Skip to content

CDA22-06-2020 | 00:00
Nadere info volgt.
16-05-2020 | 00:00
Nadere info volgt.
6-04-2020 | 00:00
Nadere informatie volgt
23-03-2020 | 00:00
Nadere informatie volgt.
16-12-2019 | 00:00
Bijeenkomst met minister Grappenhaus en wethouder Stijn Steenbakkers.
Locatie: Eindhoven
Organisator: Esther Bergman cdabc@cda.nl 06-46000124
6-12-2019 | 00:00
Locatie: n.n.b.
Organisatie: bsv@cda.nl
25-11-2019 | 00:00
Nadere informatie volgt.
18-11-2019 | 00:00
Jaarlijks diner voor de leden van de Club van 100
Locatie: n.n.b.
Organisatie: esther.bergman@cda.nl / 06-46000124
Website: clubvan100@cda.nl
9-11-2019 | 00:00
Najaarscongres
Locatie: De Fabrique, Westkanaaldijk 7, 3542 DA Utrecht
Organisatie: cda@cda.nl / 070-3424888
Aanmelden via: eind september komt de link
Website: www.cda.nl/partijcongres
1-11-2019 | 00:00
Locatie: n.n.b.
Organisator: bsv@cda.nl
18-10-2019 | 13:08
Coalitiepartijen CDA en ChristenUnie willen dat het kabinet extra geld investeert om een snellere internetverbinding in alle intercitytreinen mogelijk te maken. Zij dienden bij de begroting Infrastructuur en Waterstaat een voorstel in om een miljoen euro extra vrij te maken, die snelheid, kwaliteit en betrouwbaarheid van internetverbindingen in de trein moet verbeteren. Momenteel blijkt nog te vaak dat de Wifi-verbinding traag is en het signaal van 3G en 4G wegvalt. Volgens CDA en ChristenUnie hoort internet een betrouwbare basisvoorziening te zijn in een intercitytrein.CDA-Kamerlid Mustafa Amhaouch: “Een trage of wegvallende internetverbinding is een grote ergernis bij treinreizigers die willen werken, appen of studeren in de trein. Dat is geen reclame voor het openbaar vervoer. We willen dat de NS meer kan investeren in innovaties die sneller internet mogelijk maken. Dat maakt reizen met de trein bovendien een extra aantrekkelijk alternatief.”Volgens de NS maakt nu ongeveer één op de vijf reizigers gebruik van Wifi in de trein. Volgens CDA en ChristenUnie kan een betere verbinding door nieuwe ontvangers leiden tot meer gebruik, maar moet ook goed gekeken worden naar de dekking van zendmasten langs het spoor. Zodat mensen die gebruik maken van een databundel fatsoenlijk internet hebben. Dat zou bovendien helpen voor gebieden en dorpen waar de verbinding te wensen over laat. Daarom willen beide coalitiepartijen dat staatssecretaris Van Veldhoven (I&W) met telecomproviders om de tafel gaat voor meer of beter geplaatste zendmasten.Het voorstel kan rekenen op steun van een meerderheid in de Tweede Kamer.
18-10-2019 | 12:58
CDA-woordvoerder landbouw Jaco Geurts debatteerde deze week over de stikstof-brief van minister Schouten. Hij richtte zich op de vele ondernemers, die met de toekomst van hun bouw- of agrarisch bedrijf) bezig zijn, maar niet weten wat er op hen afkomt. Geurts benadrukte tijdens het debat dat gedwongen krimp van de veestapel geen optie is, dat dit altijd hoort te gaan op basis van vrijwilligheid. Jaco Geurts: “We staan voor de uitdaging om de natuur te beschermen, maar ook economische activiteiten zoals nieuwbouw van woningen, nieuwe stalsystemen en verduurzaming mogelijk te maken. Een gebiedsaanpak en maatwerk lijken de enige oplossingen uit de juridische impasse.”Verder stelde Geurts dat het CDA de ‘latente ruimte’ voor doorgaande bedrijven wil ontzien, en geen stapeling van kortingen of afromingen accepteert. Er moet ontwikkelingsruimte zijn voor bedrijven die doorgaan, wat betekent dat er voldoende fosfaat- en dierrechten beschikbaar blijven. Daardoor zijn bedrijven in staat om te investeren in verdere verduurzaming, die bijdraagt aan de verlaging van de emissie-uitstoot. Aan dat laatste moeten alle sectoren een bijdrage leveren, zoals luchtvaart, binnenvaart, mobiliteit en de industrie. Tot slot pleitte Geurts ervoor “om een warm hart te houden voor de agrarische sector, maar het hoofd koel te houden in het verdere proces.”Eerder deze week werden al twee CDA-moties aangenomen over het stikstofprobleem, die gaan over onderzoek naar een drempelwaarde en een beter rekenmodel. Meer informatie via deze link.
15-10-2019 | 15:09
Vandaag is de motie van CDA-Kamerlid Jaco Geurts, samen met VVD, aangenomen om met spoed opdracht te geven om de ecologische onderbouwing van een drempelwaarde te leveren. In Duitsland, Vlaanderen en Denemarken geldt een hogere drempelwaarde dan in Nederland.Jaco Geurts: “Net als in het Ruhrgebied of Vlaanderen met vergelijkbare natuur en milieubelasting moet het hier mogelijk zijn om projecten met minimale emissies op grotere afstand uit te zonderen. De regering moet hier zo snel mogelijk werk van maken, en ook de wetenschappers uit Duitsland en Vlaanderen hierbij betrekken.” Het CDA wil dat het onderzoek naar de best beschikbare kennis in enkele maanden wordt opgeleverd. Dit is onder andere in het belang van de landbouw- en bouwsector. Betere metingen en wetenschappelijke check van modelVerder heeft de Kamer ook ingestemd met de CDA-motie dat het meten van emissies en depositie in natuurgebieden moet worden verbeterd. Het model van het RIVM en de kalibratie van het model zal wetenschappelijk gevalideerd moeten worden. Jaco Geurts: “De huidige metingen en depositie en de berekening van emissies en depositie kennen enorme onzekerheden. Met mijn motie zorg ik ervoor dat we meer gaan meten en dat het model ook een grondige check krijgt. Ik ben ervan overtuigd dat dit beter moet kunnen.”
15-10-2019 | 12:22
Het CDA wil dat er veel meer gebruik gemaakt wordt van camera’s om asociaal rijgedrag, zoals het negeren van een rood kruis op de snelweg, te kunnen beboeten. Aanleiding is het toegenomen aantal verkeersongelukken door bijvoorbeeld te hard rijden, whatsappen achter het stuur of het doorrijden bij een rood kruis op de matrixborden. Volgens coalitiepartij CDA moet een betere handhaving leiden tot meer bewustwording over fout rijgedrag. Wetswijziging nodigOp dit moment kunnen er geen boetes worden uitgedeeld met de camera’s van Rijkswaterstaat, omdat dat niet is opgenomen in het huidige ‘doelbesluit’. Daarin staat vastgelegd waar een camera voor wordt gebruikt, zoals het registreren van de verkeersdrukte. ‘En dat is natuurlijk gek’, aldus CDA-Kamerlid Wytske de Pater-Postma: ‘Je moet veel meer gebruik maken van de mogelijkheden die er zijn.’ Daarom stelt het CDA deze week bij de begroting I&W voor om de wet zo aan te passen, dat deze camera’s ook voor handhaving kunnen worden ingezet.  CDA-Kamerlid Wytske de Pater-Postma: “Hufterig gedrag in het verkeer wekt niet alleen grote irritatie op, maar kan ook levensgevaarlijk zijn voor andere weggebruikers. Dat beseffen mensen vaak niet als zij alleen in de auto zitten. Een rood kruis staat er niet voor niets. Maar door te weinig handhaving vervagen die normen in het verkeer. Dat zie je terug in het toegenomen aantal ongelukken. Er is echt een gedragsverandering nodig.” Omdat de camera’s van Rijkswaterstaat op alle snelwegen hangen, kan overal worden gehandhaafd op het negeren van rode kruizen. Bovendien zijn er extra BOA’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) in opleiding om boetes uit te schrijven. Het Ministerie van I&W zal samen met Justitie om de tafel moeten gaan om de regels aan te passen. Meer ‘slimme’ camera’sHet CDA wil ook dat er meer vaart gemaakt wordt met de inzet van ‘slimme’ camera’s, die bijvoorbeeld controleren op het gebruik van de smartphone achter het stuur. Sinds kort maakt de politie gebruik van twee nieuwe, speciale camera’s om appende mensen achter het stuur te betrappen.  De Pater-Postma: “Wat mij betreft worden dat er heel snel meer. Appen of bellen achter het stuur is een gewoonte die eruit moet. Met een combinatie van ‘staandehoudingen’ door de politie en meer slimme camera’s moet de pakkans worden vergroot. En dat is hard nodig.” Maandag bleek uit onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV), in opdracht van onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap, nog dat het aantal verkeersongelukken in vijf jaar tijd verdubbeld is. Het afgenomen toezicht wordt genoemd als één van de belangrijkste oorzaken, net als de toegenomen afleiding in het verkeer.
12-10-2019 | 06:29
Afgelopen week vond in de Tweede Kamer de begrotingsbehandeling Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit plaats. Namens het CDA benadrukten woordvoerders Jaco Geurts (landbouw) en Maurits von Martels (tuinbouw, visserij & natuur) daarbij de waarde van ons eigen voedsel, onze innovatieve agrarische sector, het belang van een eerlijke prijs en een sterkere verbinding tussen stad en platteland. Maar ook eisten zij meer duidelijkheid van het kabinet als het gaat om de aanpak van het stikstof-probleem, waardoor ondernemers terecht met veel vragen zitten. Het grote en unieke boerenprotest van vorige week in Den Haag kon geen duidelijker signaal afgeven als het gaat om deze belangrijke thema’s.Stikstof-crisislijnOp voorstel van het CDA opent het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aanstaande maandag een stikstof-crisislijn waar bezorgde ondernemers terecht kunnen met vragen over het stikstofbeleid. Er is veel urgentie geboden bij een centraal informatiepunt waar iedereen terecht kan voor meer duidelijkheid.Jaco Geurts: "Ik ben de afgelopen dagen platgebeld. Er leven ontzettend veel vragen bij agrariërs en andere ondernemers over wat het stikstofbeleid voor hen betekent. Het kabinet heeft nog niet voor duidelijkheid gezorgd. Zeker op detailniveau loopt het daardoor vast. Ik hoor zelfs dat banken geen krediet verstrekken, omdat zij niet weten wat er gaat gebeuren. Dat kan zo niet langer.”Het Ministerie moet ervoor zorgen dat bij de crisislijn ruime kennis aanwezig is, zodat iedereen die (mogelijk) geraakt wordt door de stikstofcrisis snel geholpen wordt. Zeker omdat het kabinet een gebiedsgerichte aanpak wil, waar lokaal maatwerk centraal staat. Hiermee moet de bouw van woningen en andere stilgevallen projecten op korte termijn worden hervat.Jaco Geurts: ‘Ik vind het goed dat het kabinet boeren niet zal dwingen te stoppen, maar de keuze geeft op basis van vrijwilligheid. En dat de overheid dan financieel bijspringt. Daar is duidelijkheid over. Bovendien wil het kabinet investeren om innovaties in de landbouw te bevorderen en maatregelen nemen om de emissies terug te brengen. Maar bij individuele bedrijven bestaat terecht nog veel onduidelijkheid. Zij moeten bij één loket terecht kunnen met acute vragen.’‘Meten is weten’Wat het CDA betreft zijn er nog veel onzekerheden bij het onderbouwen van beleid ten aanzien van stikstofgevoelige natuur. ‘Meten is weten’, hoort het credo te zijn van dit kabinet. Het CDA vindt dat er geen onduidelijkheid mag bestaan over het rekenmodel dat het RIVM hierbij gebruikt. Zeker bij zulke belangrijke beslissingen over de toekomst van ons land is transparantie van groot belang. Dat is ingewikkeld, omdat we een klein landje zijn met veel economische activiteiten. Daarbij willen we ook onze natuur beschermen.Daarom heeft Jaco Geurts bij de begroting voorgesteld om samen met de Wageningen Universiteit, de Universiteit van Amsterdam, andere kennisinstituten in onze buurlanden en Stichting Mesdagfonds nog dit jaar te bekijken hoe het meten en monitoren van stikstofdeposities op korte termijn verbeterd kan worden. En het rekenmodel extra te valideren, zodat er voor de langere termijn meer zekerheid geboden wordt en onrust kan worden weggenomen. Tot slot riep Geurts de minister op om heel snel met landbouworganisaties in gesprek te gaan om de onduidelijkheden en onzekerheden die er zijn, uit de wereld te helpen.Waardering agrarische sector & ons eigen voedselMaurits von Martels en Jaco Geurts toonden allebei aan hoe groot de economische kracht is van onze boeren, tuinders en vissers. En dat zij daarom de waardering horen te krijgen die ze van ons allemaal verdienen. Veel mensen stoppen hun boodschappenmandje vol tegen lage prijzen, zonder na te denken hoe het voedsel wordt geproduceerd. Het is hard nodig dat de verbinding tussen stad en platteland verbeterd wordt. Het CDA is blij met de initiatieven die de minister daartoe onderneemt. Dat kan tevens bijdragen aan betere verdienmodellen voor boeren, zoals ook betoogd in de initiatiefnota van Jaco Geurts over een eerlijke boterham. Von Martels pleitte in dat kader o.a. voor extra ondersteuning aan de innovatieve glastuinbouw, om de sector te helpen zo snel mogelijk klimaatneutraal te worden en nationale belemmeringen uit de weg te ruimen. Maurits von Martels: “De glastuinbouw is met 28 miljard aan toegevoegde waarde de koploper. Zo veel innovatie, zo kundig georganiseerd management en steeds zuiniger en duurzamer omgaan met hulpbronnen zijn voorbeelden voor andere sectoren en de rest van de wereld. De Nederlandse tuinbouwsector exporteert naar 150 landen etenswaren, bloemen, planten, zaden en nog veel meer. De tuinbouw levert ook een hele belangrijke bijdrage aan de CO2-reductie.”Jaco Geurts noemde bij de waardering van ons voedsel als voorbeeld het eigen Tweede Kamerrestaurant, waar allerlei drankjes uit verre landen wordt geïmporteerd: “Wat is er duurzaam aan water met een smaakje uit Taiwan? Dat heeft een aardige reis gehad. We kunnen beter het goede voorbeeld geven, en perensap uit de Betuwe halen!”Wat niet bijdraagt aan waardering voor onze voedselproducenten, zijn acties van dierenrechten-extremisten die op criminele wijze stallen van boeren bezetten. Zoals bij een varkenshouder in Boxtel is gebeurd. Of inbreken voor illegale filmopnames. Daarom wil het CDA een wetsvoorstel indienen om deze acties zwaarder te straffen. Tot slot wordt het hoog tijd dat het kabinet snel aan de slag gaat met de maatregelen uit het Regeerakkoord, die bijdragen aan een beter verdienmodel voor agrariërs. Onder andere het fonds voor jonge boeren, de aanpak van oneerlijke handelspraktijken en wetgeving om de positie van de boeren in de keten te versterken. Het is hoog tijd dat vaart gemaakt wordt.
11-10-2019 | 11:49
Samen met de overige coalitiepartijen (VVD, D66 en CU) stelt het CDA voor om de toelatingstoetsen voor de pabo te schrappen. Dit moet ertoe leiden dat de lerarenopleiding aantrekkelijker wordt en de doorstroom vanuit mbo, havo en vwo verbetert. Zo nemen de partijen een extra maatregel om het lerarentekort aan te pakken. Op de pabo worden mensen opgeleid voor docent in het primaire onderwijs. Afhankelijk van het vakkenpakket dat ze op de middelbare school hadden, moeten studenten die zich aanmelden eerst een toelatingstoets voor aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek halen. De coalitiepartijen willen nu van die toelatingstoetsen af, zonder afbreuk te doen aan de hoge kwaliteit van de opleiding. Voorwaarde is dus dat een eventueel kennisgebrek tijdens de opleiding wordt ingehaald. CDA-Onderwijswoordvoerder Michel Rog: “De toetsen vormen een onnodige drempel, in een tijd waarin al een groot tekort aan leraren is. Daar komt bij dat er bijna niemand is van de aankomende pabo-studenten die al die verplichte vakken in zijn pakket heeft. De meeste studenten hebben òf aardrijkskunde en geschiedenis in hun pakket, òf natuur en techniek, maar zelden alle drie. Hoogste tijd dus om die toetsen af te schaffen.”
10-10-2019 | 08:06
Het CDA wil dat het kabinet gaat onderzoeken of een verbod op zware vuurpijlen en single shots mogelijk is. Single shots is vuurwerk dat aangestoken wordt op de grond en dan 15 meter in de lucht tot ontploffing komt met een luide knal. Woordvoerder Chris van Dam – zelf oud politieman – zegt: “Uit evaluaties van de laatste jaarwisseling weten we dat single shots én zware vuurpijlen extra gevaarlijk zijn voor hulpverleners en voor omstanders. De singel shots kunnen als wapen tegen de politie worden gebruikt en dat willen we beslist niet.’ Het CDA wil dat daar een einde aan wordt gemaakt.  Van Dam: ‘voor de meeste mensen is de jaarwisseling een feestelijke gebeurtenis met oliebollen, glaasjes champagne en vuurwerk. Wij willen geen algeheel verbod op vuurwerk, want dat is niet te handhaven. Wat wij wel willen is dat onze politie en hulpverleners beter worden beschermd. Dat kan door het verbieden van de zware vuurpijlen en singleshots.’ Naast het harder straffen en handhaven op het gebruik van deze onruststokers moet het kabinet gaan kijken wat de mogelijkheden zijn om dit specifieke type vuurwerk te kunnen verbieden. Het kabinet heeft afgelopen zomer besloten dat de zwaarste soort consumentenvuurwerk, categorie F3, met ingang van de jaarwisseling 2020-2021 niet meer verkocht mag worden. Daaronder vallen Chinese rollen en ratelbanden.  Naast de branchevereniging pleitte ook de politie al eerder voor een ruimer verbod, inclusief de single shots.
4-10-2019 | 13:12
Het CDA doet een appèl op alle leden: denk mee over de inhoudelijke koers van onze partij. Met zoveel mogelijk tegelijk, op ons komende partijcongres op 9 november as in De Fabrique in Utrecht. Een AppèlXL. Een dag vol interactieve sessies over het Nederland van 2030, door heel De Fabrique. Kunstgras, ministers, post-its, maatschappelijke organisaties, stemmen per smartphone en dikke stiften; je kunt van alles verwachten, behalve de kans om achterover te leunen. Vaste onderdelen van het partijcongres krijgen een andere vorm. De centrale plek van het partijcongres is De Toog. Daar kun je andere leden en organisaties ontmoeten en koffie, lunch en drank halen. De speeches van de politieke leiding zijn daar ook; je hoeft dus niets te missen tijdens het netwerken.
Aanmelden is verplicht en kan tot en met dinsdag 5 november, mits we niet volgeboekt zijn. Wil je een introducé meenemen, dan kun je dat aangeven bij je aanmelding.
Klik hier voor meer informatie. 
4-10-2019 | 11:09
Met een gebiedsgerichte aanpak van de stikstofproblematiek kiest het kabinet voor lokaal maatwerk om ervoor te zorgen dat de bouw van woningen en andere stilgevallen projecten op korte termijn kunnen worden hervat.  CDA fractievoorzitter Pieter Heerma: ‘Dit is een afgewogen beslissing van het kabinet die heel hard nodig is. Want de woningnood is groot en er moet juist nu meer gebouwd worden. Met lokaal en regionaal maatwerk kunnen we dit aanpakken.’Het CDA heeft ingezet op een evenwichtig perspectief en gezond boerenverstand. Dat betekent dat alle sectoren een bijdrage moeten leveren bij het terugdringen van de stikstofuitstoot. Niet alleen de landbouw, ook de luchtvaart en mobiliteit gaan in de plannen van het kabinet een bijdrage leveren.CDA woordvoerder Jaco Geurts: ‘De overheid gaat ‘warm’ investeren om innovaties in de landbouw te bevorderen en maatregelen te nemen om de emissies terug te brengen. Het is voor de sector en voor het CDA van groot belang dat er geen sprake is van gedwongen krimp van de veestapel. Daar ga ik persoonlijk op toezien. Maatregelen in de landbouw vinden plaats op basis van vrijwilligheid en lokaal maatwerk. Daarmee krijgen boeren en hun gezinnen duidelijkheid en een nieuw perspectief voor de toekomst van hun bedrijf’.Volgens het CDA heeft het kabinet op verschillende terreinen al veel in gang gezet en bereikt om emissies terug te dringen, klimaat en natuur te versterken en de opgave om meer woningen te bouwen. Om de stikstofproblematiek aan te pakken is op onderdelen een versnelling noodzakelijk.
4-10-2019 | 11:00
De onderstaande column van Wopke Hoekstra verscheen afgelopen weekend in het ND.
Column Nederlands Dagblad
In een bomvolle kerk in Bussum stond ik onlangs achter de kansel om de Koningspreek te geven. Een bijzondere ervaring en heel wat anders dan een debat met de Tweede Kamer, zoals deze week tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen.
De voorbereiding op de preek was voor mij een moment van reflectie. Het dwingt je om in een druk leven een pas op de plaats te maken en jezelf een aantal vragen te stellen. Wat is belangrijk in het leven? Leef ik mijn leven op een zinvolle manier?
Voor mij is een leidraad in het leven die van de dubbele verantwoordelijkheid. De eerste vraag die we allemaal te beantwoorden hebben, is die van persoonlijke verantwoordelijkheid. In het leven komteerst de zorg voor jezelf, je familie en geliefden.
Maar als dat nou lukt, wat kun je dan nog meer? Hoe richt je je leven zo in dat je bijdraagt aan onze samenleving, op een manier die verder gaat dan de planten van de buurvrouw water geven? Ik vind dat we van elkaar mogen verlangen om meer te doen in de buurt, voor een goed doel of in de kerk.
En natuurlijk kun je het als bestuurder niet laten bij een oproep aan de samenleving. Dan volgt terecht de vraag: wat draagt de politiek bij aan het land van morgen? Wat mij betreft nemen politici hunverantwoordelijkheid door zich te richten op de lange termijn. Zodat de verworvenheden die wij vandaag zo gewoon vinden, ook binnen handbereik blijven voor volgende generaties.
Dat is niet altijd makkelijk. Politici hebben de neiging zich te richten op de korte termijn, en dat is ook begrijpelijk. Ik moet eerlijk bekennen dat ik mijzelf er ook schuldig aan maak. ‘Een week is een lange tijd in de politiek’, zei de in de vorige eeuw overleden Britse premier Harold Wilson eens. In zijn eigen land is die uitspraak momenteel meer waarheid dan ooit.
Natuurlijk zijn er belangrijke kwesties op de korte termijn die terecht onze aandacht opeisen. In de nieuwste plannen van het kabinet hebben we geprobeerd de korte én de lange termijn voor ogen te houden. We willen dat huishoudens beter merken dat het goed gaat met de economie,daarom verlagen we de lasten. Ook investeren we in de samenleving: in woningen, defensie en jeugdzorg. Belangrijke zaken voor het Nederland van vandaag.
Maar we hebben ook uitdrukkelijk gekeken naar de toekomst. Naar het Nederland dat relevant is voor de volgende generaties. Bijvoorbeeld met het Klimaatakkoord, dat hard nodig is om te zorgen dat we ook de komende decennia droge voeten houden. Of met het Pensioenakkoord, waarmee een goed pensioen niet alleen voor onszelf, maar ook voor de generaties na ons beschikbaar is.
De keuze voor de lange termijn, is ook de keuze voor een investeringsfonds. Niemand van ons weet hoe de wereld er morgen uitziet. Maar we weten wel dat de manier waarop we ons geld verdienen zal veranderen. Nu al krijgen we te maken met nieuwe technologieën als kunstmatige intelligentie, algoritmes en biotechnologie, die onze manier van werken en leven steeds ingrijpender bepalen. Tel daarbij op eenvergrijzende bevolking, hoge collectieve lasten en een relatief laag groeipercentage en je weet dat je een probleem hebt, als je alles bij het oude laat.
Om die dubbele verantwoordelijkheid de komende decennia het hoofd te kunnen bieden, denk ik dat investeringen in R&D, kennisontwikkeling en infrastructuur van groot belang zijn. De huidige lage rentestand biedt daar kansen voor. De komende periode gaan we onderzoeken hoe zo’n investeringsfonds eruit moet komen te zien. Daarbij is het belangrijk dat we zeker weten dat de investeringen ook daadwerkelijk bijdragen aan het
Nederland van morgen. Daar zullen we afspraken over maken. Zo bouwen we verder aan een mooi land, nu en in de toekomst. En dat doen we niet alleen in de politiek, maar ook in de sportkantine, op het schoolplein en in de kerkbanken.
CDA

Asociaal rijgedrag moet harder worden aangepakt. Daarom moet er meer gebruik worden gemaakt van camera’s op de weg.… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

Duidelijke woorden van @ferdgrapperhaus: ¨Geweld tegen politieagenten en hulpverleners is onaanvaardbaar. Dat gewel… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

Kunstmatige intelligentie (AI) is belangrijk voor onze economie, maar daarbij mogen we de menselijke maat niet verl… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

Bijzonder moment! Vandaag is Esther de Lange 12,5 jaar Europarlementariër 🎉. Wij wensen haar nog heel veel mooie ja… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

🎉 Wij zijn jarig! Doe ook mee en word lid van #teamCDA. 🎈 cda.nl/wordlid pic.twitter.com/9a5jgyKIWj

CDA

Top initiatief! De @BuurtVeiligBus brengt de politie en brandweer dichter bij mensen. #WeekvandeVeiligheid pic.twitter.com/8hqvcdNIWs

CDA

Wij hebben 3 #vacatures voor #teamCDA 🚜 Beleidsmedewerker Landbouw, Klimaat en Energie 🎬 Junior Online communicati… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

Er moet duidelijkheid komen over het stikstofmodel van het RIVM. Kamerlid @JacoGeurts bij #GoedemorgenNederland:… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

Gefeliciteerd @MonaKeijzer! #teamCDA wenst je een hele fijne dag toe. pic.twitter.com/jmKaF9GVnF

CDA

Er moet een verbod komen op zware vuurpijlen. Kamerlid @ChrisvanDamCDA: “Het verbieden van deze single shot vuurp… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

Twee jaar geleden verwoestte een orkaan Sint-Maarten. Staatssecretaris @RaymondKnops is net terug van het eiland e… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

Ook in de toekomst moet de vis-en kaasboer een vertrouwd beeld op straat blijven. @MonaKeijzer nam zojuist een rap… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

Respect voor deze doorzetters💪28 jongeren hebben afgelopen week hun Maatschappelijke Diensttijd bij Defensie vervul… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

Dit kabinet kiest voor een gebiedsgerichte aanpak van de #stikstofproblematiek. Daarin staan maatwerk en gezond boe… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

⚽ Minister @hugodejonge trapte vandaag het sportevent voor ouderen af in Den Haag tijdens de nationale #ouderendag.… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

@ChrisAalberts Dat komt meestal neer op zo'n 20 tot 25 euro per dagdeel.

CDA

@ChrisAalberts Dag Chris, sommige trainingen zijn gratis en voor een aantal functiegerichte cursussen vragen we een… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

Minister @WBHoekstra wil samen bouwen aan het land van morgen. En dat doen we niet alleen in de politiek, maar ook… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

Weet jij alles van social media én vind je het leuk om online campagne te voeren voor het CDA? Dan hebben wij de pe… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

Nederlandse boeren stonden vandaag met tienduizenden op het Malieveld. Tweede Kamerlid @JacoGeurts blikt bij… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

🚜Indrukwekkend protest van duizenden boeren vandaag in Den Haag. #boerenprotest #trotsopdeboer pic.twitter.com/HXOhUKpz5A

CDA

De overheid gaat harder optreden tegen bedrijven die hun internetbeveiliging niet op orde hebben. Dat zei minister… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

Een hele goede morgen voor alle boeren die vandaag naar Den Haag afreizen. Zij zorgen dagelijks voor ons voedsel. D… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

Gefeliciteerd @WBHoekstra. We wensen je een hele mooie dag toe. pic.twitter.com/MnkuklIujF

CDA

⏰ Vanmorgen was staatssecretaris @MonaKeijzer te gast bij @WNLOpZondag en hield daar een stevig pleidooi voor meer… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

Onder strenge voorwaarden gaat fusie Post NL en Sandd door om postbezorging betaalbaar, beschikbaar en betrouwbaar… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

Het CDA doet een appèl op alle leden: denk mee over de inhoudelijke koers van onze partij. Met zoveel mogelijk tege… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

Gefeliciteerd @hugodejonge! Maak er een mooie dag van. pic.twitter.com/KS2qktOU8X

CDA

Het CDA ziet een aantal goede bouwstenen in het advies over het stikstofprobleem. Het kabinet moet aan de slag! 🔗L… twitter.com/i/web/status/1…