Skip to content

PvdA18-04-2014 | 14:28
Vrouwen in Nederland
18-04-2014 | 13:34
Het racistische geweld in de Haagse wijk Duindorp is zeer ernstig en mag nooit getolereerd worden. Bewoners van allochtone afkomst
17-04-2014 | 19:20
De PvdA is blij met de zorgafspraken die zijn gemaakt. Hiermee krijgen mensen meer zekerheid over zorg. Er wordt extra geld vrijgemaakt voor de langdurige zorg. Met name voor dagbesteding en zorg in een instelling. Met de dagbesteding zorgen we ervoor dat kwetsbare groepen zoals dementerende ouderen en gehandicapten langer thuis kunnen blijven wonen. Als thuis wonen echt niet meer gaat, blijft een plek in een zorginstelling beschikbaar. De PvdA heeft zich hier sterk voor gemaakt. We bieden mensen hierdoor meer zekerheid en werken tegelijkertijd aan vooruitgang door verder te gaan met de zo noodzakelijke zorgvernieuwing.
17-04-2014 | 17:42
De maatschappij is aan verandering onderhevig. Zo zien we dat steeds meer mensen zorgtaken hebben waardoor het combineren van werk en zorg lastiger wordt. Daarom heeft de PvdA aangedrongen op het uitbreiden van verlofregelingen.
16-04-2014 | 17:26
Vandaag zette het Europees Parlement een stap op weg naar een Europa waar eerlijk werk centraal staat. In Straatsburg stemde een meerderheid voor een wet die iets beter regelt dat oneerlijke verdringing en uitbuiting van werknemers wordt aangepakt. De PvdA stemde vóór, maar met gemengde gevoelens. De richtlijn gaat wat ons betreft namelijk lang niet ver genoeg. Daarom komen
16-04-2014 | 16:35
Altijd al willen weten of
16-04-2014 | 14:17
Onze democratie heeft dinsdag een mijlpaal bereikt: voor het eerst in de geschiedenis kunnen mensen een referendum organiseren om zich uit te spreken over een aangenomen wet of een besluit van de regering. Hiermee wordt de directe invloed van burgers op de politiek groter. Ik ben er ontzettend blij mee dat na jaren van voorbereiding door opeenvolgende PvdA-Kamerleden en met steeds wisselende meerderheden in het parlement, het eindelijk gelukt is om deze belangrijke stap te zetten.
16-04-2014 | 12:05
De beslissing om over te gaan tot euthanasie is voorbehouden aan de persoon die euthanasie wenst en aan de arts. Nu blijkt dat apothekers
15-04-2014 | 15:15
15-04-2014 | 14:05
Nederland moet naar een duurzame energiehuishouding. Dat is nodig om het klimaatprobleem tegen te gaan en om onafhankelijker te worden van Poetins gas of olie uit het Midden-Oosten. Windenergie is daar een essentieel onderdeel van. Tegelijkertijd begrijp ik de moeite die omwonenden vaak hebben met de plaatsing van nieuwe windmolens. De PvdA vindt daarom dat bewoners volwaardig mee moeten kunnen praten over de plaatsing van windmolens.