Skip to content

CDA22-06-2020 | 00:00
Nadere info volgt.
16-05-2020 | 00:00
Nadere info volgt.
6-04-2020 | 00:00
Nadere informatie volgt
3-04-2020 | 00:00
Een dag voor en door senioren! Tijdens deze seniorendag is er veel ruimte voor inhoud op thema’s die voor senioren relevant zijn, maar natuurlijk voor ontmoeting en netwerken. Binnenkort wordt meer bekend over het programma.
Wilt u zich vast aanmelden dan kunt u een mail sturen naar: cdaseniorendag@gmail.com
Locatie: Henri Dunantplein 4, De Bilt
23-03-2020 | 00:00
Nadere informatie volgt.
1-02-2020 | 00:00
Het CDA Pride netwerk viert op 1 februari haar 1e verjaardag met een verjaardagscongres. Minister van Defensie Ank Bijleveld en COC-voorzitter Astrid Oosenbrug zijn bereid gevonden ons congres bij te wonen en een inleiding te geven op het belang van roze politieke netwerken. De ontvangst is vanaf 13.00 uur, aanvang van het programma is om 13.30 uur. De afsluiting en de netwerkborrel vinden plaats vanaf 16.15 uur. De leden en geïnteresseerden van alle roze politieke netwerken zijn van harte welkom! Kijk ook op Cda.nl/pride  of   https://m.facebook.com/events/785512381927844/
27-01-2020 | 00:00
Op AppèlXL kondigden we het al aan: discussiëren over de toekomst van Nederland. Dit doen we op basis van het startstuk ‘Zij aan Zij’ van de commissie Perspectief 2030 dat begin november verscheen. We zijn inmiddels al op tientallen plekken geweest. In januari pakken we nog eens uit met twee grote manifestaties in Eindhoven en Zwolle: AppèlXL on tour. 
Je kunt daar met ons meedenken over Nederland in 2030 en we nodigen je van harte uit op maandag 13 januari in Eindhoven (Igluu, Lichttoren 32) en op maandag 27 januari in Zwolle (op het Zone.College, Koggelaan 7).
De bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur en eindigen om 21.30 uur. Vanaf 19.00 uur staan wij klaar om je te ontvangen met koffie of thee.
AanmeldenWil je je alvast aanmelden om verzekerd te zijn van deelname:
MELD JE HIER AAN →
23-01-2020 | 00:00
Jaarlijks diner voor de leden van de Club van 100
Locatie: Haags Historisch Museum, Korte Vijverberg 7 te Den Haag
Voor vragen over de CDA Club van 100 en het diner kunt u contact opnemen met Esther Bergman, esther.bergman@cda.nl / 06-46000124
Mail: clubvan100@cda.nl
18-01-2020 | 00:00
We kijken de wereld in door een bezoek te brengen aan de expositie van de ‘World Press foto tentoonstelling’ en krijgen een rondleiding van de Curator waarna er in kleinere groepjes in het museum uiteengegaan wordt om terug te blikken en vooruit te kijken aan de hand van de foto’s die bekeken zijn. Tenslotte toasten en borrelen we met elkaar op het Nieuw Jaar.
Locatie: Hilversum Museum, Kerkbrink 6, 1211 BX Hilversum.
Voor meer info: cdav@cda.nl
Aanmelding via: cdav@cda.nl
17-01-2020 | 14:30
De Wet Aanpak Schijnconstructies (Was) moet worden aangescherpt en ook gaan gelden voor de ongeveer 30.000 chauffeurs van zorgbusjes en leerlingenvervoer. Die worden nu nog vaak onderbetaald, en daar moet een eind aan komen, vinden zowel het CDA als GroenLinks. De partijen hebben afgelopen week een drietal voorstellen gedaan tijdens een debat over arbeidsmarktbeleid.Het personenvervoer wordt gekenmerkt door faillissementen en druk op de prijzen, mede vanwege de krappe budgetten en aanbestedingsprocedures. Werknemers die hiervan de dupe zijn moeten opdrachtgevers hiervoor verantwoordelijk kunnen stellen, vinden CDA en GroenLinks. Daarbij moeten wel de vakbonden de mogelijkheid krijgen om beter op te komen voor de belangen van groepen werknemers. Door processen voor groepen en het eisen van een schadevergoeding mogelijk te maken, kunnen vakbonden kwaadwillende opdrachtgevers meer onder druk zetten om het juiste loon te betalen.CDA-woordvoerder Hilde Palland: "Illegale arbeid is en blijft onaanvaardbaar. Om uitbuiting van werknemers te voorkomen, moeten schijnconstructies verder worden teruggedrongen. Daar komt bij dat goedwillende ondernemers en werknemers die zich juist wel aan de regels houden hier door oneerlijke concurrentie ook last van hebben."
16-01-2020 | 13:48
Het kabinet heeft afgelopen vrijdag het voornemen uitgesproken om te komen tot een verbod op knalvuurwerk en losse vuurpijlen. Afgelopen dinsdag hebben wij als CDA-fractie besloten die maatregelen te onderschrijven. De reacties vanuit de partij en vanuit de samenleving hebben ons geholpen bij het nemen van die beslissing.Er zijn sinds de jaarwisseling veel mails en berichten binnen gekomen bij het CDA. De meningen waren zeer verdeeld: van felle voorstanders van een algeheel of een gedeeltelijk verbod op consumentenvuurwerk tot en met overtuigde tegenstanders. En alles wat daar tussenin mogelijk is. Eén ding hebben alle reacties gemeen: de afschuw over hoe deze jaarwisseling is verlopen. Met name over de geweldpleging tegen politiemensen, brandweermensen, tegen burgers en de talloze zinloze vernielingen. Daarom moeten we als samenleving fundamenteel nadenken over de manier waarop we met elkaar veilig en feestelijk Oud en Nieuw willen vieren. Zonder de rellen, zonder het zinloze geweld en vernielingen, en zonder deze aantallen onnodige slachtoffers onder burgers én hulpverleners. Waarden en normen gelden ook in de Oudjaarsnacht! Dat is de kern waar het om gaat. Zulke veranderingen gaan wel altijd stap voor stap, omdat ze alleen slagen als ze ook kunnen rekenen op een breed draagvlak in de samenleving.Die eerste stappen hebben we als CDA in de afgelopen periode al gezet. Als woordvoerder vuurwerk en als oud-politieman is Chris van Dam al sinds zijn aantreden als Kamerlid bezig met dit onderwerp. Zo heeft in het afgelopen najaar de CDA-fractie het voorstel gedaan voor een verbod op zware vuurpijlen (klasse F2) en zogenoemde single shots (lichtkogels die in de lucht exploderen). Juist dit vuurwerk vormt een groot gevaar voor hulpverleners en politieagenten als kwaadwillenden ze gericht afvuren op onze hulpdiensten. Dit voorstel is met grote steun van de Tweede Kamer aangenomen. Een voorstel van het kabinet om een aantal producten uit de klasse F3 te verbieden (waaronder Chinese rollen) hebben we als CDA-fractie ook ondersteund. Maar nu stemmen we dus ook in met het verbieden van knalvuurwerk en losse vuurpijlen. Daar koppelen we wel een aantal voorwaarden aan, in de zin dat we verwachten dat het kabinet ook daar met plannen komt.Allereerst gaat het om de sfeer van anarchie en losbandigheid die voor velen bij de viering van Oudjaar lijkt te horen. Maar we zien de ‘verhuftering van de samenleving’ ook bij andere publieke feesten, zoals voetbalwedstrijden, trouwstoeten, maar ook in de gewelddadige bejegening van politiemensen en andere hulpverleners. Kennelijk heeft een groot aantal Nederlanders moeite om zich in het publieke domein zo te gedragen dat dit niet leidt tot overlast voor anderen. Deze praktijk is het werkelijke, onderliggende probleem en dat veranderen we niet alleen door rotjes en vuurpijlen te verbieden. Misschien zijn ook wel niet de pijlen, maar de pillen en de alcohol het probleem. Als CDA vinden wij dat normen en waarden voor iedereen gelden, ook in de Oudjaarsnacht. En we verwachten voorstellen van het kabinet om hier verandering in te brengen.
Daarnaast vinden wij dat de handhaving veel strakker moet. Nu al is het zware vuurwerk verboden en nu al geldt tot oudejaarsdag 18.00 uur een afsteekverbod. Maar zoals we allemaal kunnen constateren kan dat nauwelijks gehandhaafd worden. Dát moet veranderen. We verwachten van het kabinet concrete plannen op dit punt en we denken zelf aan het onder de Wet Wapens en Munitie brengen van het nu al zware, illegale vuurwerk (waardoor er onder andere preventief gefouilleerd kan worden) en het vastzetten tot en met nieuwjaarsdag van mensen die zwaar, illegaal vuurwerk voorhanden hebben.Voor ons is de kern van de zaak dat onze hulpverleners veilig kunnen werken, dat ouderen, mensen met huisdieren en kwetsbare mensen óók een leuke Oudjaarsavond kunnen hebben, dat vernielingen en geweld terug gedrongen worden. Dat bereik je niet met alleen een verbod op vuurwerk: daar is veel meer voor nodig. Kern van het probleem is het wangedrag, de anarchie van een groep Nederlanders die het voor de grote groep verpest. Strakke handhaving is daarbij één van de voorwaarden om het tij te keren. Al was het maar om te voorkomen dat de brave burger die stopt met knalvuurwerk en pijlen moet toezien hoe zijn buurman gewoon door knalt.
16-01-2020 | 13:20
Het CDA wil dat er meer woningen worden gebouwd voor ouderen met een zorgbehoefte, zodat zij in staat worden gesteld om langer thuis te kunnen blijven wonen. Er moeten afspraken met gemeenten worden gemaakt om zogenoemde ‘kangoeroewoningen’ voor hulpbehoevende ouderen voorrang te geven bij nieuwbouw. Dat voorstel deed CDA-woordvoerder ouderen Lenny Geluk-Poortvliet deze week bij het debat over de groeiende wachtlijsten voor verpleeghuizen.Een ‘kangoeroewoning’ is een gecombineerde woonvorm, waar een gezin en een hulpbehoevende oudere in twee aparte woningen onder één dak wonen. Daar worden bestaande woningen al voor aangepast, maar dat is vaak kostbaar. Geluk-Poortvliet: “Er is onder ouderen een groeiende behoefte om langer thuis te wonen en verzorgd te worden. Maar er zijn simpelweg te weinig woningen daarop ingericht. Door hier nú op in te spelen bij nieuwbouwprojecten, kunnen straks meer ouderen in een vertrouwde omgeving goede zorg ontvangen en worden mantelzorgers beter gefaciliteerd. Dat is een wens van ouderen, maar ook van hun kinderen en kleinkinderen. Ik wil daarom dat gemeenten deze woonvormen actief stimuleren.” Het CBS constateerde in een onlangs verschenen onderzoek dat het aantal thuiswonende ouderen, chronisch zieken en gehandicapten dat gebruikmaakt van langdurige zorg sinds 2015 met bijna een kwart (15.000) is gestegen tot 80.000. Om aan deze veranderende zorgvraag te voldoen, is het kabinet het programma Langer Thuis gestart. Het CDA wil dat gemeenten daar een tandje bij doen.
16-01-2020 | 13:07
In de prostitutie komt nog steeds veel seksuele uitbuiting voor, blijkt uit de reportages die Nieuwsuur hier onlangs over uitzond. Het verontrustende beeld dat hierin wordt geschetst was voor CDA Tweede Kamerlid Anne Kuik genoeg aanleiding om hier vragen over te stellen aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.Kuik is het niet eens met het beeld dat Nederland op dit gebied uitdraagt naar het buitenland. Ze schaamt zich er voor dat het Amsterdamse red light district als uithangbord voor ons land wordt gebruikt. Er is hier volgens haar ook geen sprake van een normaal beroep. “Als het een normaal beroep zou zijn, zo het ook in de kaartenbakken van het UWV moeten zitten, en dat is niet zo. Volgens mij is er niemand die wil dat zijn of haar dochter in de prostitutie gaat.” De afschaffing van het bordeelverbod heeft duidelijk niet het bedoelde effect gehad. Volgens de landelijke officier van justitie kan met voortzetting van het huidige beleid mensenhandel niet goed bestreden worden. Gemeenten hanteren verschillende regels als het gaat om vergunningen op dit gebied, maar verschillen ook wat betreft de opsporingsinzet bij illegale prostitutie en mensenhandel. Het is een problematische lappendeken, vindt Kuik, en ze wil o.a. graag van de staatssecretaris weten wat zij er aan gaat doen. Ook wil ze graag een overzicht waaruit de gemeentelijke of regionale verschillen blijken.Alle vragen van Anne Kuik nalezen? Klik hier.
20-12-2019 | 13:03
Het CDA wil dat het aantal herkeuringen voor een rijbewijs fors naar beneden gaat. De lijst met medische aandoeningen waarvoor herkeuringen nu verplicht zijn, is aan herziening toe. Ook het CBR zelf moet kijken welke keuringen overbodig zijn. Binnenkort komt de Gezondheidsraad met een advies over de eisen wanneer tot keuring overgegaan moet worden. Nu is het zo dat iemand met een stabiel ziektebeeld, of iemand die genezen is verklaard, nog een leven lang herkeurd moet worden. Bijvoorbeeld iemand met een kortere arm, of met een vorm van autisme.  CDA-Kamerlid Wytske Postma: “Het is veel eerlijker wanneer je deze kosten, die steeds verder oplopen, voor mensen kunt besparen. Het is niet uit te leggen dat iemand steeds moet terugkomen, zonder dat er iets veranderd is aan de kwaal. Bovendien verlicht je hiermee de druk op de organisatie van het CBR, zodat wachttijden sneller teruggedrongen worden. Ook dat is hard nodig. Wat mij betreft kan de lijst met medische eisen voor herkeuring echt korter, uiteraard zonder dat het ten koste gaat van de verkeersveiligheid.” Het CDA wil dat het kabinet ervoor zorgt dat de systemen tijdig klaar gemaakt worden om de veranderingen probleemloos door te voeren. Bovendien moet het CBR onnodige keuringen melden die zij in de praktijk tegenkomen, zodat dit meegenomen wordt in de versoepeling van de lijst. Postma heeft hiervoor een motie ingediend die deze week is aangenomen.
20-12-2019 | 12:19
 Ondanks de economische groei van de laatste jaren is het aantal mensen dat de kans loopt arm te worden niet kleiner is geworden. Het is wrang te zien dat in een welvarend land als Nederland er zo veel mensen onder de armoedegrens leven. De voedselbank is voor hen dan ook belangrijk. Veel vrijwilligers en bedrijven zetten zich in bij het samenstellen van de duizenden pakketten. Maar we zien ook dat de voedselbanken lang niet iedereen bereiken, terwijl veel van de mensen die niet bereikt worden het hard nodig hebben. “Dat komt door een tekort aan mensen en geldgebrek,” aldus CDA Tweede Kamerlid Evert Jan Slootweg.
Het CDA wil daar verandering in brengen en heeft daarom tijdens de najaarsnota gepleit voor betere ondersteuning van voedselbanken in Nederland. Slootweg: “Het aantal mensen dat onder de armoedegrens leeft is schrijnend. Voedselbanken hebben inmiddels een belangrijke rol in onze samenleving om deze mensen te helpen overleven. Zij kunnen 15% van deze mensen voorzien van een voedselpakket. De overige 85% kunnen ze niet bereiken, daar  is extra geld en personeel voor nodig.”
In Nederland leven inmiddels 1 miljoen mensen onder de armoedegrens. Ongeveer 150.000 mensen worden voorzien van voedsel. Voor het overige deel zijn meer middelen nodig. Gerichte stimulering voor voedselbanken kan hierbij helpen. Denk hierbij aan extra geld voor huisvesting, gekoelde opslag voor voedsel en distributie.
20-12-2019 | 08:55
Het kabinet geeft eindelijk uitvoering aan het voorstel van CDA Fractievoorzitter Pieter Heerma om anti- democratische organisaties te kunnen verbieden. Het CDA vindt dat er in een weerbare democratie geen ruimte is voor groeperingen die de democratische rechtsorde misbruiken om deze rechtsorde omver te werpen en af te schaffen. Het is goed dat het kabinet deze principiële stap nu heeft gezet.Heerma: “Het gaat om partijen die bijvoorbeeld de sharia in willen voeren. Die gebruiken onze democratische samenleving, met het recht om bijvoorbeeld een politieke partij op te richten, de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid om te demonstreren, voor een doel waarin al die rechten voor anderen afgeschaft worden. Daar mag onze democratie nooit voor misbruikt worden. Het CDA wil wettelijk verankeren dat de democratie niet misbruikt mag worden om haar af te schaffen én dat anti-democratische partijen verboden kunnen worden. Het kabinet heeft nu eindelijk daad bij het woord gevoegd.”Het CDA staat pal voor een democratische rechtstaat die weerbaar is. Dat is het beschermen waard. Dat dit voorstel nu wordt uitgevoerd door het kabinet is een belangrijke stap voor onze democratie. In 2015 schreef Pieter Heerma samen met Maarten Neutenboom een opiniestuk over het verbieden van anti-democratische partijen. Lees hier het opiniestuk terug.
16-12-2019 | 19:05
Vandaag is bekend gemaakt dat CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt samen met Renske Leijten (SP) winnaar zijn van de prijs ‘Politieke prestatie van het jaar 2019’, wegens hun volhardende inzet om recht te doen aan duizenden ouders waarbij de kinderopvangtoeslag onterecht is stopgezet door de Belastingdienst. De ruim 25.000 leden van het EenVandaag-opiniepanel kozen deze prestatie uit vijf genomineerden. Pieter Omtzigt: “We staan in dit dossier helaas pas aan het begin van een oplossing. Na heel veel vragen kwam er een stukje van de waarheid boven tafel. En die is schokkend in deze zaak. De CAF-11 zaak is bovendien nog maar een stukje van het topje van de ijsberg. We zijn er nog lang niet. Voor mij staat deze waardering allereerst symbool voor het doorzettingsvermogen van de vele gedupeerde ouders zelf. Er is de afgelopen jaren een collectief ontstaan dat is blijven knokken om ouders te helpen wiens leven in puin ligt door een onrechtmatig handelende overheid. Ondanks zeer gebrekkige informatievoorziening en tegenwerking. Dat collectief bestond uit zes mensen, waaronder advocate Eva González Pérez, journalisten van RTL en Trouw Pieter Klein en Jan Kleinnijenhuis, mijn collega Renske Leijten en natuurlijk de anonieme klokkenluider die dreigde ontslagen te worden.”Hij vervolgt: “Voor deze mensen is het vertrouwen in de overheid en de Belastingdienst compleet verdwenen. En niet alleen bij de Belastingdienst. Denk ook aan andere uitvoeringsorganisaties, zoals het CBR of het UWV. Mensen lopen vast in systemen, regels en bureaucratie. Helaas moeten de problemen eerst helemaal op tafel komen, voordat we aan een echte oplossing kunnen werken. Ik zie het als mijn taak als volksvertegenwoordiger om te zorgen dat dingen die mis zijn gegaan, recht worden gezet. Ik heb gezegd dat ik de regering scherp controleer en dat zal ik blijven doen. De toekenning van deze prijs zie ik als een erkenning voor dat werk. En als aanmoediging om door te gaan. Vooralsnog heeft geen enkele ouder, niet in CAF-11, niet in andere zaken, compensatie ontvangen. Wel zwartgelakte dossiers.”Hoe de prestatie op de website van EenVandaag wordt omschreven, ziet u via deze link. Hieronder enkele reacties uit het opiniepanel:De woorden ‘doorzettingsvermogen’ en ‘volharding’ worden meermaals gebruikt door mensen die hebben gestemd op het op de kaart zetten van de toeslagenaffaire. Veel mensen zijn boos dat burgers door de overheid als fraudeurs zijn bestempeld, en zijn ‘opgelucht’ dat er politici zijn die daartegen blijven strijden: "Dit debacle is niet goed voor het vertrouwen in de politiek, maar sommige Kamerleden bewijzen dat er ook politici zijn die heus wél voor de gewone man opkomen."
13-12-2019 | 11:40
Maandag zijn de EU-lidstaten het eindelijk eens geworden over een nieuwe manier om mensenrechtenschendingen wereldwijd aan te pakken. Nieuwe buitenland-chef Josep Borell heeft opdracht gekregen van de Europese ministers van Buitenlandse Zaken om een sanctiesysteem uit te werken. CDA-Kamerleden Pieter Omtzigt en Martijn van Helvert hebben zich hier de afgelopen jaren in Europa en de Tweede Kamer sterk voor gemaakt. CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt: “Dit is een grote doorbraak. Al sinds 2012 zet ik me in voor deze EU-Magnitskywet, en vroeg ik om een rapport over deze casus. De wet wordt nu eindelijk een feit. Hiermee kan de EU straks persoonsgerichte sancties opleggen aan individuen of organisaties die verantwoordelijk zijn voor mensenrechtenschendingen of grootschalige corruptie. Bijvoorbeeld door banktegoeden te bevriezen of door visumverboden op te leggen.”‘Magnitsky-wet’De wet is vernoemd naar Sergei Magnitsky. De VS, het Verenigd Koninkrijk, Canada, en de drie Baltische staten hebben al zo’n wet. Magnitsky was een Russische advocaat die tien jaar geleden werd vermoord in een Russische cel. Hij zat vast nadat hij fraude in de hoogste kringen van het Kremlin had blootgelegd. In Rusland is nooit iemand veroordeeld voor de moord, maar internationaal heeft de zaak wel tot veel ophef geleid. In de VS is bijvoorbeeld al eerder een wet aangenomen, waardoor de personen die in verband worden gebracht met die moord, de VS niet meer in mogen. CDA-Kamerlid Martijn van Helvert: “Minister Blok heeft goed werk gedaan in Europa na de motie die wij hebben ingediend. Het is belangrijk dat we dit in Europa met alle landen samen regelen, omdat we dan veel krachtiger kunnen optreden tegen mensenrechtenschendingen.”De zaak ‘Magnitsky’In 2013 was Pieter Omtzigt mede-auteur van een boek over deze ‘zaak Magnitsky’. In het boek wordt door Omtzigt en anderen betoogd dat het aankaarten van mensenrechtenschendingen alleen zin heeft als er in internationaal verband dit soort acties worden genomen. Bijvoorbeeld door samen met andere landen druk uit te oefenen op regimes, en bijvoorbeeld daders de toegang te verbieden tot andere landen. Vorig jaar nam de Tweede Kamer een motie aan van Omtzigt en Van Helvert (samen met D66 en CU), waarin minister Blok werd gevraagd om zich bij zijn Europese collega’s in te spannen voor zo’n wet. Dat heeft de minister gedaan, en met succes. Omtzigt reageerde verheugd, en liet meteen op Twitter iets van de voorgeschiedenis zien (klik hier). Omtzigt: "We zagen iedere keer dat we mensenrechtenschenders niet individueel konden straffen. Sancties werden op een heel land gericht. Ik had een paar jaar geleden niet kunnen bedenken dat het een Europese wet zou worden. Dit is vrij uitzonderlijk.”
13-12-2019 | 09:49
Zorg moet beschikbaar, betaalbaar & bereikbaar zijn, ook in de regio. Het ziekenhuis in Lelystad verdween, per 1 januari hebben Hoogeveen en Stadskanaal geen spoedeisende hulp meer, de huisartsenpost in Oldenzaal wordt gesloten, de wettelijke aanrijtijd van ambulances wordt op diverse plaatsen zoals Gennep en Tholen niet gehaald. En in Woerden, midden in de Randstad met een verzorgingsgebied van 100.000 inwoners is er na 1700uur geen huisarts.
 Ik ben de eerste om te zeggen dat we moeten innoveren en vernieuwen om ondanks de vergrijzing en daarmee de toenemende zorgvraag de zorg betaalbaar te houden. Want zonder betaalbaarheid geen solidariteit en zonder solidariteit wordt zorg alleen toegankelijk voor mensen met geld en dat willen we als CDA niet. Maar daarbij hoort wel dat je een voorstel degelijk onderbouwt en weet wat de zorgbehoefte is in de regio.  En dat je spreekt over alternatieven zoals de medicijnrobot van gemeente Sluis. En dat je je ideeën bespreekt en overlegt met de mensen die het betreft. Zoals regionale bestuurders en inwoners. Minister Bruins gaat in wetgeving vastleggen dat overleg verplicht is. Hij heeft meerdere keren aangegeven dat hij daar nu al op handhaaft.
En wat gebeurt er? Vorige week kwam het bericht naar buiten dat de directie van Santiz afdelingen wil sluiten van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk.  Geen onderbouwing, geen alternatief en geen overleg met betrokkenen!  Ik ben daar klaar mee! Tijdens het vragenuurtje vorige week heb ik de minister daarop aangesproken. En deze week hebben we daarom de motie van de SP gesteund dat acute verloskunde en kindergeneeskunde in het SKB moeten blijven.
 Ook ben ik blij dat een Kamermeerderheid deze week vier voorstellen van mij over de acute zorg heeft ondersteund:
·         Dat de minister in gesprek gaat met zorgverzekeraars om in Woerden een pilot te starten voor laagcomplexe acute zorg:  https://rplwoerden.nl/minister-bespreekt-hap-woerden-met-verzekeraar/
·         Dat er geen nieuwe besluiten worden genomen waardoor er huisartsenposten en/of spoedeisende hulpposten verdwijnen zolang er geen regiobeelden over de zorgbehoefte zijn
·         Dat er voor de zorg in Flevoland voor eind 2019 een agenda komt waarin ook de doorlooptijd en financiering van acties duidelijk zijn
·         Samen met PvdA: Dat de minister zoekt naar een oplossing om het idee van een bevalkamer voor Flevoland verder te ontwikkelen. https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/176389/geboortezorg-moet-worden-verbeterd-met-speciaal-centrum
 Zorg, dus ook acute zorg, moet bereikbaar zijn. Ook in de regio!
10-07-2019 | 00:00
CDA

🎆 Wij steunen het kabinet om knalvuurwerk en vuurpijlen te verbieden. 🗣 Kamerlid @ChrisvanDamCDA: “Maar essentiee… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

‘Natuurlijk gaat het niet altijd perfect, maar je wil wel dat Nederland het vertrouwen in de overheid en politiek b… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

‘Vervolgens ontstaan er hele interessante discussies over bijvoorbeeld huisvesting, een onderwerp dat vele jongeren… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

🏘Iedereen heeft recht op een dak boven zijn hoofd. Daarom moet het kabinet ingrijpen in de woningcrisis. 🗣Volgens… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

Bevolkingsgroei is volgens vicepremier Hugo de Jonge het grootste vraagstuk voor de komende jaren. De bevolking ver… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

Minister @RaymondKnops wil voorkomen dat mensen achterblijven vanwege #digitalisering. Daarom stelde hij informat… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

Bevolkingsgroei is volgens vicepremier Hugo de Jonge het grootste vraagstuk voor de komende jaren. De bevolking ver… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

De zorg stak er voor mij met kop en schouders bovenuit, zegt @hugodejonge in @FD_Nieuws. En zeker de langdurige z… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

Mooi interview met @WBHoekstra in @ADnl over de uitdagingen voor de komende jaren. ad.nl/politiek/minis…

CDA

Het CDA wenst iedereen een gelukkig en voorspoedig 2020! 🥂🎇 pic.twitter.com/oJcSqewqUo

CDA

Niemand kan dé eenzaamheid oplossen, maar iedereen kan iemands eenzaamheid doorbreken tijdens Kerstmis.… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

🎄Fractievoorzitter @PieterHeerma hielp het @Ouderenfonds een handje met de #kerstkaartenactie. 📮 Samen met andere… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

Scholen moeten hulp krijgen in de strijd tegen drugscriminaliteit. 👉 Kamerlid @AnneKuik pleit voor een landelijke… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

Onze partijvoorzitter @RutgerPloum is vandaag jarig. Van harte gefeliciteerd! Het CDA wenst je een fijne dag toe 🥳 pic.twitter.com/3CxXyRKQJu

CDA

Voedselbanken moeten nog deze winter geld krijgen om arme gezinnen bij te staan. 👉 Kamerlid @EvertJanSlootwe: “Sc… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

🗞Leestip: @vrij_nederland heeft @WBHoekstra drie maanden gevolgd. Van Prinsjesdag tot Berlijn! Lees het interview o… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

Kamerleden @PieterOmtzigt en @RenskeLeijten ontvangen prijs voor ‘Politieke prestatie van het jaar 2019’.… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

Veel ouderen voelen zich eenzaam tijdens de Kerstdagen. Stuur daarom net als @hugodejonge en @MonaKeijzer een ker… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

Lachgas is schadelijk. Daarom willen wij al langere tijd een #lachgasverbod! pic.twitter.com/L5cu2HH8by

CDA

🥳 Vandaag is prinses Amalia 16 jaar geworden. Van harte gefeliciteerd met je verjaardag namens het CDA! pic.twitter.com/ocrptEbA74

CDA

Het heerlijk avondje is gekomen, een traditie om van te dromen. Gezelligheid troef, zij aan zij, gedichten en pakj… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

Gisteren stemde de Tweede Kamer in met het voorstel van werkgevers en werknemers voor een #vrouwenquotum van 30% in… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

“Het is bizar dat pinautomaten verdwijnen door tuig.” - @WBHoekstra #WNL #GoedemorgenNederland pic.twitter.com/3c9F8507ze

CDA

Een meet & greet met een bewindspersoon, 🎁 deze kans is toch buitengewoon? ✨ Denk niet langer na, 🤔 en word lid va… twitter.com/i/web/status/1…

CDA

‘Buurtvaders zijn mensen in de wijk die zich verantwoordelijk voelen en graag een steentje bijdragen.’ - Ismet. Le… twitter.com/i/web/status/1…