Skip to content

CDA22-06-2020 | 00:00
Nadere info volgt.
6-06-2020 | 00:00
Nadere info volgt
18-05-2020 | 00:00
Denk mee met CDA Flevoland over het verkiezingsprogramma van het CDA. Tijdens deze CDA100 staan vier thema’s centraal. Tijdens deze sessie worden oplossingen bedacht waar het CDA op in moet zetten. De beste oplossingen gaan door naar het congres van het CDA, waar de aanwezigen stemmen op de ingestuurde oplossingen van alle provincies. De 7 beste oplossingen worden rechtstreeks in het verkiezingsprogramma geplaatst!
Locatie: Shortgolf Swifterbant, Rivierduinweg 9
Voor meer info en aanmelding: cdavanmeijel@solcon.nl
16-05-2020 | 00:00
Nadere info volgt.
6-04-2020 | 00:00
Nadere informatie volgt
4-04-2020 | 00:00
Denk mee met CDA Noord-Holland over het verkiezingsprogramma van het CDA. Tijdens deze CDA100 staan vier thema’s centraal. Tijdens deze sessie worden oplossingen bedacht waar het CDA op in moet zetten. De beste oplossingen gaan door naar het congres van het CDA, waar de aanwezigen stemmen op de ingestuurde oplossingen van alle provincies. De 7 beste oplossingen worden rechtstreeks in het verkiezingsprogramma geplaatst! Voorafgaand aan deze CDA100 is de ALV van de provinciale afdeling!
3-04-2020 | 00:00
Een dag voor en door senioren! Tijdens deze seniorendag is er veel ruimte voor inhoud op thema’s die voor senioren relevant zijn, maar natuurlijk voor ontmoeting en netwerken. Binnenkort wordt meer bekend over het programma.
Wilt u zich vast aanmelden dan kunt u een mail sturen naar: cdaseniorendag@gmail.com
Locatie: Henri Dunantplein 4, De Bilt
30-03-2020 | 00:00
Locatie: IJsbaan de Westfries, Hoorn
Voor meer info: koekkoekl@noord-holland.nl
28-03-2020 | 00:00
CDA Zeeland is als enige politieke partij aanwezig op de Beleefplus Beurs te Goes. Met een grote delegatie bestaand uit Statenleden, Raadsleden, wethouders, burgemeesters en betrokken CDA’ers gaan we het gesprek aan. Hierbij zouden we het ook leuk vinden om met collega bestuurders in gesprek te gaan! De koffie en bolus staan klaar ;-).
Locatie: Zeelandhallen, Goes
Voor meer informatie: es.houmes@zeeland.nl
27-03-2020 | 00:00
CDA Zeeland is als enige politieke partij aanwezig op de Beleefplus Beurs te Goes. Met een grote delegatie bestaand uit Statenleden, Raadsleden, wethouders, burgemeesters en betrokken CDA’ers gaan we het gesprek aan. Hierbij zouden we het ook leuk vinden om met collega bestuurders in gesprek te gaan! De koffie en bolus staan klaar ;-).
Locatie: Zeelandhallen, Goes
Voor meer informatie: es.houmes@zeeland.nl
21-02-2020 | 15:30
Het CDA wil maatregelen treffen om de verkoop van tabaksproducten verder af te bouwen. Tweede Kamerlid Anne Kuik heeft de staatssecretaris donderdag opgeroepen om hierover met supermarkten in gesprek te gaan. Kuik: ‘Geen enkele ouder wil dat zijn of haar kind gaat roken. Jaarlijks sterven er zo’n 20.000 mensen door de gevolgen. Het is een verslavend product, waar je niet zomaar mee kan stoppen.’
In het preventieakkoord is afgesproken dat het aantal verkooppunten, zoals supermarkten en benzinestations, worden teruggebracht. Maar in plaats van een daling, constateert Kuik juist dat er steeds meer supermarkten – en daarmee verkooppunten – bij lijken te komen. Daarom moeten er nieuwe maatregelen worden genomen.
Het CDA blijft stappen zetten naar een rookvrije generatie. ‘Uiteindelijk willen we dat tabaksproducten alleen nog maar in speciaalzaken worden verkocht’, aldus Kuik. Een ruime meerderheid in de Kamer steunt het voorstel van de CDA’er.
20-02-2020 | 16:37
Het CDA heeft vandaag haar grote ongenoegen uitgesproken over de gang van zaken met betrekking tot het voorgenomen besluit van het Kabinet de Marinierskazerne niet naar Vlissingen te verhuizen.Het CDA had liever gezien dat de kazerne in Vlissingen was gekomen. Woordvoerder Martijn van Helvert: ‘We hebben er geen woorden voor over hoe dit is gegaan. Het kabinet zal alles op alles moeten zetten om de Zeeuwen ruimhartig tegemoet te komen en het vertrouwen te herstellen’.Samen met de coalitiegenoten heeft het CDA aangedrongen op een ruimhartige compensatie en dat beide voorgenomen besluiten niet los van elkaar definitief genomen kunnen worden. Daar zullen we het kabinet ook aan houden.Het vertrouwen van de Zeeuwen is zwaar geschonden door de afspraak uit 2012 niet na te komen, en door de manier waarop het Kabinet dit heeft gedaan. Staatssecretaris Visser heeft daarvoor uitvoerig haar excuses aangeboden vandaag. Dat neemt niet weg dat het voor de Zeeuwen nog steeds een zware en bittere pil is.
18-02-2020 | 10:28
Regeringspartijen D66 en CDA willen 25.000 nieuwe woningen voor Almere Pampus, een moderne en betaalbare woonwijk voor tenminste 50 duizend mensen. Daarnaast willen de partijen dat er werk wordt gemaakt van de IJmeerverbinding, een metroachtige verbinding die Amsterdam en Almere met elkaar verbindt.
 Bouwen, bouwen, bouwenD66 en CDA willen zo een vuist maken tegen het extreme te kort aan betaalbare woningen. Almere Pampus moet daarom in de eerst plaats gericht zijn op koopwoningen voor starters en betaalbare huur met de hoogste duurzaamheids- en kwaliteitseisen. De grond van Almere Pampus is al in het bezit van het Rijk. Dat maakt het een aantrekkelijke locatie voor snelle ontwikkeling.  
CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma: ”We hebben in Nederland een groot probleem als het gaat om huisvesting. Maar zeker in Amsterdam zien we een schrijnend tekort aan betaalbare woningen voor jong en oud. De prijzen rijzen de pan uit. Almere Pampus kan eraan bijdragen daar verandering in te brengen door meer betaalbare woning te realiseren.”
 Ijmeerverbinding ontwikkelen
De nieuwe ontwikkeling in Almere Pampus kan alleen geloofwaardig van de grond komen als het gebied ook makkelijker bereikbaar wordt vanuit Amsterdam. D66 en CDA willen dat de IJmeerverbinding tussen Amsterdam en Almere verwezenlijkt wordt. Daarbij valt te denken aan een brug of een tunnel.
 Heerma: “Naast betaalbare woningen is goede infrastructuur van groot belang. Zodat mensen snel van huis naar werk en vice versa kunnen. De IJmeerverbinding is daarvoor de beste manier die verbinding te maken tussen Amsterdam en Almere. Met deze verbinding bereik je IJburg slechts in 7 minuten.”  
15-02-2020 | 08:48
Het CDA en de SP willen dat het idee van hun voorgangers voor een Nationaal Historisch Museum nieuw leven wordt ingeblazen. Alleen door meer historisch besef en het respect voor hetgeen onze voorouders met elkaar hebben opgebouwd, kunnen we de saamhorigheid van onze samenleving bevorderen. CDA Fractievoorzitter Pieter Heerma doet vandaag samen met SP Fractievoorzitter Lilian Marijnissen dit voorstel, dat te lezen is in het AD. Pieter Heerma: ‘wij gaan in Nederland te nonchalant om met onze geschiedenis. Het groeiende individualisme heeft daar enorm aan bijgedragen. De maakbare samenleving. Waarbij het niet uitmaakt wie je bent en wat je doet, als jij je er maar goed bij voelt. Maar het resultaat van een maakbare samenleving is dat we vergeten waar we vandaan komen en elkaar uit het oog verliezen. Juist door kennis van onze gezamenlijke geschiedenis zullen we de nationale verbondenheid meer gaan ervaren, dit kan bij uitstek verbindend werken in een tijd van versplintering en polarisatie.’Het Nationaal Historisch Museum zal niet alleen een betere bijdrage kunnen leveren aan de verspreiding van historisch besef en historische kennis onder mensen, maar ook aan het tot stand brengen van verbondenheid tussen de culturen hier aanwezig. Kennis van en inzicht in de gedeelde waarden en normen zijn niet los te zien van de geschiedenis die ons heeft voortgebracht.In 2006 pleitten Jan Marijnissen en Maxime Verhagen al voor een Nationaal Historisch Museum. Helaas is het nooit gelukt dit te realiseren, doordat te veel verschillende partijen het toen niet met elkaar eens werden. CDA en SP vinden het tijd dat dit plan opnieuw leven in wordt geblazen. Want het creëren van verbondenheid met elkaar is een van de grootste uitdagingen waar we voor staan.
13-02-2020 | 15:25
Jaco Geurts en Maurits Von Martels maken zich zorgen over de manier waarop politiek, boeren en burger tegenover elkaar staan in de stikstofcrisis. In een opiniestuk in de Telegraaf doen ze een oproep om uit de ’schuttersputjes’ van het eigen gelijk te klauteren. ,,Het poldermodel is harder nodig dan ooit.”
„Als er tijdens de ‘stikstofcrisis’ iets duidelijk is geworden, is dat er in Nederland een strijd om de ruimte woedt. We leven in een klein en dichtbevolkt land met veel economische activiteiten, een sterke verstedelijking en grote druk op de ruimte. In de stad verdwijnt langzamerhand ieder stukje groen. Onze landbouwgronden worden in rap tempo gebruikt voor infrastructuur, woningbouw, distributiecentra, nieuwe natuur, zonnevelden en windmolens. De inwoners van het buitengebied en vooral de boeren voelen zich steeds meer bedreigd door deze ontwikkelingen. In dat ‘geweld’ moet een stikstofoplossing gevonden worden.RegelsVoor die oplossing hebben we het Hollandse poldermodel, door met elkaar in gesprek te blijven, harder nodig dan ooit. Vroeger waren het de lokale overheid, de kooplieden en de boeren die met elkaar de uitdagingen van die tijd aangingen. Door het algemeen belang boven het eigen belang te stellen. Denk aan het droogleggen van land en het bouwen van dijken. Tegenwoordig zien we een overheid die steeds meer regels oplegt. De kooplieden zijn veranderd in grote voedsel- en supermarktconcerns met (te) veel financiële macht. En de boeren zitten nu klem en kunnen geen kant meer op. Dat is de situatie waar we nu in zitten. Dan helpt het niet als politici gaan schreeuwen om halvering van de veestapel, of alleen maar roepen om nieuwe natuur. De discussies over een oplossing worden daardoor te plat en eenzijdig. Het poldermodel piept en kraakt.De onrust onder boeren is begrijpelijk. Ze hebben het gevoel langzaam weggesaneerd te worden. Daarnaast wordt hen onterecht verweten, dat ze niet zouden willen werken aan (agrarisch) natuurbeheer. Juist veel boeren willen wél. De landbouwsector heeft sinds 1990 rond de 65% emissies gereduceerd. We behoren tot de kopgroep van de wereld als het gaat om voedselveiligheid, duurzaamheid en dierenwelzijn. Je moet boeren perspectief bieden om die lijn zelf door te trekken. En niet zoals andere partijen eigenlijk zeggen: spring over die sloot. Maar niet helpen als de boer er halverwege in valt. Het is beter om de voorstellen van het Landbouw Collectief serieus te nemen. Stimuleer innovatie en ondernemerschap. En als boeren willen stoppen, bijvoorbeeld omdat zij geen bedrijfsopvolging hebben, moet de overheid een bijdrage leveren aan een sociaal vangnet.RealiteitIedere sector, ook de industrie en de luchtvaart, moet voor de stikstofoplossing z’n steentje bijdragen. En we moeten kijken naar de realiteit. Ook door onszelf eerlijk af te vragen: zijn de doelen die we in het verleden gesteld hebben voor Natura 2000-gebieden wel haalbaar? Herindeling van gebieden en het tegengaan van versnippering zou de natuur in ons land juist kunnen versterken. Maar ook voor wonen en werken een oplossing bieden. Er lopen nog onderzoeken naar het stikstofmodel, die binnenkort verschijnen.We moeten af van het geschreeuw en juist de kracht van het poldermodel gebruiken als uitweg voor de stikstofcrisis. Zo is Nederland groot geworden. Als iedereen alleen vanaf de zijlijn voor zijn eigen belang blijft roepen, verliezen we allemaal. Door gezond boerenverstand te gebruiken kan het namelijk ook allebei: perspectief bieden aan zowel de boeren als de natuur.”Maurits von Martels en Jaco Geurts zijn de landbouwwoordvoerders van het CDA in de Tweede Kamer.
13-02-2020 | 10:36
CETA, het brede handelsverdrag dat Canada en de Europese Unie in 2016 met elkaar sloten, houdt de gemoederen al geruime tijd bezig. Het debat over de Nederlandse goedkeuring van dit verdrag staat deze week op de agenda van de Tweede Kamer. Het CDA zal voor het handelsverdrag stemmen.Een aantal mensen maakt zich zorgen over de gevolgen van dit verdrag vanwege onze voedselveiligheid. Zij vrezen dat de Europese markt overspoeld wordt door Canadese producten die niet voldoen aan onze hoge standaarden, bijvoorbeeld als het gaat om dierenwelzijn. Wij begrijpen die zorgen, maar zien in het handelsverdrag juist mogelijkheden. Het debat in de Tweede Kamer gaat maar over een heel klein deel van het verdrag, namelijk de geschillenbeslechting. Dat heeft alleen betrekking op investeringen en dus niet op goederenverkeer of duurzaamheidseisen. Het deel van het verdrag waar wij het nu over hebben is in september 2017 al in werking getreden. Waarbij we vast kunnen stellen dat de Nederlandse economie op dit moment al ruim twee jaar profiteert van het CETA-verdrag. Zo ziet de agrarische sector een duidelijke stijging van de export naar Canada, van 102 miljoen in 2016 naar 119 miljoen in 2018. Het CDA is voor een concurrerende en duurzame export naar derde landen. Internationale handel biedt in verschillende sectoren kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Die handel zorgt óók voor werkgelegenheid en draagt bij aan onze welvaart. CETA is een modern handelsverdrag waarin Europese standaarden centraal staan. Het is een verdrag met een land dat zeer dicht bij onze eigen culturele en economische tradities ligt. En laten we ook niet vergeten: ook voor het CETA-verdrag inging was Canada al een belangrijke handelspartner van ons.We zijn altijd pleitbezorger geweest van een eerlijke economie. De EU stelt regels op en hanteert duurzame en sociale maatstaven die we mondiaal uitdragen en eisen van onze handelspartners. Veel landen passen hun productieproces aan om toegang te krijgen tot de Europese markt. Juist het invoeren van verdragen als CETA leiden tot betere standaarden. Dat is een goede zaak. Het CDA ziet handelsverdragen dan ook als een kans om wereldwijd Europese en Nederlandse standaarden op te leggen. Bijvoorbeeld op het gebied van voedselveiligheid. Juist omdat Nederlandse agrariërs en tuinbouwers vaak nog boven de Europese standaarden produceren is het van belang dat “wij als Nederland” als standaard dienen. Dat is niet altijd haalbaar, maar er komen geen producten op de Europese markt die niet voldoen aan de Europese standaarden. We staan pal voor de belangen van onze ondernemers op het platteland en het mkb. In het handelsverdrag is een noodremprocedure ingebouwd waarmee wij op elk moment de handel binnen bepaalde sectoren tijdelijk kunnen stopzetten. Mochten wij constateren dat bepaalde duurzaamheids- of dierenwelzijnsafspraken niet deugen, dan trekken we aan de bel. Laten we CETA daarom met een open blik tegemoet treden.
Mustafa AmhaouchCDA-woordvoerder Internationale handelJaco GeurtsCDA-woordvoerder Landbouw
11-02-2020 | 11:14
Ben Knapen en zijn team staan in de startblokken om het verkiezingsprogramma 2021-2025 te schrijven. Het team van programmamakers is breed samengesteld en heeft er zin in. Naast Ben Knapen doen onder andere Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt en opiniemaker Sywert van Lienden mee.
Ben Knapen is fractievoorzitter van de Eerste Kamerfractie van het CDA. Eerder was hij staatssecretaris, journalist en lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.
Partijvoorzitter Rutger Ploum: ‘We kiezen voor een voorzitter met veel ervaring binnen het CDA en daarbuiten. Ben Knapen kent het politieke veld en heeft een uitstekende antenne voor wat er in de samenleving speelt. Samen met zijn team dat het geluid van onder meer gezinnen, ondernemers, onderwijs en ouderen vertegenwoordigt gaan ze aan de slag met nieuwe plannen voor een land dat we door willen geven. Het zijn stuk voor stuk voorbeelden van de zij aan zij maatschappij die samen de uitdagingen van deze tijd aangaan.’
Het hele team van Ben Knapen bestaat uit Hanke Bruins Slot (Gedeputeerde Provincie Utrecht), Cecile Heemels (partner bij Ernst & Young), Marianne Hirsch Ballin (Hoogleraar Straf- en strafprocesrecht VU Amsterdam), Sywert van Lienden (Opiniemaker), Pieter Omtzigt (Tweede Kamerlid), Hein Schumacher (CEO bij Friesland Campina), Carel Stolker(Rector magnificus Universiteit Leiden) en Eline Vedder (Boerin en Statenlid). Adviseurs zijn Pieter Jan Dijkman (Directeur Wetenschappelijk Instituut), Pieter Heerma (Fractievoorzitter Tweede Kamer), Esther de Lange (Delegatieleider Europa), Rutger Ploum (Partijvoorzitter)en Richard van Zwol (Voorzitter Wetenschappelijk Instituut).
De komende maanden gaat het team van programmamakers het land in om gesprekken tev oeren en te luisteren naar leden en maatschappelijke organisaties. Zo organiseren we per regio een CDA100 waar leden mee kunnen denken over het land dat we door willen geven.Daarnaast kan iedereen vanaf vandaag al ideeën aanleveren via verkiezingen@cda.nl. Het concept-verkiezingsprogramma is eind oktober klaar en op het verkiezingscongres van december 2020 wordt het programma door de leden vastgesteld.
8-02-2020 | 08:18
Het coronavirus houdt de wereld flink bezig. Sinds de uitbraak van het virus zijn in China inmiddels honderden doden gevallen. Voor zover bekend zijn er in Nederland nog geen mensen besmet geraakt. CDA-Kamerlid Anne Kuik heeft donderdag tijdens een debat over het coronavirus opnieuw gevraagd naar de voorzorgsmaatregelen die worden genomen.  Zo heeft luchtvaartmaatschappij KLM besloten om de komende tijd te stoppen met vluchten van en naar China. Kuik heeft een voorstel gedaan om per direct een algehele stop op alle vliegverbindingen naar China af te kunnen dwingen, mocht dit binnenkort noodzakelijk zijn. Experts van het RIVM volgen de ontwikkelingen op de voet, maar nog veel is onbekend. Voortdurende alertheid is noodzakelijk.  Kuik sloot af haar inbreng af met een statement: ‘Het is heel lelijk om te zien hoe een virus een excuus voor mensen is om racistisch te zijn naar Aziatische mensen. Dat accepteren we niet’.
6-02-2020 | 09:07
Het CDA pleit, met steun van de coalitiepartijen VVD, D66 en CU, voor terugkeer van de zogeheten ‘Tante Agaathregeling’. Het gaat om een oude regeling voor durfkapitaal die ooit is ingevoerd om startende ondernemers een financieel steuntje in de rug te geven. Over de eerste 5000 gulden rente die de investeerder destijds ontving op het geïnvesteerde bedrag hoefde geen rente betaald te worden. Dat maakte het voor particuliere investeerders aantrekkelijk om startende ondernemers geld te lenen. Op het hoogtepunt maakten 68.000 beleggers gebruik van de regeling. Toen de voorwaarden werden versoberd, daalde de interesse. Met de nieuwe Belastingwet die in 2001 werd ingevoerd, werd de naam Tante Agaath vervangen door de Durfkapitaalregeling. Deze bestaat nog steeds, maar de belastingvoordelen werden in 2011 afgeschaft.CDA-woordvoerder Mustafa Amhaouch: “Als coalitiepartijen hebben we het kabinet via een motie opgeroepen om de herinvoering van de tante Agaathregeling te onderzoeken. Het biedt een goede mogelijkheid voor familieleden en vrienden om het midden- en kleinbedrijf op gang te helpen als daar behoefte aan is.” Nog voor de zomer wordt de Tweede Kamer over de mogelijkheden voor een nieuwe regeling geïnformeerd.
5-02-2020 | 14:40
Deze opinie is gepubliceerd in het AD van 5-2-2020
Het kabinet heeft afgelopen vrijdag besloten tot een verbod op knalvuurwerk, losse vuurpijlen en singleshots. En het is maar de vraag of het daar bij zal blijven. Duurzaamheidsaspecten zullen er aan bijdragen dat over 5 à 10 jaar onze jaarwisseling een totaal andere uitstraling heeft. Maar het verbieden van vuurwerk raakt niet de kern van het probleem. Waar het écht om gaat, is ons gedragen in de openbare ruimte. Waarden en normen gelden ook tijdens oudejaarsnacht.Voor het CDA is het van belang dat onze hulpverleners veilig kunnen werken. En dat gezinnen, ouderen, mensen met huisdieren en kwetsbare mensen óók een leuke oudjaarsavond hebben. Dat bereik je niet met alleen een verbod op vuurwerk. Kern van het probleem is het wangedrag, de anarchie van een groep Nederlanders die het voor de grote groep verpest.We zien de ‘verhuftering van de samenleving’ ook op andere plekken en momenten, zoals bij voetbalwedstrijden en trouwstoeten, maar ook bij geweld tegen hulpverleners. Misschien zijn niet de pijlen, maar de pillen en de alcohol het probleem. Kennelijk heeft een groot aantal Nederlanders moeite om zich in het publieke domein te gedragen. Dat is het werkelijke, onderliggende probleem. Om dit te keren is een veel strakkere handhaving nodig. Vorige week schreef een groot aantal burgemeesters een open brief aan minister Grapperhaus met exact die boodschap. Nu al is het zware vuurwerk verboden en nu al geldt tot oudejaarsavond een afsteekverbod. Maar zoals we allemaal kunnen constateren kan dat nauwelijks gehandhaafd worden. Dát moet veranderen. Zwaar vuurwerk moet onder de Wet Wapens en Munitie worden gebracht. Hierdoor kan er preventief gefouilleerd worden, iets wat in bepaalde wijken en buurten hard nodig is. Verder willen wij dat de richtlijnen van het Openbaar Ministerie strenger worden, zodat mensen die zwaar, illegaal vuurwerk voorhanden hebben vastgezet worden tot en met nieuwjaarsdag. En het CDA wil een handhavingsplan zien: hoe gaan wij met onze open grenzen ervoor zorgen dat de komende jaren met name het zware vuurwerk in het hele land terug gedrongen wordt. Want daar zit het grootste gevaar.Een intensivering van de handhaving is hard nodig, al was het maar om te voorkomen dat degene die zich wel aan de regels houdt moet toezien hoe een kleine groep het mooie feest verpest door huftergedrag. Maar evenzeer zullen we met elkaar in gesprek moeten over onze collectieve mentaliteit. In landen om ons heen is vuurwerk in ruime mate te koop, maar de Belgen en de Duitsers weten er beter mee om te gaan. Hetzelfde vuurwerk, maar een andere cultuur. De Hollandse ziekte van drugs, drank en ikke ikke is het werkelijke probleem. We hebben elkaar hard nodig om daar verandering in te brengen.
Chris van Dam Tweede Kamerlid voor het CDA in de Tweede Kamer
CDA

Het CDA zoekt een persvoorlichter. Altijd al in het centrum van de politiek willen werken? Grijp nu je kans en soll… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

De komende dagen is minister @RaymondKnops iets minder goed telefonisch bereikbaar. 😉 #carnaval pic.twitter.com/FjGlCfjCng

CDA

✍ Vorige week tekenden 1⃣8⃣8⃣6⃣ mensen de petitie. 💪 Deze week stemt de Tweede Kamer in met ons voorstel om de tr… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

@MLMeulenbroek Dag Marion, wij zijn de petitie gestart, niet omdat carnaval wordt afgeschaft, maar omdat we dit ver… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

@trouwschmidt Dag Christoph, carnaval wordt misschien niet in heel Nederland gevierd, maar zit in een aantal regio'… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

@ToosvanSoest Wat leuk Toos dat carnaval boven de rivieren ook wordt gevierd. Veel plezier alvast! Groet, #teamCDA

CDA

Carnaval = cultureel erfgoed! 💪 Wij steunen de actie van vele prinsen en prinsessen. 👉 Help mee:… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

''Alles wordt tegenwoordig gepolariseerd. En alles wat er middenin zit wordt vaak vanuit beide kanten aangevallen.… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

@richard32496489 @RaymondKnops Hoi Richard, dat klopt niet helemaal. Heb je deze tweet van @RaymondKnops gezien? bit.ly/2P9apdl

CDA

@_TMRPS @ginio_beij @frankbuijs @CDALansingerlnd Je hebt helemaal gelijk Tamára, die is even aan onze blik ontschoten... 🤓

CDA

@erikharinck Scherp gezien Erik, volgende keer nog een keer extra nalezen. 🤓

CDA

@rgeeraedts Gelukkig komt het uiteindelijk toch allemaal goed. ;)

CDA

@8933bl Oops! 🤭 Goed gezien Patrick.

CDA

Last minute op zoek naar een Valentijndsdate? Swipen maar! #Valentijn #TeamCDA 💚 cda.nl/wordlid pic.twitter.com/TEmvsQ9914

CDA

🗣 ‘Het poldermodel is de enige uitweg voor de stikstofcrisis’, aldus Kamerleden @JacoGeurts en @mvonmartels vandaag… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

Fractievoorzitter @PieterHeerma heeft vanaf vandaag een eigen podcast waar hij in gesprek gaat over de stand van on… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

Mensen hebben recht op een betrouwbare overheid waarmee je snel en goed in contact kunt komen. Daarom komt er op… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

Het CDA start met het verkiezingsprogramma voor 2021 onder leiding van Ben Knapen! 💪 Het team: ➡ @KnapenBen, Maria… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

❗Het CDA wil de traditie #carbidschieten beschermen! Eens? Teken de petitie! ➡ cda.nl/carbid pic.twitter.com/atCS5eaGEj

CDA

📺 Kamerlid @ChrisvanDamCDA pleitte vanmorgen bij @WNLVandaag voor meer handhaving, waarden en normen tijdens oudeja… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

❤️ Het is bijna Valentijnsdag. Ken jij iemand die lid wil worden of wil je zelf lid worden? Word nu lid en kom grat… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

De 33-jarige Derk Alssema is vanaf april burgemeester in Gilze en Rijen. Van harte gefeliciteerd en heel veel succe… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

Zet hem op Robbert-Jan van Duijn💪. Heel veel succes en plezier! #teamCDA nos.nl/artikel/232146…

CDA

🎉 Vandaag bestaat ons CDA #Pride Netwerk één jaar! 🌈 Zij hebben al grote stappen gemaakt dit jaar met het inspire… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

🥳 Prinses Beatrix viert vandaag haar 82e verjaardag. Van harte gefeliciteerd namens #TeamCDA! pic.twitter.com/0iGa3CXa9U

CDA

We hebben als samenleving de plicht alles op alles te zetten om te zorgen dat mensen weer zin krijgen in het leven.… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

Ook langskomen voor een Meet & Greet met een minister of staatssecretaris? 😃 Word dan nu lid! 👉… twitter.com/i/web/status/1…