Skip to content

CU18-07-2014 | 17:09
De ChristenUnie reageert geschokt op het nieuws over vlucht MH17.
14-07-2014 | 16:19
Hoerenlopers kunnen straks een boete of celstraf krijgen als ze seks hebben met een prostituee die onder dwang moet werken. ChristenUnie, SP en PvdA komen met een wetsvoorstel dat moet regelen. Het OM en de politie zitten er met smart op te wachten.
12-07-2014 | 18:13
Dorcas, Tear en ZOA organiseren een bezoek aan hulpprogramma’s voor Syrische vluchtelingen in de omgeving van Syrië. ChristenUnie-Kamerlid Joel Voordewind neemt deel aan deze reis om te zien hoe de stroom vluchtelingen toeneemt en of opvang in de regio nog haalbaar is en of hiervoor voldoende geld voorhanden is.
11-07-2014 | 10:06
Kamerlid Carla Dik-Faber werkt aan een initiatiefwet om voedselverspilling tegen te gaan. Door deze ‘Good Samaritan law’ kunnen supermarkten niet aansprakelijk worden gesteld als ze voedsel weggeven aan de voedselbank. Dik-Faber: ,,Er zijn nu 70.000 gezinnen in Nederland die afhankelijk zijn van de voedselbank. Terwijl er bij de supermarkten jaarlijks voor 2 miljard euro aan voedsel wordt weggegooid.”
9-07-2014 | 15:37
Nederland moet minder hulpgeld steken in de Verenigde Naties en juist meer in kleine hulporganisaties. Die zijn beter in staat om samen met lokale organisaties hulp te leveren aan vluchtelingen, die vaak niet in de grote vluchtelingenkampen zitten. Dat zegt Kamerlid Joël Voordewind, die momenteel vluchtelingen bezoekt in Jordanië.
8-07-2014 | 11:35
Zaterdag kwamen leden en gasten van de ChristenUnie bijeen in ‘De Schuilplaats’ in Ede voor een gezellig en feestelijk congres. Bekijk hier de foto’s en video’s van de speeches.
7-07-2014 | 10:46
In de nieuwe spoortunnel onder het Drontermeer zit een enorme ontwerpfout. De bouwer moest voor 50 miljoen euro een tunnel afleveren waar een trein met een snelheid van 200 kilometer per uur doorheen kon rijden, maar dat gaat niet. Kamerlid Carla Dik-Faber heeft Kamervragen gesteld.
2-07-2014 | 20:51
Arie Slob: ,,Ik kan me zo voorstellen dat de Minister President met gepaste trots terugkijkt op het afgelopen jaar. In plaats van de gevreesde stilstand zijn er door het kabinet dat zijn naam draagt grote hervormingen door het parlement geloodst op terreinen van wonen, zorg en arbeidsmarkt. Natuurlijk, daarvoor was steun vanuit de oppositie nodig en die steun werd alleen verkregen nadat regeringsplannen fors waren aangepast. Maar toch, een majeure prestatie.
2-07-2014 | 14:21
Ik wandel met collega’s door de prachtige polders van Arkemheen-Eemland, een van onze Nationale Landschappen. Op deze zonnige vrijdag, vlak voor het reces, zijn we met z’n allen op stap. Een afsluiting van het politieke jaar. Lees hier de column in het Christelijke Weekblad van Kamerlid Carla Dik-Faber.
28-06-2014 | 16:22
De miljard bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking van het kabinet moet verminderd worden. Dat concludeerde een groep van dertig experts uit de achterban van de ChristenUnie vandaag tijdens een expertmeeting over ontwikkelingssamenwerking.
27-06-2014 | 10:10
De demon van het antisemitisme laat in ons land zijn lelijke bakkes weer zien. Dat vraagt om cultureel en politiek exorcisme. Want we weten uit de recente geschiedenis heel goed waar antisemitisme toe kan leiden en we hebben op dit punt een ereschuld ten opzichte van de Joodse gemeenschap. Lees hier het vandaag in de Volkskrant gepubliceerde opiniestuk van Kamerlid Gert-Jan Segers.
26-06-2014 | 14:05
Er komt een landelijke bibliotheekpas. De Tweede Kamer heeft dinsdag een voorstel daarvoor van Kamerlid Carla Dik-Faber van de ChristenUnie aangenomen. Dik-Faber: ,,Ik wil meer ambitie zien van de branche én de minister.”
26-06-2014 | 10:07
ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber is blij dat de 100% rookvrije horeca er nu eindelijk komt. Al in 2012 nam de Tweede Kamer een motie daarover van de ChristenUnie aan. ‘Je moet overal een biertje kunnen drinken zonder hinder van rook.’
25-06-2014 | 14:16
Het Kabinet moet niet instemmen met de keuze voor Juncker als Voorzitter van de Europese Commissie. Daartoe roept Kamerlid Gert-Jan Segers premier Rutte woensdagmiddag op tijdens een debat over de Europese top. Segers: ,,Een keuze voor Juncker is een keuze voor oude politiek. Er waren mooie woorden over een hervormingsagenda, maar uiteindelijk komt er een grijze compromiskandidaat die op geen enkele manier bij die agenda past. Juncker is de verkeerde man op de verkeerde plek.”
25-06-2014 | 11:46
Een Kamermeerderheid steunt het verzoek van de ChristenUnie aan Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken om opnieuw de Soedanese ambassadeur op het matje te roepen om er bij de Soedanese regering op aan te dringen Meriam Ibrahim vrij te laten. Kamerlid Voordewind: ,,Helaas is de Soedanese vrouw de dag na haar vrijlating alweer opgepakt omdat ze samen met haar gezin het land wilde verlaten. Ook Soedan moet de fundamentele rechten van de mens, waaronder de godsdienstvrijheid, respecteren. De ChristenUnie hoopt op een spoedige oplossing zodat Meriam samen met haar familie elders een veilig bestaan kan opbouwen.’’
24-06-2014 | 14:49
Peter Ester is blij dat de regering de mantelzorgboete heeft uitgesteld. Dat zei hij tijdens het debat over de Participatiewet en de Wet Werk en Bijstand. ‘Ik hoop dat geldt: van uitstel komt afstel.’ Ester waarschuwde ook tegen marginalisering van de Sociale werkplaatsen.
24-06-2014 | 12:14
Vandaag hield de ChristenUnie een Unie- en Ledencongres in Ede. Het congres kende een gevarieerd programma, met onder andere toespraken van dominee Mirjam Kollenstaart, partijvoorzitter Piet Adema en partijleider Arie Slob. Op het congres werden voorstellen voor partijvernieuwing aangenomen.
23-06-2014 | 15:16
Op het Uniecongres van afgelopen zaterdag is de selectiecommissie voor de komende Eerste Kamerverkiezingen benoemd.
21-06-2014 | 23:35
De fracties van de VVD, PvdA, ChristenUnie, D66 en SGP zijn het eens geworden over het aanpassen van de zorgverzekeringswet om de kwaliteit van de zorg te versterken, de stijgende kosten in de zorg terug te dringen en de keuzevrijheid in de zorg te behouden. Fractievoorzitter Arie Slob: ,,Er is een balans gevonden tussen goede, betaalbare en toegankelijke zorg met behoud van keuzevrijheid en zorg dichtbij mensen.”
18-06-2014 | 10:21
Kamerlid Joël Voordewind wil dat de boycot en de economische sancties tegen Israël om de nederzettingen in betwiste gebieden moeten worden opgeheven. “Die maatregelen lasteren en marginaliseren de enige democratie in het Midden-Oosten.”
17-06-2014 | 09:53
Collega Ronald van Raak van de SP heeft een nieuwe streep in het politieke landschap getrokken. Een antithese. Met SP en ChristenUnie als partijen van de gemeenschap aan de ene kant, de VVD en D66 als partijen van markt en individu aan gene zijde en de PvdA en CDA een beetje zwalkend op de lijn ertussenin. Lees hier de ND-column van Gert-Jan Segers.
10-06-2014 | 11:55
ChristenUnie-senator Roel Kuiper wil dat de verplichte maatschappelijke stage behouden blijft. ‘Het is goed als leden van de samenleving al vroeg leren wat het is om iets voor elkaar te betekenen. Drie jaar na de invoering wil de regering de maatschappelijke stage alweer wegbezuinigen. Dat is geen deugdelijk overheidsbeleid.’
6-06-2014 | 12:50
Vijf christelijke Nederlandse organisaties starten een brievencampagne om de terdoodveroordeelde Meriam Ibrahim uit Soedan een hart onder de riem te steken.
5-06-2014 | 20:06
De ter dood veroordeelde Sudanese Meriam Yehya Ibrahim moet zo snel mogelijk in vrijheid worden gesteld. Deze boodschap bracht Kamerlid Joël Voordewind vandaag aan de ambassadeur van Sudan. Samen met Amnesty en Jubilee Campaign overhandigde Voordewind de ambassadeur 130.000 handtekeningen tegen het vonnis. Voordewind: ,,Vrijheid van geloof is een universeel mensenrecht en moet wereldwijd worden gerespecteerd. Daarom moet Meriam Yehya Ibrahim zo snel mogelijk worden vrijgelaten.”
5-06-2014 | 19:52
Vandaag is de langverwachte brief van Dijksma over de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) naar de Kamer gestuurd. De ChristenUnie heeft bij deze hervorming altijd ingezet op verduurzaming van de landbouw, maar ook op flexibiliteit, voedselzekerheid en een eerlijke prijs voor boeren.
5-06-2014 | 11:59
Op initiatief van Kamerlid Carola Schouten debatteert de Tweede Kamer vandaag over het studieschuldenstelsel. De ChristenUnie is faliekant tegen. Schouten: ,,Dit studieschuldenstelsel stort studenten in de schulden, zet kwetsbare groepen op achterstand, belemmert de toegankelijkheid van het hoger onderwijs en levert de komende jaren netto nauwelijks extra investering in de kwaliteit op.”
3-06-2014 | 17:04
‘Te weinig flexibiliteit op de arbeidsmarkt is niet goed, maar te veel flexibiliteit heeft ook schaduwzijden.’ Dat zei ChristenUnie-senator Peter Ester tijdens het debat over de hervorming van het ontslagrecht in de Eerste Kamer.
3-06-2014 | 17:00
De ChristenUnie wil dat mediabedrijven de Kijkwijzer beter gaan gebruiken. Kamerlid Gert-Jan heeft hierover vragen gesteld aan Sander Dekker, de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. ,,Diensten als Netflix en tv-zender TLC, maar ook dagblad Trouw gebruiken alleen de leeftijdsaanduiding en niet de icoontjes van de Kijkwijzer. Ik vind dit onwenselijk. Het is belangrijk dat er overal duidelijkheid bestaat over de geschiktheid van media-aanbod voor kinderen en jongeren. Anders heeft gebruik van de Kijkwijzer weinig zin.”
3-06-2014 | 16:06
De voorlopige uitslag laat een prachtige winst zien voor de ChristenUnie-SGP. Met het hoogste percentage (7,6%) sinds de oprichting van de ChristenUnie in 2000 en het hoogste aantal stemmen (358.881) ooit. De ChristenUnie-SGP haalde daarmee twee zetels in het Europees Parlement.
28-05-2014 | 16:42
De ChristenUnie keert zich tegen de vandaag gepresenteerde plannen voor een sociaal leenstelsel. Kamerlid Carola Schouten: “De ChristenUnie is en blijft voor het behoud van de basisbeurs voor studenten. Onbegrijpelijk dat D66 en GroenLinks steun geven aan een leenstelsel, waarbij jonge mensen vanaf dag 1 van hun studententijd een forse schuld opbouwen. De overheid neemt een hypotheek op de toekomst van jongeren.”
27-05-2014 | 17:01
ChristenUnie-senator Roel Kuiper is niet blij met het initiatiefwetsvoorstel van D66 dat van ambtenaren vraagt om alle huwelijken te sluiten, ook als zij daartegen gewetensbezwaren hebben. ‘Dit breekt met de traditie van onderling overleg.’
23-05-2014 | 17:10
‘Zorgnota’s moeten snel begrijpelijker worden en mensen moeten onderliggende informatie kunnen opvragen om hun rekening te kunnen controleren.’ Dat vindt ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber.
23-05-2014 | 16:59
‘Biblebelt-gemeenten, die veel hebben gedaan om samen met kerken te voorkomen dat jongeren in de jeugdzorg terecht komen, mogen daarvoor niet financieel gestraft worden. Dat vindt ChristenUnie-Kamerlid Joel Voordewind.
23-05-2014 | 10:24
De ChristenUnie is dankbaar voor de extra toegezegde steun voor Zuid-Sudanese vluchtelingen. Minister voor Ontwikkelingssamenwerking Lilianne Ploumen (PvdA) maakte bekend vijf miljoen euro vrij te maken voor Zuid-Sudanezen die het geweld in hun land zijn ontvlucht.
22-05-2014 | 17:08
Tijdens de aftrap van de Europese Verkiezingscampagne presenteerden en ondertekenden lijsttrekker Peter van Dalen, nummer 2 op de lijst Bas Belder en Tweede Kamerleden Gert-Jan Segers, Roelof Bisschop en Joël Voordewind een manifest ‘Christenen maken het verschil in Europa!’. Daarmee roepen ze christenen op om de ChristenUnie/SGP te steunen en het christelijk geluid in het Europees Parlement te versterken.
21-05-2014 | 14:43
In Europa zijn volgens een recente schatting van de VN 140.000 mensen het slachtoffer van mensenhandel met seksuele uitbuiting tot gevolg. Elk jaar komen daar tienduizenden nieuwe – voornamelijk vrouwelijke – slachtoffers bij.
20-05-2014 | 18:20
ChristenUnie-senator Roel Kuiper is kritisch op het initiatiefwetsvoorstel dat tot een Huis voor Klokkenluiders moet leiden. ‘Ik steun van harte de inzet om klokkenluiders beter te beschermen. Maar ik vraag me af of we dat met deze regeling op een goede manier kunnen doen.’, aldus Kuiper in het debat.
20-05-2014 | 18:14
ChristenUnie-senator Peter Ester is blij dat het kabinet de kritiek van de Eerste Kamer op de pensioenvoorstellen serieus heeft genomen. ‘Er ligt nu een veel beter voorstel dan een half jaar geleden. De maximumopbouw wordt minder ingrijpend verlaagd en de belangen van jongere generaties worden serieus genomen.’ Lees hieronder zijn hele bijdrage.
20-05-2014 | 16:40
Vanmiddag stemde de gehele Kamer voor een motie van ChristenUnie en SGP om tot één vergaderplaats te komen voor het Europees Parlement. ChristenUnie-Kamerlid Schouten: ,,Het 200 miljoen kostende vergadercircus tussen Brussel en Straatsburg is exemplarisch voor de vervreemding die de burger ervaart. Er is nu een meerderheid in de Tweede Kamer voor een verdragswijziging om dit mogelijk te maken. Het is nu aan het kabinet om dit punt bovenaan op de agenda te zetten tijdens het voorzitterschap van de Europese Unie in 2016.”
20-05-2014 | 14:46
De ChristenUnie heeft met afschuw kennis genomen van het bericht dat een rechtbank in Sudan een zwangere christelijke vrouw ter dood heeft veroordeeld omdat ze weigert opnieuw moslima te worden. Kamerlid Joël Voordewind heeft Kamervragen gesteld aan minister Timmermans.
20-05-2014 | 13:12
Partijleider Arie Slob is momenteel in Ethiopië om daar in het grensgebied Zuid-Sudaneze vluchtelingen te ontmoeten en hun situatie onder de aandacht te brengen. ,,Het regeringsleger is bezig met een offensief tegen de rebellen. Die komen daardoor in het nauw, waardoor mensen op de vlucht slaan. Er zijn op dit moment ongeveer drie miljoen mensen op drift, van wie een miljoen in eigen land en de rest over de grenzen heen. Vooral naar Ethiopië.”
15-05-2014 | 12:06
Kamerlid Carla Dik-Faber heeft ministers Kamp (Economische Zaken) en Schippers (Volksgezondheid) om een reactie gevraagd op het mogelijk sluiten van de kernreactor in Petten. Ook vraagt zij een debat aan met beide ministers.
15-05-2014 | 07:09
De ChristenUnie pleit voor het spoedig invoeren van een landelijke bibliotheekpas. Kamerlid Carla Dik-Faber doet dit voorstel morgen tijdens een debat over bibliotheekvernieuwing. Dik-Faber: ,,Ik wil meer ambitie zien van de branche én de minister.”
14-05-2014 | 10:46
Voor kinderen is de echtscheiding van hun ouders bijzonder ingrijpend. Steeds meer raken we hiervan doordrongen als we verhalen lezen over pijnlijke vechtscheidingen waarin over de hoofden van kinderen de echtscheiding wordt uitgevochten.
13-05-2014 | 16:55
ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind en kandidaat-Europarlementariër Ruud van Eijle (ChristenUnie-SGP) willen dat er meer Syrische vluchtelingen opgevangen worden in Europa. Dat zeiden ze vandaag bij de petitieoverhandiging van de coalitie #NoLostGeneration voor Syrië in het kader van de fototentoonstelling over door de Syrische burgeroorlog getroffen kinderen.
9-05-2014 | 10:27
De ChristenUnie is het eens geworden met de coalitiepartijen en SGP en D66 over hervormingen in de (langdurige) zorg. Daardoor kan het wetsvoorstel over de WMO volgende week in de Tweede Kamer behandeld worden en is er duidelijkheid gekomen over de budgetten.
6-05-2014 | 14:24
De ChristenUnie wil een hoorzitting organiseren in de Tweede Kamer met burgemeesters die pleiten voor uitbreiding van het kinderpardon. Kamerlid Joël Voordewind heeft mede namens D66, GroenLinks en SP een hoorzitting aangevraagd, in aanloop naar het debat op 4 juni hierover.
6-05-2014 | 09:53
Vandaag is het precies een week geleden dat we Gerda Zomer-Rots moesten begraven. Ze was de moeder die na tien andere kinderen ook Rianne, mijn vrouw, het leven gaf; ze was de oma van mijn kinderen, mijn schoonmoeder. Lees hier de nieuwste column van Kamerlid Gert-Jan Segers in het ND.
2-05-2014 | 15:53
ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber is geschrokken van een rapport van de Nederlandse Zorgautoriteit, waaruit blijkt dat zorgverzekeraars ‘trucjes’ gebruiken om consumenten naar bepaalde polissen te leiden. Ze heeft daarom opheldering gevraagd aan minister Schippers.
2-05-2014 | 13:58
Er moet een oplossing komen voor gemeenten met jeugdzorg-instellingen die kinderen en jongeren uit het hele land helpen. Dat vindt ChristenUnie-Tweede Kamerlid Joël Voordewind. Hij heeft met Kamervragen aandacht gevraagd voor de situatie in de regio Zuid-Oost Utrecht. De gemeenten daar dreigen de rekening niet te kunnen betalen, als ze vanaf 2015 de jeugdzorg moeten gaan regelen.
25-04-2014 | 12:18
Reactie van Joel Voordewind op rapport van de onderzoeksraad voor de veiligheid: ,,De ChristenUnie vindt het rapport van onderzoeksraad een wake up call om eindelijk tot een menselijke behandeling te komen van asielzoekers.
23-04-2014 | 16:24
De Kamer debatteert deze week over de Wet maatschappelijke ondersteuning, over de hervormingen rondom de langdurige zorg. De ChristenUnie wil niet dat deze hervormingen nog langer worden uitgesteld. Dat helpt niemand verder. De ChristenUnie steunt de richting die met de Wmo wordt ingezet. Mensen kunnen veel voor elkaar betekenen. Dat moet centraal staan.
22-04-2014 | 20:45
Nu minister Plasterk als laatste gelovige in een megaprovincie is overgebleven, kan hij beter maar stoppen met het project om Noord-Holland, Utrecht en Flevoland samen te voegen. Dat zegt Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers van de ChristenUnie.
18-04-2014 | 12:13
Gemeenten moeten meer inspanningen doen op het gebied van kledinginzameling. Dat staat in de notitie ‘Kleding uit de kliko!’ die ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber vandaag presenteerde. Hiermee wil ze aandacht vragen voor hergebruik van kleding. Dik-Faber: ,,Jaarlijks verdwijnt er 135 miljoen kilo kleding en textiel bij het restafval. Om je een beeld te geven, dat zijn 10.000 vrachtwagens vol met bruikbare spullen.
16-04-2014 | 14:23
Staatssecretaris Dijksma moet snel helderheid geven over de toekomst van de visserij op het IJsselmeer. Dit vraagt de ChristenUnie in de Tweede Kamer. Arie Slob: ,,In maart beloofde de staatssecretaris nog in antwoord op Kamervragen van de ChristenUnie om binnen twee weken te reageren op het Masterplan IJsselmeer.”
15-04-2014 | 17:14
Vandaag vond het jaarlijkse debat over Europa plaats in de Eerste Kamer. ChristenUnie-senator Roel Kuiper pleitte voor duidelijke en harde afspraken over zaken waar Europa zich niet mee mag bemoeien.
15-04-2014 | 14:51
De ChristenUnie wil dat in de lange termijn spoorvisie van het kabinet meer aandacht komt voor de bereikbaarheid van Noord-, Oost- en Zuid-Nederland. “Beloftes over snellere treinen tot 200 km/uur lijken op de lange baan te worden geschoven en voor regionale wensen voor extra stations en nieuwe spoorlijnen is geen geld. De staatssecretaris wil meer treinen in de Randstad. Prima, maar in de regio verandert er de komende 15 jaar haast niets”, aldus Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber.
10-04-2014 | 11:36
Vandaag sprak Gert-Jan Segers namens de ChristenUnie in het debat over het annuleren van de enkele-feitconstructie in de Algemene wet gelijke behandeling. De ChristenUnie wijst discriminatie af en vindt de balans tussen grondrechten essentieel. Die wordt door de indieners van dit voorstel verstoord.
9-04-2014 | 12:11
De ChristenUnie wil duidelijkheid over de betrokkenheid van Turkije bij de aanval op Kessab. Op 21 maart werd dit Armeense dorp geplunderd en verwoest door gewapende bendes van aan Al Qaida gelieerde fundamentalisten van de het zogenoemde Al Nusra front. Deze aanval vond plaats vanaf Turks grond gebied. Kamerlid Joël Voordewind gaat minister Timmermans hierover bevragen. Voordewind: ,,Indien aangetoond wordt dat Turkije Jihadisten steunt in Syrië, zoals het geval lijkt bij de aanval op het christelijke dorp Kessab, dan moet Nederland zijn Patriots terughalen.”
9-04-2014 | 11:43
De ChristenUnie wil dat er een verbod op verkoop onder de kostprijs wordt ingevoerd in Nederland. Kamerlid Carla Dik-Faber stelt dit vandaag aan de orde in de Landbouw & Visserij-raad. Dik-Faber: ,,Dit is niet alleen goed voor de boeren, maar ook voor behoud van een divers aanbod van kwalitatief goed voedsel. En de consument krijgt er beter voedsel van.”
8-04-2014 | 19:34
De Eerste Kamerfractie van de ChristenUnie is geen voorstander van referenda. Dat bleek tijdens een debat over een initiatiefwetsvoorstel van o.a. D66 in de Eerste Kamer. ‘Referenda zijn geen oplossing voor de kloof tussen burger en politiek.’, aldus ChristenUnie-senator Roel Kuiper. Lees hierna zijn hele bijdrage aan het debat.
8-04-2014 | 15:45
Een Kamermeerderheid wil dat de regering de toetredingsonderhandelingen met Turkije heroverweegt naar aanleiding van de recente ontwikkelingen in dit land. Een motie met deze strekking van Kamerlid Gert-Jan Segers werd vandaag aangenomen. Segers: ,, Kort en goed, wat mijn fractie betreft zijn deze onderhandelingen een doodlopende weg die alleen maar tot groeiende frustratie in zowel Turkije als Europa zal leiden. Laten we daar een punt achter zetten en werken naar een beter perspectief, dat van een geprivilegieerd partnerschap.”
3-04-2014 | 15:43
De campagne Stop Kinderarbeid presenteert vandaag de toolkit ‘Kinderarbeidvrij inkopen bij overheidsinstanties’. Overheden kunnen die gebruiken bij het inkopen van producten waaraan het risico van kinderarbeid kleeft. Kamerlid Joël Voordewind van de ChristenUnie biedt de toolkit vandaag tijdens een Kamerdebat aan, aan minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.
1-04-2014 | 15:49
Arie Slob: ,,Ik ben ontzettend blij dat de coalitiepartijen het voornemen om illegaliteit strafbaar te stellen, van tafel hebben gehaald. Zoals bekend was het voorstel voor de ChristenUnie onacceptabel. Dat signaal is door de coalitie begrepen en daar ben ik dankbaar voor.”
1-04-2014 | 10:50
Het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de risico’s in de vleesketen geeft, samen met het boek ‘Uitgebeend’ dat twee weken geleden verscheen, een ontluisterend beeld over het toezicht op de voedselveiligheid. Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber: “Waar we dachten dat de voedselschandalen incidenten waren, blijkt dat er structureel iets mis is met de systemen die moeten zorgen dat ons voedsel veilig is. Het rapport en het boek laten zien dat er werk aan de winkel is voor de NVWA, maar ook voor het bedrijfsleven.”
1-04-2014 | 10:12
Vandaag zijn de Fashion Rebels, waaronder de Tweede Kamerleden Joel Voordewind (CU) en Sharon Gesthuizen (SP) naar het MEXX hoofdkantoor gegaan om hen te verzoeken het Bangladesh Veiligheidsakkoord te ondertekenen. MEXX is één van de grote Nederlandse kledingmerken die nog altijd weigert dit belangrijke akkoord voor veilige fabrieken te ondertekenen, ondanks herhaaldelijke verzoeken van verschillende organisaties.
1-04-2014 | 09:53
Anderhalf jaar ben ik politicus en ik zie nog beter dan daarvoor dat politici soms raar doen, schrijft Gert-Jan Segers in het ND. Ze weten bijvoorbeeld vaak voorafgaand aan een interview al wat ze gaan zeggen. Vragen zijn daarbij dan hinderlijke onderbrekingen van de antwoorden die ze hoe dan ook willen geven.
31-03-2014 | 17:43
ChristenUnie-senator Peter Ester pleit in een opinieartikel in het Reformatorisch Dagblad voor meer ethische reflectie op revolutionaire technologische ontwikkelingen. ‘Innovatie is meer dan een slimme manier om geld te verdienen. De echte vraag blijft onbeantwoord: hoe veranderen technologische innovaties ons leven en wat vinden we daar van?’
26-03-2014 | 14:24
ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind heeft Kamervragen gesteld aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sander Dekker, over een brandbrief van Drentse scholen over CITO-scores. De scholen zijn bezorgd dat deze score een afrekenlijstje wordt. Voordewind: ,,Uit CITO-scores valt nauwelijks te herleiden wat de kwaliteit van de lessen en de begeleiding is. Toetsresultaten zetten scholen met relatief veel zorgleerlingen onterecht in een negatief daglicht.”
22-03-2014 | 16:53
Soms is er een moment waarop het er op aan komt. Dat je weet dat ook jij moet reageren. Dit is zo’n moment. We hebben vaker het debat met Geert Wilders en zijn fractie- en partijgenoten gevoerd, maar nog veel vaker hebben we zijn provocaties genegeerd. Maar na zijn uitspraken over ‘minder Marokkanen’ weten we dat we moeten spreken, zoals we dat nog niet eerder hebben gedaan.
20-03-2014 | 12:17
Als afsluiting van de week van Zorg en Welzijn heeft de ChristenUnie het Actieplan Zorg “Uw zorg is onze zorg” gepresenteerd, als recept voor een blijvende betaalbare zorg dichtbij mensen. Dit Actieplan is ondertekend door alle ChristenUnie-lijsttrekkers en de Tweede Kamerfractie.
18-03-2014 | 18:15
Innovatie moet worden verbonden met een inhoudelijke toekomstvisie op de grote economische en sociale uitdagingen waarvoor Nederland staat. Bij een visie op innovatie en technologie mag ethiek bovendien niet worden vergeten. Dat zei ChristenUnie-senator Peter Ester tijdens een debat over het Nederlandse innovatiebeleid. Lees hieronder zijn hele tekst.
18-03-2014 | 13:50
De ChristenUnie wil dat er voor 2015, het jaar waarin de decentralisatie van de zorg naar de gemeente plaatsvindt, extra geld wordt uitgetrokken voor de dagbesteding, de jeugdzorg en ondersteuning van vrijwilligerswerk.
18-03-2014 | 13:19
Als afsluiting van de week van Zorg en Welzijn presenteert de ChristenUnie vandaag een speciaal Zorg Actieplan “Uw zorg is onze zorg” als recept voor een blijvende betaalbare zorg dichtbij mensen.
18-03-2014 | 10:14
De ChristenUnie is tevreden met de economische impuls van minister Kamp voor de industriesector in de Eemsdelta. Met het pakket wordt uitvoering gegeven aan een aangenomen motie van de ChristenUnie in de Tweede Kamer. De motie uit januari vroeg om behoud van werkgelegenheid en het versterken van de economie in Noord-Nederland, met bijzondere aandacht voor de industriesector.
18-03-2014 | 10:11
Op woensdag 12 maart heeft Joël Voordewind zijn rapport ‘Barensweeën van het nieuwe Egypte’ aan minister Timmermans van Buitenlandse Zaken aangeboden. In dit rapport doet Voordewind verslag over zijn reis naar Egypte, die hij samen met Europarlementariër Peter van Dalen maakte eind januari 2014. Daarnaast staan in het rapport zes aanbevelingen van Voordewind aan de Nederlandse en Europese politiek over de omgang met Egypte.
17-03-2014 | 13:43
We mogen niet langer de vrouwonvriendelijke praktijk van raamprostitutie negeren. Dat statement maken ChristenUnie-vrouwen uit Amsterdam, Den Haag en Utrecht op Internationale Vrouwendag.
17-03-2014 | 12:29
2014 wordt het jaar tegen de voedselverspilling! Het begon allemaal op een zaterdagavond in september vorig jaar. Ik ben een avond gaan ‘skippen’: na sluitingstijd de containers van supermarkten afstruinen om te kijken wat er zoal wordt weggegooid, schrijft Carla Dik-Faber in het Centraal Weekblad.
17-03-2014 | 12:29
In de stromende regen fiets ik door het Binnenveld bij Veenendaal. In Leerdam spreek ik een klant van de voedselbank. In een kerkzaaltje in Wilnis spreek ik over de zorg. Ik reis naar Katwijk en naar Hoogeveen. Het is – kortom – campagnetijd, schrijft Carla Dik-Faber in Centraal Weekblad.
14-03-2014 | 15:43
Kamerlid Carla Dik-Faber wil aandacht voor de penibele situatie van voedselbanken. Ze heeft vragen gesteld over het bericht dat Europees geld, dat bestemd is voor voedselbanken, wordt besteed aan andere zaken. Dik-Faber: ,,Het kabinet sluit z’n ogen voor de penibele situatie waarin voedselbanken zitten. De bal wordt bij het bedrijfsleven neergelegd, zij moeten ervoor zorgen dat voedseloverschotten terechtkomen bij de voedselbanken. Hier zijn voedselbanken de komende tijd echter niet mee geholpen, omdat het nog jaren duurt voordat voedselbanken ook daadwerkelijk voldoende overschotten krijgen.”
14-03-2014 | 13:51
Staatssecretaris Mansveld moet een verklaring geven waarom er na jaren van onderzoek nog steeds geen zicht is op extra stoptreinen tussen Utrecht en Harderwijk. Dit zei Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber tijdens een bezoek aan Putten. “De regio wacht al heel lang op de extra treinen, Ik wil een duidelijke deadline van het ministerie wanneer deze treinen komen. De beloftes die zijn gedaan moeten worden nagekomen.” Via schriftelijke vragen heeft zij de staatssecretaris om opheldering gevraagd.
13-03-2014 | 17:00
De ChristenUnie roept minister Timmermans op om de autonome regio die is ontstaan in het noorden van Syrië te ondersteunen. Dit zelfbestuur wordt gevormd door een brede alliantie tussen Koerden, Syriacs (christenen), Arabieren en andere kleinere minderheidsgroepen in het noordoosten van Syrië. Voordewind organiseerde hierover vandaag een hoorzitting in de Tweede Kamer.
13-03-2014 | 15:16
In de aanloop naar de gemeenteraads – en Europese verkiezingen spreekt ThePostOnline met fractievoorzitters uit de Tweede Kamer over dit verkiezingsjaar. Vandaag: ChristenUnie-leider Arie Slob. “Momenteel is het zo dat als je in de eurozone zit, je er niet uit kunt. Ik denk dat het belangrijk is dat je ruimte biedt aan landen om er onder voorwaarden uit te treden.”
11-03-2014 | 16:12
De Kamer heeft de motie van de ChristenUnie aangenomen waarin wordt uitgesproken dat een kwartierdienst op de hele Valleilijn wenselijk is. Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber: “Ik ben blij dat er nu duidelijkheid is voor de regio. Dit is een geweldige impuls voor het openbaar vervoer en voor de ontwikkeling van de Food Valley. Er komen meer reismogelijkheden en de reistijd wordt korter.”
11-03-2014 | 14:19
Vandaag presenteerde ChristenUnie-senator Roel Kuiper zijn nieuwste boek: De terugkeer van het algemeen belang. Privatiseringsverdriet en de toekomst van Nederland. Voormalige vice-voorzitter van de Raad van State Herman Tjeek Willink en NRC-columnist Marc Chavannes namen de eerste exemplaren van het boek in ontvangst. Chavannes: ‘Een magistraal boek. Iedere (aspirant)politicus moet tenminste twee exemplaren kopen. Eén voor op het nachtkastje en één voor op het bureau.’
11-03-2014 | 14:07
Vandaag presenteerde ChristenUnie-senator Roel Kuiper zijn nieuwste boek: De terugkeer van het algemeen belang. Privatiseringsverdriet en de toekomst van Nederland. Voormalige vice-voorzitter van de Raad van State Herman Tjeek Willink en NRC-columnist Marc Chavannes namen de eerste exemplaren van het boek in ontvangst. Chavannes: ‘Een magistraal boek. Iedere (aspirant)politicus moet tenminste twee exemplaren kopen. Eén voor op het nachtkastje en één voor op het bureau.’
11-03-2014 | 11:28
Gerdien Rots, ChristenUnie-lijsttrekker in Zwolle, heeft in de landelijke strijd om de titel ‘Beste raadslid van Nederland’ de top 12 bereikt.
10-03-2014 | 11:27
In de Egyptische chaos in van 2013 gingen diverse kerken in vlammen op. ChristenUnie-politici Joël Voordewind en Peter van Dalen bezochten begin 2014 één van die verbrande kerken in het Egyptische stadje Minya.
8-03-2014 | 11:50
Dinsdagavond 25 februari was Arie Slob te gast bij Eva Jinek in het nieuwe programma ‘Eén op Eén’ van de KRO-NCRV.
7-03-2014 | 09:55
Op verzoek van de ChristenUnie debatteerde de Tweede Kamer donderdagavond over de toekomst van de Valleilijn. Kamerlid Carla Dik-Faber diende gesteund door SGP en D66 een motie in om toch een kwartierdienst te realiseren.
6-03-2014 | 18:32
Vanaf deze week zijn de websites van de ChristenUnie responsive gemaakt.
6-03-2014 | 10:48
IJsselmeervissers moet een toekomstperspectief worden geboden. Zij moeten worden gecompenseerd wanneer er langere tijd niet gevist mag worden. Hiervoor pleit de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie naar aanleiding van het advies van de commissie Van Kampen die heeft geadviseerd om de visserij drastisch te beperken gezien de lage visstand. Arie Slob: “Je kunt niet van de vissers vragen drie jaar te stoppen met vissen of zelfs hun hele bedrijf op te doeken zonder dit te compenseren. De lage visstand in het IJsselmeer heeft vele oorzaken en die komen lang niet allemaal door de vissers.”
5-03-2014 | 14:35
De ChristenUnie wil dat Staatsbosbeheer meer ruimte krijgt om zelfstandig te opereren, zoals in Engeland de National Trust. Dik-Faber: ,,De staatssecretaris vraagt meer maatschappelijke gerichtheid van Staatsbosbeheer, maar houdt de organisatie intussen wel dicht bij zich. Dat kan niet. Je moet óf Staatsbosbeheer meer vrijheid geven om activiteiten te ontplooien, óf het als een zelfstandig bestuursorgaan zien. De ChristenUnie kiest dan voluit voor de eerste optie.”
5-03-2014 | 12:35
Alleenstaanden met een thuiswonend gehandicapt kind kunnen straks aanspraak maken op een tegemoetkoming. Deze moet de gevolgen van de bezuinigingen op de kindregelingen voor deze groep beperken.
4-03-2014 | 15:59
Er mag geen spoorboog komen bij Bathmen (gemeente Deventer). Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft hierover dinsdag een motie aangenomen van de ChristenUnie. De motie werd mede ondertekend door D66 en SGP. Kamerlid Carla Dik-Faber: ,,Ik ben heel blij dat dit plan nu eindelijk van tafel is. Staatssecretaris Mansveld moet werken aan een beter plan dat wel draagvlak heeft in de regio.”
4-03-2014 | 13:59
Vorige week overhandigde de Thematische Partijcommissie (TPC) Duurzaamheid haar eerste jaarplan aan de directeur van het partijbureau, Menno van Hulst. Het is voor het eerst dat een thematische partijcommissie een jaarplan heeft ontwikkeld met concrete actiepunten. De TPC Duurzaamheid hoopt door het schrijven van een jaarplan met actiepunten andere TPC’s te stimuleren hetzelfde te doen.
4-03-2014 | 13:56
De nieuwste cijfers over de Nederlandse economie stemmen hoopvol. Tweede Kamerlid Carola Schouten: “Vooral de verwachte daling van de werkloosheid en de daling van het begrotingstekort in 2015 zijn opstekers die we als land goed kunnen gebruiken. Dit zou betekenen dat het kabinet volgend jaar niet extra hoeft te bezuinigen en we werk kunnen maken van lastenverlichting. Dit is goed nieuws voor de gezinnen, werknemers en ondernemers in Nederland.”
28-02-2014 | 18:11
De ChristenUnie heeft gezorgd voor structureel 29 miljoen euro extra voor passend onderwijs. Een gedeelte van dit budget (4,6 miljoen) wordt gebruikt om de negatieve verevening, die vooral krimpregio’s raakt, te verzachten. Doordat het budget voor passend onderwijs wordt herverdeeld over het land krijgen sommige regio’s minder budget dan in het verleden is vastgesteld. Joel Voordewind, woordvoerder onderwijs: ,,Hierdoor zouden regio’s in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland extra geraakt worden. Met ontslag van personeel en minder begeleiding van zorgleerlingen als gevolg. Door de extra middelen kan de afbouw (herverdeling) geleidelijker gaan dan gepland.”
28-02-2014 | 17:57
Dinsdagavond werd in Ede de laatste van acht cursussen ‘Christelijke Politiek’ gegeven. Edwin Tazelaar, nummer zeven op de ChristenUnie-lijst in Arnhem, bleek tot zijn verrassing de 150e deelnemer van de cursus te zijn. Om dit moment te onderstrepen ontving hij de driedelige boekenserie over de kernwaarden van de ChristenUnie: Dienstbaarheid, Vrijheid en Duurzaamheid.
20-02-2014 | 17:36
Mede dankzij de langdurige inzet van de ChristenUnie kunnen veel kleine scholen blijven bestaan. Vandaag stemde de Tweede Kamer in met een motie van de ChristenUnie, SGP en PvdA om de kleinescholentoeslag te behouden. Kamerlid Joël Voordewind reageert verheugd: ,,Ik ben erg blij dat 2400 kleine scholen hiermee hun toeslag behouden. Dit is ook erg belangrijk om de krimpgebieden in de regio leefbaar te houden.”
ChristenUnie

Segers (CU): Mensenhandel bestrijden is rechts noch links refdag.nl/nieuws/politie…

ChristenUnie

Klant strafbaar bij gedwongen prostitutie: @gertjansegers komt samen met PvdA en SP met initiatiefwet nu.nl/politiek/38262…

ChristenUnie

Kijktip: @carladikfaber in RTL NIEUWS over haar initiatief om voedselverspilling tegen te gaan rtlxl.nl/#!/u/cf2aab42-… rtlxl.nl/#!/u/cf2aab42-…

ChristenUnie

Online gokken wordt legaal per 2015. 'Ongelofelijk triest', vindt @gertjansegers nu.nl/politiek/38256…

ChristenUnie

.@carladikfaber: Supermarkten niet aanspr. bij voedseldonatie aan voedselbank. En: maak donatie fiscaal aantrekkelijk levensmiddelenkrant.nl/15525/…

ChristenUnie

Vandaag jarig: onze Tweede Kamerleden @gertjansegers en @JoelVoordewind :)

ChristenUnie

@MartineLuiten U kunt alleen nationaal lid worden, dan wordt u automatisch verbonden aan de lokale kiesvereniging.

ChristenUnie

@MartineLuiten Als u ons steunt versterkt u juist dat christelijke geluid in de politiek :) Van harte welkom dus!

ChristenUnie

@MartineLuiten Dat kan zeker! Alleen al door lid te worden steunt u ons enorm. Politiek actief worden is natuurlijk niet verplicht :)

ChristenUnie

Lees hier de bijdrage van @arieslob over de participatiesamenleving + de CU-nota 'Meedoen meedenken en meehelpen' christenunie.nl/k/nl/n33079/n…

ChristenUnie

'Zorg voor de schepping is niet alleen voor vegetariërs' (column Christelijk Weekblad van @carladikfaber) christenunie.nl/k/nl/n33079/n…

ChristenUnie

'Gemeente moet vuurwerk kunnen verbieden.' @carladikfaber komt morgen met voorstel. nu.nl/politiek/38179…

ChristenUnie

Kijktip: de speech van @arieslob, de overdenking van @dsMirjam en de opening van @Pietadema staan nu online: christenunie.nl/k/nl/n33079/n…

ChristenUnie

‘Rutte moet niet instemmen met Juncker’, zegt @gertjansegers in debat EU top. 'Verkeerde man op verkeerde plek.' nd.nl/artikelen/2014…

ChristenUnie

Kamerlid @carolaschouten was bij @7keer7 in Eindhoven, en sprak over de vraag: wat zou de kerk moeten doen? youtube.com/watch?v=dscvXD… (7min)

ChristenUnie

ChristenUnie roept opnieuw op tot vrijlating Soedanese vrouw christenunie.nl/k/nl/n33079/n…

ChristenUnie

16/6 was @carladikfaber te gast bij @Family7NL Café Tinto, o.a. over actieplan 'kleding uit de kliko!' Terugkijken: youtu.be/8T64pNuij3M

ChristenUnie

CU wil afstel mantelzorgboete serieus bekijken nu.nl/politiek/38107… @nu.nl

ChristenUnie

Nu online: foto's van ons #CUcongres van zaterdag en de speech van @arieslob (video): christenunie.nl/k/nl/n33079/n…

ChristenUnie

Fractieleider @arieslob roept coalitie op landsbelang te dienen nu.nl/politiek/38085… @NUnl

ChristenUnie

Eensgezind optrekken en campagne voeren. Voor mooi resultaat in Staten en om zetels in Eerste Kamer terug te winnen! @arieslob op #cucongres

ChristenUnie

Nwe ambitie Kabinet nodig. Voorzet @arieslob #cucongres: herziening belastingstelsel, werk maken van participatiesamenleving en nwe economie