afgelopen tijd steeds aangedrongen op het terugdraaien van de gaskraan en zijn opgekomen voor de veiligheid van de Groningers. En voor een duurzame energievoorziening moeten we af van onze Groningse gasverslaving.”
5-01-2016 | 12:02
Fractievoorzitter Gert-Jan Segers vraagt de minister van Veiligheid en Justitie wat hij doet om een Joods gezin in Amsterdam te beschermen dat rond oud en nieuw te maken kregen met antisemitisme. Ze werden bekogeld met vuurwerk en er werden antisemitische leuzen geroepen. Segers: ,,Als leden van de Joodse gemeenschap niet langer veilig zijn in ons land, dan houden we op een beschaving te zijn.”
5-01-2016 | 11:24
Ergens in mijn tienertijd drong pas echt tot me door wat ik daarvoor alleen nog maar verstandelijk wist: dat ik sterfelijk ben, dat ik onherroepelijk dood zal gaan. Het sloeg me compleet van m’n sokkel. Ik besefte dat de dood een leven lang op de loer ligt, er de tijd voor kan nemen, maar vroeger of later altijd sterker is dan het leven.
23-12-2015 | 11:39
De ChristenUnie-fractie in de Eerste Kamer heeft gisteren tegen het Belastingplan 2016 gestemd. Niet alleen omdat het plan niet rechtvaardig, te weinig groen en onrealistisch is, maar ook omdat het een onverantwoord belastingplan is, aldus senator Peter Ester en fractiemedewerker Pieter Grinwis.
23-12-2015 | 00:38
Voor wind op zee; tegen gedwongen splitsing energiebedrijven; voor behoud werkgelegenheid.
22-12-2015 | 17:02
ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber is volgens landbouw-weekblad Boerderij één van “de machtigste mannen/vrouwen in de agrarische sector van 2015”. Dik-Faber staat in de top-50 op plaats 41 en wordt getypeerd als “pittige parlementariër die geen klus laat liggen”. Eerder dit jaar werd ze door Vrij Nederland al uitgeroepen tot meest effectieve Kamerlid.
22-12-2015 | 16:21
ChristenUnie-fractievoorzitter Gert-Jan Segers heeft aan het einde van het debat over de conclusies van het rapport van de commissie Oosting samen met fractievoorzitters van andere partijen een motie van afkeuring ingediend. Lees hier de verklaring van Gert-Jan Segers en de betreffende motie.
18-12-2015 | 18:04
Carla Dik-Faber (ChristenUnie): “We hebben, samen met de Groningers, heel lang moeten wachten op het besluit om de gaskraan verder dicht te draaien. Het nu genomen besluit is een stap in de goede richting, maar de ChristenUnie blijft er op aandringen dat nog meer, grote stappen volgen. Gas heeft niet de toekomst. We moeten, ook met het oog op de afspraken in het nog maar net gesloten Klimaatakkoord, echt over op andere vormen van energie; het is aan de minister om met een plan te komen hoe hij de gaswinning met grote stappen omlaag brengt. Tot die tijd moeten we niet méér gas winnen dan werkelijk nodig is; het moet geen automatisme zijn dat we een gesteld plafond ook ieder jaar bereiken. Dat we de komende jaren steeds verder teruggaan in de hoeveelheid te winnen gas, zijn we ook met het oog op de veiligheid van de Groningers verplicht.”
17-12-2015 | 16:28
Vandaag werd bekend dat de politiebonden en het ministerie van Veiligheid en Justitie een akkoord hebben bereikt over een nieuwe cao voor de politie. De ChristenUnie drong hier herhaaldelijk op aan. De achterban van de politiebonden moet nog instemmen met het akkoord. ChristenUnie-fractievoorzitter Gert-Jan Segers is blij dat de nieuwe cao nu bijna een feit is.
17-12-2015 | 16:08
ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins wil dat alles uit de kast wordt gehaald om de spoorverbinding tussen Groningen en Duitsland snel te herstellen. Vanwege een kapotgevaren spoorbrug is deze verbinding nu buiten werking. Kamerlid Bruins verwijst in zijn schriftelijke vragen aan staatssecretaris Dijksma onder meer naar het voorstel van de Groningse Statenfractie van de ChristenUnie om een tijdelijke noodbrug te onderzoeken.
17-12-2015 | 15:06
ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind wil dat minister Ploumen 60 miljoen euro toe wordt gevoegd aan het Nederlandse noodhulpfonds ‘Dutch Relief Fund’. Vandaag wordt gestemd over een amendement dat Voordewind indient bij de begroting voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Uit de Najaarsnota blijkt dat uit het fonds voor exporterende bedrijven (Dutch Good Growth Fund, DGGF) 60 miljoen euro onbesteed geld over is. Voordewind stelt voor om dit direct te besteden aan humanitaire crises in de wereld en opvang van vluchtelingen in de regio.
16-12-2015 | 15:14
Mdv, waar dit debat over gaat, zijn het aanzien van de politiek, de geloofwaardigheid van de overheid en het vertrouwen in de rechtsstaat.
16-12-2015 | 13:56
De ChristenUnie wil dat Europa niet zonder toestemming van een lidstaat kan ingrijpen in de nationale grensbewaking. In plaats daarvan moeten de grenzen van Schengen kunnen worden opgeschort als een land er niet in slaagt om de buitengrenzen te bewaken en het land aangeboden hulp bovendien afwijst. Een motie hiertoe werd met brede steun aangenomen door de Tweede Kamer.
15-12-2015 | 16:03
Minister Jet Bussemaker gaat de toegankelijkheid van het Hoger Onderwijs voor studenten met een functiebeperking en chronisch zieken structureel monitoren. Die toezegging deed ze gisteren na vragen van ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins.
12-12-2015 | 21:34
Arie Slob is vanmiddag bij zijn afscheid in de Tweede Kamer benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De koninklijke onderscheiding kreeg hij opgespeld door Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg.
12-12-2015 | 21:33
“En weer zijn alle ogen van de wereld gericht op Parijs. Wat is het nog kort geleden dat hier verschrikkelijke aanslagen plaatsvonden. De politie in de Thalys en op station Gare du Nord verraden dat Parijs veranderd is. Maar op straat is er niets van te merken. Mensen leven hun leven. Op Le Bourget vindt deze dagen de 21e Klimaattop van de Verenigde Naties plaats, de COP21. De wereld wacht met ingehouden adem of een ambitieus Klimaatakkoord kan worden bereikt.”
12-12-2015 | 21:33
ChristenUnie Kamerlid Carla Dik-Faber woonde afgelopen week de Klimaattop in Parijs bij, waar alle landen vandaag instemden met het Klimaatakkoord. Dik-Faber: “Dat nu de handtekeningen van 196 landen zijn gezet onder een akkoord om klimaatverandering tegen te gaan, is historisch te noemen. De woorden in het akkoord zijn vooralsnog alleen nog grote woorden, maar dat het akkoord ambitieus en juridisch bindend is, stemt optimistisch. De temperatuurstijging moet ver onder twee graden Celsius blijven en landen moeten streven naar een temperatuurstijging van maximaal 1,5 graden Celsius. Het einde van het fossiele tijdperk is in zicht.”
12-12-2015 | 17:27
Gert-Jan Segers (fractievoorzitter ChristenUnie): “Ik respecteer het besluit van Van Miltenburg om terug te treden als Kamervoorzitter. Het is een pijnlijk besluit en een persoonlijk drama. Tegelijk staat dit besluit los van de kern van het rapport van de commissie-Oosting. Het debat van aanstaande woensdag zal, wat de ChristenUnie-fractie betreft, ook niet gaan over het optreden van de Kamervoorzitter, maar over de vraag of de Kamer juist is geïnformeerd en of de hoofdrolspelers de rechtsstaat iedere keer adequaat hebben gediend. Ik dank Anouchka van Miltenburg voor het werk dat zij de afgelopen drie jaar als Kamervoorzitter voor ons parlement verzette.”
10-12-2015 | 17:47
De ChristenUnie heeft zorgen over de voorlichting aan examenkandidaten over het nieuwe leenstelsel en het aangaan van schulden, naar aanleiding van de enquête van het ISO en het LAKS.
10-12-2015 | 16:57
Deze week werd er in de Kamer gesproken over ratificatie van het VN-gehandicaptenverdrag. De ChristenUnie heeft lang aangedrongen op ratificatie en is blij dat het verdrag nu eindelijk is behandeld. Namens de ChristenUnie-fractie vraagt Gert-Jan Segers wel welke stappen de regering gaat zetten om vervolg te geven aan de ratificatie.
9-12-2015 | 18:06
ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind organiseert morgen de schrijfactie van Amnesty International in de Tweede Kamer. Op de Dag van de Mensenrechten – 10 december – doen wereldwijd op verschillende plekken mensen mee aan de schrijfmarathon van Amnesty International. Aan één stuk door worden brieven geschreven voor mensenrechtenverdedigers.
8-12-2015 | 16:58
Nederland gaat volgend jaar mogelijk weer meer gas winnen in Groningen. Een amendement van ChristenUnie-Kamerlid Dik-Faber op de begroting van Economische Zaken om volgend jaar conform de uitspraak van de Raad van State maximaal 27 miljard kubieke meter aan gas te winnen, kreeg geen meerderheid. De ChristenUnie pleit al langer voor het terugbrengen van de gasproductie, maar krijgt daarin geen steun van de coalitie van VVD en PvdA. “De coalitie laat de Groningers in de steek,” vindt Dik-Faber.
8-12-2015 | 16:54
Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met twee ChristenUnie-amendementen waarmee minimaal €1 miljoen wordt vrijgemaakt voor projecten die de godsdienstvrijheid in onvrije landen bevorderen en nog eens €1 miljoen voor verzoeningsprojecten in Israël. ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind diende deze amendementen in tijdens de behandeling van de begroting 2016 voor Buitenlandse Zaken. Minister Koenders zei zijn steun voor de amendementen eerder al toe.
8-12-2015 | 16:04
“Dat er iets ernstig mis is met de fundering van het huis Europa, merken we vooral aan de aanpak van de vluchtelingencrisis. Het Verenigd Koninkrijk en Denemarken willen hun voorbehoud niet prijs geven en Oost-Europese landen stappen naar de rechter om onder de herverdeling van vluchtelingen uit te komen. Van onderlinge solidariteit en gedeelde waarden is momenteel weinig te merken.” Dat zei Joël Voordewind maandag tijdens het debat over de Staat van de Unie.
2-12-2015 | 15:56
Eppo Bruins is vanmiddag beëdigd als Tweede Kamerlid van de ChristenUnie. Hij neemt de zetel over van Arie Slob, die gisteren afscheid nam van de Kamer.
1-12-2015 | 20:04
Op het bijzondere 32e partijcongres met het thema ‘Waardevol Leven’ nam Arie Slob afscheid en sprak Gert-Jan Segers voor het eerst het congres toe als de nieuwe politiek leider van de ChristenUnie. Bekijk hier de foto’s, terugblikvideo en speeches.
1-12-2015 | 08:47
‘Je bent een Gideon geweest’, zei ik tegen hem. Want net als Gideon benadrukt ook hij regelmatig zijn gewone afkomst. ‘Ik ben ook maar een zoon van een middenstander’, zegt hij dan, ‘en een hbo’er.’
27-11-2015 | 17:19
Al jaren pleit de ChristenUnie voor kinderbijslag voor Bonaire, Sint-Eustatius en Saba, net als in de rest van Nederland. Gisteren stemde de Tweede Kamer in met een wet die dat per 1 januari 2016 eindelijk regelt. “De ChristenUnie heeft het altijd onrechtvaardig gevonden dat kinderen in de Cariben geen aanspraak konden maken op de sociale voorzieningen die voor ons zo normaal zijn. Die onrechtvaardigheid wordt nu hersteld,” aldus ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber.
26-11-2015 | 14:16
Op woensdag 2 december organiseert ECPM in samenwerking met Europarlementariër Peter van Dalen (CU) in Brussel een conferentie met als hoofdspreker Joris Luyendijk, winnaar van de NS publieksprijs.
26-11-2015 | 12:41
De hoogste bestuursrechter in Nederland heeft vandaag bepaald dat geëist mag worden dat uitgeprocedeerde asielzoekers meewerken aan hun vertrek uit Nederland, in ruil voor ‘bed, bad en brood’. Volgens Kamerlid Joël Voordewind biedt deze uitspraak geen oplossing voor uitgeprocedeerden die niet terug kunnen. Begeleiding bij vrijwillige terugkeer is noodzakelijk.
21-11-2015 | 22:28
Fractievoorzitter Gert-Jan Segers:
19-11-2015 | 12:20
“Vrijdagavond hebben jullie het leven van een buitengewoon wezen gestolen, de liefde van mijn leven, de moeder van mijn zoon, maar jullie krijgen mijn haat niet.”“Ik heb haar vanochtend gezien. Eindelijk, na nachten en dagen wachten. Ze was nog net zo mooi als toen ze vrijdagavond de deur uitging, net zo mooi als toen ik totaal verliefd op haar werd, meer dan twaalf jaar geleden. En natuurlijk word ik verscheurd door verdriet, dat overwinninkje gun ik jullie, maar dat zal van korte duur zijn.”“We zijn met zijn tweeën, mijn zoon en ik, maar we zijn sterker dan alle legers van de wereld. Hij is nu 17 maanden (..) en de rest van zijn leven zal dit mannetje jullie dwarszitten door gelukkig en vrij te zijn. Want nee, ook zijn haat zullen jullie niet krijgen.”

14-11-2015 | 22:44
Na meer dan veertien jaar lid geweest te zijn van de Tweede Kamer maakt ChristenUnie-fractievoorzitter Arie Slob vandaag zijn vertrek bekend. Slob verlaat de Kamer per 1 december aanstaande.
13-11-2015 | 17:06
Fractievoorzitter Gert-Jan Segers: ,,Het nieuwe voorstel van het Belastingplan door het kabinet is voor de ChristenUnie een onbegaanbare weg. Dit pakket ligt verder af van de idealen die wij als ChristenUnie steeds hebben ingebracht, te weten een forse verbetering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten en het verkleinen van de onrechtvaardige kloof tussen eenverdieners en tweeverdieners. Juist deze mensen zouden bij een lastenverlichting van 5 miljard moeten kunnen meedelen. Dat dit niet kan is ongehoord. Op het punt van vergroening toont het kabinet iets meer ambitie. Maar dit is onvoldoende in het licht van het gehele belastingpakket.
13-11-2015 | 14:32
De levensverwachting van mensen met het Downsyndroom is sterk verbeterd. Er zijn steeds meer ouderen met het syndroom van Down. Dat is natuurlijk goed nieuws, maar dan moet er ook aandacht zijn voor de specifieke zorgvraag van deze groep. Voor het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met het syndroom van Down is het van groot belang dat er een multidisciplinaire richtlijn komt. Er wordt al jaren over gesproken, maar tot nu toe is het niet gelukt. Met een motie van de ChristenUnie en SGP is deze multidisciplinaire richtlijn een stap dichterbij gekomen.
13-11-2015 | 12:42
ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber zal in aanloop naar de mondiale klimaattop in Parijs een etappe van het parcours Groningen–Parijs meelopen. Vanuit de hele wereld trekken mensen lopend naar de Franse hoofdstad om het belang van goede internationale afspraken over duurzaamheid, milieu en klimaat te onderstrepen. Ook vanuit Nederland doet een grote groep mensen aan deze Klimaatloop.
10-11-2015 | 19:49
Met een unaniem besluit van de fractie werd vandaag de voorzittershamer doorgegeven aan Gert-Jan Segers. Oud-fractievoorzitter Arie Slob gaf bij deze speciale gelegenheid de twee fractiebijbels van de RPF en GPV mee. De vertrekkend partijleider gaf hem mee dicht bij de Bron te blijven en zichzelf te blijven.
9-11-2015 | 15:32
Zaterdag 31 oktober was er een prachtige Open Dag van de ChristenUnie in Den Haag. Bekijk hier de foto’s en een mooie terugblikvideo.
9-11-2015 | 11:52
Europarlementariër Peter van Dalen heeft samen met zijn collega’s Arne Gericke (Duitsland) en Marek Jurek (Polen) een bezoek gebracht aan Pakistan. Daar hebben ze gesproken met Pakistaanse ministers over de blasfemie wetgeving en hebben ze een ontmoeting gehad met de man en dochters van Asia Bibi.
5-11-2015 | 08:23
De ChristenUnie wil dat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) meer bevoegdheden krijgt om malafide praktijken van incassobureaus te onderzoeken en bestraffen. Ook moeten de eisen waaraan incassobureaus moeten voldoen omhoog. Dat zegt Tweede Kamerlid Carola Schouten in reactie op het bericht van de ACM dat consumenten regelmatig gedupeerd worden door incassobureaus, die hen confronteren met onterechte kosten en hen op ontoelaatbare wijze onder druk zetten om te betalen. Schouten werkt samen met PvdA-collega Yücel aan een initiatiefwet die dat regelt.
4-11-2015 | 15:51
De Nederlandse burger moet meer te zeggen krijgen over de keuzes die de eigen zorgverzekeraar maakt. Dat vinden Kamerleden Lea Bouwmeester (PvdA) en Carla Dik-Faber (ChristenUnie). De Kamerleden willen dat de onafhankelijke rol van ledenraden stevig in de wet wordt vastgelegd en dat er geld komt om deze ledenraden meer in positie te brengen. Volgens Bouwmeester en Dik-Faber moeten verzekerden invloed hebben op de kwaliteit van de zorg, de dienstverlening en de financiële beslissingen, zoals de besteding van de winst.
28-10-2015 | 21:48
Nederland moet van Mahmoud Abbas, president van de Palestijnse Autoriteit, eisen dat hij het geweld in Israël van de afgelopen tijd veroordeelt en anders korten op de niet-primaire hulpgelden voor de Palestijnse gebieden. Dat vindt Joël Voordewind, Tweede Kamerlid van de ChristenUnie. “Het verheerlijken en belonen van geweld tegen Israëlische burgers moet stoppen. Abbas hebben we daar echter nog niet over gehoord.”
28-10-2015 | 21:26
De ChristenUnie vraagt woensdag bij de behandeling van de onderwijsbegroting aandacht voor het behoud van banen in het onderwijs. Arie Slob: “We zien dat de leerlingaantallen de komende jaren zullen dalen. Maar dat moet niet betekenen dat de budgetten van scholen ook worden gekort. Scholen hebben grote uitdagingen voor de boeg, zoals passend onderwijs, bevolkingskrimp en onderwijs aan kinderen van vluchtelingen.”
28-10-2015 | 14:26
Waar de Open Dag van de ChristenUnie in de Tweede Kamer ieder jaar sowieso al een bijzonder hoogtepunt is, maken de bezoekers van de Open Dag in 2015 deze editie extra speciaal. Onder meer bewoners en begeleiders van stichting Sprank bezoeken de Open Dag. De bewoners van stichting Sprank hebben een verstandelijke handicap. Samen met Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber maken zij tijdens de Open Dag een statement over de inclusieve samenleving: ieder leven is waardevol, ieder mens mag er zijn.
26-10-2015 | 15:29
Met tranen in haar ogen vertelt de gevluchte Khokhee haar verhaal. Bijna een jaar geleden vluchtte zij met haar acht kinderen en schoonouders uit het Sinjar gebergte in Irak. Net als zovelen vluchtte zij voor het meedogenloze geweld van ISIS.
26-10-2015 | 15:28
‘Laat ons niet in de steek,’ zegt vader Daniël als hij afscheid van mij neemt. De woorden blijven nog een tijd in mijn gedachten doorklinken. Hij is de priester van een kerk in een stad in Noord-Irak – ook wel Kurdistan genoemd – waar ik op bezoek ben om de vluchtelingensituatie met eigen ogen te zien.
22-10-2015 | 19:33
ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind, momenteel zelf in Noord-Irak, vindt dat Nederland de Koerden daar militair moet versterken. Voordewind bezocht vandaag de Nederlandse trainingsmissie van Peshmerga-strijders. “Zij zijn blij met de training, maar kunnen niets uitrichten zonder adequate bewapening. Sommigen hebben nog niet eens een eigen wapen, laat staan genoeg munitie en voldoende zware wapens om bijvoorbeeld de gepantserde bomauto’s van IS te stoppen.” Volgens Voordewind kan Nederland bijvoorbeeld een rol spelen bij het transport van wapens die beschikbaar zijn in onder meer Kroatië.
20-10-2015 | 10:46
Nepparlement. Het is het nieuwe stopwoordje van Geert Wilders. En als de senaatsvoorzitter de microfoon na dat woord uitdraait, terwijl de Tweede Kamervoorzitter de microfoon open had laten staan, is dat weer een dingetje voor Kamerleden en journalisten.
19-10-2015 | 17:13
De ChristenUnie maakt zich ernstig zorgen over de humanitaire situatie van vluchtelingen in onder meer Servië. Terwijl aan de ene kant onder meer EU-lidstaat Griekenland en Macedonië vluchtelingen massaal doorsturen, sluiten Hongarije (met een metershoog hek) en Slovenië de grenzen. Vluchtelingen dreigen daardoor vast te lopen in Servië. Met de winter op komst, dreigt een humanitaire crisis, waarschuwde ook al de UNHCR. Joël Voordewind, die zelf twee weken geleden een bezoek bracht aan de grenzen van Macedonië en Servië, heeft Kamervragen gesteld aan minister Ploumen en staatssecretaris Dijkhoff.
16-10-2015 | 15:27
Joël Voordewind (Tweede Kamerlid ChristenUnie) heeft deze week een bezoek gebracht aan vluchtelingen op de ‘Balkanroute’. Deze vluchtelingen reizen Europa binnen via Turkije en Griekenland. Het aantal vluchtelingen dat de grenzen van Macedonië en Servië oversteekt liep de afgelopen weken op tot naar schatting 6000 mensen per dag. De komende weken wordt een verdere toename verwacht.
16-10-2015 | 15:26
De overheid, het bedrijfsleven en de samenleving moeten samen de tanden zetten in voedselverspilling. Daarom begon ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber op de Dag van de Duurzaamheid de actie ‘WhatsAppen tegen voedselverspilling’. Een week lang stuurden mensen uit het hele land ideeën over en foto’s van voedselverspilling per WhatsApp naar het Tweede Kamerlid. Daar zaten bijzondere berichten tussen. Een studente appte: “Zet de groenteafdeling van de supermarkt in de mist, want mist beschermt groente en fruit tegen uitdroging!” Ze stuurde een foto mee van een plek waar dat al op die manier gebeurt (zie hierboven).
16-10-2015 | 12:19
Wekelijks ontvangen we in Nederland honderden tot soms duizenden vluchtelingen uit met name Syrië die een veilig heenkomen zoeken vanwege oorlogsgeweld in hun thuisland. Het stelt de samenleving voor grote uitdagingen, waar geen gemakkelijke oplossingen voor bestaan.
14-10-2015 | 18:24
Vandaag maakte de Kiesraad bekend dat er definitief een referendum wordt gehouden over het associatieverdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne. Door het verdrag wordt handel drijven met Oekraïne gemakkelijker, al vrezen tegenstanders dat het verdrag een opmaat is voor het EU-lidmaatschap. ChristenUnie-Kamerlid Gert-Jan Segers: “Wat de ChristenUnie betreft is het associatieverdrag een vorm van goede samenwerking, maar kan er geen sprake zijn van toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie.”
14-10-2015 | 15:56
In de afgelopen weken is vaak de vraag gesteld wat nu het eerlijke verhaal over de vluchtelingenproblematiek is. Wat de ChristenUnie betreft bestaat dat verhaal uit twee onderdelen. 1. Er zijn geen eenvoudige oplossingen voor dit mega vraagstuk. Wantrouw iedereen die pretendeert die te hebben; 2. We gaan er allemaal iets van merken en het gaat ons meerjarig wat kosten.
13-10-2015 | 15:53
Na de presentatie van het onderzoek over de toedracht van de ramp met de MH17 reageerde ChristenUnie-fractievoorzitter Arie Slob: “Voor nabestaanden van de mensen die zijn omgekomen is dit een ongelooflijk zware dag. Voor hen is het belangrijk dat er meer duidelijkheid is over wat er met hun geliefden is gebeurd en daarnaast dat er recht gedaan kan worden.”
9-10-2015 | 17:14
Tweede Kamerleden Arie Slob en Joël Voordewind gingen vandaag in gesprek met inwoners van het Drentse dorp Oranje, waar eerder deze week onrust ontstond over het opvangen van nog eens 700 vluchtelingen. De Kamerleden bezochten ook de opvanglocatie zelf en hadden een gesprek met het college van burgemeester en wethouders van gemeente Midden-Drenthe, waar Oranje onderdeel van is.
8-10-2015 | 20:56
Carla Dik-Faber (ChristenUnie) wil een week lang ‘appen tegen voedselverspilling’. Het ChristenUnie-Kamerlid roept iedereen op om foto’s en berichten te sturen van plekken waar voedsel wordt verspild en ideeën om die voedselverspilling tegen te gaan. Vanaf de Dag van de Duurzaamheid tot en met Wereldvoedseldag (9 tot 16 oktober) heeft de ChristenUnie hier een apart 06-nummer voor geopend: (06) 5240 1791.
8-10-2015 | 20:54
Tweede Kamerlid Joël Voordewind (ChristenUnie) wil dat staatssecretaris Dijkhoff alsnog zorgt voor duidelijkheid over het aantal gevallen van geweld, bedreiging, intimidatie en discriminatie van minderheidsgroeperingen in asielzoekerscentra en de maatregelen die daarop worden genomen.
8-10-2015 | 14:39
De 140 inwoners van het Drentse dorpje Oranje zagen deze week hoe er opnieuw een grote groep vluchtelingen aankwam. Het dorp vangt tot op dat moment 700 vluchtelingen op en dat gaat volgens de bewoners goed. Een vrijwilligersbusje rijdt zo nu en dan groepjes vluchtelingen naar andere plekken, waar meer te doen is. Maar per direct 700 vluchtelingen erbij, zonder overleg, dat is volgens de inwoners teveel en daar hebben wij begrip voor. Het kabinet verspeelt in korte tijd het broodnodige draagvlak voor opvang. Het laat zien voor welke vragen het vluchtelingenvraagstuk ons plaatst. Kunnen we dit wel aan? Betekent de komst van zoveel moslims niet het einde van onze joods-christelijke beschaving? Moeten we altijd maar barmhartig blijven?
8-10-2015 | 12:32
‘Wat zijn we bereid te doen? Dat is de vraag die vandaag voor ligt. Het vluchtelingenvraagstuk dat al jaren omvangrijk is, is namelijk zeer dichtbij gekomen. Hoewel het in verhouding tot het totale aantal vluchtelingen in de wereld nog steeds een beperkte groep is, komen er steeds meer vluchtelingen richting Europa.’
8-10-2015 | 11:48
De ChristenUnie wil actie van het kabinet en gemeenten naar aanleiding van de brandbrief van diverse organisaties over het feit dat jonge ouders te weinig toegerust worden tot het ouderschap en de impact die dat op hun relatie heeft.
7-10-2015 | 14:58
Vrijdag 18 september legde de TPC Duurzaamheid een werkbezoek af bij Prêt-à-Loger in Delft. Prêt-à-Loger is een concept dat ontwikkeld is door studenten aan de TU Delft en beoogt 1,4 miljoen rijtjeshuizen te verduurzamen. Rijtjeshuizen die net rond de jaren ’60 zijn gebouwd worden verduurzaamd door een extra ‘schil’ om de huizen te bouwen. De huizen worden door deze extra schil energieneutraal. Bijkomend voordeel is dat er extra ruimte wordt toegevoegd aan de zuidzijde van het huis.
7-10-2015 | 11:43
Voedsel is Gods eerste geschenk aan mensen. In Nederland veroorloven we ons een derde ervan te verspillen. Dat moeten we samen anders gaan doen, vindt Carla Dik-Faber.
6-10-2015 | 16:50
Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer heeft ingestemd met een bij de financiële beschouwingen door ChristenUnie-Kamerlid Carola Schouten ingediende motie om de gaswinning in Groningen in 2016 substantieel te verlagen.
1-10-2015 | 17:47
De ChristenUnie pleit na de gebrekkige informatievoorziening van het ministerie van Veiligheid en Justitie over Volkert van der G. opnieuw voor het in ere herstellen van het ministerie van Justitie en het onderbrengen van Veiligheid bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers was in het debat kritisch over de gebeurtenissen. Lees hier de complete spreektekst van Gert-Jan Segers tijdens het debat over de informatievoorziening aan de Tweede Kamer rond Volkert van der G.
29-09-2015 | 14:20
Terwijl de Niet-Invasieve Prenatale Test (NIPT) in Nederland alleen uitgevoerd mag worden door de acht universitaire medische centra bij vrouwen met een verhoogd risico, blijkt nu dat iedereen de test ook eenvoudig via internet kan krijgen. Met deze bloedtest kunnen vrouwen laten onderzoeken of zij zwanger zijn van een kindje met het syndroom van Down. Voorlichting en begeleiding bij de implicaties van de test ontbreken via de internetverkoop. De ChristenUnie wil daarom dat hiermee wordt gestopt.
29-09-2015 | 09:32
De ChristenUnie kiest in haar tegenbegroting voor 2016 voor ‘waardevol leven’. In de tegenbegroting, het alternatief van de ChristenUnie voor de begroting van het kabinet, investeert de partij extra in gezinnen met kinderen, mantelzorgers, chronisch zieken en gehandicapten en de opvang van vluchtelingen. Volgens de ChristenUnie zijn dit de vergeten groepen waar het kabinet weinig tot niets voor doet. De ChristenUnie wil bovendien de Groningse gaskraan verder dicht en meer aandacht voor duurzaamheid. Daarnaast plust de ChristenUnie het veiligheidsbudget voor defensie, politie en het OM verder op. Daarmee onderstreept de partij wat ze belangrijk vindt.
17-09-2015 | 22:50
Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt een motie van de ChristenUnie, mede ingediend door de PvdA, om structureel meer geld beschikbaar te stellen voor de opvang van vluchtelingen, zowel in Nederland als in de crisisregio’s zelf. Het extra geld mag, zo stelt de motie van fractievoorzitter Arie Slob, niet uit de budgetten voor ontwikkelingshulp worden gehaald.
17-09-2015 | 14:57
“Ik vertel u misschien niets nieuws, maar ik ben een fanatieke hardloper. Niet iedereen begrijpt dat, maar ik geniet ervan om tussen Scheveningen en Kijkduin door de duinen achter de konijnen aan te rennen. Of langs de uiterwaarden van de IJssel in mijn woonplaats Zwolle.” Lees hier de bijdrage van Arie Slob aan de Algemene Politieke Beschouwingen van 2015.
17-09-2015 | 10:04
In een alternatieve begroting die de ChristenUnie een dag na de begroting van het kabinet presenteerde, wordt meer geld vrijgemaakt voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. Volgens ChristenUnie-Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber is het kabinet deze groepen vergeten bij het opstellen van de begroting voor 2016. “Na jaren van bezuinigingen moeten ook zij ervan profiteren dat het nu beter gaat met Nederland. In onze tegenbegroting merken ook ouderen, zieken en gehandicapten dat in hun portemonnee en is er extra geld voor verbeteringen in de zorg.”
16-09-2015 | 21:12
Een dag nadat het kabinet in haar begroting het plan presenteerde om de belasting voor vervuilende kolencentrales af te schaffen, pleit de ChristenUnie in haar alternatieve begroting juist voor het ophogen van de kolenbelasting. Met het geld dat dit opbrengt, wil de ChristenUnie energiecoöperaties ondersteunen en particulieren die hun huis isoleren belonen met een belastingvoordeel.
16-09-2015 | 17:53
Gisteren was het weer de Derde Dinsdag in September: Prinsjesdag. Natuurlijk waren ook de Kamerleden van de ChristenUnie aanwezig. Bekijk hier enkele foto’s van hun dag.
16-09-2015 | 13:52
Slob: “De begroting van dit kabinet oogt op het eerste oog heel feestelijk, maar bij het goed lezen ervan blijkt dat het kabinet te weinig oog heeft voor de noden van deze tijd. Hoewel lastenverlichting belangrijk is om werk meer kans te geven en de koopkracht te herstellen, vraagt regeren in deze tijd om meer dan dat.”
16-09-2015 | 11:16
ChristenUnie-leider Arie Slob denkt in de begroting van het kabinet geld vrij te kunnen maken voor het openhouden van verschillende rechtbanken in Nederland. De rechtbanken van Almelo, Assen, Lelystad, Zutphen, Dordrecht, Alkmaar en Maastricht hoeven dan niet worden uitgekleed.
15-09-2015 | 17:02
De ChristenUnie wil de gaskraan in Groningen verder dichtdraaien dan het kabinet nu van plan is en presenteert daartoe een voorstel in haar tegenbegroting. Het kabinet gaat in de begroting uit van de winning van 33 miljard m3 gas in 2016. De ChristenUnie wil de gaskraan verder dichtdraaien en doet in haar tegenbegroting een voorstel voor 27 miljard m3.
11-09-2015 | 16:56
Dinsdag is het Prinsjesdag. En in aanloop daar naartoe werd donderdag de Prinsjesprijs uitgereikt. Eerste Kamerlid Roel Kuiper, fractieleider van de Senaatsfractie van de ChristenUnie, won dit jaar de prijs. De Prinsjesprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een politicus die van bijzondere betekenis is voor de parlementaire democratie van ons land.
ChristenUnie

'‘Inzetten op herwaardering van onze ouderen" Reactie @carladikfaber op commissie-Schnabel christenunie.nl/k/nl/n33079/n… pic.twitter.com/JRl6fMvJ15

ChristenUnie

'Meer inspraak voor docenten, studenten, ouders en leerlingen' christenunie.nl/k/nl/n33079/n… pic.twitter.com/7iwRmCjSx9

ChristenUnie

TK steunt amendement van de ChristenUnie om alle schoolpleinen volledig rookvrij te maken christenunie.nl/k/nl/n33079/n… pic.twitter.com/KmDexN9FR2

ChristenUnie

@GEOosterom Het staat inderdaad niet meer bovenaan (zullen we tzt doen) maar hier hebben we er ruim over geschreven: christenunie.nl/nl/associatie…

ChristenUnie

Reactie ChristenUnie op kabinetsbesluit bombardementen boven Syrië - christenunie.nl/k/nl/n33079/n… pic.twitter.com/36kUiznSdX

ChristenUnie

"Meer actie nodig voor veiligheid Groningse scholen en zorginstellingen." christenunie.nl/k/nl/n33079/n…

ChristenUnie

Gert-Jan Segers 'on tour' in Friesland. Met afsluitende borrel vanaf 17:30, Bûtlan 1, Leeuwarden. Welkom! christenunie.nl/k/nl/n33079/n…

ChristenUnie

Carla Dik-Faber: ratificatie VN-gehandicaptenverdrag reden voor feest - christenunie.nl/k/nl/n33079/n… twitter.com/carladikfaber/…

ChristenUnie

Meekijken: de maidenspeech van ons nieuwe Tweede Kamerlid @eppobruins nos.nl/livestream/npo…

ChristenUnie

Reactie ChristenUnie op uitkomsten onderzoekscommissie Schouten - christenunie.nl/k/nl/n33079/n…

ChristenUnie

'Verdeel vluchtelingen over gemeenten vóór ze status hebben.' Eén van de punten uit CU's 10-puntenplan vluchtelingen christenunie.nl/k/nl/n33079/n…

ChristenUnie

'Overheid laks bij dumpen gevaarlijk drugsafval', vindt @carladikfaber. christenunie.nl/k/nl/n33079/n…

ChristenUnie

'Kabinet moet extra maatregelen nemen bij toegenomen christenvervolging', zegt @JoelVoordewind. christenunie.nl/k/nl/n33079/n…

ChristenUnie

@TomdeNooijer Wij hebben helaas geen controle over uitzenddata. Daarom hebben we hem ook online gezet ;)

ChristenUnie

@Hermanio1952 Dat wel, wij hebben helaas geen controle over uitzenddata. Daarom hebben we hem ook online gezet ;)

ChristenUnie

Morgen 17:55 première op TV: onze nieuwe spot. Eerste in een reeks. Hier alvast te zien: facebook.com/christenunie/v… pic.twitter.com/671pRipjtw

ChristenUnie

Reactie @gertjansegers op het voorstel om 'bij de gratie Gods' te schrappen uit 'ondertekening' door de koning. christenunie.nl/k/nl/n33079/n…

ChristenUnie

ChristenUnie bezorgd over versoepeling euthanasieregels. @carladikfaber: "Ieder leven, ook met zorg, is waardevol." christenunie.nl/k/nl/n33079/n…