Skip to content

OverPolitiek Next

Politiek Next is een onderzoeksgerichte website die tot doel heeft de enorme omvang aan politieke informatie beter toegankelijk te maken.

De beschikbare politieke informatie via internet is zowel enorm als amper toegankelijk voor de gemiddelde politicus, laat staan voor de gemiddelde burger. Informatie staat verspreid over vele media en gaat volledig ten onder in de enorme hoeveelheid aan informatie. Zaken als correlatie en interpretatie van informatie zijn dan ook uiterst complex en weinigen gegeven. Typerend is ook dat er een veelheid an semi-gesloten groepen bestaan die vooral intern communiceren hetgeen een goede informatie-uitwisseling bemoeilijkt.

De uitdaging ligt in het vinden, filteren en bundelen van die informatie. Vooral het filteren is zeer complex en is in voortdurende ontwikkeling.

Een van de meest dynamische en/of vluchtige media is Twitter. Dit medium is als eerste dynamisch, met ongeveer een 30 seconden cyclus, gepresenteerd. Andere media worden ongeveer met een 5 minuten buffering opgeslagen en deze informatie is op afroep door de gebruiker beschikbaar. Dit alles is zeer afhankelijk van de goede werking van talloze computers, netwerken, programmatuur en andere systemen. Kenmerkend is dat deze op z’n zacht gezegd niet volledig integer en stabiel zijn. De buffering lost deze problemen te dele op in die zin dat er vaak vrij recente informatie beschikbaar blijft.

Disclaimer

Inhoud
Hoewel Politiek Next ernaar streeft om op deze website betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, kan Politiek Next niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze wordt ontvangen of dat de informatie juist is in de context waarin deze wordt gebruikt. Politiek Next kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie, noch voor schade (in welke vorm dan ook), direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van deze site. Politiek Next accepteert dan ook geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie van derden waarnaar in deze site verwezen wordt. Politiek Next kan geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid of enig ander aspect van deze informatie.

Hyperlinks
Bepaalde hyperlinks in deze website verwijzen naar websites van derden waarop Politiek Next geen invloed heeft. Politiek Next kan daarom geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid van deze links of enig ander aspect van de informatie op de websites van derden.

Privacy
Alle gegevens die u invoert zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij aan Politiek Next zijn verstrekt. Dit houdt tevens in dat Politiek Next zonder uw toestemming uw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stelt.

Copyright
Niets van deze website mag zonder toestemming van de rechthebbende worden overgenomen.

Juridische geldigheid van de disclaimer
Deze disclaimer wordt beschouwd als deel van de internetpublicatie betrekking hebbend op deze website. Wanneer bepaalde uitingen op deze website incorrect zijn en/of in strijd zijn met de wet, heeft dat geen effect of invloed op andere uitingen elders op deze website gedaan.