Skip to content

CDA17-04-2019 | 08:54
Het CDA is bedroefd door het overlijden op 15 april 2019 van oud-Tweede Kamerlid Theo Stroeken. Stroeken was Kamerlid van 1998-2002. Daarvoor was hij raadslid en wethouder voor het CDA in zijn woonplaats Venlo. Tevens was hij van 1992-1998 lid van de partijraad. Stroeken was Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
“Stroeken was een Limburger in hart en nieren. De voldoening bij zijn werk haalde hij uit het iets tot stand kunnen brengen voor mensen, of dat nou voor asbestslachtoffers of grensarbeiders was”, zegt Rutger Ploum in reactie op het overlijden. “Het CDA is Theo Stroeken zeer dankbaar voor het vele werk dat hij voor ons land en voor het CDA heeft verricht.”
Sybrand Buma: “Theo Stroeken was een gekend en gewaardeerd volksvertegenwoordiger, zowel in Den Haag als in zijn geliefde Venlo. Als wethouder, Kamerlid en in vele bestuursfuncties heeft hij zich dienstbaar gemaakt voor de publieke zaak.”
Theo Stroeken is 80 jaar geworden. Het bestuur van het CDA en de CDA-Tweede Kamerfractie wensen zijn vrouw, dochter, schoonzoon en kleinkinderen en anderen die hem lief waren, veel sterkte bij het dragen van dit verlies.
17-04-2019 | 06:12
Lees het CDA actieplan van Kamerlid Martijn van Helvert hier.
Een internationale ’constructieve coalitie’ moet in Syrië een internationaal tribunaal opzetten naar voorbeeld van Neurenberg om terroristen van Islamitische Staat te berechten.Berechting in Syrië is tevens een manier om te voorkomen dat jihadisten terugreizen naar Nederland. Het is de kortste weg naar gerechtigheid en zorgt ervoor dat IS-strijders niet terugkeren naar Nederland. Hiervoor pleit het CDA in een actieplan.De belangrijkste motivatie van de regeringspartij voor een tribunaal in Syrië is dat de misdaden daar zijn gepleegd en dat ook de bewijzen daar liggen. De bewijzenbank, waaraan Nederland financieel heeft bijgedragen, bevindt zich eveneens in Syrië.Het vervolgen van IS-strijders is een voornemen uit het regeerakkoord. Dit kabinet erkende in navolging van de VN en de Raad van Europa dat IS in Irak en Syrië genocide heeft gepleegd op jezidi’s, christenen, niet-soennitische moslims en andere groepen. Uit die erkenning volgt de plicht om er iets aan te doen, zegt CDA-Kamerlid Van Helvert. „Maar minister Blok (Buitenlandse Zaken) pakt niet door.”Bedoeling was het Nederlandse lidmaatschap van de VN-Veiligheidsraad te gebruiken om een IS-tribunaal op te zetten, maar daar zag Blok onvoldoende steun. „Dan zeg ik: dan ga je maar op zoek naar een manier waarop het wel kan”, zegt Van Helvert. De Nederlandse wetgeving is volgens hem nog niet toegerust voor het vervolgen van IS’ers.Net als met ’Neurenberg’, waar de geallieerden vlak na de Tweede Wereldoorlog nazi-kopstukken berechtten, kan het IS-tribunaal ook nu via een coalition of the willing worden opgezet. Landen als Zweden, Oostenrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk hebben zich al bereid verklaard.
KinderenHet IS-tribunaal in Syrië ondersteunt nog een uitgangspunt van dit kabinet: geen terugkeer van IS-strijders, -vrouwen en -kinderen. „Als je vrouwen en kinderen hierheen haalt, dan komen geheid die mannen via het recht op gezinshereniging erachteraan”, zegt Van Helvert. „Dat gaan we niet doen.” Om die reden wil hij dat Nederlandse IS-wezen alleen naar Nederland mogen komen als onomstotelijk vaststaat dat ze geen ouders meer hebben. „Komen er dan toch kinderen terug, dan moeten ze op maat worden behandeld en heropgevoed.”Het CDA ergert zich aan de aandacht voor IS-weduwen en -kinderen. „Die vrouwen zijn daar naartoe gegaan terwijl ze heel goed wisten dat er geen scoutingclub op ze wachtte. Intussen zitten slachtoffers, vrouwen en kinderen van jezidi’s, in veel erbarmelijker omstandigheden. Daar doen we niks voor.”
Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door de Telegraaf op 17-4-2019
12-04-2019 | 13:23
“De Chinese bedrijfsspionage bij ASML is zeer ernstig. Het toont wederom aan dat we onze vitale sectoren zoals infrastructuur maar ook 5G moeten beschermen. Het CDA zegt al langer dat Nederland niet naïef moet zijn over de gevolgen die handel met China met zich mee kan brengen. Ik wil weten of Nederlandse bedrijven voldoende beschermd zijn tegen spionage, diefstal van bedrijfsgeheimen en oneigenlijk gebruik van gegevens.”  Dat zei CDA-woordvoerder Joba van den Berg, naar aanleiding van de diefstal van bedrijfsgeheimen bij ASML door Chinese medewerkers. Ze heeft daar deze week samen met haar collega Mustafa Amhaouch schriftelijke vragen over gesteld aan de ministers van Economische Zaken en Klimaat en Justitie en Veiligheid.
Het CDA pleit al langer dat vitale sectoren vanuit het oogpunt van nationale veiligheid worden beschermd. Dat zijn bijvoorbeeld infrastructuur, waterleidingsystemen, landbouwgronden en telecommunicatie én dus ook het toekomstige 5G-netwerk. Wat het CDA betreft vallen daar ook (onderdelen) van bedrijven onder die gevoelige technologie maken, zoals ASML en NXP.
Huawei en het 5G-netwerkDe ontwikkeling rondom het 5G-netwerk, dat supersnel internet mogelijk maakt, baart het CDA zorgen. Op voorstel van het CDA wordt er momenteel een risicoanalyse gemaakt zodat er duidelijke en strenge eisen worden gesteld aan de bedrijven die uiteindelijk het 5G-netwerk mogen aanleggen. Daarbij moet ook gekeken worden wie de leveranciers zijn van die bedrijven. Van den Berg: “Er is nu een enorme focus op netwerkapparatuur, zoals routers en servers. Echter, we moeten ook kijken naar de besturingssystemen, onderhoudscontracten etc. De vraag zal zijn of Chinese bedrijven zoals Huawei kunnen voldoen aan die strenge eisen om aan het kernsysteem een bijdrage te leveren. De overheidsbemoeienis met Chinese bedrijven is namelijk groot, zo blijkt uit de berichtgeving de afgelopen jaren. “
Belt en Road initiatiefDe Chinese overheid heeft duidelijke doelen om haar  invloedsfeer te vergroten zoals het Belt en Road initiatief, een ontwikkelstrategie van de Chinese overheid voor uitbreiding van het transportnetwerk met Europa. Van den Berg wijst erop dat er in de betrekkingen met China geen sprake is van wederkerigheid: “Chinese bedrijven kunnen hier gewoon zaken doen. Maar Nederlandse bedrijven moeten in China in een joint venture werken met maximaal 49% van de aandelen, en ze moeten hun technologie ‘om niet’ ter beschikking stellen.”
8-04-2019 | 14:31
Karsten Klein, nummer drie op de lijst van het CDA bij de Europese verkiezingen op 23 mei aanstaande, heeft zich in samenspraak met het dagelijks bestuur van het CDA teruggetrokken als kandidaat voor het Europees Parlement. Klein: “Door veranderde omstandigheden die mijn rol als vader betreffen, kan en wil ik de stap naar Brussel nu niet zetten en kies ik ervoor in mijn woonplaats Den Haag te blijven”. Klein geeft aan dat het een moeilijke afweging is geweest, maar voor hem op dit moment de juiste. Klein blijft zich inzetten voor het CDA, en zal ook de CDA campagne in aanloop naar de Europese verkiezingen ondersteunen. Partijvoorzitter Rutger Ploum betreurt dat Karsten Klein niet kan deelnemen aan deze verkiezingen, maar begrijpt en respecteert zijn beslissing. “Karsten is een ervaren volksvertegenwoordiger en bestuurder. Wij zien zijn actieve inbreng in het CDA graag voortgezet.”Op 9 april wordt de CDA kandidatenlijst voor het Europees Parlement aan de Kiesraad overhandigd. Esther de Lange voert die lijst aan. Het vertrek van Klein betekent dat na Jeroen Lenaers op twee, Tom Berendsen op plek drie komt. Annie Schreijer-Pierik komt op plek vier te staan en Henk Jan Ormel op vijf.
5-04-2019 | 15:03
CDA-Tweede Kamerlid Harry van der Molen wil voorkomen dat politieke partijen een eigen publieke omroep kunnen oprichten. Volgens het Kamerlid zit er een tegengesteld belang tussen een politieke partij en een omroep. De onafhankelijkheid van de journalistiek is wat het CDA betreft van cruciaal belang, waarbij geen partijpolitiek belang zou mogen dienen. Om dit goed te borgen in de wet heeft Van der Molen samen met VVD-collega Thierry Aartsen een voorstel gedaan om te voorkomen dat politieke partijen een publieke omroep kunnen oprichten. Voor politici of medewerkers met een contract bij een politieke partij op landelijk niveau wordt het daarmee onmogelijk gemaakt om een omroepvereniging te besturen. ‘Zo proberen we politiek en media zo goed mogelijk gescheiden te houden’, aldus Van der Molen.
Lokale omroepenTijdens het debat over de mediawet deden Van der Molen en Aartsen ook een voorstel om de positie van lokale omroepen te verbeteren. Van der Molen: ‘Lokale omroepen zijn belangrijk voor het functioneren van de lokale democratie. Zij moeten onze gemeentebesturen en gemeenteraadsleden op een goede manier kunnen controleren. Maar ook als het gaat om sport, cultuur en het brengen van lokaal nieuws spelen lokale omroepen een belangrijke rol. Het is dan ook triest om te zien dat steeds meer omroepen in financieel zwaar weer verkeren.’ Volgens het CDA is een van de oorzaken van de financiële problemen dat sommige omroepen dubbele kosten moeten maken voor signaaldoorgifte. Eenmaal naar de Mediahub in Hilversum en in het geval van Ziggo ook nog eens naar de regionale knooppunten. ‘Lokale omroepen met weinig budget en veel vrijwilligerswerk moeten opboksen tegen het grote Ziggo met een veel grotere omzet om langlopende procedures vol te houden. Ondanks een handhavingsverzoek van de Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) bij het Commissariaat voor de Media blijft Ziggo consequent weigeren deze kosten te betalen’. Door het voorstel worden dergelijke dubbele doorgiftekosten aangepakt en krijgen sommige lokale omroepen iets meer financiële ruimte.
Aankomende dinsdag worden de beide voorstellen in stemming gebracht.
29-03-2019 | 13:13
Deze week las ik een verhaal over een jonge Nederlandse melkveehouder die met veel passie zijn werk doet, maar toch heeft besloten naar Duitsland te emigreren. Hij ziet geen toekomstperspectief meer. Dat doet mij pijn! Het zou onze samenleving door merg en been moeten gaan. Boeren die hier geen perspectief meer zien. Bedrijfsopvolgers die onzeker zijn.
Bijna een jaar geleden nam minister Schouten het advies ”Duurzaam en gezond; Samen naar een houdbaar voedselsysteem” van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur in ontvangst. Deze raadt het kabinet aan een forse omslag te maken in het voedselbeleid, om in te kunnen spelen op de klimaatopgave.
De titel van het rapport zou bedacht kunnen zijn door onze Nederlandse boeren, tuinders en vissers zelf. Onze agrarische sector loopt wereldwijd namelijk voorop als het gaat om milieu, voedselveiligheid en dierenwelzijn. Maar gek genoeg zijn ze amper betrokken geweest bij de inhoud van het rapport. Voor de zoveelste keer wordt er óver onze boeren en hun toekomst gesproken, in plaats van mét hen. Terwijl zij door burgers met een hoog rapportcijfer (7,7) gewaardeerd worden, is er een groep in onze samenleving die boeren in de media afschildert als boosdoeners met weinig oog voor milieu en dierenwelzijn.
Gemakkelijkste wegDie negatieve houding jegens onze boeren zie ik al langer en die baart me grote zorgen. De ene dag zijn het klimaatvervuilers en de andere dag weer dierenmishandelaars. Terwijl zij er door keihard te werken voor zorgen dat ons voedsel ruim beschikbaar, gezond, veilig en gevarieerd is. Ook in dit rapport moet je goed zoeken naar waardering richting boeren en tuinders. Daarnaast heeft de Raad voor de Leefomgeving voor de gemakkelijkste weg gekozen, door in te zetten op flinke inkrimping van de veestapel en minder vleesconsumptie, door vleestaxen.
Eerder werd dit al geadviseerd omwille van natuurbeleid, nu onder het mom van klimaatbeleid. Dat is niet de weg van het CDA. Andere landen in Europa lachen zich namelijk krom als dit advies wordt overgenomen. Precies: landen met minder hoge eisen aan milieu en dierenwelzijn, die graag naar Nederland willen exporteren. Wordt de wereld daar beter van? Dat lijkt me niet.
BoodschapDe Raad voor de Leefomgeving verwijst met betrekking tot de sterke inkrimping van de veehouderij steeds naar het Klimaatakkoord van Parijs. Misschien goed om iedereen even te wijzen op artikel 2 van datzelfde akkoord, dat stelt „broeikasgasarme ontwikkeling te bevorderen, op een wijze die de voedselproductie niet in gevaar brengt”.
En om eens een vergelijking te maken die laatst ook in het Belgische parlement aan de orde is geweest: in 2016 heeft zowel Europa als India in totaal 160 miljard liter melk geproduceerd. Daar heeft India maar liefst 122 miljoen koeien voor nodig, tegenover 23 miljoen in Europa. Dat is een wereld van verschil als het gaat om methaanuitstoot. Het gaat mij om de vraag: Welke boodschap willen we onze jonge boeren en boerinnen van de toekomst meegeven? Die van een doodlopende weg of een boodschap van waardering, perspectief en innovatie? Ik kies voor dat laatste. Zodat zij met trots en vertrouwen het bedrijf van hun ouders over kunnen nemen.
Dit opinieartikel is gepubliceerd op de website van het Reformatorisch Dagblad op 28-3-2019
22-03-2019 | 14:21
Het CDA is bedroefd door het overlijden op 22 maart 2019 van haar oud-minister  Frans Andriessen. Hij is 89 jaar geworden.
Sybrand Buma: ‘Frans Andriessen was een man van principes en een politicus met een groot gezag. Als Tweede Kamerlid, senator, minister van Financiën en eurocommissaris heeft hij heel veel voor ons land en voor Europa betekend. Andriessen was de laatste partijleider van de KVP en heeft in die rol een groot aandeel gehad in de totstandkoming van het CDA. Mijn gedachten zijn bij zijn familie en dierbaren.’
Rutger Ploum: ‘Frans Andriessen was een grootheid. Leider van de KVP, die na de totstandkoming van het CDA minister van Financiën en daarna eurocommissaris werd. Hij was excellent en standvastig, en altijd betrokken. Wij zijn hem veel dank verschuldigd en wensen zijn familie veel sterkte toe.’ Esther de Lange: ‘Frans Andriessen was een groot man, vooraanstaand Europeaan en christendemocraat. Een sterke onderhandelaar die vanuit de Nederlandse en Europese politiek veel heeft betekend voor het CDA, Nederland en Europese integratie. Dankbaar voor zijn staat van dienst. Ik wens familie en dierbaren veel sterkte toe.’
Frans Andriessen heeft eerst voor de KVP, en later voor het CDA vele politieke functies bekleed. Hij was van 1958 tot 1993 achtereenvolgens Statenlid in Utrecht, Tweede Kamerlid, fractievoorzitter in de Tweede Kamer, minister van Financiën in het eerste kabinet-Van Agt, senator en tot maar liefst drie keer toe, eurocommissaris. In 1995 was hij voorzitter van de Commissie die met het rapport ‘Nieuwe Wegen, Vaste Waarden’ een nieuwe koers uitzette voor het CDA. Andriessen was daarnaast jarenlang directeur van het Instituut voor Volkshuisvesting, en hoogleraar Europese Integratie aan de Universiteit Utrecht. Andriessen was een slim en gedegen politicus, wij gedenken hem met groot respect.
Het CDA is Frans Andriessen dankbaar voor alles wat hij voor ons land en voor onze partij gedaan heeft. Wij wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en allen die van hem hielden veel sterkte en Gods troost bij het dragen van dit verlies.
Klik hier voor een uitgebreid in memoriam door PG Kroeger.
16-03-2019 | 08:10
Het CDA wil dat er meer werk wordt gemaakt van de maatschappelijke diensttijd.Daarvoor pleit CDA fractieleider Sybrand Buma vandaag in het Nederlands Dagblad. “Het gaat om tienduizenden jongeren die de aansluiting met de samenleving missen. De vroegere dienstplicht maakte duidelijk dat er ook verplichtingen zijn als je bijvoorbeeld een gezamenlijk gevoel van veiligheid wilt hebben. Dat besef is weg. We hebben een samenleving gecreëerd waarin het ’ik’ vooropstaat,” aldus Buma. Het CDA roept het kabinet op de maatschappelijke diensttijd uit te voeren zoals dat is afgesproken. Een meer verplichtend karakter voor jongeren die nu vroegtijdig school verlaten zonder diploma. Zij komen daardoor aan de zijlijn te staan. Het gaat om 24.000 jongeren. Het CDA wil hen een nieuwe kans geven en voorkomen dat ze het verkeerde pad op gaan. Buma: ‘Door de maatschappelijke diensttijd  leren jongeren verantwoordelijkheidsgevoel, plichtsbesef en leren zij normen en waarden. Ze krijgen ook een betere kans op werk. Dat betekent wel dat er ook echt werk gemaakt moet worden van de uitvoering en dat is op dit moment niet het geval. De tijd van experimenteren en nadenken is voorbij, het kabinet moet aan de slag.’ Het CDA wil voor de zomer een concreet plan van staatssecretaris Blokhuis hoe hij de maatschappelijke diensttijd gaat uitvoeren. We moeten voorkomen dat jongeren al op zo’n jonge leeftijd buiten onze samenleving vallen. Dit is dé manier hen mee te krijgen, laten we dan ook serieus werk maken van de maatschappelijke diensttijd in plaats van een feestje.
15-03-2019 | 12:59
In een debat over burgemeesters die met de dood bedreigd worden heeft CDA Tweede Kamerlid Madeleine van Toorenburg gepleit om het ontwrichten van de democratie en het saboteren van het openbaar bestuur als een nieuw delict aan te merken. Van Toorenburg: “Voor sommige burgemeesters zijn doodsbedreigingen even normaal geworden als een lintje knippen. Dat kan niet! We staan pal achter bedreigde burgemeesters en willen daders harder aanpakken. Want wie bedreigingen uit aan het adres van de burgemeester, tast de democratische rechtsorde aan. Dat zou je, wat het CDA betreft, moeten terugzien in de strafbepaling. Het is immers sabotage van het openbaar bestuur.”Kracht van de samenlevingVan Toorenburg stond in haar inbreng stil bij de steun vanuit de samenleving voor de bedreigde bestuurders.  “We zien allemaal de massale steunbetuiging aan burgemeester Jos Wienen van Haarlem. Maar ook een aantal Brabantse burgemeesters stelt dat vanuit de samenleving er vaker anonieme meldingen komen en zij gesteund worden door inwoners van hun gemeenten. Dat is prachtig en inspirerend om te zien.”
KostenBurgemeesters schetsen een onthutsend beeld van de bedreigingen aan hun adres. Wat opvalt zijn de benodigde beveiligingsmaatregelen die op zulke dreigementen volgen. “Burgemeesters moeten onderduiken, krijgen patrouilles langs hun huizen of krijgen persoonlijke beveiliging. Dat gaat gepaard met kosten en ik zou dan ook willen dat de kosten die gemaakt worden voor de beveiliging verhaald worden op de bedreiger. Vanzelfsprekend wordt de beveiliging betaald, maar een bedreiger moet ook gaan beseffen welke gevolgen een dreigement heeft. Wat mij betreft ook via de portemonnee”, aldus Van Toorenburg.
ToezeggingenMinister Grapperhaus liet weten dat hij nog terugkomt op het idee van de CDA-woordvoerder om beveiligingskosten bij daders neer te leggen. Daarnaast is het laatste woord over een bijzondere strafbepaling voor bedreigers van burgemeesters ook nog niet gezegd.
15-03-2019 | 10:47
‘Het CDA wil de kinderen die nu nog op de islamitische school het Cornelius Haga in Amsterdam zitten beschermen tegen antidemocratisch, jihadistisch gedachtegoed. Geen kind mag blootgesteld worden aan schoolbestuurders of onderwijspersoneel die zich keren tegen onze democratische rechtsstaat. Of je nu op een openbare, christelijke, islamitische of algemeen bijzondere school zit, je wordt toegerust op deelname aan onze open, democratische samenleving. Het CDA staat pal voor de vrijheid van onderwijs, maar dit grondrecht mag nooit gebruikt worden om de rechtsstaat te ondermijnen.’ Zo vatte onderwijswoordvoerder Michel Rog het CDA-standpunt kernachtig samen, in zijn inbreng in het debat over deze school.AanwijzingsbevoegdheidOp dit moment heeft de minister in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs geen aanwijzingsbevoegdheid als een bestuurder zich maatschappelijk onverantwoord of antidemocratisch gedraagt. (Een aanwijzing is een opdracht om binnen een gestelde redelijke termijn een bepaalde gedragslijn te volgen, gericht op het beëindigen of ongedaan maken van een overtreding). Het CDA vindt dat een gemis, net als het ontbreken van de mogelijkheid om een bestuurder te schorsen. Daarom diende Rog samen met een aantal andere partijen een motie in, waarin het kabinet wordt verzocht zo snel mogelijk te zorgen dat de minister wel deze bevoegdheden krijgt. Aanpassing Bibob-wetgeving en GemeentewetOp dit moment lijkt het onmogelijk om met de bestaande wetgeving het Cornelius Haga Lyceum te sluiten. Om toch onmiddellijk op te kunnen treden als de nationale veiligheid of de democratische rechtsorde in gevaar is, verzocht Rog via een tweede motie de regering om te onderzoeken of de Bibob-wetgeving en/of de Gemeentewet kunnen worden aangepast. Zodat ook onderwijsinstellingen, waarover informatie voorhanden is dat de nationale veiligheid wordt bedreigd dan wel de democratische rechtsorde, kunnen worden gesloten.
CDA

#Leestip👇 Minister @WBHoekstra over de tien geboden, geloof en zijn familie. trouw.nl/home/wopke-hoe…

CDA

Overlastgevende asielzoekers moeten harder worden aangepakt. Kamerlid @MvanToorenburg bij #goedemorgennederland:… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

Het is onrechtvaardig dat mensen, vooral ouderen, door fouten bij het CBR zonder rijbewijs thuis zitten. 🚘 Daarom… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

IS-mannen en -vrouwen mogen niet terugkeren naar Nederland, maar moeten in Syrië worden berecht. Daarom pleit kamer… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

#Leestip voor deze zaterdag. ☕️ Onze Brexitexpert @PieterOmtzigt aan het woord in @tubantia. tubantia.nl/enschede/twent…

CDA

Kamerlid @HankeBruinsSlot roept de minister op om het voor de vrijwilligers van de Oranjeverenigingen makkelijker e… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

Het abonnementstarief in de wmo zorgt ervoor dat zorg en ondersteuning voor iedereen betaalbaar en beschikbaar blij… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

@Modron Beste Gan_Dalf, CDA kamerleden Jaco Geurts en Martijn van Helvert hebben in 2018 kamervragen gesteld over d… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

@vibweb Wat verschrikkelijk om te horen! Groet, #teamCDA

CDA

#Vrijheid is niet vanzelfsprekend. Op 5 mei vieren we dat Nederland al bijna 75 jaar geleden werd bevrijd. Het CDA… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

Jong geleerd is oud gedaan! Tijdens de kinderpersconferentie beantwoordt minister van financiën @WBHoekstra vragen… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

@CDAWesterveld Wij wensen jullie vanuit Den Haag ook #EenHeleGoedeMorgen toe en succes met de vergadering vanavond! Groet, #TeamCDA

CDA

Zit je te mokken over de uitslag? Word dan nu lid van het CDA en ontvang de #EenHeleGoedeMorgen mok:… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

@shakabra Christen-Democratisch Appèl ;)

CDA

De stembussen zijn gesloten. Wij willen alle kiezers bedanken voor hun stem! #ikstemCDA pic.twitter.com/o0Tss6ZloR

CDA

@LucienneBoelsma Wij hopen op een hele hoop! Bedankt voor je stem Lucienne. Groet, #TeamCDA #EenHeleGoedeMorgen #IkStemCDA