Skip to content

CDA12-10-2018 | 15:20
Tweede Kamerlid Harry van der Molen roept de minister-president op om een coördinerende rol op zich te nemen tijdens het jubileumjaar 2020. In 2020 herdenken we dat Nederland 75 jaar geleden werd bevrijd.
Het aantal mensen dat de verhalen van de Tweede Wereldoorlog uit eerste hand kan vertellen wordt steeds kleiner. Daarom vindt Van der Molen dat het Kabinet aan zet is om deze verhalen door te geven: ‘’Den Haag lijkt er nu aan voorbij te gaan. Maar het kabinet moet er in de volle breedte mee aan de slag. Men moet zich de vraag stellen: wat gaan wíj ermee doen?’’
Van der Molen pleitte tijdens de begrotingsbehandeling van Algemene Zaken voor extra geld voor het jubileumjaar. Met dit extra geld kunnen bijvoorbeeld meer schoolklassen naar musea en kan er meer aandacht komen voor nu nog wellicht onbekende historische plekken.
12-10-2018 | 15:15
Dinsdag heeft CDA-Kamerlid Harry van der Molen tijdens een debat met ministers Koolmees (SZW) en Van Engelshoven (OCW) gehamerd op een goede uitvoering van de initiatieven die het kabinet neemt op het gebied van een Leven Lang Leren. Hij ging daarbij in op het individuele scholingsbudget, het MKB, het experiment met betrekking tot de financiering per studiepunt in het hoger onderwijs en de MBO-APK.
Individueel scholingsbudgetHet CDA is voorstander van een individueel scholingsbudget, waarmee de positie van werknemers wordt versterkt. Switchen van baan, gewenst of ongewenst, is een hele onderneming. Investeringen in scholing zijn nu vaak te veel op de functie gericht. Een scholingsbudget moet het mogelijk maken verder te kijken. Van der Molen: ‘Om vanaf 2020 tweehonderd miljoen euro per jaar te investeren, verdwijnt de fiscale scholingsaftrek. Het scholingsvoordeel verschuift daarmee van hoogopgeleide veelverdieners, die veel van die regeling gebruik maken, naar een bredere groep. Daarmee komt een tweede doel in beeld: meer investeren in ouderen en lager- of middelbaar opgeleiden.’ Volgens Van der Molen moeten deze groepen beter worden bereikt, omdat onze samenleving vakmensen hard nodig heeft. Van der Molen was van mening dat gewerkt moet worden aan een houding dat om- en bijscholing normaal wordt. Daarbij is een goede uitvoering van groot belang. Zo stelde hij onder meer vragen over de meeneembaarheid van je individuele scholingsbudget (van de ene naar andere werkgever), hoe kansenberoepen worden gedefinieerd en de inzichtelijkheid van leerrekeningen. Financiering per studiepuntMomenteel loopt er een experiment met financiering per studiepunt in het hoger onderwijs. Volgens het CDA is dat een beloftevolle aanzet voor een Leven Lang Leren. Het Interstedelijk Studentenoverleg pleit voor een grotere deelname aan het experiment en minder regels. Van der Molen vroeg daarom of de minister de algemene maatregel van bestuur (AMvB) nog dit jaar gaat aanpassen. Daarnaast wilde hij weten of de verhoging van het collegegeld niet langer verplicht gesteld kon worden. Tot slot vroeg hij de regeling ook te openen voor eerstejaars studenten. Van der Molen sloot af met een vraag over een MBO APK; een mogelijkheid om je als alumni te melden bij je vooropleider voor advies en hulp. Hij vroeg de minister of dit ook daadwerkelijk de opzet van het experiment is dat zij van plan is te starten. 
12-10-2018 | 15:09
Het CDA wil dat het UWV strakker gaat controleren en handhaven op het onrechtmatig aanvragen van een werkloosheidsuitkering. Ook moet er worden gekeken waar de wet- en regelgeving hier in de weg zit om dit effectiever te doen. Deze moet waar nodig worden aangepast. Daarvoor pleitte CDA woordvoerder Pieter Heerma afgelopen week in de Tweede Kamer tijdens een spoeddebat met minister Koolmees (D66) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over grootschalige fraude met WW-uitkeringen door arbeidsmigranten. Afgelopen weken kwam door onderzoek van Nieuwsuur aan het licht dat er grootschalig gefraudeerd wordt met het onrechtmatig aanvragen van werkloosheidsuitkeringen door arbeidsmigranten. Mensen die bijvoorbeeld een half jaar in de tuinbouw werken en dan doen alsof ze ontslagen zijn. Ze gaan dan na 6 maanden terug naar Polen en krijgen gewoon een WW-uitkering. Terwijl er gewoon werk is. Het blijkt heel makkelijk te zijn om jezelf werkloos te laten verklaren, want het UWV controleert het niet goed. Met behulp van nep adressen en tussenpersonen wordt er al jaren op grote schaal gefraudeerd.  Heerma: “Dit legt een bom onder ons stelsel van sociale zekerheid. Want iemand die zich netjes aan de regels houdt en zich suf solliciteert om weer op eigen benen te staan ziet hoe een fraudeer ermee weg komt. Het is echt een schandalig verhaal. Nieuwsuur ontrafelt hier stap voor stap een omvangrijke zaak van moedwillige fraude. Waarbij arbeidsmigranten ten onrechte een WW-uitkering  krijgen, terwijl ze in Polen verblijven en net doen alsof ze in Nederland zijn. Er is geen enkele reden om een uitkering aan te vragen, daar controleert het UWV niet op en dat moet echt veranderen.”
12-10-2018 | 13:48
CDA-Kamerlid Jaco Geurts heeft dinsdag tijdens een debat over de Landbouw- en Visserijraad met minister Schouten in het bijzonder aandacht gevraagd voor de zorgelijke situatie waar de Nederlandse kottervloot zich in bevindt, als het gaat om de pulsvisserij en de Brexit. Het leek erop dat donderdag 4 oktober in Brussel een definitieve knoop zou worden doorgehakt in de triloog over de toekomst van de pulsvisserij. Dit besluit is vooralsnog uitgesteld omdat er geen overeenstemming werd bereikt, maar de voortekenen beloven weinig goeds.
InnovatieEen verbod zou een grote klap betekenen voor onze Nederlandse vissers, die in Europa voorop lopen met de grootste innovatie in de visserijsector van de afgelopen twintig jaar. Geurts: ‘Verdraaiing van feiten en eigen belangen zouden het bovendien winnen van wetenschappelijk onderzoek en duurzame innovatie. De pulstechniek betekent minder brandstofverbruik en minder bijvangst. Het CDA vindt het van groot belang dat duurzame innovatie in de visserij wordt beloond in plaats van tegengewerkt.’
Alles op allesGeurts drong er bij minister Schouten op aan er alles aan te doen om een verbod van tafel te krijgen. In het belang van onze kottersector, de visafslagen, de verwerkers en alle gezinnen die hier van afhankelijk zijn. Is het nog mogelijk om de verordening weggestemd te krijgen? Is nog overwogen onze minister-president in te zetten? Daarnaast vroeg Geurts zich af of de minister de sociaal-economische gevolgen in beeld heeft. De minister gaf aan dat het de sector honderden miljoenen aan omzet zou kosten, plus een verlies van 500 á 600 arbeidsplaatsen. Geurts: ‘We vragen de minister dan ook om alles op alles te zetten voor een positief resultaat, nu de blessuretijd is ingegaan.’
12-10-2018 | 13:48
Er wordt een einde gemaakt aan een grote ergernis van veel mensen: de ongevraagde telefonische verkoop door telemarketeers. Dat is één van de maatregelen uit de Consumentenagenda die staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) afgelopen maandag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Keijzer: “Iedereen heeft er weleens mee te maken: een anoniem telefoonnummer die, vaak zonder dat je het zelf wil, probeert jou een abonnement of product te verkopen. Ook het Ministerie ontvangt hierover regelmatig klachten.” Daarom gaat Mona Keijzer deze ongevraagde telefonische verkoop verbieden.
Expliciete toestemmingNu is het zo dat consumenten nog gebeld mogen worden voor direct marketing doeleinden, tenzij zij zich hebben ingeschreven bij het bel-me-niet register. Dat systeem wordt nu omgedraaid: alléén bij expliciete toestemming mogen consumenten telefonisch worden benaderd. Met deze wettelijke maatregel wordt de consumentenbescherming offline en online zoveel mogelijk gelijk getrokken. Voor consumenten die bij een bedrijf klant zijn of klant zijn geweest, gelden uitzonderingen. Maar ook hier wil Keijzer de regels aanscherpen. Zo kan bijvoorbeeld een termijn worden ingesteld waarna bedrijven voormalige klanten niet meer mogen bellen.Ook voor ondernemersAanvullend op het voorstel van Mona Keijzer bepleitte CDA-Kamerlid Mustafa Amhaouch afgelopen woensdag tijdens een debat om ook voor ondernemers te regelen dat zij niet continu worden gebeld. Amhaouch: “Net als consumenten zouden ondernemers ook beter beschermd moeten worden tegen ongewenste telefoonverkoop thuis. Het wekt ergernis als je na een lange werkdag thuis ook nog wordt bestookt met telefoontjes waar je niet op zit te wachten.” Nu is de Kamer van Koophandel nog verplicht woonadresgegevens te verstrekken van personen die een onderneming drijven. Het CDA wil dat dit standaard wordt afgeschermd. Daarnaast moet ook hier het systeem worden omgedraaid, zodat ondernemers alleen bij expliciete toestemming thuis ook telefonisch benaderd kunnen worden.
5-10-2018 | 13:59
Het CDA is bezorgd over een app waarmee Turkse Nederlanders kunnen worden aangegeven bij de politie in hun moederland als zij kritiek hebben op de regering. Deze klik-app is gemaakt door de Turkse politie en kan Turkse Nederlanders die afreizen naar hun moederland in de problemen brengen. De app is ook in Nederland te gebruiken.  CDA woordvoerder Pieter Heerma: ”Dit is ontwrichtend en onwenselijk. We willen weten wat de mogelijkheden zijn om deze app zo snel mogelijk uit de lucht te halen. We maken ons al langer zorgen over de intimiderende houding van de Turkse overheid richting Turkse Nederlanders.” Het CDA heeft kamervragen gesteld aan de minister van Integratie en de minister van Justitie en Veiligheid. Daarbij is de vraag wat de mogelijkheden zijn om deze app zo snel mogelijk te verbieden. 1.    Bent u bekend met het bericht uit de Frankfurter Allgemeine Zeitung van 25 september 2018 ‘So werden Erdogan-Kritiker in Deutschland per App denunziert’? (12.     Kent u de berichten uit Duitsland dat deze app gebruikt wordt om personen die zich kritisch uitlaten over president Erdogan te rapporteren bij de Turkse politie?3.     Kunt u bevestigen dat deze app ook in Nederland voor dit doeleinde wordt gebruikt? Zo nee, heeft u signalen ontvangen dat deze app mogelijk voor dit doeleinde wordt gebruikt in Nederland? Bent u het met ons eens dat dit ontwrichtend en onwenselijk is dat zo’n app in Nederland wordt gebruikt?4.     Bent u het met ons eens dat het  onacceptabel is als mensen via een app mede-burgers kunnen rapporteren bij een buitenlandse overheid in dit geval Turkije? Zo nee waarom niet?5.     Welke mogelijkheden heeft u om hier tegen op te treden? Bent u bereid om in gesprek te gaan met Apple en Google om deze app in Nederlandse appwinkels te verbieden? Zo nee, waarom zou dat niet mogelijk zijn?6.     Zijn er, in Nederland en ons omringende landen, nog andere (online) ‘meldpunten’ bekend waar mensen medeburgers kunnen rapporteren bij een buitenlandse overheid?1.     http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/erdogan-kritiker-in-deutschland-offenbar-per-app-in-tuerkei-angezeigt-15805950.html
5-10-2018 | 12:05
Daders van dierenmishandeling kunnen straks een houdverbod van maximaal tien jaar krijgen. Minister Grapperhaus komt met deze nieuwe wet samen met zijn collega, minister Schouten van Landbouw. ‘We moeten voorkomen dat de daders opnieuw de fout ingaan. Om dieren goed te kunnen beschermen, is snel optreden nodig,’ aldus Grapperhaus. 
Het houdverbod kan onmiddellijk na de rechterlijke uitspraak ingaan. Het gaat om een zelfstandige maatregel die de rechter oplegt, waarmee dierenleed voor langere tijd kan worden voorkomen. Nu is het zo dat een veroordeelde na het uitzitten van zijn straf opnieuw dieren kan gaan houden. Dat is zeer onwenselijk en daar komt gelukkig verandering in.
Grapperhaus: ‘We moeten goed voor onze dieren zorgen. Ze verdienen aandacht en bescherming. Daarom is het belangrijk dat we zo snel en effectief mogelijk optreden als het misloopt. Dierenleed moeten we aanpakken’.
Daarnaast pakt de minister ook dierenmishandeling harder aan als het gaat om dieren die niet van de dader zelf zijn. De rechter kan straks ook een gebiedsverbod opleggen bij de mishandeling van dieren in een stal, een weide of een kinderboerderij. Dit zorgt ervoor dat de dader niet in de buurt van dieren kan komen. Op overtreding van het houdverbod en het gebiedsverbod staat een gevangenisstraf van maximaal een jaar.
De nieuwe wet zorgt ook dat de officier van justitie een gedragsaanwijzing mag opleggen aan verdachten, om ervoor te zorgen dat zij tot aan de zitting geen dieren mogen houden. Juist daders van dierenmishandeling en -verwaarlozing vervallen snel in herhaling vanwege sociale en psychische problemen. De aanwijzing geldt voor 90 dagen en kan 3 keer worden verlengd. Daarmee is een houdverbod – en het toezicht daarop – ook voorafgaand aan de uitspraak in beginsel verzekerd.
3-10-2018 | 14:37
Al sinds 2010 is het Ministerie van Onderwijs met het Voortgezet Onderwijs (VO-Raad) in gesprek over een eenvoudiger bekostigingsmodel voor middelbare schoolgemeenschappen. Nu is deze bekostiging veel te complex, is er teveel bureaucratie en kent dit vreemde verschillen in de bekostiging per leerling. Een vereenvoudiging is dan ook hard nodig. Maar nu er eindelijk een akkoord is tussen minister Slob en een meerderheid van de VO-Raad over deze vereenvoudiging, blijken vooral brede schoolgemeenschappen en scholen in krimpregio’s er financieel extra op achteruit te gaan. Daarom pleitte CDA-Kamerlid Michel Rog er vandaag in een debat met de minister voor om het model zo aan te passen, dat deze ongelijkheid wordt weggenomen.Effecten op schoolniveauOp verzoek van Michel Rog heeft de minister afgelopen maandag de Kamer een landelijk overzicht gestuurd met de effecten van dit voorstel op schoolniveau, inclusief een analyse hoe dit zich verhoudt tot de krimpproblematiek. Daarin werd het beeld bevestigd dat brede scholen in krimpregio’s bovenop het dalende leerlingaantal, last krijgen van negatieve herverdeeleffecten. Volgens Rog is het dan ook een goede zaak dat de commissie-Dijkgraaf op dit moment bezig is met een onderzoek naar de impact van leerlingdaling, de knelpunten in kaart brengt en hopelijk met goede oplossingsrichtingen komt. Hij vroeg daarom ook de minister om de opbrengsten van deze commissie mee te wegen bij de beoordeling van het uiteindelijke wetsvoorstel. Daarnaast vroeg hij of de minister bereid is tot heroverweging van dit voorstel en de positie van brede scholengemeenschappen juist te versterken, zoals ook is vastgelegd in het regeerakkoord.Rog: ‘Het overzicht drukt de neus op de feiten. Met deze gevolgen kunnen wij niet akkoord gaan. Scholen in krimpregio’s worden dubbel getroffen. Het doel was om het model te vereenvoudigen, niet om middelen te verschuiven van scholen uit krimpregio’s naar groeiregio’s, of van brede scholengemeenschappen naar categorale scholen.’ Belang brede schoolgemeenschappen krimpregio’sVerschillende schoolbesturen uit het hele land, van Friesland tot Zeeland, hebben hun ongenoegen over het voorstel van de minister al laten blijken. Kleine, brede schoolgemeenschappen hebben volgens het CDA een belangrijke functie: ze bedienen vaak een groot voedingsgebied en zorgen voor leefbaarheid en bereikbaarheid in krimpgebieden. Michel Rog noemde bijvoorbeeld de positie van de enige schoolgemeenschap op Texel. Dat bestuur zou te maken krijgen met een negatieve herverdeling van maar liefst 4,1% en wordt daarmee in haar voortbestaan bedreigd. De scholen op de andere Waddeneilanden worden als ‘uitzonderingsscholen’ wel beschermd door de waddentoets: hoe kijkt de minister hier naar? Rog: ‘Het CDA hecht juist aan thuisnabij onderwijs in alle regio’s en brede scholengemeenschappen. Zodat leerlingen kunnen ‘stapelen’ of op een school kunnen blijven als ze beter passen op een niveau lager. Daarom willen we bijvoorbeeld ook kleine scholen extra ondersteunen.’
3-10-2018 | 09:50
Het CDA wil senioren helpen om meer gebruik te maken van de toeslagen waar ze recht op hebben. Het stelsel is ontoegankelijk waardoor veel ouderen geen huur- en zorgtoeslag aanvragen, terwijl ze er wel recht op hebben.
Tijdens de Algemeen Financiële Beschouwingen deze week pleitte CDA Kamerlid Evert Jan Slootweg ervoor om ouderen meer bewust te maken van de financiële mogelijkheden die er zijn. De overheid moet komen met een voorlichtingscampagne. Het voorstel krijgt een brede steun in de Tweede Kamer, waaronder coalitiepartner VVD.
Uit onderzoek van diverse ouderenorganisaties blijkt dat Senioren vaak niet weten dat ze in aanmerking komen voor huur- en zorgtoeslag. Zo’n 230.000 ouderen lopen hierdoor mogelijk jaarlijks duizenden euro’s mis. 1 op de 6 huishoudens met 55-plussers die recht heeft op huurtoeslag maakt er geen gebruik van. En 1 op de 10 vraagt geen zorgtoeslag aan. Dit komt door onbekendheid met de regelingen of omdat de digitale aanvraag te ingewikkeld is.
CDA woordvoerder Evert Jan Slootweg: “ik vind dit zeer zorgelijk en eigenlijk onacceptabel. Ouderen lopen zo honderden euro’s mis waar ze gewoon recht op hebben. Het CDA wil dat het kabinet, samen met gemeenten en ouderenorganisaties de bekendheid van de toeslagen onder ouderen vergroot. Ook moet de aanvraag voor toeslagen simpeler worden. En moet er gekeken worden naar de mogelijkheden van een slimme koppeling van bestanden van SVB en Belastingdienst.”
Schriftelijke Vragen Kamerlid Slootweg heeft onderstaande schriftelijke vragen ingediend. 
Herkent u het beeld in uw gemeenten dat 1 op de 6 huishoudens met 55-plussers die recht heeft op huurtoeslag maakt er geen gebruik van. En 1 op de 10 vraagt geen zorgtoeslag aan.Heeft u inzicht in hoeveel ouderen in uw gemeenten recht hebben op huur- of zorgtoeslag?Kunt u in de gemeenten aangeven wat u doet om ouderen te stimuleren toeslagen aan te vragen waar ze recht op hebben?Bent u het met mij eens dat het stelsel ontoegankelijk en ingewikkeld is voor senioren?Onderstreept u dat een overheidscampagne nuttig kan zijn bij te dragen aan de bekendmaking van de mogelijkheden voor ouderen om toeslagen aan te vragen?Heeft u zelf vanuit de gemeenten mogelijkheden het aanvraag systeem te simplificeren? Is er een mogelijkheid ouderen te helpen in uw gemeenten bij het digitaal aanvragen van de toeslagen waar zij recht op hebben?
28-09-2018 | 13:48
Het CDA staat voor een eerlijke en rechtvaardige woningmarkt. Die woningmarkt staat momenteel onder grote druk: veel mensen hebben moeite om een betaalbare woning te vinden. Daarom zet dit kabinet sterk in op het bouwen van veel extra woningen, waarbij het CDA vorige week tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen heeft gepleit voor een daadkrachtige aanpak om de procedures te versnellen en het tekort aan te pakken.Eerlijke prijs sociale huurwoning voor hoge inkomensOok mensen die recht hebben op een sociale huurwoning, staan vaak jarenlang in de wachtrij en kunnen geen start maken op de woningmarkt. Daarom heeft CDA-woordvoerder Erik Ronnes woensdag tijdens een debat met minister Ollongren samen met de andere coalitiepartijen aandacht gevraagd voor deze oneerlijke situatie. In het geval van extreme inkomensstijgingen, ver boven de inkomensgrens van sociale huur, vindt het CDA dat sneller een sociale huur betaald kan worden die bij het inkomen past (tot maximaal de grens van 710 euro). Daarmee kunnen andere huren laag blijven en kunnen meer betaalbare woningen worden gerealiseerd.Ronnes: ‘Het is niet rechtvaardig dat mensen met een fors inkomen sociale huurwoningen bezet houden voor diegenen die er recht op hebben. Er zijn situaties dat iemand die ooit recht had op een sociale huurwoning er in inkomen sterk op vooruit is gegaan. Bijvoorbeeld omdat een partner bij diegene is komen wonen, of door een nieuwe baan. Het CDA vindt het eerlijk als de huur in deze extreme gevallen sneller kan stijgen tot de maximale grens van 710 euro. Dat zou bovendien een prikkel kunnen zijn om sneller door te stromen naar een koopwoning. Hoge inkomens hebben die mogelijkheid.’Huurverlaging ook mogelijkTegelijkertijd stelde Ronnes samen met VVD, D66 en ChristenUnie voor om ook een huurverlaging mogelijk te maken, bijvoorbeeld wanneer iemand een baan verliest. Dan moet de sociale huur ook omlaag kunnen. Maar ook voor de middeninkomens die boven de grens van 710 euro zijn doorgeschoten, wat in de huidige situatie nog mogelijk is, kan er voordeel worden behaald. Die gaan dan terug naar de maximale grens. Ronnes: ‘Het CDA wil dat de minister met woningcorporaties en de Woonbond in gesprek gaat om dit mogelijk te maken en de details uit te werken. Zij zijn nu aan bod.’
CDA

Vandaag heeft de coalitie nieuwe afspraken gemaakt over de versterking van het ondernemingsklimaat. Keuzes die we m… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

Kom op zaterdag 24-11 naar de Dag van de Christendemocratie in Amersfoort. Het wordt een dag met topsprekers, works… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

Het #CDA is helemaal klaar met bendes die #drugsafval dumpen, de strafmaat moet omhoog. @MvanToorenburg: ¨Het loopt… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

@bhome017 Bedankt voor je felicitatie! Groet, #teamCDA

CDA

@elisabethR53 Bedankt voor je felicitatie! Groet, #teamCDA

CDA

@TPulles Bedankt voor je felicitatie Ton! Groet, #teamCDA

CDA

@CDA_Alkmaar Bedankt voor jullie felicitatie! ;) Groet, #teamCDA

CDA

@paphei Bedankt voor de felicitatie! Groet, #teamCDA

CDA

Post voor @MonaKeijzer! Honderden CDA´ers verrassen Mona vandaag met haar 50e #verjaardag. #Gefeliciteerd Mona! pic.twitter.com/jfJj5Mzi96

CDA

@Aartvj Goed dat je er bij bent Aart ! Groeten #teamCDA #CDAcongres

CDA

@marcwort Tot op het congres Marc ! Groeten #teamCDA #CDAcongres

CDA

@arnowouters Goed om te horen Arno ! Groeten, #teamCDA

CDA

@CDAGelderland @jeroendj Van harte gefeliciteerd Jeroen en veel succes gewenst ! Groet, #teamCDA

CDA

@RiadeKorte Precies Ria ! Daarom moeten we proactief gaan informeren ! Groet, #teamCDA

CDA

@delangewolf Wat leuk dat jullie op bezoek waren in Den Haag Annejet ! De foto' s laten een interessant bezoek zien ! Groet, #teamCDA

CDA

Wist jij al dat @ferdgrapperhaus een uniek kijkje achter de schermen geeft op #Instagram? Volg hem via… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

@hartmann_marie Dat is goed om te lezen Marie!

CDA

Vandaag en morgen vergadert de #TweedeKamer over de financiële plannen voor 2019. Minister @WBHoekstra: We invester… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

Zorgelijk en onacceptabel! 1 op de 6 ouderen laat huurtoeslag liggen en 1 op de 10 vraagt geen zorgtoeslag aan, ter… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

#Leestip: Prostitutie op de #Wallen is een grote aanjager van overlast in de stad, zo betoogt CDA-gemeenteraadslid… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

@hielkeonnink Mooi Hielke ! Tot op het partijcongres ! Groet #teamCDA #CDAcongres

CDA

#Gefeliciteerd @WBHoekstra met je 43e verjaardag! Wij wensen jou en je familie een mooie dag toe. pic.twitter.com/nGiMmY08U2

CDA

#uitnodiging: Zaterdag 3 november vindt het #CDAcongres plaats in #Groningen. Meer informatie over het programma en… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

Met hoeveel mensen kunnen we in Nederland wonen? Dat is een belangrijke vraag waar wij graag antwoord op krijgen. W… twitter.com/i/web/status/1…