Skip to content

CDA22-06-2020 | 00:00
Nadere info volgt.
16-05-2020 | 00:00
Nadere info volgt.
6-04-2020 | 00:00
Nadere informatie volgt
23-03-2020 | 00:00
Nadere informatie volgt.
23-01-2020 | 00:00
Jaarlijks diner voor de leden van de Club van 100
Locatie: Haags Historisch Museum, Korte Vijverberg 7 te Den Haag
Voor vragen over de CDA Club van 100 en het diner kunt u contact opnemen met Esther Bergman, esther.bergman@cda.nl / 06-46000124
Mail: clubvan100@cda.nl
16-12-2019 | 00:00
Bijeenkomst met minister Grappenhaus en wethouder Stijn Steenbakkers.
Locatie: Eindhoven
Organisator: Esther Bergman cdabc@cda.nl 06-46000124
14-12-2019 | 00:00
Zaterdag 14 december organiseert het CDA Duurzaamheidsnetwerk van 10.00-14.30 een ledenbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst wordt de duurzame route van het Duurzaamheidsnetwerk gepresenteerd en wordt het gesprek aangegaan over deze route op het gebied van energietransitie, circulariteit, gebouwde omgeving en land- en tuinbouw. Een definitieve agenda volgt nog!
6-12-2019 | 14:28
Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken is met het voorstel gekomen om op gebied van mededinging bedrijven van buiten de EU aan dezelfde regels te onderwerpen als Europese en dus Nederlandse ondernemers. 
Mona Keijzer: ’Alle ondernemers zijn welkom om hier zaken te doen, en handel te drijven. Dat is goed voor onze economie en dus de werkgelegenheid. Maar dan is het wel zo eerlijk naar de Europese en dus Nederlandse ondernemer dat zij zich ook houden aan de regels die hier gelden. Bedrijven die dankzij hun thuissituatie oneigenlijke concurrentievoordelen genieten worden hier dus op aangesproken. Namens het kabinet stel ik voor om het EU-mededingingsinstrumentarium uit te breiden en zo te zorgen dat ondernemingen uit derde landen zich aan de hier geldende regels gaan houden. Dat is wel zo eerlijk.’
Bedrijven uit zogenoemde ‘derde landen’ die dankzij illegale staatssteun en ongereguleerde overwinsten oneerlijk concurreren met Nederlandse en andere EU-ondernemers vormen een toenemend probleem. Het kabinet heeft daarom aan de Europese Commissie nieuw en strenger mededingingstoezicht voorgesteld om vooraf te kunnen onderzoeken en effectiever te handhaven. Keijzer heeft de brief over dit zogenoemde level playing field instrument afgelopen week naar de Tweede Kamer gestuurd. 
Het voorstel komt tegemoet aan de zorgen die veel ondernemers hebben, namelijk of Europa de eigen bedrijven wel voldoende beschermd tegen oneerlijke concurrentie.
Liefst had het kabinet het probleem op mondiaal niveau willen aanpakken maar dat duurt heel lang en daarom wil Keijzer in Europees verband beginnen. Eerlijke economie moet wat haar betreft centraal staan, ook op het gebied mededinging.
6-12-2019 | 13:27
Betaald voetbalorganisaties dienen hun beleid op het gebied van het tegengaan van discriminatie en racisme op orde te hebben. Zo niet, dan kunnen ze geen aanspraak meer maken op subsidies van de overheid. Dat is de strekking van de motie die CDA-woordvoerder Maurits von Martels deze week indiende.De regering heeft met de KNVB afgesproken eind januari met een aanvalsplan tegen racisme in het voetbal te komen. Gemeenten zijn hierbij echter nog niet betrokken, constateert von Martels. Terwijl zij wel verantwoordelijkheid dragen voor de openbare orde en vaak ook een financiële relatie met de betaald voetbalorganisatie hebben. Die financiële steun zou volgens het CDA ingetrokken moeten worden bij betaald voetbalorganisaties die onvoldoende optreden tegen discriminatie en racisme.Uit het recente rapport “Racisme, sociale kramp en innerlijke drijfkrachten in het betaald voetbal” van het Mulier instituut blijkt opnieuw dat jonge profvoetballers met een migratieachtergrond discriminatie en racisme ervaren. Het incident in Den Bosch van twee weken geleden was dan ook geen incident in het voetbal.Von Martels: “Discriminatie en racisme vormen een breed maatschappelijk probleem, dat we helaas ook in de sport terug zien komen. Maar als wij vinden dat de sport moet verbroederen en inspireren, dan kunnen we niet accepteren dat discriminatie en racisme in de sport voorkomen.”In Engeland straft men bijvoorbeeld veel zwaarder, constateert Von Martels. “Ook hebben ze daar sinds enkele jaren een speciale app, waarmee toeschouwers discriminatie op de tribune kunnen melden. Het is daarbij ook mogelijk om foto’s en video’s bij de melding toe te voegen. Met een melding via een dergelijke app kunnen beveiligers mogelijk ingrijpen. In Engeland lijkt dit systeem een succes te zijn.” Hij riep de minister op om samen met de KNVB een dergelijke app te ontwikkelen.
6-12-2019 | 00:00
Locatie: n.n.b.
Organisatie: bsv@cda.nl
4-12-2019 | 00:00
CDA Internationaal organiseert een borrel om het jaar af te sluiten. Een mooi moment om samen terug te blikken op het afgelopen jaar en vooruit te kijken naar het nieuwe jaar.
Contactpersoon Hege Knaven Hege.knaven@cda.nl
Locatie CDA Partijbureau
3-12-2019 | 16:04
Het CDA stond aan de basis van een wettelijk streefcijfer van 30% vrouwen in de top van het bedrijfsleven. Dit streefcijfer geldt tot 1 januari 2020. Maar uit de Bedrijvenmonitor Topvrouwen blijkt, dat dat streefcijfer te weinig effect heeft gehad
Op 20 september dit jaar heeft de Sociaal-Economische Raad (SER) een breed gedragen advies uitgebracht over diversiteit. Een van de voorstellen is een quotum van 30 procent voor vrouwen in de Raad van Commissarissen van 88 beursgenoteerde bedrijven. 
De SER pleit voor een integrale aanpak met een aantal maatregelen. Zo wordt geconstateerd dat het tempo waarmee diversiteit in de top van het bedrijfsleven en in delen van de publieke sector toenemen veel te laag ligt. Daardoor gaat veel potentieel verloren en wordt talent onvoldoende benut. Dat is een gemiste kans voor onze economie en samenleving.
CDA-Kamerlid Lenny Geluk: “De SER heeft een evenwichtig advies gegeven waarin de sociale partners zelf voorstellen doen voor meer diversiteit. Bijvoorbeeld voor meer vrouwen in de top van het bedrijfsleven. Het CDA steunt deze oproep. Een eerlijke verdeling van topposities draagt bij aan betere kansen voor mannen en vrouwen in de samenleving.”
30-11-2019 | 09:35
Dit interview is op zaterdag 30-11-2019 gepubliceerd in de Leeuwarder Courant. Auteur: Saskia van Westhreenen
Pieter Heerma, fractieleider van het CDA, vertelt half september in Buitenhof dat hij agnost is. Het lokale CDA-bestuur van Hoogeveen schrijft een kritische mail. Hoe kan dat, een niet-kerkganger aan het hoofd van hun Christen-Democratisch Appèl? 
Ze prikken een datum. Heerma komt op vrijdagavond 22 november naar Hoogeveen, de plaats die in de jaren negentig door het Nieuwsblad van het Noorden nog het Jeruzalem van het Noorden werd genoemd.
Maar in twee maanden tijd kan er veel gebeuren. Het geloof blijkt deze vrijdag allang niet meer het hoofdonderwerp van gesprek. Voor de zaal in Het Klooster drommen ruim honderd boeren samen. Oranje zwaailichten van trekkers flikkeren dreigend in het donker. 
Buiten heffen de boeren hun arm. ,,Dit kabinet moet vallen!’’ roepen ze. ,,Val-len! Val-len! Val-len!’ Heerma staat voor de voordeur. Hij recht zijn rug en gaat in gesprek.
- 
Een paar dagen eerder zitten we in zijn Haagse werkkamer, die sinds het vertrek van Sybrand Buma nauwelijks is veranderd. Nou ja, tegenwoordig staat er een schaaltje M&M’s op tafel. En een fotolijstje op het bureau met een lachende Buma en in blauwe viltstift de letters ‘Denk aan mij!’ Dat was een cadeautje op zijn eerste werkdag. ,,Typisch Buma.’’
Tot en met het kabinet-Van Agt zaten hier de opeenvolgende ministers van Justitie. En tussen 1994 en 1997 zat hier zijn vader, Enneüs Heerma, de Fries uit Amsterdam die in ’97 vastliep in de Haagse arena. 
Het CDA was veroordeeld tot de oppositie. Anonieme fractiegenoten pleegden karaktermoord. Ze maakten hun leider zwart in de media. Enneüs Heerma noemde hen ‘ratten’. In maart 1997 was de emmer vol. Heerma stapte op.
Het wordt zoon Pieter vaker gevraagd. Hoe kan het, dat hij diezelfde wereld in wilde? ,,Zelfkastijding’’, lacht hij.
In werkelijkheid zit het anders. Zijn vader was tot 1986 een gepassioneerd gemeenteraadslid en wethouder in Amsterdam. ,,Mijn pa was wethouder vanaf het moment dat ik kon kruipen. Die periode behoort tot mijn jeugdherinneringen. Het was de mooiheid van het vak. De mooiheid van het dienen van de publieke zaak.’’
,,Zijn werk was meer dan ‘werken omdat je anders aan het einde van de maand geen salaris krijgt’. Die extra laag, je kunt het heilig vuur noemen, die heb ik vanaf het vroegste begin meegekregen. Veel meer dan die latere moeilijke jaren, die er natuurlijk ook waren. Ik ben niet naïef in dit vak gestapt.’’
- 
Op 21 februari 1995 spreekt Enneüs Heerma in Hoogeveen. Een jonge Sybrand Buma is zijn beleidsmedewerker. Na afloop stappen Heerma en Buma samen in de dienstauto, een tweedehands Opel Omega. De chauffeur is een banenpooler. Heerma zit met het stratenboek op schoot achterin. De chauffeur gooit per ongeluk benzine in de dieseltank, ze stranden op de vluchtstrook bij ’t Harde en bereiken pas vroeg in de morgen Amsterdam. De volgende ochtend vraagt Buma waarom Heerma zijn chauffeur niet ontslaat. Heerma vindt dat niet kunnen; de man volgt een werkgelegenheidsproject en heeft het al moeilijk genoeg.
- 
Pieter Heerma neemt een slok koffie. ,,Dat is natuurlijk ook wel waar…’’ Hij kent de anekdote. Fries, calvinistisch, rechtlijnig, sociaal. Zo was zijn vader.
Zelf is hij een geboren en getogen Amsterdammer. In zijn jeugd stonden bij het woord ‘Fries’ IJlst en Aldeboarn met stip bovenaan. Zijn neefje van moederskant woonde in IJlst. Ze brachten om en om vakanties bij elkaar door. In Aldeboarn staat de boerderij waar vader opgroeide. ,,Als hij bij zijn broer Gerrit op de boerderij was, praatten ze altijd Fries. Dat zit voorgoed in mijn systeem.’’
Hij wilde journalist worden, maar koos voor een studie politicologie. Lang heeft er op zijn prikbord nog een knipsel gehangen van een postdoctorale opleiding journalistiek aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam. Heerma stortte zich op onderzoek, werkte mee aan het NIOD-rapport naar de Val van Srebrenica en dubde of hij zou gaan promoveren.
In de periode dat zijn vader ziek was kwam Jack de Vries, voorlichter van de CDA-fractie, bij hen thuis over de vloer. Pieter Heerma kreeg een tienmaandencontract aangeboden op bij de Tweede Kamer fractie aan de Kuyperstraat in Den Haag. ,,Ik dacht: tien maanden in het hart van de democratie werken is spannender dan nog maanden onderzoek doen.’’ 
Op 10 september 2001 begon hij. Een dag later waren de aanslagen van 11 september. Jaap de Hoop Scheffer werd aan de kant geschoven, Pim Fortuyn kwam op en na de Tweede Kamerverkiezingen van 2012 werd Jan Peter Balkenende premier. ,,Ik begon in een tijd waarin het CDA was afgeschreven. En aan het einde van mijn contract was het CDA de grootste partij.’’ 
Een beetje student zet zich af tegen de partijkeuze van zijn ouders. Maar zo zit Pieter Heerma niet in elkaar. ,,Ik ben van mijn leven nooit radicaal geweest. Het CDA was gewoon mijn partij. Punt. Als je mij ‘s nachts wakker maakt en je vraagt wat ik ergens van vind, dan is de kans groot dat daar een autonoom CDA-antwoord uit komt.’’
Hij refereert aan de Franse revolutie; vrijheid, gelijkheid, broederschap. ,,De vrijheid is van de liberalen, de gelijkheid is van de socialisten en de broederschap is van het CDA. De broederschap is de belangrijkste van deze drie. Dat zit echt heel diep in mijn vezels.’’
Negen jaar lang bleef hij voorlichter. Heerma was woordvoerder van Pieter van Geel en zat met Maxime Verhagen aan tafel tijdens de formatie van Rutte-I. Hij maakte kort een uitstapje naar Leeuwarden, waar hij voorlichter werd van zorgverzekeraar De Friesland. Na anderhalf jaar viel het kabinet. ,,Een stemmetje in mijn hoofd zei: als ik nu niet solliciteer ga ik spijt krijgen.’’
In 2012 werd hij Tweede Kamerlid. In mei 2019 volgde hij Sybrand Buma op als voorzitter van de fractie. ,,Voor Sybrand was de cirkel rond met zijn benoeming in Leeuwarden. In zekere zin is dat voor mij ook zo. Ik zit nu in de werkkamer waar mijn vader vijfentwintig jaar geleden huisde. En van Buma leerde ik het vak toen ik hier als 23-jarig mannetje binnenkwam.’’ 
Was er twijfel?
,,Nee. Ik voelde aankomen dat Sybrand een keer zou gaan. En dan denk je na. Daar zit een randje plichtsbesef in. Ik dacht: ik kan dit. Ik heb de ervaring. Ik heb de formatie meegedaan. Iemand moet dit op zich nemen. Het is een fantastische baan hoor, maar het is ook met regelmaat een hondenbaan.’’
Hij draagt de titel ‘tussenpaus’ met trots. En nee, geen twijfel, Heerma wordt beslist geen lijsttrekker voor de eerstvolgende verkiezingen. ,,Zelfkennis. Ik heb niet de drang om partijleider te willen zijn. Ik wil het gewoon niet. En ik vind Kamerlid zijn het mooiste dat er is.’’
- 
In Hoogeveen kunnen Heerma, Landbouwwoordvoerder Jaco Geurts en Drents Tweede Kamerlid Agnes Mulder het boerenoproer buiten maar moeizaam sussen. Heerma roept dat geen boer geholpen is met de val van dit kabinet. Hij staat pal achter Jaco Geurts die dag en nacht op pad is voor de boeren. Hij belooft dat er geen gedwongen inkrimping van de veestapel komt. 
Een half uur later dan gepland begint binnen de partijavond in het zaaltje in Het Klooster. Een bestuurslid verzucht dat het er nog nooit zo druk met jongeren is geweest. Bij de aftrap benoemt Pieter Heerma dat historische bezoek van zijn vader aan Hoogeveen in 1995. ,,Ik hoop dat ik vanavond na deze bijeenkomst iets eerder thuis ben dan mijn vader destijds.’’
- 
Pieter Heerma is ,,niet iemand die ervoor leeft om elke avond met mijn smoel op de televisie te zitten’’. Toen hij in mei de voorzittershamer van Buma kreeg, schreef hij twee data roodomrand in zijn agenda; de algemene politieke beschouwingen in september, en het eerste CDA-congres van november. Hij spreekt over de drie V’s: voorbereiden, voorbereiden, voorbereiden.
,,Zo’n congres van laatst, dat vind ik echt mooi, daar heb ik van genoten. Maar het is ook spannend. Absoluut. Dan sta je daar, voor het eerst als fractievoorzitter, op een klein podium zonder katheder. En dan moet je een speech doen. Dat is natuurlijk knei-ter-tje spannend. Natuurlijk!’’ 
Hij is meer een denker en een bouwer. ,,Bouwen aan de agenda van het CDA van de toekomst, dat vind ik mooi. Ik heb het idee dat de samenleving hongert naar een duidelijk verhaal. Daar kom ik iedere ochtend vroeg mijn bed voor uit. Voor mij is het een rode lijn die overal doorheen loopt. Voor het CDA, en omdat dit land het hard nodig heeft.’’
Heerma noemt the fear of falling out. Mensen in Nederland hebben het goed, maar als je hen vraagt naar de toekomst dan klappen de verwachtingen om. Dan zijn er grote zorgen. In Nederland keldert dat percentage harder dan in welk land  ook.
Hij denkt dat het ligt aan het doorgeslagen individualisme. De dominantie van het John Rawls-denken. ,,Ieder voor zich en de staat voor ons allen. Het probleem is alleen: het werkt niet! We hebben daar als CDA soms ook aan meegewerkt. Door alles naar de markt te brengen, door alles te liberaliseren.’’
Het leidt tot een negatief mensbeeld. ,,Iedereen is bezig met zichzelf en met de winst voor zichzelf. Dat leidt tot een samenleving die steeds minder leefbaar wordt. Mensen hongeren naar iets anders. Naar minder kilte van de markt, naar minder bureaucratie van de overheid. Dat voel je.’’
,,Ik stond laatst voor een zaal in de Utrechtse Heuvelrug. Vrijdag sta ik in Hoogeveen. Als je hier met een zaal over begint te spreken, dan vliegt het ene na het andere voorbeeld je om de oren.’’
- 
In de zaal in Hoogeveen mag het een halfuur over stikstof, PFAS en boeren gaan. Daarna komen alle andere vragen aan bod. De vingers gaan omhoog. Over de gemeentefinanciën die onder druk staan. Over de hoge kosten voor de jeugdzorg.
Er is kritiek op Europa. Omdat Europa ons opzadelt met al die rare regels. ,,Er is veel reuring in het land’’, zegt een CDA’er. 
,,Er is best veel reuring ja’’, zegt Heerma onderkoeld. Maar: ,,Je moet niet bang zijn voor een beetje reuring. Al die stemmen moeten worden gehoord. En dan is het voor ons zaak om een verstandig compromis te sluiten.’’ Van kritiek op de rechtspraak wil hij resoluut niets weten. ,,Wees blij dat wij in een rechtsstaat leven.’’
- 
Op het CDA-congres toonde Heerma een filmpje van Teije Jacobi die met zijn vrouw De Hoveniersacademie runt in Opende, een zorgkwekerij voor jongeren en ouderen die zijn vastgelopen. Jacobi geeft hen eigenwaarde en nieuwe doelen in het leven. Heerma kwam een middag op bezoek. Hij werd stil van alle verhalen. ,,Dat wil ik veel meer gaan doen. Voorbeelden geven van wat goed gaat. Voorbeelden die de aandacht niet altijd krijgen.’’
Het is de broederschap die hij terug wenst. ,,Als de overheid niet in de weg zit blijken er heel veel mooie dingen te zijn. Dat noem ik ‘het andere Nederland.’ We moeten het zien en de ruimte geven.’’
Hij hekelt het ‘stukregelen’ van de overheid. Een overheid ,,die van alles wel de prijs, maar niet de waarde kent’’. Het duwt de kracht van de samenleving weg. Zoals Teije Jacobi zei: ‘Op papier ben ik ondernemer. Maar dan denkt de overheid dat het mijn doel is om zo snel mogelijk geld te verdienen. En dat is niet zo’.
Nederland nam in de jaren negentig een verkeerde afslag. Het CDA moet de hand ook in eigen boezem steken. Heerma’s vader – staatssecretaris Volkshuisvesting van 1986 tot 1994 – zat zelfs erbij. 
Tijdens de algemene politieke beschouwingen noemde hij expres de privatisering van Nederlandse woningbouwcorporaties in 1995. ,,Mijn familiegeschiedenis is niet los te zien van die beweging die corporaties naar de markt liet brengen. Een markt, met Maserati’s als meest ultieme voorbeelden.’’
De term volkshuisvesting werd vervangen door woningmarkt. ,,Nou, we hoeven met elkaar niet lang te discussiëren om te concluderen dat die woningmarkt behoorlijk kapot is. Misschien moeten we het weer over volkshuisvesting gaan hebben.’’
Hij zoekt de winst in het politieke midden. Dat is geen spannende boodschap, dat weet hij zelf ook wel. ,,Maar het is wel waar. Kijk maar naar de Europese verkiezingen. De winst zat in het midden.’’ Mensen hebben genoeg van het polarisatiedenken. Het Sociaal Cultureel Planbureau onthulde dit najaar de grootste zorg van de Nederlander: polarisatie. ,,Op nummer één! Dat is voor mij een bevestiging dat mensen terug willen naar het midden. Terug naar oplossingen, in plaats van elkaar vanuit schuttersputjes voor rotte vis uitmaken.’’
- 
In Hoogeveen steekt na de pauze de plaatselijk voorzitter zijn vinger omhoog. Hij vertelt over de brief die hij stuurde na die Buitenhof-uitzending. Heerma zei dat hij niet actief kerks is. Maar hoe kan dat nou?
Heerma vertelt over het christelijke gezin waarin hij opgroeide. De kerk die hij in zijn jeugd bezocht. De christelijke waarden die hij meekreeg. Op latere leeftijd veranderde zijn geloof. ,,Ik heb een natuurlijke neiging tot agnostiek.’’
Het CDA is en blijft zijn partij. Geen christen-partij, maar een christen democratische partij. ,,Het belangrijkste is dat ik niet wil liegen. En dit is de waarheid. Ook de grootste devoten hebben momenten van vertwijfeling.’’
- 
In het Kamergebouw noemen ze hem de Grote Vriendelijke Reus. Heerma is geen schreeuwer. Hij kan wel heel hard lachen, roept zijn woordvoerster vanuit de coulissen. Vooral over zijn eigen grappen. En soms kan hij iemand – Heerma is oud-judoka – van enthousiasme zo hard op de schouder slaan dat die zijn evenwicht verliest.
,,Ik ben doorgaans een redelijk gematigde persoonlijkheid. Wat ik in mijn jeugd vooral heb meegekregen is: zelfrelativering. Dat is iets heel belangrijks. Dat wordt in dit huis, en in dit vak, te vaak vergeten.’’
Als voorlichter stond hij zich soms te verbijten achterin de vergaderzaal. Zijn eerste debat als Tweede Kamerlid in 2012 was met staatssecretaris Paul de Krom. Het staat hem nog haarfijn bij. ,,Als je eenmaal zelf in die zaal staat is dat echt wel anders. Zoals die fysio van het Nederlands elftal. Die weet ook niet hoe het is om in het veld te staan.’’
Enneüs Heerma overleed in 1999. Mensen komen soms met herinneringen. Na dat optreden in Buitenhof mailde een partijlid over een dubbelinterview in Het Parool uit de jaren tachtig. Zijn vader werd daarin opgevoerd met Jan Schaefer, de PvdA’er met het hart op de tong. Samen waren ze wethouder in Amsterdam. ,,Schaefer begon te schelden. En mijn vader zei telkens: ‘niet vloeken Jan !’ 
De man die hem mailde zag parallellen. Heerma speurde de krant op en laat hem zien. Hij vindt dat mooi. De krant ligt in zijn bureau. Bij dat lachende fotolijstje van Sybrand Buma. ‘Denk aan mij!’
29-11-2019 | 20:11
Het kabinet heeft besloten om de PFAS-norm te verhogen. Veel bouw- en baggerwerkzaamheden kwamen de afgelopen tijd stil te liggen vanwege PFAS-houdende grond. PFAS is een groep schadelijke stoffen. Het CDA heeft goede hoop dat er hiermee een einde komt aan de onduidelijkheid waar met name bouwers en baggeraars dagelijks mee te maken hebben. CDA-Kamerlid Maurits von Martels: “Het belangrijkste is nu dat het grootste deel van de bouwers en baggeraars weer aan het werk kan. Het nieuwe handelingskader moet daar voldoende perspectief voor bieden. Het erkennen van de problemen in de praktijk en de besluitvorming kwamen echter te traag op gang. Voor sommige mensen komen de nieuwe regels zelfs te laat. De vraag is dan ook welke lessen hieruit worden getrokken. Hierover wil het CDA graag met de minister in debat.”Afgelopen zomer heeft het kabinet tijdelijke PFAS-regels vastgesteld. Op het moment dat niet bekend was hoeveel PFAS er in de grond zat, gold de detectiewaarde van 0,1 microgram PFAS per kilo. Al snel werd duidelijk dat de regels onwerkbaar waren en bovendien te rigoureus zijn ingevoerd. Von Martels wilde weten of de geluiden vanuit de sector wel gehoord werden op het Ministerie. Om die reden stelde hij in augustus Kamervragen over de uitvoeringsproblemen. De afgelopen maanden kon steeds minder PFAS-houdende grond worden afgevoerd en vielen veel werkzaamheden stil. In de nieuwe regels die gaan gelden wordt de PFAS-norm verhoogd naar 0,8 microgram PFAS per kilo. Voor grond- en baggerbedrijven die in de problemen zijn geraakt, wil de regering kredietmogelijkheden verruimen.
29-11-2019 | 09:11
Deze week heeft woordvoerder spoor en luchtvaart Mustafa Amhaouch zich sterk gemaakt voor betere en snellere treinverbindingen met onze buurlanden. Goede treinverbindingen tussen steden en regio’s horen niet te stoppen bij de grens met onze buren, zoals nu vaak wel het geval is. Zeven van onze provincies grenzen immers aan Duitsland en/of België.Zo pleit het CDA al langer voor een intercity-verbinding van Amsterdam via Heerlen naar Aken, een regio met bijna een half miljoen inwoners. Hier is onlangs ook een petitie over aangeboden in de Kamer. Amhaouch: “Als de grens tussen Nederland en Duitsland 18 km naar links had gelegen hadden we hier geen discussie over gehad. Eigenlijk is dit onbegrijpelijk, dit speelt al sinds 2003, en de noodzaak wordt alleen maar groter om grensoverschrijdend met de trein te reizen in plaats van met het vliegtuig op de korte afstanden. Daarom belangrijk dat de minister hier nu eindelijk definitieve besluiten over gaat nemen.” (Klik hier om zijn opiniestuk in het AD over dit onderwerp te lezen. Klik hier voor een filmpje met toelichting).LelylijnOver een snelle treinverbinding tussen de Randstad en het Noorden wordt ook al jarenlang gepraat. In de brief aan de Kamer over de MIRT spreekt het kabinet wel over een ov-ontsluiting via de Lelylijn, maar dit kan voor meerdere interpretaties uitlegbaar zijn. Wordt hier een trein mee bedoeld, of alleen een HOV-bus?  Om daar duidelijkheid over te krijgen diende Amhaouch een motie in die regelt dat in het haalbaarheidsonderzoek naar de Lelylijn expliciet wordt gekeken naar de oplossing van een additionele spoorlijn naar het Noorden. “Het zou goed zijn om bij dit onderzoek ook aandacht te hebben voor de bereikbaarheid van Leeuwarden.”
28-11-2019 | 10:30
Het CDA wil dat het kabinet op het gebied van ontwikkelingssamenwerking (OS) meer doet tegen mensenhandel, waarbij vooral de grondoorzaken aangepakt moeten worden. CDA-woordvoerder ontwikkelingssamenwerking Anne Kuik heeft hiervoor een motie ingediend bij de begrotingsbehandeling OS.Kuik: “Op 23 oktober lezen we het nieuws over een jonge vrouw die haar moeder bericht ‘Mijn reis naar het buitenland slaagt niet. Mam, ik hou zoveel van je! Ik sterf omdat ik niet kan ademen’ Ze was 1 van de 39 slachtoffers die zijn omgekomen in een vrachtwagen in Engelse plaats Grays. Het bericht ging door merg en been, de jonge vrouw is een gezicht achter de getallen. We zien deze schrijnende situaties steeds vaker en dichterbij, terwijl de oplossing vaak ver buiten de Nederlandse en Europese grens ligt. Ik denk daarnaast ook aan seksuele uitbuiting, orgaanhandel en om kinderhandel. Op criminelen, die een businessmodel maken van hopeloze kansarme mensen, moet internationaal een klopjacht worden gehouden. Mensenhandel is een veelkoppig monster, dat vanuit verschillende beleidsterreinen moet worden aangepakt. Ook vanuit ontwikkelingssamenwerking en buitenlandse handel.  Juist het ontwikkelingswerk vindt plaats daar waar voor veel mensen mensenhandel begint. Ik wil de focus op de grondoorzaken van mensenhandel.  Het herkennen en voorkomen van netwerken van mensenhandelaren is cruciaal. We moeten het probleem bij de wortel aanpakken.” Perspectief bieden in eigen landDe demografische groei van Afrika en het gebrek aan perspectief voor mensen zijn twee ontwikkelingen waar ook Europa mee te maken heeft, en nog veel meer mee te maken krijgt als er niks gebeurt. Kuik: “Europa kan niet de uitweg zijn voor uitzichtloosheid in Afrika. Maar Ik vind wel dat we juist daarom een belangrijke verantwoordelijkheid hebben om mensen te helpen aan een perspectief op een beter leven in eigen land. Daarom is een focus op jeugd in ons OS-beleid zo belangrijk. Een voorbeeld van een programma waar ik met mijn collega van de CU al eerder een motie over heb ingediend, is de oprichting van het Challenge fonds. Het fonds is vorige week gelanceerd. De inzet is het creëren van toekomstperspectief voor 200.000 vrouwen en mannen in Afrika en het Midden-Oosten door te investeren in fatsoenlijk werk en inkomen.”
27-11-2019 | 00:00
Algemene Ledenvergadering 
Contactpersoon: Ackelyn Stapensea, ackelynstapensea@outlook.com, 06-14858977
26-11-2019 | 11:51
Kinderen moeten beter beschermd worden tegen reclame op televisie en internet. Daar heeft onderwijswoordvoerder Harry van der Molen voor gepleit  bij minister Slob, bij de behandeling van de mediabegroting.Het CDA vindt dat kinderen nu teveel worden gezien als ‘mini-consumenten’. Ouders zijn weliswaar verantwoordelijk voor het kijkgedrag van kinderen op tv en sociale media, maar in de toenemende digitaliserende wereld is het steeds lastiger om hier als ouder grip op krijgen. Het CDA doet daarom een aantal concrete voorstellen om ouders te helpen en kinderen beter te beschermen.Beschermen van kinderen: commerciële beïnvloeding De toenemende commercialisering van kinderen moet wat het CDA betreft stoppen. Het online op gewiekste wijze proberen te beïnvloeden van kinderen lijkt namelijk steeds meer toe te nemen. Uit onderzoek blijkt dat vooral kinderen het lastig vinden reclame van influencers of BN’ers te herkennen, terwijl zij het meest beïnvloedbaar zijn. Het CDA vindt het van groot belang dat het voor iedereen helder is wanneer het om reclame gaat, zeker bij reclames gericht op kinderen. Indien een influencer of BN’er betaald wordt of iets gratis heeft gekregen moet dit wat het CDA betreft altijd volstrekt helder zijn. Alleen in de beschrijving vermelden dat het om een advertentie gaat vindt het CDA onvoldoende, al gebeurt dit zelfs niet altijd of is dit onduidelijk. 1.Het CDA wil dat ook in video’s of in afbeeldingen zelf moet worden vermeld dat het om een advertentie gaat. Bijvoorbeeld doordat het genoemd wordt of doordat er een zin in beeld moet worden toegevoegd: "Deze video/afbeelding bevat reclame voor [naam adverteerder]". 2.Een instantie gaat proactief overtredingen op de Nederlandse Reclame Code opsporen, in plaats van alleen te mogen handelen op binnengekomen klachten.
Beschermen van kinderen: richtlijn audiovisuele mediadienstenHet CDA is blij met de nieuwe Europese richtlijn audiovisuele mediadiensten. Het lijkt er op dat, vanwege de tegenstem van Nederland, de richtlijn niet ruim zal worden geïmplementeerd in ons land.3.Het CDA wil een ruime implementatie van de richtlijn. Sponsoring van kinderprogramma’s wordt verboden. Maar wat is nu precies een kinderprogramma? Is dat alleen een programma gemaakt voor kinderen? Ook naar een programma wat officieel geen kinderprogramma is kunnen veel kinderen kijken. 4.Sluikreclame wordt niet toegestaan bij programma’s met een significant kinderpubliek.Beschermen van kinderen: schadelijke beeldenKinderen worden via telefoons en/of tablets regelmatig geconfronteerd met filmpjes op YouTube met beelden van bijvoorbeeld geweld. Het CDA vindt het belangrijk dat kinderen worden beschermd tegen dit soort schadelijke beelden. 5.Het CDA wil een kijkwijzer voor YouTube. Beschermen van kinderen: regels voor uitzendtijden In de mediabegroting wordt aangegeven dat er wijziging plaatsvindt in de regels voor uitzendtijden. Het is onwenselijk dat de oudere jeugd makkelijker te maken krijgt met schadelijk audiovisueel materiaal.6. Het CDA wil geen vervroeging van de leeftijdscategorie 16 + van 22:00 uur naar 20:00 uur. Beschermen van kinderen: wettelijk verankeren toezicht  7. Het toezicht van het Commissariaat voor de Media op Nicam, de organisatie van de Kijkwijzer, wordt wettelijk verankerd.
21-11-2019 | 10:34
Minister Hugo de Jonge sprak vandaag op het EVP congres in Zagreb. Lees zijn speech hier terug:
Mister president, Ladies and gentleman,
I feel privileged to speak here today.Because we are united in our belief in a common European future. We come from many different places, but we share the same values and purpose.We are blessed by the freedom, prosperity and solidarity that help European member states flourish. You’ll only need to look around you, right here in Zagreb, to see that this is true.
Fear of falling But that our continent is doing great, also brings us to what the Americans call: ‘the fear of falling’. Europeans cherish their prosperity and their freedom, and yet they are afraid to lose them.And those concerns are real. We must not ignore these concerns, because the future ís uncertain.In some countries the younger population is declining because youngsters move to other parts of Europe.In other parts of Europe people fear economic migration.It shows us that the differences between east and west and north and south, are still to big.We can overcome these differences by continuing our efforts to modernise our economies and to invest in the future for younger generations.And while we do so, we also have to face challenges from abroad that cause the fear of falling, such as geopolitical shifts, increasing migration and our rapidly changing climate.
Geopolitical shifts Let me start with the shifting balances in geopolitics.Brexit is about to happen. There is an ongoing trade war between the United States and China.And speaking about the US, can we still rely on the Americans in the same way as in the past?And then there is NATO, formed in the aftermath of World War II, to secure the freedom of member states and to promote stability worldwide.Today some people claim NATO is braindead.But I say NATO is crucial to defend European security interests.That’s why the Dutch military is proud to serve under the same NATO flag together with your Croat soldiers. But we need to do more. We should not be dependent on others for our own security.
Migration As we speak, our Greek friends are suffering the pressure of increasing migration flows. There is still a steady flow of people who want to come to Europe from African and Middle Eastern countries.European citizens worry about the growing population of African countries, and about the sustainability of the Turkey deal.Those are serious concerns that demand honest answers.We are committed to help support the efforts to secure the European external border.And we also cannot leave southern European countries alone in dealing with migration.Solidarity and responsibility are both crucial to the Member States. And we need to do better, together, because if we don’t, we will break Europe instead of bolstering our continent.
Climate A third challenge for Europe is our rapidly changing climate. It has been said before: we are the first generation that really experiences climate change and the last generation that can really do something about it. But that also entails the responsibility to help people understand why we take measures and how they will increase the quality of their children’s lives. Because some people want to save the planet, but most people want to be able to provide for their families.
Conclusion Facing up to these challenges, means that the concerns of ordinary people should be our concerns. Because if we do not provide proper answers to those concerns, the populists will pretend to do so.And Europe can’t afford the destabilizing effect thát causes.It is our task, the task of the EPP-family – to take the lead in the search for new certainties.Ladies and gentlemen, We are stepping into a new era. An era in which Europe’s unity and leadership will be challenged.Let’s dig deep into our roots and be united as EPP and Europe in facing these challenges. In that way we honor our children, our working people and our senior citizens. Because they are the ones who have sacrificed to realise the freedom and solidarity in Europe that feels so common, but is so fragile today.And it is our promise to them, to make it just as valuable for our children tomorrow.
Thank you.
15-11-2019 | 09:10
Waarom zou je de ‘achterdeur’ gaan repareren, als je ‘huis’ in brand staat? Waarom zou je in 10 gemeenten gaan experimenteren met de productie en verkoop van legale wiet, als er veel grotere dingen te doen staan? Waarom zou je zes jaar pilots gaan uitvoeren, als de ontwrichtende gevolgen van de ondermijnende drugscriminaliteit om heel andere, ingrijpendere maatregelen vragen? Na de moord op de advocaat Derek Wiersum en het rapport van het Trimbos Instituut, dat vaststelt dat ‘steeds meer Nederlanders na drugsgebruik in het ziekenhuis belanden’, is de tijdgeest duidelijk aan het kantelen. Het onderzoek van Tops en Tromp naar de omvang van de drugsscene in Amsterdam had het anders denken over de bestrijding van de direct aan drugs gerelateerde ondermijning al in een stroomversnelling gebracht. De roep om een breed offensief tegen de economische en sociale ontwrichting wordt steeds luider.Laten we dit momentum benutten voor een andere koers. Voor een ambitieus meerjarenprogramma om de georganiseerde criminaliteit misschien niet uit te roeien, maar dan toch in elk geval fors terug te dringen en beheersbaar te maken. Laten we erkennen, dat we in ons land niet meer weten wat ons beleid is. Softdrugs mogen niet geproduceerd worden, maar in coffeeshops wel verkocht worden. Harddrugs zijn verboden, maar er wordt niet op gehandhaafd. Softdrugs met 20 % THC zijn al lang geen soft drugs meer. Bij dance festivals wordt gewaarschuwd voor de gevaren van meegenomen pilletjes, maar je kunt deze bij de GGD gratis laten keuren. De overheid wil de productie van legale wiet toestaan, maar banken willen de producenten niet financieren. Bang als deze zijn van dezelfde overheid, die hen maant geen zaken te doen met criminele organisaties. Politie en Openbaar Ministerie moeten een norm handhaven waar maatschappelijk weinig draagvlak voor is. Wie het nog snapt, mag het zeggen? Experts waarschuwen dan ook, dat er geen snelle, laat staan eenvoudige oplossingen zijn. Professor Hans Boutellier riep onlangs in zijn afscheidsrede op tot een ‘politiek-morele heroriëntatie’. En hier een jaar voor uit te trekken. Met debat tafels á la het Klimaatakkoord. Hij stelt, dat het gedoogbeleid uit de jaren zeventig een moreel ambigue situatie heeft gecreëerd, die een voedingsbodem heeft geschapen voor illegale productie en handel. En die leidde tot een lankmoedige houding bij burgers, politici, rechters en handhavers. Met tot gevolg dat drugsgebruik genormaliseerd is. Maar drugsgebruik is niet normaal! Ook ‘cannabis is geen onschuldige drug’, zo houdt het Trimbos Instituut ons al jaren voor. Zeker niet, wanneer dit op jonge leeftijd of structureel gebruikt wordt. Het veroorzaakt concentratieproblemen, beïnvloedt studieresultaten, vermindert de rijvaardigheid en leidt niet zelden tot psychotische aandoeningen. Het Trimbos Instituut spreekt van een ‘zorgwekkende ontwikkeling’, waarvoor te weinig aandacht is geweest. Kijken we naar Nederland, dan zien we wietplantages in woonwijken, drugslabs in schuren op het platteland, drugs dealende motorbendes, handgranaten in coffeeshops, liquidaties op klaarlichte dag, witwassende banken, bedreiging van bestuurders, officieren van justitie, politiemensen, advocaten en journalisten, kwetsbare jongeren uit kwetsbare wijken die de drugscriminaliteit ingezogen worden. Zie hier een kleine schets van drugs gerelateerd Nederland anno 2019. Geen land om trots door te geven aan de volgende generatie. Een land met een hoofdstad die de ‘Europese draaischijf’ is geworden voor de handel in cocaïne en andere drugs. Een land met een havenstad waar alle doorvoerlijnen naar de rest van Europa beginnen. Hoe heeft het zover kunnen komen, dat een beschaafd land als Nederland een bronland voor drugs is geworden? Gelukkig is het maatschappelijke tij aan het keren. Het draagvlak voor de normalisering van drugsgebruik is aan het afbrokkelen. Steeds meer mensen willen, dat de overheid zich niet langer neerlegt bij de gedachte ‘het is nu eenmaal zo’ en ‘er valt toch niets aan te doen’ of ‘ je krijgt het toch niet meer weg’. Het wordt tijd voor een tegenbeweging. Daarom heb ik in de Eerste Kamer aan de regering gevraagd om met een ‘Deltaplan tegen de ondermijning’ te komen. Een ambitieus meerjarenprogramma, dat deze en de volgende kabinetsperiode overstijgt. Met maatregelen en structurele middelen om (1) de capaciteit en de kwaliteit van de opsporing en vervolging te versterken, (2) de sociale weerbaarheid van kwetsbare wijken te vergroten, (3) voor ondermijning gevoelige branches aan te spreken op hun eigen verantwoordelijkheid en (4) kwetsbare groepen bewust te maken van de gezondheidsrisico’s van drugs. Met campagnes als ‘Kijk niet weg’ en ‘Zeg ‘nee’ tegen drugs’. Minister Grapperhaus heeft samen met minister Bruins van Medische Zorg toegezegd in het voorjaar met zo’n grootscheeps offensief te zullen komen. Een dergelijke langjarige aanpak vergt een ‘mega-inspanning’ en een ‘lange adem’. Van het gehele kabinet en met de steun van de branche-organisaties van voor ondermijning gevoelige sectoren. De banken, notarissen, advocaten, makelaars, autohandelaren, organisatoren van dance festivals, transportondernemingen en natuurlijk gemeenten en provincies. Wij zullen ons in Nederland moeten voorbereiden op een langjarig proces van consequent en volhardend ‘terug roeien’ van wat in tientallen jaren is kunnen voortwoekeren. Weg met de lankmoedigheid! Lankmoedigheid mag dan een nobele eigenschap zijn, te grote lankmoedigheid leidt tot misbruik door criminelen, zo is gebleken.Ton Rombouts, Eerste Kamerlid CDA
CDA

🥳 Vandaag is prinses Amalia 16 jaar geworden. Van harte gefeliciteerd met je verjaardag namens het CDA! pic.twitter.com/ocrptEbA74

CDA

Het heerlijk avondje is gekomen, een traditie om van te dromen. Gezelligheid troef, zij aan zij, gedichten en pakj… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

Gisteren stemde de Tweede Kamer in met het voorstel van werkgevers en werknemers voor een #vrouwenquotum van 30% in… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

“Het is bizar dat pinautomaten verdwijnen door tuig.” - @WBHoekstra #WNL #GoedemorgenNederland pic.twitter.com/3c9F8507ze

CDA

Een meet & greet met een bewindspersoon, 🎁 deze kans is toch buitengewoon? ✨ Denk niet langer na, 🤔 en word lid va… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

‘Buurtvaders zijn mensen in de wijk die zich verantwoordelijk voelen en graag een steentje bijdragen.’ - Ismet. Le… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

Onze delegatieleider in Europa @Esther_de_Lange is weer verkozen tot vicevoorzitter van de EVP. Gefeliciteerd Esthe… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

Minister @hugodejonge spreekt zometeen live op het EVP congres in Zagreb. #EPPZagreb Kijken ➡️… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

Samen maken we van Nederland een #ZijaanZijmaatschappij. Help je mee? cda.nl/zij-aan-zij Niet wij of zij, maa… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

“Overlastgevende asielzoekers die hier niet mogen blijven moeten harder worden aangepakt” volgens Kamerlid… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

Veel mensen maken zich zorgen om hun #pensioen. 🗣 Kamerlid @PieterOmtzigt: “We zijn blij met de oplossing voor di… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

👉 Hoe vaak heeft een boswachter met #ondermijning te maken? Dagelijks. Minister @ferdgrapperhaus wil hier iets aa… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

Blik samen met @PieterHeerma terug op zijn eerste #CDAcongres als fractievoorzitter. Verder kijken➡… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

Zij aan zij, #Sinterklaas vieren. Het CDA wenst iedereen een hele fijne dag toe! 🚂 #ZijaanZijmaatschappij… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

Gister in de uitzending bij @pauwnl bedankten de mensen die door de belastingdienst in de problemen zijn gekomen on… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

☀ Op de #DagvandeOndernemer zetten we alle familiebedrijven van Nederland in het zonnetje! 💡De komende tijd werkt… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

Jong en al volop actief als politicus of bestuurder voor #TeamCDA? Maak de komende weken kennis met onze jonge gezi… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

Een hele goede morgen voor minister @RaymondKnops. #Gefeliciteerd met je 48e verjaardag! pic.twitter.com/PidJEfaaZo

CDA

Ondermijning is een steeds groter probleem in Nederland. Ferd Grapperhaus ging erover in gesprek met boswachter Eri… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

@Aartvj Ha Aart, dat is nog niet bekend! Groet, #teamCDA #CDAcongres

CDA

We gaan zo weer live! Met onder andere minister Ferd Grapperhaus en Rutger Ploum. #CDAcongres #teamCDA pscp.tv/w/cJbIRTExNTUw…

CDA

@ljlp @Andre_Poortman Wat leuk dat jullie het naar je zin hebben! Groet, #teamCDA #CDAcongres

CDA

@BowineMichel Dankjewel Bowine! We nemen het mee voor de volgende keer! Groet, #teamCDA #CDAcongres

CDA

Wij bedanken @sybrandbuma voor al zijn jaren van inzet voor het CDA. Dankjewel en heel veel succes in Leeuwarden!… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

Kijk zometeen live mee naar het afscheid van Sybrand Buma en de eerste congresspeech van Pieter Heerma #CDAcongres… twitter.com/i/web/status/1…